Available in: Dutch   Arabic   Turkish   English   Spanish   Go to media page

Iedere Lichaamscel is in Blijdschap

Mawlana Shaykh Nazim Adil al-Haqqani

30 September 2009,

Lefke Cyprus

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha ill-Llah, la ilaha ill-Llah, la ilaha ill-Llah Sayyidina Muhammad rasulullah (s).

In de naam van Allah, meest Barmhartige, meest Genadevolle.

Oh onze Heer, Heiligen, Heilge dienaren, geef ons alle manieren, om dichterbij de Hemelen te staan. Om ons te beschermen tegen de duisternis van onze ego en satanische territoria. Shaitaan heeft geen territorium, maar we zeggen waar kan shaitaan zijn? En naar wie rent hij, en haast hij zich en bedriegt hij ze om hem te volgen naar duistere gebieden. Dat zijn satanische gebieden, territoria.

Alfu salaat alfu 'salaam op u, oh ons meest geliefde Sayyidina Muhammad (saw), ya Rasulullah. De gehele mensheid (arabisch) wahabbijien en salifijien dat zij zo jaloers, wanneer zij aan U de hoogste respect geven gaan zij dood (arabisch), dan exploderen ze. Dat is hun straf. En wij voelen een eindeloze plezier in onszelf en dat geeft ons plezier en wij genieten en hebben voldoening en het geeft ons licht. We zijn verlicht. Oh mensen, oh mensheid, oh onze Heer's dienaren. Ik ben een zwakke dienaar en jij probeert te luisteren, om meer te weten te komen. Mabulika jaumil, ma’aza fi hi ilma. En we zeggen Audhu Billahi min ash-shaitaan-ir-Rajeem, Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem. Je bent zo trots en glorieus door te zeggen Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem. Het is niet makkelijk voor iedereen om Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem te zeggen. Oh mensen, Assalaam u alaikum wa rahmatullahu wabarakatuh.

Dome dome dome dome dome dome dome

Die muziek maakt ons zo gelukkig, het is een genot. Oh mensen, omdat alles dat je doet voor de eer van je Heer, Heer der Hemelen en je Schepper is. Dat moet je voelen, voelen door je lichaam. Ik wijs niet alleen een plek aan van je fysieke bestaan. Maar mijn doel, mijn Meester die de Heiligste is op deze planeet, zegt dat je niet alleen één deel van je lichaam geniet of in genot is. Maar iedere deel van je fysieke wezen danst. Als degene die miljoenen cellen, alle cellen leven, leven betekent dat ze iets weten en ze worden gelukkig. Iedere cel of iedere orgaan zal in plezier zijn en genot. Als we zeggen Bismillah'ir-Rahmaan'ir-Raheem, dat stuurt naar iedere cel van ons lichaam een genot. Ze zijn zo tevreden. Ze zijn zo aan het genieten. Dat kun je je niet voorstelllen. Wanneer de cellen van een levende blij is, rent het naar de wijsheid van de hoofdzaak.

Begrijpt u mensen, val niet in slaap! Dit is een waarschuwing en een leerzame les. En we zijn zwakke dienaren en onze eer die we vragen is om (sultan niest) ons lichaam ondergaat zo een genot. Als ik hatsjoe (niezen) zeg komt er bewustwording. Dat is van de Hemelen, dan begin je ha ha (sultan maakt gaap gebaren).

Dat is een handeling van het niveau van dieren (het gapen). Dat betekent dat je organen ongelukkig zijn en iedere cel in het orgaan is moe. Maar als ze hatsjoe zeggen, dan wordt iedere cel wakker.

Oh onachtzame mensen, kijk ik spreek vanuit de kennis van de Profeet (saw). Ik weet het niet, maar zij laten mij spreken om alle mensen aan te spreken van oost tot west. Ze moeten luisteren en zorgzaam zijn. Sheikh Hisham, om hun zorgvuldigheid te nemen. Dat alles in het bestaan is, door blijdschap of om moe te zijn en ongelukkig te zijn. Dit leven, oh mensen het is zo gemakklijk. Geen probleem, als je een woord behoud van de Zegel der Profeten (s) en het volgt dan zul je jezelf bevinden op een nieuwe niveau. Dit is een niveau dat mij een tevredenheid geeft. Ik adem geluk, ik denk puur, ik ren zonder moe te worden, ik begrijp. Niet het verkeerde begrip op dat niveau. Ik ben gelukkig op dit niveau. Oh mensen wat doet u? Samsonite (koffer) draag je aan je hand. En je draag het gewicht ervan. Ik zeg "Oh mijn vriend, mijn rechter schouder komt op aarde en ik neem een andere Samsonite ook om zoals deze. La ilaha ill-Llah, Sayyidina Muhammad (s) rasulullah.

