Available in: Dutch   Bosnian   Turkish   Urdu   Go to media page

Onderga geen overbodige keizersnede!

Allahu akbar, la illaha ill Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilah'il-Hamd.

(Mawlana staat op)

O, onze Heer! Als we opkomen voor Uw glorie eindeloos, het is niets. Vergeef ons en stuur uw hemelse zegeningen over ons! Stuur ons iemand van uw geliefde dienaren en Uw echte plaatsvervanger en Uw vertegenwoordiger van de eeuwige, pre-eeuwig tot in de eeuwigheid. Slechts een! O, onze Heer! Vergeef ons!

(Mawlana zit)

O mensen! Ik ben een zwakke dienaar en mijn meester zorgt ervoor dat ik gehele mensheid op deze planeet kan aanspreken. En de Heer van hemel, Zijn eideloze grondbebied, Zijn eindeloze heerschappij, Zijn eindeloze oceanen. Eindeloze oceanen, eindeloze gebieden. O mensen, denk erover na. We moeten zeggen Bismillahi '-Rahmani' r-Raheem. Dat is het hemelse zwaard tegen de draak Shaytan. Hij is de grootste draak, en denkt zelf dat hij iets is. Echter is hij alleen een slangachtige. Die zich wentelt en draait rond onze aarde, onze Dunya, onze planeet. En we vragen dat Shaytan weggenomen wordt, we vloeken hem tot in het eeuwige. Hij vraagt om onze planeet van zijn baan te nemen, dat is wat hij beweert. Maar we zeggen Audhu Billahi min ash-Shaytan ir-rajeem, dat is het teken van dienaren. Dienaren zeggen Audhu Billahi min ash-Shaytan ir-Rajeem als ze ontwaken. Maar Shaytan wordt vertegenwoordigt door de ego. De ego's behoren tot Shaytan. Maar Shaytan vloekt er alleen maar op en probeert een ieder aan te leren ongehoorzaam te zijn aan hun Schepper. Ptuuu (spuug gebaar) op Shaytan en zijn volgelingen!

Ik maak soms de meester van deze wereld boos, en vandaag ben ik boos.

Boosheid is van twee soorten: onze woede van onze ego's is ergste woede. Om boos te zijn vanuit je ego, je ego gelukkig maken. Dat is woede, woede die tegen alles is van heiligheid en heilige dingen. En als een persoon boos wordt door zijn ego, wordt hij al gestuurd richting het vuur. Want woede is een vuur, en de boze persoon (die boos is vanuit zijn ego), zijn weg is al richting het vuur. De meest verschrikkelijke en gevaarlijke ding voor de mens is boosheid. Boosheid. Wanneer een boosheid vanuit de ego ontwaakt en we onze ego dus gelukkig maken, verbrandt die boosheid de persoonlijkheid van de mens. Boosheid is een heel belangrijk punt.

Eens kwam een persoon naar de Zegel der Profeten (s) en vroeg: "O, geliefde, meest geliefde en meest geëerde in de Goddelijk aanwezigheid." Geëerde! En niemand anders kan dat zijn, dat is er slechts een! O Christenen! Vanuit jullie heilige boek moet je weten dat niemand die positie heeft alleen Muhammad (saw)! (Mawlana Shaykh staat op) Je moet dit weten! (Mawlana Shaykh zit). Dat is een hemelse woede van onze meester vandaag, hij geeft mij de opdracht te spreken. Ik weet niets, maar Hij leert mij te spreken. Om de bewoners van deze planeet bij te leren dat zij moeten weten dat Sayyidina Mohammed (vzmh), de meest Verheerlijkte, meest Geëerde is. Sayyidina Muhammad! (Mawlana Shaykh stands). U moet weten of zwarte gaten zullen slikken zodat je niets bent (Mawlana Shaykh zit).

Hoe gaat het ermee? `Salam alaykum. Ik ben vandaag aan het vasten en zonsondergang nadert. En ik ben een beetje boos omdat ik honger heb. (glimlacht)

Onze Heer's wezens, ik ben ook slechts een schepsel. Maar de reden voor mijn bestaan is slechts geschonken door het Hemelse anders zou ik niets geweest zijn. En om niets te zijn, is beter voor u. En mensen vragen om iets. Hoeveel van u vraagt iets te zijn? En de dood wacht op je en nadert je. De Engel des Doods wacht op je om je te mogen aanraken. Ze zeggen, dat mensen die geleerd zijn, geleerd hebben uit heilige boeken. Zij zijn iets.

