Available in: English   Bahasa   Arabic   Turkish   Go to media page

MAKAM-I MAHMUD

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Pazartesi, Şubat 8, 2010 Lefke, Kıbrıs

Destur Ya Seyyidi …Sümme Selamu Aleyh Ya Seyyidina Ya Sultane…

Peygamberler Mührünün bu dünyadaki temsilcisi, büyük Şeyhimiz destur. Senin desteğini istiyoruz. Hepimizin bize vereceğine ihtiyacımız var. Biz birşey bilmeyiz ama sen bize gerekeni bildirirsin. Sen şeytanın temsilcilerinin ve kötülükler karşısında ne yapacağımızı bilirsin. Sen bilirsin ey büyük Şeyhimiz, Sultanul Evliya. Biz kendimizi en tehlikeli düşmanın tuzaklarına düşmekten kurtarmayı bilemeyiz. Sen bizim koruyucumuzsun. Mütevazı bir şekilde şeytanın tuzaklarına düşmeyelim diye ilahi bir destek istiyoruz.

Hepimiz zayıf kullarız. Hepimiz zayıf kullarız ve bu dünyanın koruyucusundan himaye istiyoruz. İstemelisiniz, ilminize güvenmeyin veya maddi kuvvetinize güvenmeyin veya hazinelerinize güvenmeyin veya kulluğunuza güvenmeyin. Hepsi faydasızdır, ilahi destek istemelisiniz. Bu dünyaya ait olan her maddi şey size asla birşey vermez, hayır güvenmeyin.

Ey insanlar Esselamun Aleyküm. Bakıyorum ve insanoğlunun çoğunun dünya peşinde koştuğunu görüyorum. Genelde maddi şeylerden kendileri için koruma istiyorlar. Olamaz, maddi şeyler size koruma veremez, hayır. İnsanoğluna korunma yalnız göklerden gelir. İlahi korunma sizi her kötülükten her fenalıktan ve bütün şeytanlardan korur. Bu dünya doğudan batıya, kuzeyden güneye şeytanlarla doludur. Bir milyar insanoğlu varsa, şeytanlardan en azından yedi kat fazlası vardır. Onlar kimseyi tuzaklarına düşürmeden peşine koşmayı bırakmazlar. Ve heryerde sayısız hileler kullanırlar.

Şüphesiz âdemoğlunun zamanının son günlerine yaklaşıyoruz. Bu gezegendeki zamanın sonuna yaklaşıyoruz. İnsanoğlu ilahi huzurda toplanacaklar. İlahi huzur, ilahi huzur, Allah Allah. Allah Allah. Bu bildiğimiz çok basit bir bilgidir, bize insanların ilahi huzurda toplanacağını anlatır. SubhanAllah, bütün tazimler Rabbimiz , Cenâb-ı Allah’a dır. Huu…Cenâb-ı Allah الشان علوّ له sonsuz azamet O’nadır. O mahşer yerine gelecek mi? Ey selefi ulemaları, ما . Kutsal kitaplarda kıyamet gününde, mahşerde قولكم arş’ın taşınacağı yazılır. Ve mahşer yerine getirilecek. He…?

قولكم ما Sizin anlayışınız nedir? Cenâb-ı Allah Kurân-ı Kerîm de buyurur;

(Tâhâ:5) ٱلرَّحۡمَـٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ

<< Rahman, Arş`a istivâ etmiştir>>

Evet? عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ. Hakikatte Cenâb-ı Allah’ın zamanı ve mekânı yoktur. Yer deriz. Yer nedir? Yer mekân mı demektir? Mekân bir yer demektir, orada birşey olabilir. Meded Ya Sultanul Evliya.

Vâr olan herşey birşeye yerleşmiş olmalı, buna ihtiyacı vardır. Buna yer derler. Yer hakkında ne düşünürsünüz? Bu yerdir ki bütün kâinat içindedir deriz. Bütün samanyolları içindedir. Veya vâr olan herşey birşeyin üstünde oturmadan olmaz. Olamaz imkânsızdır. Çünkü bütün kâinat bir yerin üstünde olmalı ve başı ve sonu için bir zamanı olmalı. Kıyamet gününde, mahşer gününde... SubhanAllah, Anlayışımız o kadar zayıf ve o kadar da zayıftır, anlamayız.

