Available in: Arabic   English   Dutch   Go to media page

Vervul de opdrachten van de Heer met Liefde

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

29 December 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Destur ya Sayyidee, madad, Allahu Akbar al Akbar, Allahu Akbar al Akbar, Allahu Akbar al Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd!

Oh onze Heer, Schenk Uw meest hoge prijzen en lof, U heeft zoiets niet nodig. U kunt Schenken aan iedereen die U geschapen heeft en U schenkt alle glorie en lof aan Uw meest geëerde dienaar Sayyidina Muhammad (saw). We rennen naar u, naar uw bescherming, u bent shafee`al-ummah. U bent de bemiddelaar voor alle naties, voor alles. We rennen om onder uw heilige vlag te staan, liwa' l-hamd (Arabisch, vert: de vlag der Lofprijzing), welke u geschonken is door uw Heer, om tot aan de Dag der Wederopstanding gehesen te blijven. En u roept alle profeten en alle awliya onder uw vlag, en ze komen met hun naties en volgelingen. Oh onze meest geliefde Profeet, Sayyidina Muhammad (saw), ontelbare groeten en salawat (lof van Allah) aan u, we vragen nederig om uw bemiddeling. (Sultaan zit weer)

(Sultaan zingt)

Allahumma salli wa sallim ` ala nabiyyina Muhammad `alayhi 's-salaam.

Salaatan tadoomu wahtoohda ilayh mammara 'l-layaali wa toola 'd-dawaam!

Alfu salaat, alfu salaam `alayka ya sayyidi 'l-awwaleena wa 'l-akhireen, ya Habibullah!

Allah Allah, Allah Allah. Oh Allah, Oh Allah…

We zijn zo zwak en dwaas overmoedig. We gebruiken ons verstand niet om na te denken over onze positie, SubhaanAllah SultaanAllah.

Welkom aan u onze luisteraars, Assalaamu 'alaikum. En eerst moeten we vragen van Qutbu 'z-zamaan, de pool van deze planeet, Sultan-ul-Awilya, nederig om steun vragen om alle naties aan te spreken en de gehele mensheid op deze planeet. En ik ben zo zwak, maar zwakken worden gesteund hemelsen, dan zijn ze krachtiger dan alle mensen die trots zijn op hun nucleaire bommen en wapens. Allen zullen onder mijn voet staan. Maar mensen denken dat ze zo machtig zijn, en niemand accepteert een zwakke dienaar te zijn om zijn hoofd nederig omlaag te hangen. Allen zijn zoals dit (hoofd omhoog). Wie ben jij?!!! (gelach)

We waren eens in Caucesia, Daghestan. Sprekend over geschiedenis over wat gebeurd is op aarde. Miljoenen of miljarden gebeurtenissen die mensen een les geven om ze wakker te schudden. Want zoals Sayyidina ‘Ali (ra) zei, moge Allah (swt) hem zegenen, “an-naasu niyaamun idha maatoo intabahoo, Mensen slapen, wanneer ze overlijden worden ze wakker”. Niemand kent zijn positie, niemand kent zijn station in de Goddelijke Nabijheid en hemelse niveaus, niemand weet het. Want als je vraagt diegene te kennen of datgene, moet je zijn als iemand die zijn schepping kent en specialiteit en niveau hier en in het hiernamaals. Het is belangrijk.

We kunnen nu eerst zeggen, a`oodhu billahi min ash-Shaytaani ‘r-rajim, om onze bijeenkomst niet neer te halen door misvattingen. En misvattingen brengen mensen omlaag. Maar Satan probeert iedereen iets anders te laten begrijpen en Satan heeft ontelbare bedrog en ontelbare vallen en streken. Daarom moet je eerst zeggen, A’oodhu billahi min ash-Shaytaani ‘r-rajim, "Oh onze Heer we rennen naar U (weg) van diegene slecht gemanierde van de gehele schepping, Satan, die U weggestuurd heeft uit de Goddelijke Nabijheid." Als iemand weggestuurd (eruit gegooid) is uit Goddelijke Nabijheid. Als je datgene accepteert en ertegen zegt: ” Welkom aan jou”, wat is (dan) je positie? Je zult op hetzelfde niveau staan als die Satan. Wees daarom op je hoede oh gelovigen, huuuuu, tegen Satan.

