Available in: English   Dutch   Go to media page

Op een Dag Zult U Geroepen Worden En Niet Terugkeren

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

14 November 2009, Lefke Cyprus

(Mawlana staat)

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar wa lillahi 'l-hamd!

SubhaanAllah wa l-hamdulillah wa la illaha illa-Llah wa Allahu akbar,wa la hawla wa la quwwatta illa billahi 'l-'Aleeyyi 'l-'Azheem.

U heeft ons geschapen, vergeef ons voor de eer van de meest geëerde in uw Goddelijke Nabijheid en zegen ons voor de eer van de meest geëerde in uw Goddelijke Aanwezigheid. Hij is de eerste en Hij is de laatste. En we zeggen eerste en Hij is ook laatste voor de schepping. We spreken niet over de attributen van Allah de Almachtige, geen begin en geen einde voor Allah, subhana wa ta 'Aala. Allah hu akbar al akbar. Maar we spreken over de schepping en Hij is Maalik al-Mulk, Maalik al-muluk kullu shayin haaliqun illa wajhahu. (Mawlana zit)

Oh geleerde mensen, probeer wat wijsheden uit alles te halen. Daarom onderwijs kwam via de profeet, want hij kwam als een leraar. En hij zegt, de blik van mu'mins kan niet waardeloos zijn. Innama yanzur yaltaqit hikma. Als een gelovige, een mu'min, ergens naar kijkt dan moet hij wat wijsheiden daaruit halen, want alles heeft zoveel wijsheden. Niet één wijsheid, zoveel wijsheden. Daarom, wanneer hij kijkt moet zijn kijken tenminste met een wijsheid zijn die hij ontvangt, idha nazaru mu'min nazaru hikmah.

En we geven onze ontelbare begroetingen aan de meest geliefde en geëerde en majesteuze, Sayyidina Muhammad (saw) (Mawlana staat op). We vragen om zijn bemiddeling voor het begrijpen en voor het vertellen (Mawlana zit weer), "Oh, yaa Sayyidi, yaa Rasulullah (s)."

En dan zijn ware Zijn, van de Zegel der Profeten (s) is altijd in Goddelijke Aanwezigheid. En een kracht die zijn ware Zijn representeert, is gezonden als een leiding voor deze planeet. En denk niet dat er alleen één planeet is. En we geven ontelbare groeten en glorie en majestueusheid aan diegene, dan bereiken we onze meester, hij is onze leraar. De meester van deze planeet, meest geëerde op deze planeet. Want profeten houden zich niet bezig met dunya, nee nee, zij keken niet naar duyna zoals wij kijken. Een heilige vers Ayatul Karima

"Waarlijk, Wij zien uw aangezicht zich naar de hemel wenden, daarom zullen Wij u tot beheerder maken van de Qiblah, die u behaagt. Wend daarom uw aanaangezicht naar de Heilige Moskee en waar gij ook moogt zijn, wendt uw aangezicht daarheen." (Surah al-Baqarah, 2:144). Heilige vers "We kijken naar u, oh Mijn geliefde, uw ogen kijken altijd omhoog."

Zijn gehele Zijn vroeg Iedere keer om in Zijn Goddelijke Aanwezigheid van Zijn Heer te zijn. Het kan niet eens één seconde bezig zijn met iets anders. Zijn hart is met de Goddelijke aanwezigheid van zijn Heer. Nooit keek hij naar iets anders, dat kan niet. Bijvoorbeeld, als er een koningin der schoonheid (is), mensen kijken naar haar of naar een lelijke? Hoe kan een profeet kijken naar iets onreins, karkas ad-dunya jeefatun ( van de hadeeth van Saheeh Muslim ad dunya jeefah wa tallaabuha kelabuha, dunya is als een karkas waar honden naar verlangen).

Oh salafi mensen, dunya is karkas? Of iets anders? Jullie beweren dat jullie alles weten, jullie geven nooit kans aan anderen om iets te zeggen. Jullie zeggen snel 'bid'ah', snel zeggen jullie "haraam", snel zeggen jullie "shirk", snel zeggen jullie "kufr". Ik vraag jullie, "Is het waar of niet over dunya?" Is deze wereld waar of niet? Als het waar is, waarom zeg je niet tegen je koningen of mulk of keizers of sultaans, waarom onderwijs je ze niet? Je weet alleen ons aan te vallen, "Doe geen salatus-salaam." Oh dommen, ik zeg het niet, Allah (swt) zegt het! Ben je Arabier, versta je geen Arabisch? Wat zegt Allah (swt), "Allah en Zijn engelen zenden zegeningen over de Profeet." (Surah al-Ahzaab, 33:56) Hoe kun je zeggen, het niet te zeggen? Hoezo ben je 'alim? Wat is dit voor onzin? Want je bent in gevecht met Allah (swt), astagfirullah. Huuuuuu. Dunya is een karkas, het is niet goed voor een profeet naar dunya te kijken. Eens wisten jullie zoveel maar wat jullie niet aan mensen hebben verteld.

