Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

Alles maakt Zikr

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

15 December 2009 Lefke Cyprus

Desdur yaa Sayyidi, meded, meded yaa Sultan al-Awliya

(Mawlana staat op)

La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah, Muhammadun Rasullulah (saw). Oh onze Heer, U bent onze Schepper, wanneer U Uw heilige opdracht geeft, te Zeggen "Wees", alles wat U vraagt in het bestaan te komen, komt in het bestaan. Alles wat U wilt laten verdwijnen uit het bestaan dan zegt U alleen "Ga terug, wees niet in het bestaan". De gehele schepping is minder dan een derde of minder, minder, minder, in een deel van de tijd, meest kleinste tijdseenheid, kan alles verdwenen zijn.

Oh mensen geef jullie meest hoge prijzen en meest hoge lof aan onze Heer, Zijn opdracht is alleen tussen "Wees" en "Wees niet". Oh onze Heer, vergeef ons en we vragen Uw meest hoge lof van de schepping, van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid, van uw meest geliefde dienaar voor U, Koning van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid, voor uw schepselen, Sayyidina Muhammad (saw) (Mawlana zit weer).

Oh mensen, we weten niets, we weten niets, totdat de Heer der Hemelen vraagt om Zijn schepping iets te laten weten. Alles in het bestaan moet hun Schepper kennen. Het kan niet zo zijn, dat atomen en minder dan atomen, allen moeten weten wie hen geschapen heeft en ze moeten hun hoogste prijzen geven aan hun Heer, atomen en minder.

Hoe, oh onze salafi 'ulama, wat zeggen jullie hierover? Wat is jullie mening? Geen mening over heerschappijen. Jullie vragen om bewijs hierover, en het bewijs A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajim, ik ren weg van Satans streken en om niet in zijn vallen terecht te komen. Daarom vraag ik steun, voor mijn kleinste Zijn, tegen Satan en satanische woorden. En ik zeg ook Bismillahi'r-Rahmaani'r-Rahim, het hemelse zwaard dat geschonken is aan de mens. En ik vraag van mijn meester, meester van deze planeet, qutb, de pool van deze planeet. En ik vraag van zijn heilige kracht, een steun. Als hij geen toestemming geeft, kan ik u niet aanspreken en kan ik niemand aanspreken. En ik zal de zwakste zijn, ik moet vragen (toestemming). Oh mijn meester, laat ons iets weten wat u schenkt aan onze kleine groep. En van oost tot west en zuid tot noord een hemelse aankondiging te doen voor schepselen.

Ja, en deze discussie die je begint door te vragen, wahabi 'ulama of salafi 'ulama, "Wat is jullie mening?" Geen mening, er is realiteit. Zeg niet, aan de hand van 'mijn' mening. Nee, geen mening voor jullie. Jullie accepteren mijn mening niet, nee, jullie antwoord moet komen via hemelse wezens. Zij spreken over ware waarheid om onze harten in een volle tevredenheid te laten zijn. Als zij die tevredenheid niet geven kan niets je tevredenheid in je hart brengen. Zeg daarom niet 'aan de hand van mijn kennis of mening', nee, het is niets. Het is zo een draad zonder dat er een kracht van electriciteit in stroomt. Als het er niet doorstroomt, wat is die draad? Niets.

Ja, als je de lamp uitdoet, betekent het dat je de kracht afsluit zodat er geen stroom meer via de draden naar die lamp gaat. Uit zichzelf kan die lamp geen licht geven. Het is onmogelijk, maar het moet geschonken worden om ons licht te geven. Dat licht komt niet van die lamp. Waar komt het vandaan? En waar gaat het naartoe? En stroomt het door de draden? En hoe stroomt het door de draden? Weet iemand het? Wetenschappers weten jullie het? Jullie zeggen alleen positieve pool en negatieve pool, dat is jullie laatste horizon om de krachten van electriciteit te begrijpen. Ze zeggen, "We kijken en zien dat die kracht verschijnt via de polen, de de ene is negatief en de andere is positief."

