Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

Zoek naar Eeuwigheid en het ongelimiteerde Paradijs

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

1 December 2009 Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Dastoor yaa Sayyidee, madad. Sta op voor de glorie van je Heer! Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd! Alle lof en glorie voor onze Heer, Allah de Almachtige, en presenteer aan Zijn meest geliefde in geëerde in Zijn Goddelijke Nabijheid ook glorie en eer! Moge Allah (swt) ons vergeven. We vragen om vergeving, oh onze Heer, en we vragen om Uw zegeningen. We zijn zo zwak en we vragen eindeloze groeten voor Uw meest geliefde in Uw Goddelijke Nabijheid, Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan zit weer).

Oh yaa Rabb! Oh mensen, assalaamu 'alaikum. Salaam geeft je hier en in het hiernamaals veiligheid. Oh mensen, geef wat tijd om te luisteren naar hemelse aankondigingen. Als je luistert en het accepteert, neemt het lijden en ellende van je weg. En we zien dat iedereen nu aan het lijden is en in zich in ellende bevindt, en ze verdrinken daarin. De gehele wereld is verdronken in ellende en lijden. Daarom, als je vraagt, hayyatun tayyibah, om hier een goed leven te leiden voor de periode dat je geschonken is; om hier in veiligheid en geluk te leven, zeg dan assalaamu 'alaikum. Groeten aan de gelovigen van hun Heer. Dat is één van de grootste geschenken van onze Heer om lasten van onze schouders weg te nemen.

Oh mensen, we spreken omdat ons is opgedragen om verbonden te zijn met hemelse wezens die heilig zijn. Heiligheid komt niet door het gekleed gaan in vreemde kleding of iets vreemds te dragen op je hoofd. Nee. Heiligheid is wat je wordt geschonken zoals een kroon van een koning of keizer. Vraag om die heiligheid, die Allah de Almachtige stuurt via zijn profeten, vrede zij met hen, en is gestuurd naar degenen, die in hun voetstappen volgen. Er is een weg die de heilige stations bereikt en er is een andere weg die mensen naar rioleringskanalen brengt. De heilige mensen die het niveau van heiligheid proberen te bereiken, zijn veel zorgvuldiger en zijn bang om in de rioleringskanalen terecht te komen. Dat is een weg.

We begrijpen dat alle profeten spraken over de Dag der Wederopstanding als mensen hun oordeel te horen krijgen. De Heer der Hemelen Spreekt Zijn majestueuze oordeel uit en stuurt mensen van mahsher, de plek waar mensen terechtkomen, staan en kijken naar het Heilige oordeel van de Heer der Hemelen. Na het Goddelijke Oordeel zullen ze opdragen, "Loop nu!" En iedereen zal hun privé plek bereiken of gebieden waar ze voor eeuwig zullen zijn. Nu loop je, en dan lopen ze op een hele dunne en moeilijke brug die over vuur staat. Degene die eroverheen kunnen lopen, zal het Paradijs bereiken en het plezier van hun Heer bereiken en de Eer van hun Heer en blijheid van hun Heer. Dat wordt hen geschonken nadat ze de brug zijn overgestoken. Dat is de weg van de heiligen, die hun stappen in dit leven behouden op de weg van de heilige weg. Zij zullen in staat zijn om de brug over te steken, die hele dunne, scherp en heel vreselijk om overheen te lopen. Maar dat is de weg van de heiligen, die de voorkeur hebben om in dit leven de weg te volgen van de heiligen. Ze zullen de brug oversteken en de heilige landen, Geschonken door de Heer der Hemelen, bereiken. En niemand kent de limieten.

SubhaanAllah, glorie aan Allah de Almachtige. Aan de hand van de heilige boeken, de laatste die het Paradijs zal betreden, wordt tienmaal meer geschonken dan deze planeet als je het platmaakt, hij zal blij zijn. Maar meer dan die blijheid, want hij zal denken "Als dit terrein in limieten is, hoe zit het dan als ik hier voor eeuwig ben? Denk je dat ik gelukkig kan zijn in een gelimiteerde Paradijs tot in de eeuwigheid?" Er kwam iets tot zijn hart. De laatste die het Paradijs binnentrad, "Wat is tienmaal deze wereld?" Nu is het zo groot voor een persoon die hier woont, maar de Heer geeft aan die persoon dat hij kan herinneren en vragen, "Oh mijn Heer, ons leven in dunya was in limieten, want onze levens zijn in limieten. Maar hier is het ongelimiteerde eeuwige leven. Als U ons eeuwig leven Schenkt, dan is tienmaal dunya niets. We kijken meer naar Uw majestueusheid, majestueuze koninkrijk met oneindige heerschappijen en oceanen van schepping.