Een dag, Profeet (saw) bracht zijn metgezellen naar een gat in de grond en riep zijn metgezellen, en zei, "Kijk, ik roep jullie om dunya te laten zien, kijk. Dunya waar je naar rent. Je rent allereerst naar goede maaltijden, heerlijke voeding, Kijk wat de laatste plek is". Hij laat het vuil zien. "Oh mensen, dat is het resultaat als je achter dunya aanrent, dat is de uiteindelijke positie. "Je rent voor de meest heerlijke voeding, dat is je dunya, kom en kijk." En hij liet ook wat kleding zien die gescheurd waren, hij liet het zien en zei, "Kijk ernaar, dat je erachteraan rent om gekleed te gaan, in zijde kleding met zulk mooie kleuren, om je lelijke lichamen mee te bedekken." En als derde liet hij wat botten zien, "Kijk wat dunya met je doet, uitendelijk, die botten daar, dat is je dunya." Geen enkele profeet keek daarom naar dunya, want ze weten dat het als karkas is, ad-dunya yeefatun. Er is een ander woord, maar het zal te zwaar zijn voor sommige mensen. Degenen die niet rennen om tevredenheid van Allah de Almachtige te behalen en rennen achter karkas, ze zien eruit als honden die achter karkas aan rennen.

Dat is 'ilm, dat is kennis. Ook de paus van Rome weet dat, hoofdrabbijn weet dat, hoofd van Azhari Shareef weet het, elke hoge rang in religie weet dit. Waarom zeggen ze het niet tegen mensen, om niet achter karkas aan te rennen? Maar ren achter de plezier aan van je Heer. Ren om je Heer blij te maken met jou. Waar zijn de salafi 'ulema en wahabi 'ulema? Wat ik zeg is het verkeerd? Als je zegt dat ik verkeerd ben, dan kun je overlijden in de morgen. Als ik verkeerd ben, dan kan ik zelfs vanavond doodgaan. Kom, dit is mubahala, uitdaging. ik ben hier als iemand zegt dat ik verkeerd ben, en jij bent goed in ochtend zal er geenvan jullie meer in leven zijn. Als ik verkeerd ben, zal dood gaan. Ik vraag niet van jullie karkas, oh mensen, nee. Ik ben een zwakke dienaar, maar ze laten me spreken over iets dat belangrijk is voor de mensheid. Als Allah de Almachtige iets geeft (rijkdom), geeft Hij het aan jou om he tin liefdadigheid te verdelen; niet om biljoenen, triljoenen op te hopen. Het zal allemaal een bestraffing worden op de Dag der Wederopstanding. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Imaan is om te geloven in waarheid en waarheid kun je alleen vinden via hen die waar zijn. Vraag waar zijn zij die waar zijn. Zeg niet dat onze mulk een ware is, onze presidenten, onze sultaans, of dat onze machtigen waar zijn. Nee, dat is iets en dat is iets anders. Oh mensen, vandaag dunya, morgen aakhira en de laatste dag nadert. Wa 'l-qaadi al-haqq yawmu 'l-hashr. Op de Dag der Werderopstanding zal er geoordeeld worden door Hem Almachtige, behoed jezelf. Kom en luister, niemand weet hoelang ze nog zullen leven, een nacht, een dag, een week, een maand, een jaar, tien jaren, meer, meer, meer. Maar je moet geroepen worden.

Eens, assalaamu 'alaikum onze luisteraars, luister naar dit verhaal om erom te lachen en over na te denken. Eens was er een man, ik denk niet dat hij bij volle verstand was, want hij vroeg om een plek te vinden, een stad of dorp, waar geen dood zou zijn. Overal waar hij kwam vroeg hij, "Is er iemand doodgegaan hier?" "Ja er is een begraafplaats".

En hij gaat naar andere plek en bereikt een kleine stad en in die tijd begroeven ze de doden, hun begraafplaatsen waren zo dicht mogelijk bij hun woonplek. Vroeger als mensen overleden dan werden ze zo dichtbij mogelijk bij hun woonplek begraven. Zelf heb ik gehoord dat moeders, vaders vlak voor hun huizen begraven werden. Waarvoor? Om hunzelf te herinneren, dat gisteren zij zoals jou waren en nu zijn ze onder de aarde in het graf. Jij moet ook je les eruit halen, wees niet zoals anderen, probeer altijd te herinneren dat er een laatste dag aan komt. Dat mensen zullen overlijden en zij zullen herrijzen op de Dag der Wederopstanding.

En ze maakten begraafplaatsen zo dichtbij mogelijk. Hij keek rond, en zag nergens een begraafplaats daar, en hij zei, "Ik heb zojuist bereikt wat ik vroeg, deze stad, het betekent dat niemand hier doodgaat. Als ze doodgaan moet er een begraafplaats zijn. Ik heb rondgekeken en geen begraafplaats gezien. Ik zal hier blijven." En hij kwam binnen. Kwam en zei, "Salaam 'alaikum."

"alaikum salaam, waar kom je vandaan?"

"Ik kom van oost en west, maghrib en mashriq."