Het verbaast me dat mensen schrijven op hun hekken, om hun huizen of tuinen, 'Behoed je voor de Hond'. En ik zie nooit dat er bij een kerk of kathedraal op hun deur staat 'Behoed u tegen Satan.' Waarom schrijven ze dat niet? Ze moeten dat schrijven. Heilige opdracht van hemelen die via de heiligen komt en de Heer der Hemelen zegt, "Oh Mijn gekozenen" of "Oh Mijn geliefden." Jullie vertellen over Satan en jullie zijn Mijn profeten, boodschappers, zeggen jullie niet of hebben jullie nooit tegen hen gezegd dat Satan de meest vreselijke en gevaarlijke vijand is van jullie?"

Waarom schrijven ze dat niet? 'Behoeden je tegen Satan', dat zorgt ervoor dat mensen omlaag vallen, en vallen in netten. Waarom vertellen ze hen dat niet? Ze luisteren niet naar ons, maar ze luisteren naar Satan en bedriegen zichzelf.

En ze zijn erg blij om Satan te volgen en ze raken overstuur als je iets zegt over hemelse kennis via hemelse boodschappen. Hun gezichten zullen lelijke dingen zijn. Zij die het hemelse aanspreken accepteren en hun harten openen, zullen gekleed worden in verlichte kledij. Daarom, kijk naar de gezichten van de mensheid. Wanneer je kijkt en ziet dat het gezicht jou blij maakt, dan moet je begrijpen dat diegene qaabil (arabisch, vert.: aanvaard) is, die persoon accepteert hemelse aankondigingen. Daarom komt dat licht op hen en zullen zij verlicht zijn. Bij degene van wie het gezicht, afkeer opwekt, moet je begrijpen dat die persoon met Satan is en Satan met hem is.

Als hun gezichten open en verlicht zijn. Soms kijk ik naar mensen en zeg ik, “MashaaAllah, je hebt zoveel licht op je gezicht”. Dat betekent dat die persoon probeert weg te rennen van Satan en vraagt te rennen naar de hemelen. En Allah (swt) geeft opdracht aan de engelen, "Kleed Mijn dienaar in verlichte kledij," en zijn verschijning wordt verlicht. Daarom is hun verschijning zo schitterend, je kunt naar ze kijken en je hart voelt vredig. Maar de gezichten van de anderen zullen gemengd zijn met lelijkheid. Ren weg van hen want zij zijn vertegenwoordigers van Satan. Satan lacht of glimlacht nooit en hemelse boosheid daalt altijd neer op hen. Iedere seconde dat Satan niet in sadja gaat, komt die hemelse woede op hem en kleed Satan in een vreselijk lelijke verschijning.

Dat is belangrijk, want in elk moment, in iedere seconde kijkt de Heer der Hemelen naar Satan of hij al rent om sajda te maken (zich te onderwerpen in buiging). (Allah (swt) zegt,) "Ik accepteer je sadja niet aan Mij, zolang je geen sadja maakt aan Mijn geliefde." Op dat moment kan Shaitaan zegggen, "Oh mijn Heer, ik maak sadja zoals U aan iedereen heeft opgedragen, ik ben nu gereed sajda te maken." Dat moment zal zijn vervloeking opgeheven worden en zal hij gekleed gaan in hemelse verlichte kledij. Maar nee, Shaitaan zal dat niet doen.

En de mensheid ook, zij die wegrennen van sadja, rennen weg van genade oceanen van Allah de Almachtige. En hun gezichten zulllen veel meer duister worden. (We bidden) Allahumma yaa Rabbi, oh onze Heer behoud ons om niet zoals Satan te zijn. Oh mensen, oh mensheid, ben ervan bewust dat je iedere moment een dienaar bent probeer jullie dienaarschap te geven aan jullie Heer met geopende harten. Maak sadja met liefde, bid met liefde, doe alles wat de Heer der Hemelen opdraagt met liefde. Liefde draagt liefde. En haat geeft iedere keer op de mens haat en duisternis en ze voelen zich in gevangenschap terwijl ze niet gevangen zijn. Ze kunnen zich vrij bewegen van oost tot west.

Ze zeggen "Je kunt alles doen voor onze behandeling, maar we gaan naar Amerika voor behandeling (van onze ziekten), want de Amerikanen zijn zo goed in het behandelen van onze ziekten." Maar dat is niet een ziekte, een ziekte behoort tot je fysieke Zijn en fysieke Zijn is gemakkelijk te helen. Maar in werkelijkheid zijn de mensen gepijnigd in hun innerlijke levens. Dat is een hemelse wezen die je gevangen zet en die jij geen vrijheid geeft. Dan zijn het niet de Japanse doktoren, boeddhistische doktoren of Joodse doktoren dome dome dome dome. Zij zullen je geen enkele genezing kunnen geven. Werkelijke genezing voor jullie, oh mensen. Denk niet dat als je een nieuwjaarsfeest geeft, dat het van je wegneemt wat je draagt. Het is alleen een moment dat je jezelf in een duistere positie brengt. Je brengt je huizen voor 1 minuut in duisternis, en die duisternis is onderwijs van Satan te vinden om je te bedriegen. En je denkt dat een moment (van zonden) een plezier geeft in je leven. Nooit! En je kunt in de ochtend wakker worden en naar jezelf kijken en zien, "Vandaag ben ik er nog slechter aan toe dan gisterenavond. Ik dacht dat het afgelopen zou zijn na dat moment. Het moment van dome dome dome dome, dat is middernacht van het nieuwe jaar. Er komt een nieuw jaar, en zal voor eeuwig zijn. Het zal nooit zijn!

