Available in: English   Dutch   Go to media page

De Hemelse Straf is begonnen met de islamitische wereld

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

25 March 2011, Lefke Cyprus

Dua

(Mawlana staat op)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi 'l-hamd! Allahumma salli ala Sayyidina Mohammad, Sayyidi 'l-Awwaleen wa ’l-Akhireen, wa aalihi wa saahbihi wa man tabi`ahum bi-ihsaan ila yawm ad-deen. A`oodhu billahi min ash-Shaytani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem!

(Mawlana gaat zitten) (...)

Assalaamu ‘alaikum, onze aanwezigen in oost en west. We zijn zwakke dienaren. maar onze ego's accepteren het niet een zwakke dienaar te zijn en beweert, “Ik ben zo krachtig, zo krachtig.” Het is de grootste leugen van een persoon om te zeggen, “Ik ben krachtig,” die persoon is de grootste leugenaar. Zeg, “We zijn zwakke dienaren.” We leven tussen twee ademhalingen in. Als Allah de Almachtige geen toestemming geeft aan de adem (het inademen) om binnen te komen, vallen we dood neer. Als er geen toestemming komt om de adem eruit te laten komen, val je ook dood neer.

Allah de Almachtige, Hij is, Hij heeft eindeloze kracht oceanen en Hij kan alles doen zoals Hij het wenst. Als Hij graag persoon wilde scheppen zonder adem(haling), kan Hij dat doen. Maar Hij heeft ervoor gezorgd dat ze (de mens) in 24 uur, 24.000 ademhalingen nodig heeft. Hij zorgt ervoor dat de mens ademt. En zonder adem kunnen wij niet bestaan. Alles wat de Heer der Hemelen de mensen wilt onderwijzen is, ”Jullie zijn Mijn schepselen en jullie zijn zo zwak.” “Wa kulli ka insaan da’ifa”’ Allah de Almachtige zegt dat Hij de mens zeer zwak geschapen Heeft, zeer zwak. Dat is het woord van Allah de Almachtige. Hoe kunnen wij dan beweren dat we krachtig zijn? “We zitten op de troon. We plaatsen een kroon op ons hoofd of we hebben zoveel soldaten, zoveel legers, zoveel vloten, zoveel vliegtuigen en zoveel (groente bommen?) nucleaire wapens.”

Oh mensen, we hebben gehoord wat er vijftien dagen geleden is gebeurd op een vrijdag, vijftien dagen geleden. Wat kan de mensheid doen als er iets komt vanuit de hemelen of vanuit de oceanen of vanonder hun voeten? Wat kunnen we doen? Onze kronen, onze tronen, onze legers, onze (groente?) nucleaire wapens, kan het ons helpen? Nee! Het wordt uitgevoerd. En toch beweert de mensheid dat zij zo krachtig zijn. Shaitaan zorgt ervoor dat de mens beweert dat ze zo krachtig zijn en opent voor hen wat mogelijkheden om enkele geheime krachten te bereiken. De mensen van de 21e eeuw hebben een zeer kleine kracht gekregen wat voor hen is geopend. En nu zijn zij daardoor zo trots dat ze zulke enorme krachten hebben. En zij zijn zo zwak.

Oh mensen, volg Shaitaan niet. Volg Shaitaan niet. De weg van Shaitaan is de verkeerde weg. Zoveel mensen denken nu dat ze enorme kracht hebben en dat ze alles onder controle kunnen hebben in oost en west. “We kunnen alles doen wat we willen.” Zij zeggen, “Ik ben een dictator of ik ben een tiran.” Wat is het verschil tussen jou en een gewoon persoon? Nu is er in Libië één persoon die is opgestaan en zegt, “Ik ben de eerste en ik moet, ik zal doen waar ik van houd.” Is dat macht?

Een andere in Damascus zegt, “We zullen alles doen zoals wij het wensen tegen ons volk in, of ze er wel of niet van houden, dat is niet belangrijk want ik ben hier die zit in het parlement. En miljoenen moeten mij gehoorzamen. Miljoenen mensen moeten mijn opdrachten volgen.”

