Available in: Turkish   Arabic   Dutch   English   Go to media page

Waar je ook bent, de dood zal je achterhalen.

Sultan al-Awliya

Mawlana Sheikh Nazim

13 May 2011 Lefke, Cyprus

(Mawlana staat op)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah Hu Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi’l-hamd

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah Hu Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi’l-hamd

Allahu akbar (...Arabisch...) astaghfirullaah, thumma salatu was salaam ala Sayyidal awwalin wal akhririn, Hazrati Rasululaah Sayyidina Mohammadin wa alihi wa sahbihi ajma’in. (...Arabisch...) Ya Sayyidi ya Rasululaah, shafa’at ya Rasululaah (...Arabisch...)

(Mawlana gaat zitten)

wa fikum Rasulullaah wal ala mu annafikum rasululaah

A`oodhu billahi min ash-Shaytaani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem. Ayyuhannaas ya ibadullaah qul wa ibadullaah la takunu sirr, wees geen dienaar van Satan. Astaidhu billaah,’ Inna shaitanu lahum tatakhidhuhum adduwwa. ‘ SubhaanAllah, meded ya rijaalAllah we vragen aan Allah de Almachtige om ons te laten begrijpen, om het te kunnen begrijpen.

Oh onze luisteraars, van oost en west, van noord tot zuid, kun wa ibadAllah, probeer dienaren van Allah de Almachtige te zijn. Als je tot de mensheid behoort, moet je proberen te leren wat jouw missie is als mens. Als je tot de mensheid behoort. Wanneer je tot het dierenrijk behoort en je bent een ezel, moet je proberen achter de missie van een ezel te komen. De ezel begrijpt zijn missie. Jij, jij, mensheid kent zijn missie niet. Ezels kennen (hun missie), honden kennen het, vossen kennen het, wolven kennen het (hun missie). (Maar) Jullie mensen kennen je missie niet, thuu (spuuggebaar) voor iedereen die zijn missie niet kent. De dieren kennen het, maar de mens van nu kent het niet. (Dit is de) Grootste schande voor de mensheid. Zij denken dat hun missie is om elkaar te doden. Thuu op een dergelijke missie.

De mensen van nu in de 21e eeuw zeggen of geloven dat hun missie is om elkaar te doden. Om hun meest verschrikkelijke handelingen voor elkaar in te zetten. Is dat eervol? Om elkaar te doden? Zelfs dieren doen niet wat de mensen nu doen in onze dagen van de 21e eeuw. Er is geen eer voor hen. (...Arabisch...), maar je moet weten dat Goddelijke Macht hen in een seconde kan wegnemen.

Kijk naar wat er nu gebeurd, het spijt me te moeten zeggen dat de moslimwereld, die moslimwereld hun leiders doden. Zij zeggen (de leiders): ”We houden ons aan de regels van de islamitische wereld.” De meeste leiders vechten tegen hun burgers en burgers zijn zwakke mensen. Die niets in hun handen hebben (zoals wapens) en zij komen en vragen om iets. Hierdoor geeft de Heer der Hemelen een kans aan de tirannen.

(Burgers:) “ Geef ons ook wat.”

Zij (de leiders) zeggen:” Nee, we geven jullie niets.”

(Burgers:)“ Geef ons wat eer.”

Zij (de leiders) zeggen:” Nee, eer is er alleen voor ons. Jullie horen onder onze voeten. Jullie moeten onze dienaren zijn. Jullie moeten zeggen, wat de farao's zeiden, zeggen wij ook aan jullie, an rabbukumul ala.’

Farao zei: “Oh Egyptenaren, ik ben jullie meest hoge heer. Jullie horen onder mijn voeten. Als ik jullie iets te eten geef, mag je het eten. Als ik jullie iets te drinken geef, mag je het drinken, wanneer ik jullie een kans geef om te leven of ik vermoord jullie. Ik ben de eerste (belangrijkste), alle macht in mijn handen.”