"Van oost of van west, kom je van het westen?"

"Ja",

"Ken je de westerse mensen, heel goed? Waar werken ze voor, wat is hun baan? Wat is hun interesse, hobby?"

"Hun hobby is alleen steeds lekkerder te eten. Te eten en dan houden ze ook ervan om ieder jaar hun auto te vervangen, want oude mode moet vervangen worden, nu komt er een nieuwe mode. 2010 komt eraan, dus daarom nieuw mode, want het is belangrijk, zoals ik, ik moet mijn auto vervangen, nieuw model, nieuwe mode. En nog iets anders, westerlingen, dag en nacht houden ze ervan om dronken te zijn. Ja, ze kunnen niet lopen als ze niet drinken. "

"Nog iets anders?"

"Vraag niet, vraag niet meer".

Hij zei: "Ik begrijp het."

"Deze mensen vragen waar ik vandaan kom, ik kom van een dorp en ik ga erop uit een plek te vinden waar niemand doodgaat. En ik kom en zie dat jullie geen begraafplaats hebben. Dus niemand gaat hier dood."

"Ja het is waar, werkelijk niemand gaat hier dood."

"Het is zo passend voor mij om hier te wonen. Maar ik zie dat deze grote stad is zoals London, Parijs, zoals Rome, New York, DC Washington."

"Ja, zoals je kijkt is het okee. Maar soms kijk je naar die grote berg of heuvel, ja. Soms horen mensen een geroep. Bijvoorbeeld "Adil kom vlug" en die persoon laat alles en rent naar de richting waar zijn naam wordt genoemd. Of "Fatima kom vlug." En ze maakte deeg voor brood, ze liet het en rende en kwam nooit terug. Het maakt niet uit."

"Ik ben niet verplicht om achter die stem aan te rennen. Ik ga niet".

"Zoals je wilt. Probeer het zelf."

En zoveel jaren was hij in die stad en blij dat niemand doodgaat. "Als mijn naam wordt geroepen dan ga ik niet." En een dag was hij aan het scheren en de kapper had de helft van zijn baard bijgewerkt en hij zei, "Stop! Want ze roepen mij."

"Laat dat blijf zitten, ik moet de andere kant doen."

"Nee, nee dat kan niet". Hij rende en kwam nooit terug.

Oh mensen, oh mijn luisteraars een dag zullen we ook geroepen worden, denk niet dat dunya voor jou of anderen is. Nee, een dag komt die hemelse oproep en je moet rennen. En je zult niet terugkomen.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Oh geleerden, oh PhD doctoren, oh 'ulama's, oh paus en kardinalen, jullie zijn zo blij om gekleed te gaan in zulke speciale kleding. Weet je dat er een dag naar je komt van de hemelen en je wegneemt? Waarom vecht je met elkaar? En je zegt "Na de paus, zal ik paus worden", en je vecht met elkaar. Oh 'ulama, oh doctoren probeer te begrijpen. Mijn Engels is niet zo goed, maar ik denk dat als je luistert kun je het begrijpen en kun je er wijsheid uit halen. Oh dictatoren, oh presidenten, oh sultaans, oh directeur van Azhari Shareef en andere islamitische centra, laat het vechten dat is niet voor Allah (swt). Probeer vreedzaame mensen te zijn, zodat levenden je leuk vinden en de hemelse wezens van je houden.

dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome

Ze zorgen dat mijn spreken stopt, meester van deze wereld, want zovel luisteraars zeggen, "Er wordt teveel gesproken en we moeten niet zitten vanavond, morgen makt het niets uit, morgen is niets, morgen is de nacht van zondag, we moeten ons vermaken." We luisteren, we weten ook." Als je het ook weet, waarom doe je niet wat we zeggen? En toch vraag je om naar slechte plaatsen te gaan om je ego blij te maken. Engelen zeggen, "Ja we kijken naar je en we komen je zielen nemen, je zult dat tijdstip kennen wat je daden waren, je rende weg van waarheid en rende weg van diegene die waarheid spreken. Zij zijn degenen die waar zijn, je zult bitterheid proeven. Oh mensen, kom en denk na over wat ze zorgen dat ik kan zeggen.

dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome

dome dome dome dome dome dome

Allah, Fatihah.

43 minuten, want mensen hebben haast om weg te gaan en naar de nachtclub en casino en andere satanisch centra te bezoeken. Ga daar niet heen, het is niet goed voor je het is niet goed voor gelovigen om na maghrib buiten te zijn. Allah (swt) draagt op, "Oh Mijn dienaren, de nacht maak Ik voor het rusten en overdag moet je werken".

Verander je levensstijl niet. Maar mensen luisteren nooit, daarom komen vervloekingen op hen. Moge Allah (swt) ons vergeven en iemand sturen om ons naar tevredenheid van Allah de Almachtige te brengen.

Fatihah.

45 minuten

Ik was zo zwaar vandaag, maar als ze opdracht geven ben ik als een leeuw.

Wa lillahi'l-hamd, Allahu akbar sajdah, yaa Kareem yaa Kareem.

UA-984942-2