Available in: English   Turkish   Dutch   French   Arabic   Go to media page

Schenk tijd aan Uw Heer en bereik de verlichte werelden

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

26 October 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat)

Allahu akbar, Allahu akbar,Allahu akbar,La illaaha illa-Llah Hu wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi'l-Hamd.

En alle lof aan de Heer der Hemelen en Hij is de enige die eer en glorie schenkt aan Zijn dienaren. Laat onze Heer, onze nederige bijeenkomst hier en voor de eer, voor de meest Geëerde, Sayyidina Muhammad (saw). Schenk ons om te begrijpen en te gehoorzamen. Alfu salaat duizenden en duizenden saluteringen, glorie en eer aan de meest Geëerde, Sayyidina Muhammad (s), Yaa Sayyidina, yaa Rasulullah (s). We vragen om uw bemiddeling in de Goddelijke Aanwezigheid en niemand anders. Alfu salaat, alfu salaam yaa Sayyidina wa’ l akhirin.

(Sultaan zit)

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Alle zang, gezang voor de Zegel der Profeten (s), alle eer en saluteringen aan hem. Allah de Almachtige heeft niets nodig van Zijn schepping, nee. Alles is geschonken aan Zijn meest geprezen dienaar Sayyidina Muhammad (saw). Als iemand glorie en eer vraagt, moet hij saluteringen en zegeningen geven aan Allah’s (swt) vertegenwoordiger van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Geef eer en neem eer. Je kunt geen eer geven aan een ezel. Waarvoor geef je een ezel eer?

Als je een ezel (eer) geeft, is het niet. Wat je zegt, nee, het is geen eer voor een ezel. Een ezel is status gegeven, en het is blij met zijn creatie (vorm) om in het bestaan te zijn het is blij en geëerd op zijn niveau.

Oh mijn Meester, Meester van deze wereld, schenk deze creatie. Ik vraag nederig, (om) van Uw hemelse positie en eer (een) steun. Want ik weet niets mijn Meester, pool van deze planeet. Een klein beetje zoals U wenst, schenk mij, omdat U mij neerzet om de kinderen van Adam (a) aan te spreken. En ik vraag om wat kogels. Maar niet alleen lege kogels, die boem boem boem geven. Nee, zoveel in oost en west kun je ervan vinden, dat ze beweren dat ze iets zijn. Of dat we iemand zijn, of we zijn, belangrijke, of zoals ze zeggen: “We zijn VIP's tussen de mensen”. Maar het is alleen een lege verklaring, want als ze een kogel hadden geschonken, een kogel die een geluid geeft en zijn doel bereikt, geraakt. Die kogel van mens tot mens (is om te) moorden. Maar hemelse kogels laat dode mensen weer opstaan. Daarom vraag ik, oh mijn Meester schenk mij zoals, U in Uw opdracht, zit ik hier en ik ben niets. Ik vraag wat kogels om te raken.

We zeggen miljoenen centra of biljoenen centra, ze horen iets van deze nederige associatie, ja waarschijnlijk. Ik zou ze graag willen raken zodat er iets in hun situatie en fysieke wezen en (om) ook hun mentaliteit en hun geest/verstand te veranderen. Dat is de echte kogel, de anderen nemen geen voorzorg, nee, nee. Daarom vraag ik van een naar twee naar drie helemaal tot het niveau van de Meester, bereikt. Van de Meester naar mijn hart, om te spreken en jullie te waarschuwen voor jullie toekomst. Onze toekomst zal zijn in een verlichte wereld, of onze toekomst zal in een duistere heerschappij zijn. Je kunt niets zien, niet kijken, niet weten, niet raken, niet proeven, niet vermaken. Dat zijn echt dode mensen. Omdat hun echte wezen in dit leven geen maatregelen hebben genomen om te bereiken, om hunzelf te redden van duistere werelden naar verlichte werelden.

Oh mensen, assalamo alaikum, onze luisteraars. Ik zeg niet mijn luisteraars nee, onze luisteraars. Je moet observeren. Je kunt verlichte werelden bereiken. Als je kijkt, dan kun je niets bereiken. Oh onze luisteraars. Er kunnen hemelse saluteringen aan jullie gegeven worden. Kom en luister, geef wat tijd. Als je niet geeft, je weet, zoals je wenst. Als je de voorkeur hebt om blind te zijn of dom te zijn, dan moet je je weg continueren. Als je graag iets van hemelse aspecten wilt hebben, kom en luister en vraag de weg om oceanen van Goddelijke Heerschappijen te bereiken. Oceanen. Zelfs onze fantasie kan het niet bereiken.

Oh mensen, geef wat tijd voor je Schepper. En we zijn aan de laatste of eerste stap, en vraag dagelijks een tweede stap, derde stap, vierde stap, vijfde stap.

En die stappen in onze wiskundige kennis kunnen het niet zeggen (meten). Daarom, probeer dagelijks met je Heer te zijn, ook al is het voor een paar minuten, dat geeft je eer, je zult dan een geëerde zijn. Zoveel als je probeert om met je Heer te zijn, krijg je meer eer.

Je spreekt over onmogelijke hayaat, onmogelijke doelen, die onmogelijk te bereiken zijn en voor die stappen. Oh mensen, kom en neem wat tevredenheid in een nederige bijeenkomst hier. Erg nederig, ik vraag aan mijn spirituele gids, om mij iets te laten proeven. Iets dat iets betekent, erg heerlijk, een smaak, van deze associatie. Om in onze fysieke wezen sterker te zijn en verlicht te zijn in onze geestelijk gesteldheid of spirituele gesteldheid. Niemand weet wat de realiteit is van de geest.