Oh wetenschappers, wat is negatief en wat is positief? Om een symbool als teken van positief en negatief te maken, en ze maken een andere streep en zeggen "Dat is een negatieve pool en dit is positieve pool." Wat zijn positieve en negatieve wezens? Komen ze van dezelfde bron, origine? Verschillende origines, wat is hun origine? Hoe kan het negatief en positief zijn? Wie plaatst positieve wezen in de ene en negatieve in de andere? Niemand die het weet? Ze komen en zeggen om het te begrijpen, dat de mensen geschapen is op zo een manier om in realiteit van positief of negatief te begrijpen. En uiteindelijk zeggen we, "Dat is een positieve". En we kijken naar een andere en zeggen, "Dat is een negatieve". Wat betekent het? Een positieve, ieder moment is diegene in het bestaan, een bruikbaar wezen voor de schepping. En de negatieve pool? De negatieve pool heeft zo een vreemde Zijn, dat wat bij de positieve pool gebeurt, het gebruikte van positieve wordt genomen door het negatieve en het stuurt de energie weg.

Als een persoon eet, wat voor profijt geeft het aan die persoon als het blijft in het lichaam? Wat niet nuttig is, wordt weggenomen, dat is positief, dat is negatief. En het begrip van de mens is op zo een manier. Er is positief begrip en negatief begrip. Positief begrip schenkt jouw spirituele Zijn. En negatieve kant van de mens dat genomen wordt, wat genomen wordt van diegene, zal leeg (zijn) en eruit gegooid worden. Nu zeggen we, dat als Allah de Almachtige jou geschapen heeft, en alles moet hun Schepper kennen. Als hun begrip positief is, zal dat voor eeuwig zijn. Ware realiteiten is hen geschonken. Ware realiteit, dat betekent, waarheid die toebehoort aan de hemelen. Er kan geen andere element zijn om het te veranderen, het is pure kracht die mensen laat begrijpen van realiteiten naar realiteit. Denk niet dat alles niet weet wie hen geschapen heeft en hen heeft geschonken om in het bestaan te zijn. En alles, zelfs de kleinste deel van materie moeten dit kennen en moeten zeggen "SubhaanAllah, glorie aan onze Schepper, glorie aan onze Schepper."

Wat dachten jullie van jezelf, oh mensheid, zeg je dagelijks "Glorie aan onze Schepper"? Eindeloze glorie-oceanen voor onze Schepper, zeg je dit? Je bent dronken, drinkt whisky, drinkt bier, drinkt wodka.

"Oh mijn liefje wat drink je?"

"Waarom spreek je tegen me?"

"Herken je me niet"

"Oh mijn liefje, ik dronk zoveel vannacht. Ik verloor mijn geheugen en vergat dat ik 60 jaar met je leef."

"Dank je mijn liefje"

"Breng mij de vergrootglas, ben je echt mijn vrouw?"

"Heb je dan enige twijfel?"

"Ik ben ook zo dronken, daarom moet ik twee getuigen halen om te bevestigen dat je mijn liefje bent." (Mawlana blaast op zijn fluitje)

"Wat gebeurt er?"

"Kom kijken naar mijn vrouw, mijn liefje of (is het) iemand anders? Wie is die diegene?"

"Ik kijk, mijn liefje ze was niet zo lelijk, ze lijkt op een eend!"

"Oh mijn liefje, je hebt je geheugen verloren"

"Nee, kom hier"

"Herken je me"

"Ja meneer, door het gefluit begrijp ik het, nu zijn we blij, oh mijn liefje, dat ik je herken als een persoon die zijn liefje kwijtraakt voor een lange tijd.

En dan ontmoeten ze elkaar en herkennen elkaar door dwang.

"Ik ben zo blij, oh mijn liefje."

"Mijn liefje ze was niet zo"

Oh mensen die whisky, of champagne of wodka maakt mensen zo lelijk en geen mensen, zonder verstand. Laat dat en kom om te leren en te weten over je Schepper, zelfs mieren kennen hun Schepper, zelfs atomen herkennen en kennen hun Schepper. En ze prijzen hun Schepper, en zeggen "SubhaanAllah, SubhaanAllah, SubhaanAllah, Glorie aan mijn Heer."