Oh mensen, ben je geschapen om baas te zijn over je ego? Wat is dat? Wat is die gehaastheid om je ego de baast te zijn? Wat is je laatste punt? Oh mensen, je bent geschapen en de Heer der Hemelen die je heeft geschapen, geeft iedere deel van je wezen om altijd actief te zijn door Zijn inzet. De Heer der Hemelen die jou heeft geschapen, zorgt hij ervoor dat je net als een ezel bent? Die aan twee kanten die zware vracht draagt? Je bent mens, je bent van menselijke aard, en de humaniteit heeft een specialiteit gekregen, vergeleken met de gehele schepping.

Leer en onderwijs. Dat is belangrijk. Wanneer een cel, misschien cel van je hersens of cel van je hart of cel van je maag, en darmkanaal. De cel zorgt ervoor dat onze generatie verder gecontinueerd kan worden. Door iedere cel in de orgaan, ze zijn in blijdschap, ze zijn allemaal tevreden, zij zijn allen in blijdschap. Van je ogen in je hoofd tot aan je voeten. Kijk oh mensen, voor onze tijd, klaagden de mensen nooit. Nooit zag je dat mensen in pijn waren. Ze lijdden nooit, alleen voor sommige, meer dan tien onder de honderd. Nu, vandaag de dag ontelbare (mensen die klagen). Daarom, luister!

Oh intelligente, oh denker, houd uw hoofd in reine gebieden. Houd uw gedachte in een goede positie. Je kunt begrijpen wat we zeggen. Alleen degene die dronken zijn begrijpen het niet. Nu zijn er ontelbare ziekten, mensen lijden. Voor deze tijd was er alleen een docter die een recept geeft voor een patient. Nu, als een persoon naar een dokter gaat; hij kijkt en zegt eerst moet je naar een analyst voor je lichaam om een algemene controle te laten maken. Controle? En je moet de resultaten naar mij toebrengen, dan kan ik er iets mee doen. Als je dat niet doet, dan ben ik niet in staat je te behandelen. "Oh mijn dokter, is het nodig om naar een psychiatrische inrichting te gaan voor controle?". "Ja, je moet gaan voor het onderzoek om te kunnen zien of je in orde bent met je gedachten. Dan kunnen we onze behandeling starten.". "Ja, je moet ook naar de psychiatrische inrichting voor onderzoek.". "Oh meneer, maar ik denk dat de geestelijke artsen (psychiaters) onderzoek nodig hebben." Dat is waar. "Ze kunnen een verkeerde recept geven aan mij en ze maken me meer gek." "Het maakt niet uit, je moet ook daar een onderzoek verrichten en dan kom je hier en ik leg je in een tunnel." Je kunt er één kant in gaan en uitkomen aan de ander kant, dan kan ik zien wat er met je gebeurd. "Oh mijn dokter, tot ik dat allemaal doe (...ontbreekt...).

Wijsheid geeft het beste, geeft het beste aan die persoon en dan zal die persoon gelukkig en in plezier leven. Sahaat, gezond. Je gezondheid komt vanuit je cel, cellen zijn levend en van een levende is hun leven gerelateerd aan de Hemelen. Omdat het leven komt vanuit de Hemel en iedere cel is een levende en zijn leven komt van de Hemel en van de Hemelen. En het wordt een leven en een plezierig leven. Daarom de mensen van wie de organen in een perfectei zijn - wat zeg je van een groep muzikale mensen? - harmonie, harmonie. De hoofdpool waar onze wereld omheen draait, is harmonie. Er is een harmonie in het bestaan, die harmonie over is ons begrip, onze gebeurtenis. Harmonie moet op iedere schepsel zijn. Als ze gezonden zijn op aarde, zijn ze geschapen en hebben ze een harmonie. Door hunzelf en door anderen. Zonder harmonie - wat is het tegenovergestelde van harmonine - chaos?

Nu leren we iets nieuws. Ik leer ook, de twee hoofdvershijningen door deze Creatie. Of je bent in harmonie of je bent in choas. Als je via je zelf een harmonie bereikt, en leeft zoals Allah de Almachtige dat zegt, hajaatan tajjiba, dan zul je een goed, beste en gelukkig leven leiden. Niets kan je raken of niets kan je verstoren of niets kan je schaden. Omdat je in harmonie bent met alle wezens. Als er harmonie is, kan er een schorpioen komen maar je toch niet aanvallen.

Eens hoorde ik van onze Meester dat een schorpioen kwam bij een van onze Grootmeesters. Imam `Azham (Imam Abu Hanifa an-Nu`man). Hij was iemand die de mensen naar de weg van Zegel der Profeten (saw) leidden. Mensen renden om het te doden en hij zei "Laat het. Het kan niets doen. En laat het bijten het maakt niet uit." Het (de schorpioen) beet en viel dood neer. Kan niet, het kan niet schaden het is verboden om een schepsel te schaden. Allah de Almachtige heeft nooit zoveel ontelbare schepselen geschapen, hij heeft ze niet in het bestaan gebracht zonder een reden. Er heerst een harmonie om onze dunya, onze planeet. Dat moet, als dat niet zo is, als er geen harmonie is dan leeft niemand. In één uur zullen ze elkaar afmaken en is er geen leven meer op aarde. Daarom is er een harmonie.

