Available in: Dutch   English   Arabic   Go to media page

De ego houdt van vuil

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

6 November 2009, Lefke Cyprus,

Jumu'ah sohbah

De dagen worden korter. Assalaamu 'alaikum, in de naam van Allah (swt), meest Genadevolle en meest Barmhartige. Moge Allah (swt) je van Zijn eindeloze zegeningen schenken om Zijn geëerde dienaar te zijn. Wij allen, we zijn dienaren die op aarde leven. Als ze het accepteren of niet, ze zijn dienaren aan de Heer. We zeggen a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, bismillahi'r-Rahmaani'-Raheem. Yaa Rabbana lakal hamd! (Sultan staat op en zit weer). Moge Allah (swt) ons schenken voor de eer van de meeste geliefde in Zijn Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultan staat op en zit weer).

[...video connectie verbroken...] Dhul Qadah, het heeft een speciale eer voor de ummah. Zoals Allah de Almachtige Dhul Qadah, Dhul Hijah, Muharram en Rajjab eert. En wij allen zijn dienaren. Sommige mensen accepteren hun dienaarschap, maar de meeste mensen denken er niet over na. Ze denken dat ze iets zijn. Het woord van dienaarschap zal een last zijn op hun schouders, en het is het tegenovergestelde. Om dienaren van onze Heer te zijn, geen andere hoge eer of glorie voor de mensheid. Maar mensen zijn nu dronken. Als een persoon dronken is, zal zijn niveau onder het niveau zijn van de dieren. Dieren weten dat ze geschapen zijn voor de mensheid, door de Heer der Hemelen. Dat weten ze. Maar de meesten nu op aarde, denken nooit. Of ze denken, maar accepteren niet om dienaren te zijn voor de Heer der Hemelen. Degene die het accepteren, zij zijn geëerd. Degene die het niet accepteren, geen eer voor hen. Ze zullen verliezen.

De heerschappij is alleen voor Allah de Schepper. Alles in het bestaan heeft Hij geschapen. En geeft hun wat werk om iets toe doen. Niets is geschapen zonder een betekenis, zonder een verantwoordelijkheid, zonder een wijsheid. Iedere schepsel weet dit. Alleen de mens, ze zijn nu dronken, ze zijn zo trots en accepteren het niet. Als ze het accepteren, dan bereiken ze een eer. Als ze het niet accepteren, dan verliezen ze hun eer. En geen waarde voor hen in de Goddelijke Nabijheid. Allah de Almachtige zorgt voor de Preserved Tablet, Lawghi 'l-Maghfus, (Tafel der Wijsheid) en er staat geschreven over alles van deze wereld en wie erop is, en wat ze zullen doen of wat ze moeten doen. En Hij stuurt de mens om Zijn vertegenwoordiger te zijn op deze planeet.

Denk niet dat Allah de Almachtige alleen één dunya, één planeet heeft. Door Zijn heerschappijen zijn er ontelbare creaties, want creaties rennen. Ze stoppen niet. Hij is de Schepper van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Niemand weet wat voor de eeuwigheid is en wat eeuwigheid is. En er staat geschreven, dit is alleen één, zoals een punt in Zijn eindeloze terreinen. En Hij zorgt voor Zijn Schepping. Maar Hij is zo zorgvuldig, je kan Zijn zorgvuldigheid niet dragen. Alleen Zijn afgevaardigden kunnen Allah de Almachtige vertegenwoordigen. Dat is kennis die alle profeten, boodschappers hebben bereikt en hun volgelingen. Niet de gewone mens.

Degenen die rennen naar de rioleringskanalen, begrijpen het niet. En mensen rennen nu naar rioleringskanalen. Hun levens zijn onrein. Onrein, maar shaitaan zorgt ervoor dat hun leven in status is. Want onze ego's zijn vuil, en het is in zo’n positie dat het alleen maar vuil leuk vindt. Alles wat het doet, is onrein. Innan nafsa bi ammara bi su. Daarom vragen onze ego's naar vuil. Kijk nu naar mensen, waar ze leven. Wat is hun niveau? Kijk. Wat zeggen ze, hoge status leven. Of ze zeggen, meest beschaafde mens. En ze kijken en doen onderzoek ernaar. En wat zul je vinden? Als je er onderzoek naar doet dan zul je vinden dat hun leven via de meeste vuile kanalen is. En ze zijn zoals grote ratten die van de rioleringskanalen genieten. Als je zegt, "Kom eruit." Dan komen ze er niet uit.

"Onze omgeving is het beste, waarvoor moet ik eruit?"

"Kom en maak jezelf schoon."