De bewoners van het paradijs zeggen: ”U bent zo Groot en dit is niets! We vragen, we hopen dat dit niet alleen voor ons is. Met geluk hopen we dat deze paradijs moet zijn als een zaadje, dat als het groeit dat het een boom wordt. En van de boom nemen we zaadjes en zal een tuin worden. En van die tuin nemen we zaadjes en plukken we de vruchten en maken het meer.”

En Goddelijke toespraak aan hen "Oh Mijn dienaar wees nu blij met wat Ik je Schenk. Probeer Mij niet te onderwijzen, probeer niet dat wat Ik je geef te limiteren. Alles in eeuwigheid is eeuwig. Oh Mijn dienaar dagelijks schenk ik tienmaal de wereld, tienmaal het Paradijs dat Ik je schenk. De tweede dag zal het verdubbelen, derde dag zul je driemaal zo veel vinden, de vierde dag zul je het viermaal groter vinden. Wees blij en tevreden. Maak je geen zorgen, Ik ben de Heer! Probeer Mij niet te onderwijzen. Ik schenk jou. Vandaag treed je binnen en kijk je naar het grote land, tienmaal de wereld. En morgen zul je het tienmaal meer aantreffen, en de derde dag zul je het dertigmaal meer aantreffen. Oh Mijn dienaar geniet van Mijn eindeloze geschenken!"

Mashaallah, Allah Allah Allah Allah

Oh mensen, dat is de heilige weg. Als iemand van u vraagt om dat heilige land te bereiken dat dagelijks meer en meer wordt, denk dan niet dat het alleen driemaal groter is. Als het de eerste keer driemaal wordt geschonken, de tweede dag zal twintigmaal zijn, de derde dag zal het van twintigmaal, tienmaal meer worden. Wat zal het zijn? 200 maal, en de vierde dag zal het 400 maal groter zijn.

"Mijn Heer, kan ik dat bereiken?"

"Als je het niet bereikt, hoe kun je het vragen? Wat Ik je heb geschonken, weet Ik. Je zult gelukkig zijn en veel meer gelukkig zijn. Je zult nooit zeggen 'genoeg'; je zult altijd zeggen, "Hal min mazid, Oh mijn Heer ik vraag meer, ik raak niet vol van Uw geschenken. Oh mijn Heer, geef meer en meer en meer."

Oh mensen, dat is iets wat naar mij komt om aan alle naties en mensen te verklaren. De meeste mensen op deze aarde nu, zitten gemengd in ellende en lijden. Geen smaak aan hun levens, niemand heeft plezier van hun tijdelijke leven, je neemt er geen smaak van.

Oh mensen, onze Heer roept ons. Waarom probeer je niet dagelijks, ook al is het maar vijf minuten, te geven aan je Heer, Allah de Almachtige, om Hem te danken en sajdah te maken voor Hem en Hem te bedanken? Wat is die onzin van je? Wat is die domheid van je? Wat is die vuilheid? Zo groot, je bent zoals een rat die leeft in de rioleringskanalen en niet vraagt eruit te komen. Waarom? En iedere dag wordt het lijden groter en groter op je schouders en je jongeren komen omlaag en omlaag. Dit is een heel erg belangrijk boodschap van hemelse niveaus.

Oh mensen, dat is een waarschuwing als ook eindeloze goede tijden aan jou. Geef enkele minuten aan je Heer voor Zijn plezier, dan zal Hij je eindeloze vermaak schenken hier en in het hiernamaals. Oh je drinkt in het café, in casino's en op slechte plaatsen, en je doet vieze dingen. Het is geen eer aan jou, oh mens, om slechte dingen te doen. Het is niet eervol voor afgevaardigden om vieze dingen te doen. Het is een schande aan de mensen dat ze alleen denken hoe ze mensen doden en hoe ze meer problemen kunnen veroorzaken aan mensen! Is dat je humaniteit? "Thuuu (spuug) op zo een humaniteit! Allah (swt) neemt ze weg want Goddelijke boosheid nadert, want we leven en bereiken het laatste station van deze planeet, en de Dag der Wederopstanding komt nabij. Je zult je schamen, heel erg schamen op de Dag der Wederopstanding.