In het bijzonder de mens, die is sultan op deze planeet. Dat kan niet zonder een connectie met de Hemelen, maar het behoudt die regeling. Als die Hemelse regeling niet behouden wordt, dan zal die harmonie gekort worden. Als de harmonie gekort wordt, dan komt alles op hem/haar om moeilijkheden te veroorzaken en een chaos begint in ons lichaam.

Ik herinner toen ik op school zat, 100 jaar geleden. "Oh sheikh ben je zo oud? Jij bent alleen tien jaar jonger dan ik." Als ik terugdenk denk aan mezelf, 80, 70, 90 jaar geleden. Maar de Heer der Hemelen heeft mij zo een speciale Zijn (wezen) gegeven, zoals hij aan iedereen een speciale Zijn (wezen) heeft geschonken. Iedereen heeft een specialiteit, een tweede (persoon) heeft nooit diezelfde specialiteit. Omdat Allah de Almachtig de Schepper is en hij maakt geen fotokopie. Iedereen heeft een nieuwe verschijning in het leven. "Ja meneer, ik praat over onze organen." En van zoveel mensen, 13 jaar, organen werken niet meer. Ze komen naar mij toe en zeggen "Oh mijn sheikh is er iets mis met mij? Alleen één orgaan werkt niet." Ik scheld hem uit. Waarom kom je naar mij? Houdt jezelf in harmonie. Je zult merken dat alle organen gedurende dit leven in zijn juiste positie zullen zijn. Het zal nooit ouder of waardeloos worden.

Oh Paus, oh Dalai Lama, oh patriarchi in Istanbul, hoofd Rabijn. Begrijp je wat ik zeg? Denk je dat ik verkeerd spreek? Niemand kan zeggen dat ik verkeerd spreek. Ja, we leggen een verklaring af voor mensen om te begrijpen. Om te weten dat gedurende dit leven alles in een hele perfecte harmonie bestaat tussen aardse schepping en Hemelse posities. Dat moet wel. Die harmonie, als je dat vernietigd, dat betekent dat je jezelf vernietigd. En wanneer harmonie weggenomen wordt, dan kijk je en zie je dat de hele natuur met elkaar vecht. En nu, mensen, de mensheid zijn aan het vechten met elkaar. Ze schaden, doden, vernietigen en branden omdat ze de harmonie tussen het spirituele Zijn en het Hemelse Zijn zijn verloren.

Oh mensen, luister en koester. Ik weet niets, maar deze woede komt van de Hemelen. Ik ben boos op iedereen op deze planeet omdat ze niet de harmonie onderhouden tussen hunzelf en de Hemelen. Daarom is er een eindeloze vloek op aarde nu. En ze proberen deze regel, en die regel en die regime te brengen voor mensen. Allemaal zijn waardeloos. Eerst vernietigen ze koninkrijken om te vragen voor een goed leven. Maar het wordt erger. En er komen ergere koninkrijken nu. Want de positie van mensen onder koninkrijken was het beste. Maar nu valt dat naar beneden (de koninkrijken).

Tirannen zijn aan de macht. Zij hebben geen geloof, geen imaan. Geen genade aan hun en aan de mensen die hun verstand niet willen gebruiken. Ze kunnen hun rechterhand niet onderscheiden van hun linkerhand. En nu zijn dat de grootste lafaards ze beven en moorden en stichten brand met grote wapens. En het is een schande en verwijt aan de mensheid om hun laatste amal, laatste punt voor hun is om te moorden. Ze willen allleen maar moorden en vernietigen. Daarna zullen ze verdwijnen. Schande aan de 21ste eeuw. Hun laatste doel is gelimiteerd tot hun verlangens, om te moorden, vernietigen en brand te stichten. Nu is dat de grootste chaos die verschijnt voor de mensheid sinds het begin tot aan het einde. Moge Allah ons vergeven.

Dome dome dome dome dome dome dome dome

Dat is de harmonie, dat maakt dat jij gelukkig bent en je je goed kunt voelen. Te kunnen leven met een goed gevoel. Daarom zeggen we en proberen we dat aan mensen geven.

Dome dome dome dome dome dome dome dome

Dome dome dome dome dome dome dome dome

Stuur ons, oh onze Heer der Hemelen, iemand die de probleemveroorzakers en satanische groepen kan verwijderen, om goede te sturen die ons kunnen begeleiden naar U en Uw meeste verlichte harmonie en beste doel dat een mens kan bereiken om in tevredenheid te zijn en blijdschap en om verlicht te zijn en geëerd te zijn en geprezen.

Dome dome dome dome dome dome dome

Zeg niet dat het haraam is, als het haraam was dan zou Allah de Almachtige niet tegen Dawud (a.s.) zeggen, toen hij zong " Hemelse zang door Heilige boeken. Alle bergen, valleien, bomen en dieren en alle vogels kom en zing met Sayyidina Dawud (a.s)."

Fatiha

53 minuten

Omdat er meer kracht komt.

Sultaan aan de telefoon met Sheikh Hishaam

UA-984942-2