"We vragen niet om reinheid."

“Als je uit die atmosfeer stapt is het beter voor je.”

We kijken alleen naar onze levens. Dat is de enige gewone controle die ik kan doen. Dat is voor mij om onderzoek te doen en aan de hemelen te rapporteren. Dan komt er iets op hun. Onreinheid is geen eer voor de geëerde vertegenwoordiger van de Heer der Hemelen. A'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem. We vragen om niet te vallen in zulke rioleringskanalen. Je kunt ze er niet uit halen. Nu van oost tot west, en noord tot zuid, staan ze erop om in de vuil en rioleringskanalen te zijn. Daarom vragen ze naar democratie, voor die reden vechten ze met elkaar. Sommigen zeggen dat we in een kleine beekje zitten en jullie staan in grote oceanen. Waarvoor? Geef ons ook rechten. Meer vuil van je rioleringskanalen komt op (bij) ons. Ze zijn erg gelukkig zoals ratten.

Onze Profeet (s) zei daarom, "Oh onze Heer, laat onze Zijn niet de weg van onreinheid volgen, de rioleringskanalen. Behoed ons." In één seconde kun je erin vallen. En als je erin valt, kan je jezelf niet meer redden. Oh mensen, kijk naar de conditie waarin je leeft. 24 uur, waar sta je? Een rein leven of onrein leven?! Je Heer zal je bestraffen, en ik ren naar mijn Heer om niet zoals die mensen te zijn. Moge Allah (swt) ons vergeven en ons iemand sturen die de rioleringskanalen kan doorbreken. Om niet in die kanalen terecht te komen. Allereerst zullen die kanalen opdrogen en dan vragen ze, "Waar is het?" En ze vinden het niet, en dan vragen ze eruit te komen. Zolang de rioleringsysteem werkt, rennen ze er niet uit. Nu kijken we en je kunt niemand zien wie die vuilheid niet heeft aangeraakt. Iets, een zware regenval, we kunnen een paraplu dragen. Maar als iets ervan je raakt (...) tot een afstand. Shaitaan maakt zoveel kanalen voor mannen en vrouwen. En ik ben een zwakke dienaar, zwakste dienaar, op mijn hoge leeftijd. Ik ben aangewezen om mensen aan te spreken van oost tot west en ik ren weg van de vuil van mijn ego.

Oh mensen, we roepen jullie op voor een rein leven. Accepteer het, het is goed voor jou. Als je het niet accepteert, dan komt er niet alleen een varkensgriep, maar er kan ook een olifanten griep komen. Een chimpansee griep kan komen. En ik hoop dat er een hondengriep komt. Ik zal twee raka`at bidden dat die hondengriep komt, want ze liefkozen de honden. Ze leven om dienaren te zijn voor hun honden, en mensen worden slaven aan honden. Is dit hun toppunt van beschaving? Achter Iedereen rent een grote, kleine, witte, zwarte, rode (hond). Een groene ook? En sommigen zeggen, "Ik verf mijn hond groen." En ik vraag van mijn Heer, "Oh mijn Heer, stuur naar die mensen die dienaren zijn aan honden, stuur hun een hondengriep, ik zal zeven stieren slachten." Ze zullen erg boos worden. Ik maak du'a, "Oh Heer, stuur diegene die dienaren zijn aan honden en niet Uw dienaren willen zijn, de hondengriep." Nu is de varkensgriep, ze liefkozen varkens niet. Nee, dat is vies. Maar honden zijn ook vies. Tawbah, astaghfirullah!

Oh mensen, laat het onreine leven en onreine principes omwille van je beschaving. Kom en accepteer om reine dienaren te zijn voor je Schepper. Zo niet, dan komt er zoveel dat welke injectie dan ook, als hondengriep komt, dan kan geen enkele injectie de mensen redden. Nee, ze zullen alleen zeggen, "We moeten de honden doden, anders kunnen we het niet tegenhouden." Onze voorouders stuurden zo een hond naar een eiland en lieten ze daar achter. Wat Allah de Almachtige hen stuurt, ze waren gelukkig. Ze kunnen daar gelukkig zijn met het jagen en andere schepselen. Maar nu schiet de regering soms op hen (de honden). Het is niet waar, nee. Breng ze op de grootste afstand van je en laat ze daar.

Oh mensen, er zijn twee soorten dienaren, goede en slechte dienaren. Probeer je naam te krijgen op de lijst van goede dienaren. Laat je naam niet geschreven staan onder de slechte dienaren. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Fatihah. Muziek voor u.

Assalaamu `alaikum.

UA-984942-2