Anders zorgen ze ervoor dat ik alles verlies. Geleerden leren de kennis uit Heilig boeken. Oh ulema’s, oh muslims. Eerst van de Arabieren die verklaren dat ze hier de eersten zijn. Ja, je kunt de eerste zijn. Maar wat is je plek/positie in de Goddelijke nabijheid ? Dat moet je weten. En het staat geschreven, het is erg duidelijk in Heilige boeken, dat een nieuwe generatie een nieuwe…wanneer ze op het punt staan eruit te komen. Om eruit te komen naar dit leven. Als je mij de mogelijkheid geeft te spreken over dit onderwerp, dan zal ik tot volgende week oneindig kunnen spreken. Omdat mensen denken dat alles is/gebeurd aan de hand van je eigen kennis.

Daarom zijn er nu zo veel achteloze artsen. Ze laten nooit…..van een kind. “Kom we moeten een keizersnede uitvoeren”. Ze zeggen “Je kunt de baby niet baren. Wij moeten bemoeien/ingrijpen. We moeten je baarmoeder snijden om het eruit te krijgen”. Oh mensen! (slechte audio) voor dit leven, als hij gaat leven dan moet hij eruit komen. Geen kans voor hem om mee bemoeit te worden voor zwangere vrouwen. Laat het! Die nieuwe creatie zal niet voor eeuwig in zijn moeder blijven! Die komt eruit. Wanneer het tijd is, worden er twee engelen uit de Hemelen gestuurd. De Heer beveelt “Wees’ en het is ( bevroren beeld/geluid). Maar engelen, die zeggen: ‘Oh onze Heer, uw dienaar gehoorzaamt ons niet om eruit te komen”. Er is een manifestatie of iets anders dat de jongen of nieuwe creatie niet gehoorzaamt. En die, die de Schepper heeft gecreëerd in de baardmoeder van hun moeders, laten een briljante verschijning zien. And die nieuw baby valt in sajdah. Buiging, buiging en het komt. Dat is het buigen en het komen. De bevalling. En de vroedvrouw haalt het eruit. Maar nu hebben ze dat verloren. Ze geloven niet in Heilig boeken en hun leven zullen het ergste zijn. En hun einde zullen erger zijn dan iemand anders. Ik waarschuw alle artsen die keizersneden verrichten. Hun laatste momenten, wanneer zijn dit leven zullen verlaten, ze zullen gestraft worden. En voor de moeilijkheden die ze veroorzaakt hebben aan de baby, zullen zij dat proeven. Ik waarschuw! Waar zijn andere Ulamahs om iets te zeggen hierover? Waar zijn andere religieuze mensen om te vertellen dat keizersneden niet goed zijn? Waarom zeggen de bisschoppen niet dat het snijden tegen de bevelen van de Heer der Hemelen is? Ze zeggen het niet.

En we komen tot een belangrijk punt die we hebben bereikt. Een kennis, dat wanneer een nieuwe baby gekomen is van de Hemelen, een pijl ernaartoe gestuurd wordt. Een pijl des doods. Sommige van die pijlen bereiken diegene in de baarmoeder van de moeder.

Of sommige na een maand, twee maanden, een jaar, twee jaar. De afstand van die pijl die gezonden is op de Creatie van de mens, deze keer komt het en raakt het en beëindigt het. Dat is het beste. Hoe kan een persoon in veiligheid zijn en gelukkig en blij zijn in dit leven, wetende dat de pijl des doods hem nadert?

Oh mensen, ben niet als de mensen zonder verstand, de domme onder ons. Denk over de Creatie, denk erover…over dit leven. Genoeg. Je zult zijn als een dronkaard. Kom tot jezelf en denk zelf na. Oh onze Heer! Stuur ons iemand of mensen die uw dienaren kunnen wakker schudden! Wij zijn achteloos. We moeten ontwaken. Allereerst mijn missie is door Heiligen om mensen wakker te schudden. Om aan ze te verkondigen dat dit leven niet het echte leven is. Een geïmiteerd leven, omdat je zelfs 100 jaar kunt leven of meer, maar je weet niet wanneer de pijl des doods jou zal bereiken. En wanneer je weggenomen wordt uit dit leven, waar ga je dan heen? Waar ga je heen? En ze brengen een persoon die overleden is, ze brengen het naar de moskee of de kerk. Een persoon komt en vraagt, voor wie is deze begrafenis? En deze, de Heilige die de ceremonie van de begrafenis leidt zegt: Deze begrafenis, dit lichaam is van Mr. George of dit is het lichaam van Koning George de tiende. Of ze zeggen dit is de begrafenis van de rijkste Mr Stefan. Ze praten alleen maar over de naam van het dode lichaam. Maar niemand vraagt aan dit dode lichaam, waar is hij? Waar is hij naartoe? Ze zeggen alleen dit is Generaal Herrington of dit is het lichaam van Marshall Hindenburg. Of ze vragen, wie is dat? Oh, hier is het dode lichaam van Field Marshall, hij vocht tegen de Russen. Ziet u? Ik weet iets! Dat is uit de tijd van mijn kennis, wanneer ik iets leerde, onthoud ik het. Ik vergeet het niet. Zoveel mensen vergeten. Hoe zit het met Field Marshall Hindenburg? Waar is Field Marshall Hindenburg? Ze zijn verrast/verbaasd over mijn vraag. Welke vraag? En er heerst een menigte. Ja, er is een begrafenis, maar voor wie is de begrafenis ceremonie? Dat is de Paus die overleden is. Dat is zijn dode lichaam. Hij is overleden en hij heeft zijn dode lichaam achtergelaten? Waar is hij naartoe? Hij is weg en heeft zich verlaten. Zijn dode lichaam is hier? Waar is hij naartoe? Dat is Sultan’s lichaam. Sultan’s lichaam? Waar is hij naartoe? Dat is….lichaam en hij is overleden. Heeft hij zijn dode lichaam voor ons achtergelaten? Waarom heeft hij het hier gelaten, zodat wij het op onze schouder moeten dragen? Waar is hij naartoe? Er is iets mis met mij, je kijkt naar mij. Maar gisteren sprak hij nog mensen aan, maar vandaag zeggen mensen dat hij overleden is. En hij heeft zijn dode lichaam voor ons achtergelaten?

