Available in: Japanese   Arabic   English   Turkish   Dutch   Go to media page

De Krachtige Geheimen die Geschonken Zijn aan de Mens

Sultan al-Awliya

Mawlana Sheikh Nazim

15 April 2011 Lefke, Cyprus

Dua

Assalaamo ‘alaikum, we zijn nu met mashaykhul kiraam (Sheikh Adnan en Sheikh Hisham) zij vertegenwoordigen, ik schaam mij om te spreken in hun aanwezigheid (Mawlana Sheikh Nazim doelt op Sheikh Hisham en Sheikh Adnan) La ilaaha illa-Llah (Mawlana staat op).

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah Hu Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi’l-hamd. Subhaan Sen, yaa Rabb! Sultan Sen, yaa Rabb! Ahkaamu ‘l-Hakimeen Sensin, yaa Rabb! Allah, Allah. Zidh habeebika `izzan wa sharafan nooran wa surooran, sultaanan wa ridwaana. Alfu salaat, alfu salaam `alayka wa alaa `alika yaa Sayyidi 'l-Awwaleen wa ’l-akhireen (Mawlana gaat zitten) (Sheikh Hisham kust de hand van Mawlana Sheikh Nazim). Zij kunnen mijn hand met gemak kussen. (Mawlana Sheikh Hisham en Mawlana Sheikh Adnan) Oh ya Rabb.

Oh, oh mensen, oh kinderen van Adam, we zeggen a’oozu billahi min ash-Shaitaani’r- rajim, bismillahi’r-Rahmaani’r-Rahiem. Oh, mensen, oh mensheid, miljarden mensen. Ik ben alleen een zwakke dienaar en er zijn miljarden mensen. Soms vrezen de mensen voor virussen. Een virus zorgt ervoor dat miljarden mensen in angst zijn. Ik ben alleen, ik houd niet van virussen. Miljarden en miljarden virussen kunnen niet opwegen tegenover één mens. Maar één zo een virus zorgt ervoor dat de mensen in angst zijn.

Ik ben nu, je kunt zeggen of mensen kunnen zeggen, “Het is maar één persoon, (hij is) alleen.” Wij gaan niet zorgvuldig met hem om, zij zijn zo dwaas. Zij vrezen virussen en moorden duizenden kuikens uit angst voor de virus. Ook doden zij duizenden koeien uit angst voor die virus. Zij denken, “Die virus is niet bang voor mij.” Wie heeft dat geheim geplaatst van het virus en zorgt ervoor dat mensen in angst zijn? Hij zal er ook voor zorgen dat één dienaar kan zorgen dat wat er in het oosten is, in het westen zal zijn, ja. En dat wat in het westen is, in het oosten zal zijn. Complete Kracht van de Schepper. Wij zijn geen Schepper, maar schepselen, schepselen. En ook in de creatie hebben we een speciale positie. Ja, één van hen kan van het oosten het westen maken en van het westen het oosten. Of (hij) kan ervoor zorgen dat er enkele continenten onder de oceaan zullen (verdwijnen) of iets vanuit de oceaan naar boven zal komen. SubhaanAalahi’l-Aliyyu’l-Azim.

We geven onze eed dat we onze Schepper accepteren, de Heer der Hemelen, Allah (swt). (Mawlana staat op en gaat zitten) Nu zijn we vergeten dat we onze eed hebben afgelegd dat we dienaren zullen zijn. Oh mensen, in oost en west, vragen jullie je zelfs ook maar eenmaal af, “Waarvoor of voor welk ding ben ik in het bestaan?” Vraagt iemand dat zich af? Niemand vraagt erom, niemand vraagt zich af, “Waarom ben ik hier? Hoe kan ik hier zijn en waarvoor ben ik geschapen? En Wie heeft mij dit leven gegeven? Wat is Zijn doel waar ik voor geschapen ben of waarvoor de complete mensheid geschapen is? En hen macht gegeven heeft door hun verstand (om iets te weten). Waarover (moeten we kennis opdoen)?” Waarom gebruiken ze die geheime kracht niet?