Als iemand vraagt, het is gratis, een associatie die gratis is. Ik vraag niet, "Betaal me, geef me dit." Nee, we rennen er niet achter aan. We rennen om realiteiten te bereiken. Om heerschappijen van de Heer der Hemelen te bereiken. We hebben een erg kort leven gekregen, om contact te maken van onze fysieke wezen naar onze hemelse wezen. Dat is de echte wijsheid, een bestaan in deze wereld om een link te maken van onze fysieke wezen naar onze spirituele wezen. Wanneer je op een schip bent en het gaat zinken en van boven (komt) een haak, om een link te maken. Onze materiële wezen zal op een dag moeten zinken. Tuba, eindeloze, eindeloze goede berichten voor diegene die vragen en zijn link bereiken en dan soepel halen we hem op. Laat zijn fysieke wezen zinken, maar zijn spirituele wezen omhoog.

Oh mensen we moeten proberen om iets te leren. Ik denk dat geen enkele religieuze leider kan protesteren tegen een dergelijke realiteit. Misschien dat, de paus heilig in elke land. Hoofd rabijn, ik denk dat hij niet de realiteit kan weigeren van de declaratie van deze dienaar. Ik verklaar niet dat ik sjeikh ben, of iets. Ik probeer om niets te zeggen, maar de dienaar van onze Heer verklaart dit. Ja het is waar. Huuuuu het is waar wat we zeggen en onze broeders en zusters van menselijke aard vertellen.

Genoeg geleefd in dronkenschap. Oh mensen in oost en west, biljoenen mensen, genoeg om in het dronkenschap te leven. Genoeg met het drinken van shaitaan's whiskey of champagne of wodka's. Er zijn sommigen die het gebruiken, en maken het haazil? Die dronkenschap is maar voor een korte tijd, maar wat shaitaan geeft aan mensen, zorgt dat mensen niet wakker worden. Ze zullen met geweld naar duistere wereld gebracht worden. Ze hebben niet gevraagd om (de) hemelse haak.

Oh mensen luister en gehoorzaam, want de Heer der Hemelen zegt dat je komt van eindeloze levens oceanen en je zult terug komen naar Zijn levens oceanen.

Oh mensen, verspil niet je zeer kostbare levens voor niets. Kom en luister, daarom laten ze mij hier zitten en spreken tegen de dienaren van de Heer. Ik ben misschien de zwakste dienaar. Ik vraag niets van de luisteraar, want als de luisteraars mij allemaal één schat geven is het van geen waarde. Want mijn schip, zoals het schip van iedereen, zal omlaag gehaald worden. Als het omlaag gehaald is, hebben de schatten van deze wereld geen waarde. Wees daarom tevreden met wat Allah (swt) je geschonken heeft. Om op te staan met je fysieke wezen en te werken voor je Heer. En de Heer der Hemelen stuurt een haak naar je als je laatste moment komt, en je kunt je link erin zetten en omhoog gehaald worden. De verlichte werelden, verlichte heerschappijen.

Oh mensen, moge Allah (swt) je zegenen. Moge Allah (swt) ons begrip schenken. Via zijn gekozen dienaren en het is genoemd in de heilige boeken. Als de laatste dagen naderen in oost en west van noord naar zuid, iedereen zal rennen achter waardeloze schatten. Het is niet voor hun. En in die tijd zal de Heer der Hemelen een Hemels wezen sturen voor Zijn dienaren, om ze wakker te schudden en om zichzelf te redden voordat hun levensschip gezonken is. En we staan voor die hemelse geselecteerden die maatregelen nemen voor mensen. Om zorgvuldig te zijn. Om na te denken wat diegene spreekt. Het is niet van hem, het moet wel een spiritualiteit zijn. Hij kan behoren tot de hemelse krachten en hij loopt rond als een baas over de wereld.

Oh mensen, geef dagelijks tijd aan je Heer, de meest geëerde dienaarschap. Probeer dienaren te zijn voor de Heer der Hemelen. Je moet proberen om het dienaarschap te bereiken. Dat is belangrijk, het is niet belangrijk om schatten van deze wereld te verzamelen of rangen, hoogste titels voor de eer van dit leven. Als je schip gezonken is, dan is het afgelopen. Het zal op een steen geschreven worden, "Dat was een majestueuze koningin." "Dat was zijne excellentie president." of dit was de meest hoge paus of hoofd rabijn." Dat zal geschreven, alleen die steen is daar. Er is niets anders met jou.

Oh mensen hoor en luister en probeer te begrijpen wat het geluid van hemelen, diegene die luistert en gehoorzaamt. Alleen al door te luisteren, redt hij zijn wezen. En hij bereikt eindeloze verlichte heerschappijen van de Heer der Hemelen.

Assalamo alaikum, moge Allah (swt) ons vergeven en Zijn zegeningen zenden.

Voor de eer van zijn meest Geëerde Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat en zit weer).

Fatihah

38 minuten

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Iedereen verdient het om hemelse gezang te horen van engelen die ons een echte schat geven. In ons lichaam, in elk gedeelte van ons lichaam is er blijdschap om het geluid van de engelen te horen.

We zeggen alleen:

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Huil niet, schreeuw niet,

eeeeeeeeee ooooooooo

Mijn “dome dome” is beter dan jouw “eeeeeeee”. Oh mensen probeer om hemelse muziek te horen en gezang te horen. Ik ben een hele zwakke en ik weet alleen te zeggen:

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Alle lof en glorie alleen voor U, oh onze Heer. U bent onze Heer, U bent onze Heer alleen.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

42 minuten, Yaa Sayyidee.

Ok.

Moge Allah (swt) ons vergeven.

Fatihah.

UA-984942-2