Oh mensen, vandaag is één dag voorbij van ons leven, we weten niet welke dag onze laatste dag zal zijn. Gebruik je mentaliteit soms en gebruik geschenken van hemelen soms, die jou geschonken zijn van de Heer der Hemelen om Hem te leren kennen. Gebruik je het of niet? Mensen zijn nu dronken. Die atoom kent zijn Schepper en wat is het bewijs dat zij hun Schepper kennen?

Oh wahabi 'ulama, waarom vertel je niet aan mensen dat alles zikr maakt? En je bent tegen zikr, altijd zeggen jullie bid'ah, bid'ah. Zeg het ook tegen de mier, want die doen zikr. Reciteer je geen Heilige Qur'aan? Wat zegt het? "wa in min shayyin illa yusabbihu bihamdihi, wa laakin la tafqahoona tasbeehahoom. Er is niets (in het bestaan) wat niet bezig is met het verheerlijken van Zijn eindeloze glorie en lof." (17:44). Dat is zikr of niet? Ga naar mieren of andere schepselen en zeg "bid'ah, doe dit niet, dat is bid'ah", waarom zeg je dat niet? En jullie komen naar mij en zeggen, "Oh sheik je verzamelt mensen en zorgt dat ze zeggen Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah."

Als ik mensen verzamelen om gezamenlijk te zeggen, SubhaanAllah SultaanAllah SubhaanAllah SultaanAllah SubhaanAllah SultaanAllah SubhaanAllah SultaanAllah, zeggen jullie bid'ah. Is zikr bid'ah? Waar haal je dat vandaan? Zo een onzin besluit. Waar halen jullie het vandaan? Wat is jullie bewijs? Jullie kunnen het niet zeggen, want jullie gebruiken zowel jullie verstand en als jullie mentaliteit niet. En je gebruikt nooit jullie krachten van het hart en je houdt je alleen bezig met je verstandelijke producties. Productie is veel belangrijker vanuit onze harten. Geef jou gehoor vanuit je hart en probeer te horen dat je hart ook zegt "Al-Lah Al-Lah Al-Lah Al-Lah Al-Lah Al-Lah."

Je kan niet tegen mij zeggen 'Nee´. Want Allah (swt) zegt "wa in min shayin illa yusabbihu bi-hamdihi". En onze harten is iets, het moet Allah Allah SubhaanAllah Allah Allah SubhaanAllah zeggen. Hele wereld kan vallen op ze. Ja. Wat kunnen we doen? Allahu akbar, Allahu akbar.

Je kunt zeggen boven het niveau van 'ulama. Zeg niet dat jullie alles weten. Jullie weten niets. Zoals ik niets weet, maar ik laat mijn hart horen en iets komt naar mijn gehoor via mijn hart en we zeggen iets. Ik weet ook niet, maar zo een bijeenkomst is een geschenk van hemelen dat gelovigen meer kunnen begrijpen. Want 'ilm is een hemelse licht geschonken door hemelse wezens aan geselecteerde wezens van de mensheid, die hemelse kracht gebruiken voor horen en het geven. En dit is zo een wetenschappelijk instrument die hoort en geeft. Als ik zeg dat een persoon kan luisteren vanuit de hemelen, dan zeggen de wahabi 'ulama dat het kan niet. Als ik zeg dat een mens iets kan zeggen over hemelen, dan zeggen jullie "Het kan niet". Dit instrument kan het, wie heeft onze fysieke Zijn geschapen? Geen verbinding tussen een machine en een manifestatie van een mens, het is zo zwak, het is niets. Maar mensen zeggen technologie heeft het toppunt bereikt.