En zij proberen dit voor elkaar te krijgen. Die mensen zijn mensen zonder verstand en zij zijn ongelovigen en zij zijn afgevaardigden van Shaitaan. De Heer der Hemelen heeft opgedragen aan degene die macht krijgen op aarde, “Oh mensen, je bent ook als andere mensen. Jullie lopen niet op vier benen. Jullie hebben geen vijf handen. Jullie hebben geen twee monden. Waarom beweren jullie (dat jullie bijzonder zjn)? Jullie zijn net als de andere mensen. Wie zorgt ervoor dat jullie zeggen, ‘Ik wil mijn plek, mijn positie hier niet afstaan en ik ben er één die vind dat mijn natie, miljoenen, mij moeten gehoorzamen.’” Wat is dat voor dwaasheid? Waarom beweer je dat? Heb je vier benen? Twee monden? Tien handen? Ook één staart? Toilet? Ga jij niet naar de toilet? Ja, toilet! Waar verschillen jullie in ten opzichte van andere mensen? Wat is dat? Waarom beweer je dit?

Al je zo een andere persoonlijkheid hebt, vraag ik je, “Hoe vaak ga je naar de wc?” Vertel, als je jezelf anders vindt dan jouw volk, vraag ik je, “Ga jij dan niet naar de wc zoals je volk dat doet? Wat is in 24 uur jouw productie? Dagelijkse productie wordt gedumpt in de wc. Hoe kan het dat je zegt, ’Ik ben een buitengewoon persoon?’” Als je een buitengewoon persoon bent, laat je dagelijkse productie dan zien. “Kijk naar mijn dagelijkse productie!” Geef ook een opdracht, want mensen zonder verstand worden bedrogen door Shaitaan. Hij kan opdragen, “Oh mensen, ik ben anders dan jullie”en “Kom en kijk naar mijn productie.” Wat is zijn productie? Hij eet en drinkt en (dan naar de ) wc, “Kom en kijk naar mijn productie die ik hier neerzet. Op een dag zul je het nodig hebben, kom en eet.”

Tauba astaghfirullah aliyyul azheem. Vinden jullie dit leuk, mijn aanwezigen in oost en west? Kadhafi beweert, “Ik ben er zo één want mijn productie is anders.” Wat is er anders? “Want ik zit, ik zit voor mijn productie, mijn dagelijkse productie. Zeg niet productie van de wc, maar dagelijkse productie, zit ik op een gouden stoel en produceer en maak ik mijn productie.” Maar jouw productie is als die van ons. “Nee want ik zit op een gouden stoel. Daarom moeten jullie mijn productie op je gezichten smeren en proeven.”

Dat is de mentaliteit van alle dictators en elke tiran. Een andere in Jemen zegt, “Ik zit hier, ik ga hier niet van weg.” Waarom? Wie ben je? Wie ben je? “Tien miljoen mensen moeten mij gehoorzamen en moeten komen en zien hoe ik zit op een zilveren stoel en een nieuwe productie breng voor mensen met een nieuwe verstand.”

Mensen uit Saudi zeggen, “Nee we accepteren geen verschil tussen ons en onze mensen.” Daarom zijn jullie verkeerd. Je moet dit niet beweren. Die mensen, mensen zonder verstand. Maar grote verantwoordelijkheid, voor die mensen, vooral de moslimwereld. Zij volgen de heilige shariah, toch vragen zij om wetten te maken. Waarom een constitutie? Waarom heeft Allah de Almachtige de shariah, heilige opdrachten, gezonden? Heilige opdrachten gooien ze weg en maken een constitutie zoals zij het wensen. Wat is dat? Daarom, die mensen geven aan hun naties, “Oh mensen, maak je geen zorgen, we kunnen een andere productie maken. Als mijn productie niet genoeg is voor jullie, kunnen we een andere leider aandragen en brengen we ook zijn productie. Als je dit (de ene productie) dus niet accepteert, neem je deze (de andere productie).”