Nu spijt het mij te zeggen dat er in de islamitische wereld nu helaas zoveel tirannen zijn. Zij zijn net zoals Farao en zijn geen moslims. Zij accepteren geen enkele God, behalve zichzelf. Nu zeggen alle leiders, leiders van Libië, Egypte, Irak, Damascus en Jemen: ”Nee, ik blijf hier zitten tot aan mijn dood.” Allah zegt hen dat Hij aan Azraïl (as) (Engel des Doods) zal opdragen hun zielen naar het vuur te brengen. Rasulullaah ya qul, salawatullaah wassalamo alaik (Mawlana staat op) (...Arabisch...) (Mawlana gaat zitten)

Zeg, zeg, zeg aan de mensen die doden, moorden, andere mensen vermoorden, (...Arabisch...). Het is een waarschuwing maar istihsha (ook bespottend). Geef hen het bericht, bericht dat wie er doodt, gedood worden. Oh, oh alle tirannen die hun burgers doden die niets hebben om terug te vechten. Zij zijn als schapen of geiten en jullie gebruiken hele zware wapens en doden dan iedereen. Kinderen, vrouwen, ouderen of zonder dat ze iets doen, de jongeren. En jullie zeggen “We moeten hier blijven (regeren) en onze familie moet hier blijven.” Nee! (...Arabisch...) slecht bericht voor jullie, geen goed nieuws (voor jullie).

Er was eens een tiran die leefde in Bagdad hij zei: ”Ik alleen ben hier (die wat te zeggen heeft) en hij doodde 100.000 mensen en zei ik ben hier (aan de macht). (...Arabisch...). Haal hier je les uit door wat er met die persoon is gebeurd die zei: ”Ik ben hier (aan de macht), ik kan doden, ik kan alles doen (wat ik wil).” Wat gebeurde er op het laatste moment of aan het eind van zijn leven? Hoe is dat afgelopen? Allah de Almachtige heeft ervoor gezorgd dat hij gepakt werd en gehangen werd aan een triangel (bok). Oh tirannen, die vechten tegen hun burgers, haal er je les uit. Als je er geen les uit haalt, zul je spijt krijgen. Want de heilige Profeet (saw) spreekt niet uit zichzelf, maar zijn heilige woorden zijn vanuit de hemelen, (...Arabisch...)

Zij zullen gehangen moeten worden aan het eind van hun leven of neergeschoten moeten worden. Geen hoop meer voor hen, geen kans meer aanwezig om door de Heer der Hemelen als president of staatsman aangesteld te worden voor hun mensen. Nee, de Heer, Allah de Almachtige keek (...Arabisch...), jouw Heer kijkt naar wat je aan het doen bent. Hij gaf het jou als een geschenk om een leider voor je natie te zijn en hoe je daarbij zal handelen naar je mensen toe. Gebruik je rechtvaardigheid of zal je hen onderdrukken?

Maar zij, zij volgden Satan en de weg van Satan. En Satan is erg blij om hen te lokken in een val. Om hen in een val te lokken. (...Arabisch...). Oh Arabische koningen, oh alle koningen in oost en west, oh alle tirannen in oost en west, jullie moeten vrezen want er nadert jou een dag dat de absolute rechtvaardigheid door de Heer der Hemelen gegeven zal worden. Niemand kan ervoor vluchten. Je zult gevangen zitten in een val zodat Allah de Almachtige Zijn hemels oordeel zal geven. Oh tirannen, zeg niet: ” Wanneer we gedood zijn is het (toch) afgelopen.” Ik zal vertellen wat er geschreven staat in oude boeken over Hajjaj-ul-Zalim aan alle muluk, de koningen van Arabië, de tirannen van Arabië en islam.

Jullie kennen hem, oh Arabieren, jullie kennen Hajjaj-ul-Zalim, die een voorbeeld was voor alle tirannen. Het toppunt (van tiran zijn). Hij was al heengegaan en hij werd gezien in een droom van een eilige persoon, awliya. Hij werd in de droom van een heilige persoon gezien en hij vroeg hem:

”Oh Hajjaj-ul-Zalim, hoe heeft jouw Heer je behandeld?”

En hij (de tiran) vertelde: ”Oh goede dienaar, zoveel hoofden als ik afgehakt heb, bijvoorbeeld 1000 hoofden heb ik afgehakt, 100.000 maal is mijn hoofd afgehakt. Voor elke onschuldige die gedood is, is mijn hoofd afgehakt. Behalve voor wat ik gedaan heb bij de sahaba (metgezel), voor hem is mijn hoofd 70 maal afgehakt.

Ayyuhal muluk! Ayyuhal muluk, jullie hebben nu misschien nog een maand, een jaar, tien jaar de kans, maar je zult (ooit zeker) doodgaan. En dat wat wij nu zeggen is van Goddelijke Rechtvaardigheid die jou gegeven zal worden als straf tot aan de Dag der Wederopstanding. Voor hoeveel mensen, oh basshar, geven jullie de opdracht te doden? Je zult niet kunnen wegvluchten. Eén dag zul je gepakt worden en Goddelijke Rechtvaardigheid zal de opdracht geven aan de engelen om te hakken, of om neergeschoten te worden of om jou eens te schieten, en nog eens en nog eens.