Dit is een oceaan, maar mensen volgen de verkeerde weg. Ze zeggen geen a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, en ze komen niet toe aan bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zijn de teugels van je ezel (je ego). Ha ha, iedereen is een ezel. De ezel schreewt,

"Eaaww, wat gebeurd er?"

"Oh mijn vriend, je bent hier. Ik keek maar zag je niet. Waar ben je bril? Om je te kunnen zien, waar heb ik je gelaten opdat ik kan zien wat Shaitaan zegt."

"Oh mijn vriend, huil of lach je," dat zegt de ezel tegen mensen die het nieuwjaarsfeest vieren.

"Eeeaaaw! Ik verbaas me over de mensheid, hoe ze 'Nieuw jaar' zeggen en ze denken dat...Oh mulook, mulooku'l-'arab (Arabisch vert.: koninkrijken der Arabieren). Versier je paleizen niet met zulke verlichtingen. Oh waar ben je salafi 'ulama's?

"We kijken ook naar wat er gebeurd, want onze vrouwen en dochters houden ervan om vanavond uit te gaan en te dansen."

Dome, dome, dome dome (Sultaan laat een bel rinkelen)

"Wat?"

Ik moet de bel rinkelen om naar de mensen te lachen die vragen voor geluk in een minuut. Hisham Effendi, eeeaaawww, Shaytaan laat hen allen als ezels zijn, eeeaaawww.

"Tot aan de morgen, zal deze nacht niet eindigen. Oh we zijn erg...als het nieuwe jaar iedere avond kon zijn!!"

"Oh sheikh, wat doe je vanavond? Kom je niet met ons mee om 'eeeaaawww' te zeggen?"

Ezels, ze zijn allen als ezels. De ezels van Cyprus zijn bekend. Als ze iets willen leren, kunnen ze die hier kopen en hun allen onderwijzen.

Alles wat niet komt vanuit ons innerlijke is geimiteerd. Ze vragen geluk door het nieuwjaarsfestijn. Shaitaan zorgt ervoor dat ze de straat op rennen en schreeuwen "Yeeeeooooh, ooooh, eeeehh, eh ah!" Een hond, een ezel. Het heeft zijn weg verloren en kijkt, "Alle mensen schreeuwen zoals mij." "Eeeeaaaww, we zijn zo blij vanavond, en we wachten op de duisternis, want de duisternis brengt ons iets wat alleen eenmaal per jaar is," en we springen hoog en laag.

Dat is satanische onderwijs om alle mensen te laten geloven dat geluk van buitenaf komt. Nee, nooit! Als het van buitenaf kwam, de eerste nacht van het nieuwe jaar ben je blij; waarom heb je dan niet gedurende het hele jaar zo een festijn, waarom alleen eenmaal? Waarom doe je het niet vaker? Als je in de duisternis geluk, vermaak en plezier vindt, dan moet je het herhalen. "Nee als we het herhalen, heeft het geen smaak meer." Ze begrijpen het, maar als ze dronken zijn begrijpen ze het niet. Als ze tot hunzelf komen,"Oh wat deden we afgelopen nacht? We hebben zoveel verloren, we dachten dat geluk middernacht te vinden was en we vroegen door te gaan maar nu..." Als ze doorgaan, kunnen ze het niet dragen. Iedere avond nieuwe jaar? Eenmaal is genoeg. Je kunt het niet dragen om dat tweemaal per jaar te doen. Maar mensen denken nooit na.

Shaitaan werd opgedragen sadja te maken aan Adam (a), die Allah's afgevaardigde vertegenwoordigd, en hij weigerde sadja te maken. En de deuren opende toen diegene in sadja ging. Het nam diegene van moeilijkheden, ellende, slechtheid, vuilheid en kleedde diegene met eindeloze plezier en een kroon werd op het hoofd geplaatst dat alleen voor diegene is op zijn niveau. Shaitaan's niveau kan nooit het niveau van de mensheid zijn. Nee, hij is niet van de mensheid. Dat is een belangrijk punt.