Oh mensen, laat het drinken, want dat maakt je dronken. En het niveau van dronkenschap staat onder het niveau van de ezel. Als je een ezel te 'talkie walkie' (gelach) te drinken geeft, Johnnie walkie, als je ezel Johnnie Walker (whisky) te drinken geeft, zal die ezel het drinken? Als je dat aan de ezel geeft, drinkt hij het niet. Maar jij mens, die ezel drinkt het niet, hoe kan het dat jij het drink?

"Nee oh onze sheikh, we drinken geen Johnnie Walker, maar we drinken champagne."

Plaats het voor de chimpansee, dat is een soort aap, en het zal huilen "Wat is dat?"

"Oh sheikh, we drinken geen champagne, we drinken wodka."

Dat is het ergst. Laat het, Rusland. Zoveel bier, geef hem wodka en kijk of hij het wel of niet drinkt. Een bier drinkt het niet. Je bent mens, hoe kan je het drinken? Wat is die onzin?

"O sheikh, we zijn Grieken, we drinken cognac. Heb je het nooit geproefd om te weten wat cognac is? Als we drinken, zingen we (Sultaan zingt). Dat is Grieks gezang. Kom tot mij oh mijn zwart ogige. Oh mijn geliefde komt tot mij ik ben zojuist tappa. Oh marhaba! Hoe gaat het met je?"

Grieken, zijn jullie blij? Maar Italianen, ik leer niet wat ze drinken. Wat drinken ze? Wijn en ook ik ben wat de Duiters drinken.

"Oh sheikh we zijn Duiters en drinken bier."

"Wat is bier?"

"Bier is gemaakt van gerst."

Wat? Gerst, alleen ezels houden daarvan. Hoe maak je bier van gerst?

Ik heb het nooit geproefd. Ik proef het niet, zoals de ezel het niet proeft. Hoe kan ik het dan proeven? De ezel wordt nooit blij om bier te drinken, hoe kan ik dan blij worden? En dan de Arabieren die drinken ook. Wat drinken ze? Arak, ik weet het. Jij bent Arabier en weet het niet. Ze maken het van dadels en drinken het. In Egypte maken ze het van dadels en drinken het. Turken zijn nu vrij, die drinken alles. Wat er ook komt, drinken ze. En dan? Als een persoon drink, zijn verstand werkt niet meer. Afgelopen, als hun verstand niet meer werkt dan zijn ze afgesneden van humaniteit en bereiken ze het niveau dat onder het niveau staat van dieren. Want dieren drinken niet Laat het dronkenschap, of er zal een dag komen dat je ongelukkig bent. Geef wat tijd om na te denken en om te leren van je begin en je eind.

Oh mensen, moge Allah (swt) ons vergeven. We vragen alleen naar iemand die gezonden wordt van hemelen om onze stappen te corrigeren. En de tijd is gekomen dat hij komt en Jezus (a) komt en dan zal het de Dag des Oordeels zijn. Behoud je eer, oh mensheid. Laat slechte gebruiken en probeer goede gebruiken te bereiken van heiligen. Want als er geen heilige is, is er geen weg naar het eeuwige leven. Geen eeuwigheid voor hen.

Moge Allah (swt) ons vergeven voor de eer van de meest geëerde in Zijn Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op en zit weer) yaa Rasulullah (s).

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Dat zijn blije geluiden van hemelen die komen naar de goede, die luisteren. Luister, hoor en geniet van de Goddelijke gezang en muziek, je zult hier en hiernamaals blij zijn. Oh onze Heer, vergeef ons.

Fatihah

41 minuten

Dome dome dome dome

Wees niet boos op mij, oh mensen. Ik vraag om jullie geluk hier en in het hiernamaals, en ik vraag voor jullie tevredenheid in de Goddelijke Nabijheid dat jullie eindeloze eer geeft met profeten, heiligen en engelen. Probeer met hen te zijn, niet met jezelf in de rioleringskanalen met ratten en shaitaans. Moge Allah (swt) ons vergeven. Ameen.

Fatihah

43 minuten? Genoeg.

UA-984942-2