MashaaAllah, is dat de mentaliteit van moslims? Waar is haqq? Oh moslimwereld, Allah de Almachtige moet jullie straffen omdat jullie de heilige shariah verlaten en vragen om nieuwe producties te gebruiken van jullie leiders. Zij zijn allen tirannen! Die persoon die een groen boek gebracht heeft, heeft de Heilige Koran, Koran-i-Karim, weggenomen en plaatst een groene boek. Wie ben jij? Waar haal je dat groene boek vandaan? Dat is de Libische gouverneur, Libische koning. Waarom, waarvoor? Waarom staat de islamitische wereld niet op om te zeggen, “Wie ben jij om de Heilige Koran weg te nemen en het groene boek te brengen? Wie heeft de islamitische wereld autoriteit gegeven om de heilige shariah weg te nemen, om een parlement in te voeren en democratie? Democratie is hun productie. Wanneer zij op de houten stoelen zitten, maken ze hun productie daar.

“Allahu la ilaaha illa-Llah illa Huwa ‘l-Hayyu ‘l-Qayyum. La taakhudhuhu sinatun wa la nawm.

Allah! - Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem.” (Surah Al-Baqarah 2:255). Allah de Almachtige slaapt nooit, (Hij) kijkt en hoort en weet alles wat zij doen. En de Heer der Hemelen zegt, “Ik ben niet ghafil, Ik ben niet achteloos voor wat jullie doen. Ik kijk naar jullie.”

Zeg, “Allahu Rabbi Allahu Naziri, Allahu Ma’i.” Oh mensen zeg, ”Mijn Heer kijkt naar mij en Hij is met mij en weet wat ik doe.” Voor iedereen, die naties en leiders die met hun volk vechten zonder autoriteit en ook maar iemand van hun volk te doden, zullen gestraft worden. Waarom vechten zij? Waarom doden zij? Allah de Almachtige draagt op, “Jullie moeten Mijn dienaren verzorgen. Met de beste middelen moeten jullie hen verzorgen, want zij zijn Mijn dienaren.” “Nee” zij zeggen, “Nee, we houden ons niet aan Uw opdracht.”

Allah de Almachtige zal als eerste de hele islamitische wereld straffen en we zien dat die straf zojuist is begonnen. Van Tunesiè en Jazair en Libiè en Egypte en in Damascus, in Baghdad, in Turkije, in Hijaaz in Jemen, overal is die straf begonnen in de islamitische wereld. Dan komt er nog een andere straf voor de niet moslim wereld. Want zij zorgen niet voor de heilige opdrachten van Allah de Almachtige. En zij weten dat Allah de Almachtige heilige opdrachten heeft gezonden uit de hemelen naar de aarde door Zijn profeten om mensen te onderwijzen zodat zij hun, hudood, limieten kennen. Zodat zij weten wat zij moeten doen, hoe zij moeten zijn in dit leven.

Het hele leven is nu tegen de heilige regels van Allah de Almachtige. Allah zal de mensen straffen.

Mensen, het is een grote schande voor de moslimwereld om heilige opdrachten te verlaten. En met de problemen in de islamitische wereld komen de niet moslim wereld om de zwakke mensen te helpen, dat is een grote schande. Dat is een grote schande.

Moge Allah ons vergeven en die mensen wegnemen en om de heilige shariah terug te brengen. Als iemand de democratie gebruikt of het parlementair systeem, zullen zij gestraft worden. Zij zullen weggenomen worden. Zoveel soorten van wasila, middelen.

Hoor en probeer te begrijpen en behoud de heilige opdrachten van de Heer der Hemelen, onze Schepper onze Heer. Als je het niet opvolgt, zul je ook gestraft worden.

Moge Allah ons vergeven, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, astaghfirullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Shaffa Shafa´at, ya Rasulullah.

Stuur ons, ya Rabbi, hemelse legers om Uw heilige shariah hoog te houden en alles tegen de shariah neer te halen. En om Allah hoog te houden en een ieder tegen de shariatullah, neer te halen

Fatihah

Aman ya Rabbi

Zorg dat alle mensen het kunnen horen en ernaar kunnen luisteren. Als eerste de moslimwereld, dit is een hemelse verklaring. Ik spreek niet via mijn ego, maar wat er naar mij komt, is mij opgedragen de mensen mee aan te spreken. Moge Allah mij vergeven en jullie vergeven.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah.

Fatihah

UA-984942-2