Bay'at & Meditation is only to Mawlana Shaykh Nazim

Mawlana Shaykh Hisham Kabbani   ·   Salawat/Celebration/Qasidah   ·   Fenton , MI USA   ·   Saturday, Oct 13, 2007Other videos

UA-984942-2