Oh paus, oh hoofdrabbijn, oh moslim landen, mufti’s, waarom zeggen jullie tegen de nieuwjaarsfeesten. Allah, de Heer der Hemelen zal jullie vragen waarom je ze niet waarschuwd en ze wakkerschud om de realiteiten te kennen. Nee ze doen dit niet, want ze zullen blij zijn met de nieuwjaarsfeesten. Maar Allah de Almachtige Kijkt naar wie ze aanbidden, aan wiens commando zij zich houden en wat voor adviesen ze aan de mensen geven. Waarom geven ze niet een verklaring over die nacht, dat het tot Satan toebehoort? Geen enkele profeet heeft zoiets gedaan, als geen enkele profeet dat heeft gedaan, hoe kunnen zij dat dan doen? Ik vraag allereerst de moslims, dan christenen en dan de joden. Waar halen jullie dit vandaan? Hebben jullie het gevonden in het nieuw of in het oude testament? Ik denk niet dat één van hen zal leven tot volgend jaar, want hemelse woede nadert en komt dichterbij. Hemelse woede en hemelse wraak, want mensen volgen Satan en niet de profeten. Ze herinerren niet om Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, la ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah te zeggen.

Sheikh Hisham effendi, iemand viel hem (paus) aan en liet hem vallen. Het is niet een goed teken. En ik waarschuw zijne heilige paus en andere heiligen dat er een hemelse klap op hun komt om hen weg te nemen. Want ze verkondigen de waarheid niet. En om mensen blij met hen te maken, verkondigen ze de realiteiten niet. Daarom is de Heer der Hemelen boos op hen en dat is een slecht teken dat de heilige aangevallen wordt op de nacht van kerstmis, om hen omlaag te brengen. Wat betekent het? Je kunt begrijpen dat de Heer der Hemelen niet blij is met zo een spel en vermaak dat zij allen satanische onderwijs geven. Waarom vertellen ze niet over profetische onderwijs?

Dit is waar ik tegen vecht en tegen salafi 'ulama en doctoren die verklaren iets te weten. Je weet iets maar je verkondigd geen waarheid. Overal plaats je verlichting en kaarsen, waarvoor? Voor Allah (swt) of Satan? Ik vraag salafi 'ulama's die zien dat mensen wachten en verheugd zijn, dat die nacht vlug moet komen. Waarom maak je ze niet wakker? Ze weten alleen "shirk, bid`a, kufr' te zeggen. Vanuit welk boek spreken ze hierover? En het is zo een open onderwerp, man tashabbaha bi qawmin fa-huwa minhum (Arabisch vert.: wie een volk gelijkt, hoort bij hen) Als moslims zich gedragen als niet-moslims, zullen ze niet-moslims zijn. Waarom geef je niet die fatwa?, Allah yantaqim minhum, Jallah Jalaaluhu.

Ik ben niets, maar ik ben opgedragen om mensen van oost tot west aan te spreken. Als ze begrijpen, kunnen ze zichzelf redden. Als ze het niet begrijpen dan (zal) de hemelse stoot op hun (terechtkomen). Dat is eerder gebeurd bij zoveel naties, hemelse woede nam hen weg. Nu komt een andere hemelse woede. Moge Allah (swt) mu'mins, gelovigen en goeden en degene die naar Allah (swt) en Zijn geliefde rennen, beschermen.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Oh onze Heer, vergeef ons. We weten niets, stuur ons goeden die Uw profeten vertegenwoordigen om ons te bescheremen tegen Satan en satanische vallen; om er niet in te vallen.

Oh mensen blijf in je huizen, reciteer de Heilige Qur'aan en bid en vraag om vergeving van Allah de Almachtige in deze heilige nacht, Muharram al-Haraam. En ik vraag du'a van u ook, dat Allah de Almachitge u behoudt op Zijn juiste weg, dat Zijn profeten ook bewandelden. Oh Rabbee, vergeef ons astaghfirullaah, astaghfirullaah.

Fatihah

52 minuten

Tauba ya Rabbee, ik ben zwak heel zwak, houd ons op de juiste weg, we zeggen in oost en west:

Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem. Bismillahi 'Lladhee laa yadurru ma` ismihii shayun fi 'l-ardi wa laa fi 's-samaa' wa huwa 's-sami`u 'l-`aleem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem. Bismillahi 'Lladhee laa yadurru ma` ismihii shayun fi 'l-ardi wa laa fi 's-samaa' wa huwa 's-sami`u 'l-`aleem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem through east and west.

Bi hurmati man anzalta alayhi sooratu 'l-Fatihah.

UA-984942-2