Kıyamet gününde hakkında meleklerin ilahi Taht’ı mahşer yerine getirecekleri bahsedilir. Allah Allah. O ilahi Taht’ı getirecekler. Ne için? Şimdi anlayışıma pekçok şeyler geliyor. Herşeyden önce Cenâb-ı Allah… Ne düşünüyorsunuz Cenâb-ı Allah bir yerden bir yere hareket eder mi? Nasıl? Bunu bırakın. Ondan sonra Arşul Rahman, ilahi Taht’da hareket edecek. Nereden geldiğini kimse bilemez ancak Arş’ı yaratan bilir. O bilir. Mahşer yerine getirilecekler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz selefi ulemaları? İlahi Taht’ı melekler mahşer yerine getirecekler. Arşul Rahman o kadar büyüktür. Bazı sırlar, ilimler enbiyalara ve ondan sonra onun temsilcilerine ulaşmıştır. Bu dünyanın büyüklüğü hakkında yedi kat alt (yerler) vardır, yedi kat üstünde vardır deriz. Yedi yerler ve yedi semalar vardır.

Onların büyüklüğü kürsünün yanında… Arş başkadır, Kürsü başkadır. Yedi yerler, yedi gökler kürsünün yanında halka gibidir. Halka nedir? Onun büyüklüğü bu kocaman varlıkların yanında ne olabilir?

Yedi seviye aşağı, yedi seviye yukarı ilahi Kürsünün yanında bir halka gibi kalır, Kürsü o kadar büyüktür. Kürsü ve Arş farklıdır. Ama Kürsü ve Arş’ın arasında olanı anlaması zordur. Sandalye ve Taht gibi.

Kürsü bakıp onun büyüklüğünü görür ve “Ben çok büyüğüm” der. Cenâb-ı Allah kürsüyü camilerde veya başka yerlerde olan bir kandil gibi yaptı. Kürsüyü kandil gibi ilahi Taht’a koydu. İlahi Taht o kadar büyüktür ki asla anlayamazsınız. Bu sadece anlayışımız için bir tariftir. Bir kandil gibi.

Kimse ilahi Taht’ın kandillerinin sayısını, büyüklüğünü bilmez. Kıyamet gününde Arş gelecek. Yalnız temsil eden birşey gelecek. Arş mahşer yerine gelmek için yerinden kımıldayamaz. Rabbimizin ilahi emri ile melekler Arş’ın bir şeklini getirecekler. O da o kadar büyüktür. Onu mahşer yerine getirecekler. Meleklerin ilahi Taht’ın hakikatlerini taşıyabilirler dersek bu imkânsızdır. Bu imkânsızdır ama bir maket gibi diyebiliriz. Oraya çok küçük bir timsal getirirler. Ondan sonra Arş’ın Yaratanı gelip oraya oturacak zannederseniz bu hakiki İslam inancına karşıdır. Olamaz.

Ama o mahşer yerine kim için getirilecek? Selefi ulemalara soruyorum, ne derler? Arş’a, ilahi Taht’a kıyamet gününde kim oturacak bana söyleyin. “Biz herşeyi biliriz” dersiniz. He…? “Biz doktoruz” “Biz selefi ulemalarız” dersiniz. Mahşer yerine ilahi Taht kim için gelecek? Mahşer yeri Şam’da olacağı bildirilmiştir. O Taht Şam’da mahşer yerine getirilecek. Bitti. Sizin cevabınız nedir? O Taht’a kim oturacak? Cenâb-ı Allah’ı hangi Taht taşıyabilir? Allah Subhanehu Ve Teâlâ buyurur;

(Tâhâ:5) ٱلرَّحۡمَـٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ

<>

عَلَى ٱلۡعَرۡشِ Anlayış için Elif Lam Tarif var. Bu nasıl olur, bu kim içindir? Bu Müslümanlara, Hıristiyanlara, yahudilere, bütün milletlere en mühim sorudur. Onların hepsi kendi söylediklerini dinlerler.

Hıristiyanlar onun üstüne oturacak kimseyi asla kabul etmezler. Yahudiler asla asla kabul etmezler. Ve bazı Müslüman inkârcılar da inkâr ederler, “Hayır, hayır olamaz” derler. İlahi Tahtı mahşer yerine neden getirecekler? Mahşer yeri küçük bir halka gibidir ve Arş gelecek. Ama selefi ulemalarımız için önemli bir sorudur. Onlar söylemeliler ve anlamalılar. Cenâb-ı Allah hiçbir şeyi anlayışsız bırakmaz. o ilahi Taht’ın kim için olduğunu sormaya hakkımız vardır.