Daarom, oh tirannen, oh Salih, oh Hosni (Mubarak), oh Gadhafi, oh Iraki, Tunesiërs, zij die hun meest verschrikkelijke daden inzetten, het slechtste doen voor de dienaren van de Heer. De dag nadert je en je kunt niet vluchten. Dit is een hemelse waarschuwing vanuit de hemelen aan jullie allemaal.

Ik ben een zwakke dienaar. Ik ben niet in staat (hierover) te spreken. Maar zij laten mij het bekend maken en jullie te adviseren. Stop snel met het doden van mensen. Als jullie niet stoppen ,betekent het dat de engelen jou eindeloos zullen blijven doden tot aan de Dag der Wederopstanding. (...Arabisch...)

Tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, daarom zei Rasul, de Zegel der Profeten (s): ”(...Arabisch...)”

(...Arabisch...)

Zij houden zich er niet aan. Ze gebruiken hun macht tegen mensen zonder enige verdediging. Laat daarom de mensen zonder verdediging met rust. Laat ze met rust! Doe je dat niet, zul je op een nog verschrikkelijkere manier weggenomen worden. (...Arabisch...)

Oh mensen, in oost en west, van noord tot zuid, vooral de mensen die regeren en leiders zijn van miljoenen mensen (...Arabisch...). Die van Jemen, is majnun, die is gek. Als je hem naar de dokter zou brengen zal de dokter zeggen: ” Deze persoon is voor 100% geschikt voor een mentale inrichting.” No mind, geen verstand.

Oh mensen, dit is hemels advies voor jullie. Wanneer jullie gelukkig willen zijn in de Goddelijke Aanwezigheid met onschuld (zonder zonde) en dat jullie gezichten daarbij stralen, moet je opvolgen wat er van hemels advies naar je toe komt en het accepteren. Doen jullie dat niet, is het aan jullie.

Als de hemelse straf niet vandaag komt, komt het morgen. Als het niet deze maand komt, dan volgende maand. Als het niet dit jaar is, dan volgend jaar. Je zult weggenomen worden, je kunt er niet voor vluchten. Je kunt niet vluchten.

Zoals de laatste die weggenomen zal worden, de ziel van Iblies zal zijn, Satan. Iedereen van de mensheid is heengegaan, iedereen. Niemand die meer in leven is (van de mensheid), alleen Satan. De hemelse opdracht komt: ”Oh Azraïl (as), ga en neem nu ook de ziel van Satan. Wanneer hij hem benadert, zal het zo gaan, bijvoorbeeld hij komt in het oosten dan zal Satan vluchten naar het westen en vindt Azraïl (as) daar en vlucht hij naar het noorden. Vindt daar Azraïl (as) en vlucht naar het zuiden. Vindt ook daar Azraïl(as). Azraïl (as) verschijnt steeds voor hem.

Oh mensen, je kunt niet vluchten. Op een dag zal Azraïl (as) voor je staan en hij zal jouw ziel ophalen. Geen uitvlucht mogelijk. Op geen enkele manier (...Arabisch...).

Afgelopen. En voor de Arabieren (...Arabisch...) zonder een reden geven jullie problemen aan oost tot west van noord tot zuid en het is een schande voor jullie en aan jullie toe te schrijven. De niet-moslim wereld lacht en zij zeggen: ” Als hun religie een ware religie zou zijn, zouden die mensen dat niet kunnen doen.” Dat betekent dat ze hun ergste daden inzetten. Kijk oh mensen wat de moslims elkaar aandoen en dat is een ook een grote schande voor de islam door hen.

Astaghfirullah. Ya Rabbi, ya Allah, tauba ya Rabbi (dua). Ook namens hen (...Arabisch...) die mensen (...) zijn bedrogen door Satan. Oh onze Heer, oh onze Heer (...Arabisch...). Oh onze Heer, laten zij niet nog meer aan zulum doen, onrechtvaardigheid. De grootste zonde (is) om elkaar te doden zonder reden.

Moge Allah (swt) ons vergeven. Tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba astaghfirullaah (...Arabisch...) (dua)

Tauba ya Rabbi tauba astaghfirullaah. (Zikr met astaghfirullaah )

Tauba ya Rabbi, tauba astaghfirullaah. (...Arabisch dua...)

Fatihah

UA-984942-2