Oh mensheid, allemaal hebben zij die geheime kracht als geschenk van de Heer der Hemelen gekregen. Het geheim, de geheime kracht hebben we geschonken gekregen en ieder van de mensheid bezit een geheime kracht. Zoals ons uiterlijk verschilt, zijn ook onze innerlijke levens verschillend. Van onze innerlijke positie kunnen we er geen twee vinden die hetzelfde zijn, elk ervan (is uniek). Gebruiken jullie het? Soms, moeten jullie erover nadenken, oh mensheid. Leef ik? Ja ik leef, maar morgen kan het zijn dat ik niet meer in het leven ben. Het is een normale vraag die de mensen zichzelf kunnen stellen. Vandaag ben ik hier, morgen weet ik niet of ik hier zal zijn, op de wereld of eronder. De mensen gebruiken die geheime kracht niet. Zij rennen voor atoomreactoren. Ze gebruiken hun verstand voor atoomreactoren. Ze denken nergens anders over na, behalve over atoomreactoren. Jullie zoeken en zoeken en zorgen voor deze vervloekte technologie. Technologie is vervloekt. Als het niet vervloekt zou zijn, zou er vanuit de hemelen de zegeningen van de Heer over komen. Maar mensen proberen hun verstand te laten overnemen door de technologie, atoomreactoren. Niemand denkt ergens over na, behalve over atoomreactoren.

SubhaanAllah, de glorie van de Heer der Hemelen. Vanaf het begin van (2010 of) 2011 is alles veranderd. Tot aan 2011 dachten zij dat het in orde was en alles onder hun controle was. Sinds een maand of sinds 40 dagen is alles nu veranderd. Tot aan 2011 dachten mensen dat ze alles konden controleren op aarde door hun technologie. Nu is dat afgelopen. Technologie was onder hun controle, maar nu zeggen zij (de technologie) “Nee, we luisteren niet meer naar jullie.” Niemand vraagt aan de technologie, “Waarom gehoorzamen ze ons niet meer?” (Technologie:) “We hadden verwacht dat jullie gehoorzaam zouden zij aan onze Heer en we waren aan het wachten en verwachten dat jullie op een dag ook gehoorzaam zouden zijn aan onze Heer, die zorgt dat jullie een autoriteit zijn om in staat te zijn om ons te gebruiken, maar tot nu toe hebben jullie niets veranderd en zeggen, ‘We hebben het toppunt van technologie bereikt en er kan meer kracht met ons zijn.’ Daarom waren we tot nu toe gehoorzaam aan jullie opdrachten, maar vanaf nu tot het einde zullen we geen autorisatie meer geven wat onder jullie wilskracht was. Jullie zijn ongehoorzaam. Ongehoorzaamheid is jullie mentaliteit. Jullie mentaliteit is om niemand gehoorzaam te zijn. En wij waren onder jullie controle en we waren gehoorzaam, maar niets zal voor altijd zijn. Iets kan een tijd (voort)duren, (maar) na een bepaald punt kan het niet meer zo zijn. Daarom hebben we opgedragen gekregen om niet meer onder jullie controle te zijn, afgelopen.”

Dit zorgt dat alle landen, vooral meeste vooraanstaande ontwikkelde landen zoals Japan, zoals Duitsland, zoals Frankrijk, zoals Engeland, zoals U.S. Zeg geen U.S. dat betekent ‘jij ezel’ ( ‘you ass’ in het Engels). Eens toen we nog klein waren en in de Britse kolonie en als eerst leerden we ‘a’, nog voor de ‘s’ om ons ‘a’ te onderwijzen, ‘a’en ‘s’. ‘A’ betekent ik en ‘s’ betekent ezel. “Jij bent een ‘s’ (spreek uit ass = ezel)” Wat betekent dat? Dat betekent “Je bent een ezel,” zeg “you es” zeg geen “you ass”. Hoe heet hij? (Obama) Obamoe is erg boos over wat we zeggen en zegt you ass, zeg U.S. Maakt niet uit, you ess we kunnen geen you ess zeggen dus zeggen we you ass. Dat is okee.