Biz (Taht) Cenâb-ı Allah içindir dersek “Müşrik” oluruz. Olamaz! Kim için olduğunu soruyorum. Soruyorum ve selefi ulemalardan bir cevap bekliyorum çünkü onlar Ehli Sünneti ayıplarlar. Onlar söylediklerimizi kabul etmezler. O ilahi, azametli ve en şanlı Taht’a inanıyoruz ki Âlemlerin Rabbinin ilahi emri ile Seyyidina Muhammed (s.a.v.), "Benim hakiki temsilcim Muhammed (s.a.v) oturacak. Çünkü sayısız Tahtlar Beni taşıyamaz. Ama benim adıma kıyamet günüde o Taht’a Seyyidina Muhammed (s.a.v.) oturacak. Bunu istiyoruz."

Biz Müslüman ulemaların bunları bilmelerini istiyoruz. Tevrat’da, İncil’de ilahi Taht’da biri olacağının bir işaretini soruyoruz. Hıristiyanların kafalarındaki yaptıkları mahkeme sıfır noktasındadır. Çünkü onlar İsa a.s’ı çarmıha gerdiler. Bu ayıptır. İsa a.s’ı çarmıha germeleri onların en büyük ayıptır. Tevrat’da Musa a.s’a ilahi Taht’a kimin oturacağı bahsedilmiştir.

Musa a.s. sordu; “Ey Rabbim, bana kendini göster.”

Âlemlerin Rabbi “Ey Musa, taşıyamazsın. Ama sana hakiki halifemi, bütün kâinatın temsilcisini göstereceğim. Sana onun nûrunu göstereceğim” buyurdu. Musa a.s’a büyük bir dağa bir açılış geldi ve çok kısa bir zaman içinde baktı. Ve dağ toz haline geldi. Ondan dolayı değil. Ondan olsa bütün kâinat yok olur. Musa a.s. “Bana Kendini göster” dedi. “Göremezsin, Bana bakamazsın. Ama o dağa bak. Ben sana Kendimi o kocaman dağda gösteriyorum” demedi. Ama ilahi kitapların bazı sırlarını anlayanlar hemen anlarlar.

Zamanın en kısa parçasından daha az bir zamanda o büyük Sina dağına geldi. O kocaman Sina dağı toz haline geldi. Ne düşünürsünüz Cenâb-ı Allah münezzehtir? Cenâb-ı Allah münezzehtir. Münezzeh nedir? Temiz olmaktır, Onun sıfatları varlıklarının sıfatları gibi değildir. Onun için Âlemlerin Rabbi kıyamet gününde ilahi Taht’a kim oturacak diye Peygamberini eğitmek istedi. Musa a.s’ın yeri olamaz, ancak bir tecelli oldu ve o kocaman dağ toz haline geldi. O nasıl Cenâb-ı Allah’ın Tahtında olur? Hayır.

Cenâb-ı Allah asla varlığını hareket ettirmez. Hareket etmek veya etmemek yaşayan varlıkların sıfatıdır. Evet, ama Cenâb-ı Allah asla hareket etmez. Asla bir şekil varlıktan başka bir şekil varlığa girmez, olamaz. Onun için gelip söylüyoruz ki Cenâb-ı Allah;

(Tâhâ:5) ٱلرَّحۡمَـٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ

Kullarına bakmak için oraya çıktı, bir anlayış için. Ve demek ister ki; “Ben bir yerden başka bir yere hareket eden değilim. Ben bazen doğuda, bazen batıda olan değilim, hayır. Ben Âlemlerin Rabbiyim. Ben bütün varlıkların Rabbiyim. Ama temsilcimi gönderiyorum o da tektir. Onun adı nedir? Seyyidina Muhammed (s.a.v.). Bu konunun delili nedir? Cenâb-ı Allah Kurân-ı Kerîm’de Peygamberler Mührünün hürmetine buyurur; “Ey sevgilim...

(İsra:79) عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامً۬ا مَّحۡمُودً۬ا

<<(Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin>>

Bütün Peygamberler oraya ulaşmak isterler. Makam-ı Mahmud’un Tahtına. Aklımız Taht’ın birşeylerini anlar. Makam-ı Mahmud nerededir? Yerde mi gökte mi? Cenâb-ı Allah buyurur; “Ya Muhammed, gel Benim adıma bu Taht’da otur ve ümmetini ve bütün varlıklara hükmünü ver.”

Ey insanlar, anlamaya çalışmalısınız. Ben asla anlamayan zayıf biriyim. Ama sahibim, mübareklerin emirlerinle kalbime konuşmak için birşeyle söyler. Ve kalbimde dilimden birşeyler ikram eder. Bunlar çok önemlidir ve insanlara ikram edildiyse çok az bir anlayış verir. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin. Ey Rabbimiz bizi affeyle.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum Allah ”

Fatihah.

42? (51 dakika) 51? Allahu Ekber.

(571000) Maşallah. Şeyh Efendinin kuvvetini gördün mü? Bizim aldığımız bir damla.

UA-984942-2