Waarom kijk je niet en zie je dat eindeloze krachten geschonken zijn aan jou van de hemelen? Waarom zeg je dit niet, als iemand het zegt, zeg je dat ze shirk doen. Neem de kufr weg uit jullie boeken. Aan de hand van jullie kennis. Het is geen kufr! Degene die gerelateerd zijn aan hemelse kennis, als een gelovige persoon kufr maakt, dat hij dan daadwerkelijk in kufr is? Imam Shar'ani zie dat qutubs zoiets niet accepteren. Ondanks hun (wahabi's) is er qutb en mensen die hemelse krachten geschonken gekregen hebben. Als je tegen een persoon ‘kafir' zegt, moeten we kijken vanuit welke deur hij komt en vanuit welke deur hij weg gaat. Pas dan kunnen we kafir zeggen. Welke deur betreed je om moslim te zijn? De deur van shahada. Om te zeggen Ash hadoo an la ilaaha illa-Llah, wa ash hadoo ana Mohammadan abduhu wa Rasuluh (s). (Mawlana staat en zit weer) Aan de hand van shariah is dat een mu´min. Je wordt kafir als je niet gelooft in wat je voorheen zei, dan mag je zeggen dat hij kafir is.

Zelfs Heilige Qur'aan zegt over een metgezel van Rasulullah (saw), dat hij een persoon doodde en die persoon zei assalaamu'alaikum. En RasulAllah (s) beschuldigde hem, "Opende je zijn hart om erin te kijken of hij geen moslim was?" Zelfs een persoon die assalaamu 'alaikum zegt is een mu'min of moslim. Maar salafi 'ulama gebruiken voor alles "bi'dah, kufr, shirk, haraam."

Een nieuwe periode komt eraan, misschien een periode van deze wereld wat het laatste zal zijn, probeer shariah mohammadiyya (saw) te leren en behoed je Satan draagt jou naar het vuur, volg salafu as-saaliheen de weg van Sahabaa, zij nemen van profeten.

Oh mensen, luister en gehoorzaam, beschuldig altijd je ego. Probeer mensen niet te beschuldigen met "dat is (de weg van) ahlu 'l-shirk, ahlu 'l-kufr dat is ahlu 'l-haraam. Laat dat en houd je bezig met jezelf, want je hebt nog niet van hemelen een certificaat geschonken gekregen dat je een ware mu’min of moslim bent en naar het Paradijs gaat. Doe dit niet en laat mensen hun Heer. Allahu khayrun haafidhan wa arhamu-raahimeen wa ahkama'l-haakimeen. Geef geen hukum, oh salafi 'ulama. Allah de Almachtige waarschuwt jou en zegt "alaysa 'Llahu bi ahkami 'l-haakimeen". Wees niet hakim, wees geen rechter over de daden van mensen. Laat hen en houd je bezig met jezelf. Hoe zal het zijn op de Dag der Wederopstanding, moge Allah (swt) ons vergeven. Oh mensen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Zeg niet dat "De sheikh zingt en trommelt met zijn handen. Dat is bi'dah." Wees geen rechter voor niemand, Allah (swt) weet, want Profeet (s)zei: " Daden zijn aan de hand van intenties." Ik doe niet dome dome dome dome, dome dome dome dome, dome dome dome dome, voor mijn ego, nee. Om mensen blij te maken er komt een blijheid en verfrissing aan mensen de luisteraars. Het is als geluid van de hemelen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Moge Allah de Almachtige ons vergeven en de salafi 'ulama vergeven en iedereen vergeven zoals Hij wilt.

Fatihah.

47 minuten

Dank voor het bezoeken, oh mijn luisteraars, vergeef mij ook, je zegt "Shaikh wordt kharfaan, een veel te oude." Die niet weet wat hij zegt. Hij heeft geen begrip, het maakt niet uit, we vergeven hem. Alle Hadeeth Qudsi zeggen dat "Als Mijn dienaar 90 jaar oud bereikt, vergeef Ik hem en maak hem 'atiq (veilig). Ik heb hem gered en hij zal `uttaqau 'r-rahman zijn." We staan op dat niveau beschuldig me niet jonge 'ulama, vergeef mij. Moge Allah (swt) je vergeven,

Fatihah.

UA-984942-2