En dan, Sheikh Adnan hazretleri, mensen hebben tegenwoordig hun mentaliteit verloren. Zij hebben een lage, lager, lagere, laagste punt bereikt tot aan het nulpunt. Complete naties zeggen, “Geen manier meer voor ons om ons te bewegen.” Wa li kulli qawmin haad - voor mensen is er een limiet” voor alles, zeg begrijpt je het? Zij zeggen, “Niet (langer) meer. We begrijpen meer dan dit niet.” Wat kunnen we doen?

Nu zijn er hemelse opdrachten gekomen voor elke krachtstation op aarde om niet meer gehoorzaam te zijn aan ongehoorzame dienaren. Als zij erop blijven aandringen (door te gaan) zullen zij (vanuit de hemelen) die reactoren opdragen om jullie (de mens) aan te vallen. En als die aanval komt, zullen er niet duizenden of miljoenen heen gaan, miljarden. Dit is (wel)bekend bij de mensen met geheime krachten. Zij weten het. In één seconde, oh Sheikh Adnan effendi, zullen deze reactoren de atmosfeer vergiftigen. Degene die onder bescherming staan, zullen in veiligheid zijn. Voor wie er geschreven staat om weggenomen te worden door hemelse wraak, zij zullen hup, hup, hup, weggenomen worden zonder dat zij (gebruik hoeven te maken van nucleaire wapens). Zij hoeven die nucleaire wapens niet te gebruiken (om mensen weg te nemen).

Oh mensen! Ik ben een zwakke dienaar, een zwakke dienaar en ik ben opgedragen of ik heb aangeboden gekregen om mensen wakker te laten worden en ze te herinneren wat hun eed is op de Dag der Beloftes. De beloftes die zij zijn vergeten en zij moeten het zich herinneren. En dit (de belofte) komt ook met zeer zware en enorme explosie zodat wie het hoort, dood zal neervallen.

Wees gewaarschuwd oh mensheid, zeg, “Oh onze Heer, vergeef ons, oh onze Heer, we vragen om Uw zegeningen. Als U ons niet Zegent, zeggen we, ’oh onze Heer vergeef ons.’” En dit is iets wat genoemd is in de heilige boeken. Allemaal (heilige boeken) zeggen dit en de dagen voor de laatste Dag, de Dag des Oordeels nadert, nadert spoedig, spoedig (nadert het). Moge Allah ons vergeven, amien.

Behoud jullie adab, geven jullie je hoge respect aan de hemelse regels. Blijf er niet op staat om tegen de hemelse regels in te gaan. Verlaat democratie. Als je het niet verlaat, zul je heengaan. Oh mensen, vermoord elkaar niet, het is verboden. Zeg niet, “Ik ben hier en ik wil geen plaats maken voor iemand anders.” Nee, dat is de weg van farao. Hij vertelde, “ala rabbukum hu ta ala,- ik ben de nummer één idool, God.” Alle mensen zeggen tegenwoordig, “Ik ben God en anderen moeten mij gehoorzamen.” Waarom? Waarom zeggen zij, “ Ik ben president” of “tiran”, Egyptische tiran, Libische tiran, Turkse tiran, Syrische tiran. Waarom blijven ze erop staan (om te blijven regeren). Wat is het verschil, of verschillen, tussen de gewone mensen en henzelf? Zij zijn gewone mensen wanneer zij op hun stoel zitten met een geïmiteerde titel, denken zij dat ze anders worden? Als je zo anders bent, ga dan niet naar de wc dan kunnen we zeggen dat je anders bent. Nee, zij eten en drinken zoals wij en dan gaan ze naar de wc. Dat is jullie werk, zoals dat van alle mensen. Als ze niet aan dienaarschap (...). Moge Allah ons vergeven.

Oh mensen, ik ben moe. Moge Allah (swt) ons vergeven, mij vergeven, jullie vergeven en deze heiligen die naar beneden zijn gekomen. Oh Allah, we vragen vergeef ons voor de eer van de Zegel der Profeten (s) (Mawlana staat op) Allahumma salli ala Sayyidina Mohammadin Nabiyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim (Mawlana gaat zitten).

Fatihah

Amien

Bayaat

UA-984942-2