Mensen stellen nooit zo een vraag. Ze denken nooit na over waarom hij zijn dode lichaam achterlaat wanneer hij overlijdt. Mensen stellen nooit zo een vraag. Gaan we naar de Hemel, echt waar? En ook op een dag werd er gezegd dat een Sheikh overleden was en hij zijn dode lichaam achterliet. Dat is iets wat niemand kan antwoorden. Zeg, zeg dat de creatie van de mens iets anders is. Hij zal zijn ziel erdoorheen laten gaan en zijn fysieke zelf zal achterblijven in de handen van de mensen. Daarom, verlaat de ziel en laat het zijn dode lichaam daar. Misschien valt de nacht en gaat hij daarheen mee. De nacht breekt aan en hij moet op bed gelegd worden om te rusten. Nee, oh mijn broeder, nee hij was gisteren hier maar vandaag is hij overleden. En we zullen hem te rusten leggen in de begraafplaats. Hij heeft geen bed nodig, want hij is weggegaan en zijn lichaam is achtergebleven op aarde. Oh mensen, een dag zal aanbreken voor jullie allen en ze zullen zeggen, de president is overleden. Of een nieuwe titel, oh de eerste vrouw! Ze is overleden. De eerste vrouw? Wat is dat? Oh sheikh, ze was de eerste vrouw! En vandaag is ze overleden en we dragen het lichaam van de eerste vrouw.

Oh mensen ! Denk erover na. Een dag zal ook voor jou aanbreken, dat mensen zullen zeggen ‘pas overleden’…..En vandaag is hij overleden en hij was een onderdrukker net als shaytaan of mussolini of hitler. Je kunt het niet zeggen, het is moeilijk te zeggen, maar hij is overleden. Overleden? Het maakt niet uit. Hij zal blij zijn met zijn goede daden. Maar de nummer een onderdrukker komt en vecht tegen de Heer der Hemelen. Engelen bereiden uit vuur, wanneer ze plaatsen op aarde eruit komen, helse zwepen. Jij was de eerste, hah, nummer 1? Eerste persoon! Pak aan! Neem meer! En ze maken ons bang voor de pijl des doods die ons allen nadert. Behoed u voor de laatste dag van het leven. Behoed u voor het laatste uur der leven. Behoed u wanneer de engel Azra’eel a.s. nadert en zal vragen je ziel te nemen. Oh mensen….wanneer de klauwen van de engel des doods op je borst komt en je ziel eruit haalt.

En oh mensen, probeer tot de waren de behoren. Probeer tot de goede te behoren. Voor de goede, hun zielen zullen er makkelijk uit komen. Dus de engelen, maar degene die het ergste deden die zullen de Hemelse boosheid proeven. Bitterheid. Oh mensen, Assalaam u Alaikum. Behoudt wat wij zeggen, iemand die zegt dat de Sheikh verkeerd spreekt, daarvan hoop ik dat hij morgen zijn dode lichaam verlaat en overlijdt.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultan Allah

Maulana Sheikh Nazim zingt:

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Fatiha.

Ok? 48 minuten, Alhamdulillah!

Alhamdulillah dat Allah ons begrip geeft. Ik ben een eenvoudige persoon, maar de Heer der Hemelen maakt dat ik mensen moet aanspreken. Als iemand zegt ik het mis heb, dan hoop ik dat morgen zijn lichaam hier is en dat hij overleden is.

(du'a) ya Rabbi!

UA-984942-2