Available in: English   Dutch   Go to media page

Wees niet als dieren

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

27 November 2009, Lefke Cyprus

'Eid Khutbah

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi'l-hamd (3x)

Assalaamu `alaikum. Ash-hadu an la ilaaha ilallah wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhu wa habeebuhu wa rasooluh.

O mensen. Desdur ya Sayyidee yaa Sultaan al-Awliyaa, welkom onze broeders en zusters die komen van verre afstanden, van het verre oosten en het verre westen. Van noord en zuid. Allen komen hier vandaag voor het vieren van één van de meest belangrijke heilige dagen in het jaar. En het is 'Eid ul-Adha, het offer feest vandaag, begrijpen jullie? We danken onze Heer dat Hij ons gecreëerd heeft en ook geeft Zijn hidayat (leiding) aan ons geeft om Hem te kennen en Zijn heilige commando’s te volgen.

We leven in een tijd dat misschien 1 van de 100% gelooft. Mensen rennen weg van geloof. En mensen zijn alleen bezig voor hun magen en daaronder, niets anders; en dat zijn gewoonten van dieren. Dieren leven voor twee zaken, maar wij staan boven het niveau van dieren. Wij zijn dieren van de dierenwereld, maar we zijn geëerd om afgevaardigden te zijn van Allah de Almachtige. Alles op deze aarde heeft Allah de Almachtige onder onze commando geplaatst. Alles is gecreëerd om de mens te helpen of te dienen.

Maar nu denken we niet aan de eer die de Heer der Hemelen heeft geschonken aan de mensheid. Hij heeft aan geen enkel ander schepsel het station van afgevaardigde aan Allah de Almachtige gegeven. Alles is voor de mensheid, om ze te helpen en is geschapen voor hen. Nu zeggen mensen "We leven in de 21e eeuw." Ja je kunt in de 31e eeuw leven, maar als je niet al je karaktereigenschappen veranderd, blijven jullie dieren. Wanneer je je karaktereigenschappen veranderd, is er verschil tussen jullie en dieren. Maar als je geen verschil maakt tussen de dieren-en mensenwereld, dan zal je gelijk staan aan het niveau van dieren. Jullie zijn hoog en dieren laag. Als jullie niet vragen om boven jullie menselijk niveau te reiken, omhoog richting de hemelen en je staat erop te blijven als dieren, dan zullen jullie en het niveau van de dieren gelijk zijn.

En dat zorgt ervoor dat de Heer der Hemelen, onze Schepper, boos is op ons. Een voorbeeld, als een koning zijn zoon tot kroonprins benoemt, en die kroonprins verlaat het paleis, verlaat zijn eer, en rent naar het niveau van gewone mensen, zal die koning dan blij zijn met de kroonprins? Nooit, en Allah de Almachtige schenkt jou een niveau waarboven je geen niveau kunt vinden zoals dat van de afgevaardigde! En nu, mensen zeggen nu "We zijn geleerden." Thuuu (Sultaan spuugt), op jullie geleerdheid en het onderwijs van Shaitaan. Shaitaan leert mensen neer te dalen tot het niveau van dieren. Waarom weet je niet wie hen geschapen heeft? Wie ben jij? Als je een ezel vraagt, "Wie ben jij, oh mijn liefje?" zal hij antwoorden, "Ik ben een ezel." Vraag, "Waarvoor ben je geschapen?" en hij zal antwoorden, "Ik was geschapen om de mensheid te dienen."

Okee. Roep nu een persoon, van de zeven miljard mensen en vraag, "Wie ben jij?" Ze zullen antwoorden, "Ik ben een mens." Vraag, "Is dat je kennis over je identiteit?" Hij antwoordt, "Ja. Ik ben lid van het menselijke ras." Goed zo, "Wat is je missie? Waar ben je voor gecreëerd? Vertel!" Hij antwoordt, " Ik weet het niet."

"Als ik aan een aap vraag, vertelt hij dat hij de mensheid moet helpen en jij weet niet waarvoor je bent gecreëerd? Ken je je identiteit niet? Wat is dit voor dwaasheid? Wat leer je van oost tot west en van noord tot zuid, aan de hoge scholen en universiteiten? Wat onderwijzen ze?"

Ik was eens in New York en 1 persoon die was werknemer van de verenigde naties (United Nations). Ik en een groep broeders zouden worden rondgeleid door het gebouw van de United Nations. We gingen naar binnen en we wachten op onze gids die zou komen om ons mee te nemen. En er was een groep van onze vrienden die nog niet het zuhr gebed had gebeden. En ze vroegen of ze hier konden bidden tot onze gids kwam. Ik zei ga en bid. Een bewaker van het gebouw kwam en die leek op een poolbeer, als een beer, zo hoog misschien ..lang en ..zwaar, zoals een echte beer van noordpool rende en schreeuwde zo hard als hij kon. Schreeuwen als het gebrul van een beer. En hij zei "Je kunt hier niet bidden. Het is verboden. Weten jullie niet dat jullie geloof niet dit gebouw binnen kan, we accepteren geen God van universum." En er wordt gezegd "Nee (God) kan hier niet komen. Wat is dat? Is dat mensheid? En dat United Nations succesvol zal zijn voor iets? Nooit. Vloek op hen,…,dat is mensheid?

Dat is hun beschaving. Dat ze zo trots zijn en denken dat ze op het toppunt van de beschaving staan. Dieren zijn beter dan hen. Moge Allah de Almachtige voor hen een straf voorbereiden. Deze eeuw zal nooit eindigen tot er is afgerekend met de ongelovigen. Ja! Daarom, als we zitten tot de volgende vrijdag, dan zal mijn gescheld nooit eindigen op die Satanische mensen.

Vandaag is het ‘Eidu 'l-Adha. Wat zullen we doen? Soms schreeuw ik en soms laat ik mensen lachen. Assalaamu 'alaikum, moge Allah (swt) jullie zegenen en ons vergeven. De tijd is voorbij en we moeten het 'Eid gebed bidden. En sommige mensen onder ons zullen slachten qurbaan, offeren vandaag. Alhamdulillah vandaag onze imam Sheikh Muhammad, en hij is een geëerde sheikh. Hij kan mensen snel laten luisteren, opdat je vlug kunt reageren.

Moge Allah (swt) ons vergeving Schenken, ons iemand sturen die onze harten kan verzamelen naar het werkelijk geloof van Allah de Almachtige, en om onder Zijn heilige commando op deze wereld te staan. En deze wereld heeft niet lang meer te gaan. Oh mensen, pas op jezelf. Geef je meest hoge respect aan Allah de Almachtige, opdat Hij ons Vergeeft en ons Zegent.

Fatihah

UA-984942-2