Available in: English   Urdu   Turkish   Italian   Dutch   Arabic   Go to media page

Vraag altijd naar meer in de Goddelijke Nabijheid

Mawlana Shayk Nazim al-Haqqani,

31 October 2009, Lefke Cyprus

(Sultan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd!

Alfu salaat, alfu salaam `ala sayyidi ‘l-awwaleen wa ‘l-aakhireen habeeb Rabbi ‘l-`alameen Sayyidina Muhammad!

We zijn geëerd om deel uit te maken van zijn natie. We moeten dagelijks Alhamdullilah zeggen. We moeten God dankbaar zijn dat Hij ons geschonken heeft van zijn eindeloze zegeningen om Zijn meest geëerde en geprezen natie te zijn. Oh mensen, wees dankbaar aan onze Heer. Oh onze meester, meester in onze dagen, meester van deze wereld, meester van deze planeet. Hij is nu één van de meest gezegende. De pool van deze planeet, zorgt voor alles tot aan de mieren toe. Mieren worden niet aan hun lot overgelaten, nee. Wie hen heeft geschapen, zorgt voor de gehele schepping. Allah de Almachtige, 'azheemu 's-shaan, Hij is Almachtig! Niemand kent de ware Zijn van de Heer der Hemelen en Schepper der schepping. Maar Hij schenkt alle creaties een Zijn, om iets te zijn in het bestaan. Hij Schept! Een atoom kan niet op zichzelf bestaan. Niemand kan zichzelf creëren. Dat is onmogelijk. Hoe? Omdat we schepselen zijn. We zijn geen schepper. Er is alleen één Schepper. Daarom voor alle creaties die in het bestaan zijn, is hun Schepper Allah de Almachtige (Sultan gaat zitten) Subhanahu wat 'Aala.

We kunnen niet zeggen dat Hij verantwoordelijk is, nee. De verantwoordelijkheid ligt bij de schepselen, jij bent verantwoordelijk voor jezelf of voor anderen. En je verantwoordelijkheid zal zijn in de Goddelijke Aanwezigheid. Je zult ondervraagt worden over je verantwoordelijkheden. Maar Allah de Almachtige, niemand kan Hem vragen, want Hij is de Schepper. Geen verantwoordelijkheid voor Hem. Hij hoeft aan niemand verantwoordelijkheid af te leggen. Dat is het Attribuut van onze Heer. Hij is nooit verantwoordelijk voor iets, want niemand kan Hem vragen:"Wat heeft U gedaan of wat doet U?" Nee. Het laatste niveau bereikt Hem. Hij kan alles vragen over hun verantwoordelijkheden, want alles is verantwoordelijk in de Goddelijke Aanwezigheid van hun Schepper. Een mier is verantwoordelijk aan de hand van de (hoofd) wijsheid van zijn schepping (de mier). Zoals een atoom ook een verantwoordelijkheid heeft, zij leven ook. Niemand in creatie is dood, ieder schepsel in de Hemelen is in de eindeloze heerschappijen van Allah (swt) en door Zijn Oneindige Oceanen; dat vol zit met schepselen. Allen zijn verantwoordelijk, ja.

We zeggen dastoor yaa Sayyidee, yaa Sultan al-Awliyaa. We vragen steun, hemelse steun voor ons begrip, voor onze capaciteit, voor ons kunnen, we hebben steun nodig. Alles in het bestaan heeft steun nodig. Zonder hemelse steun kan niets verschijnen in het bestaan. Deze wereldbol heeft een verantwoordelijkheid via zichzelf, op zichzelf en door zichzelf. Niemand weet wat er in zit (in de wereldbol) en niemand kan begrijpen wat erop zit. Of niemand begrijpt wat er in de oceanen zit. Niemand kan dat bereiken en het is zo iets kleins van de hemelse oceanen.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum, welkom aan u. Wat zullen we doen? Ik ben een zwakke dienaar. En het is mij aangeboden om mensen aan te spreken, zoveel als dat mijn woorden hun bereiken. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Ze geven mij die verantwoordelijkheid, daarom zit ik hier en spreek ik jullie toe. En dit is in jullie voordeel. Als je probeert voordeel te behalen dan heb je geluk en ben je een winnaar. Als je niet zorgvuldig bent, dan verlies je. Ik verlies niet, ik word betaald. Als je zorgvuldig bent of niet, ik word betaald. Ik ben een zwakke dienaar. De Heer van deze wereld geeft hemelse autoriteit aan één man. Het is genoeg, meer dan genoeg. Diegene kan zorgen voor alles in de oceanen, continenten van oost tot west, van west tot oost, van noord tot zuid en van zuid tot noord.

Ook, als Allah de Almachtige één dienaar aanwijst, (dan) is dat je missie, belangrijke verplichting voor jou om naar alles te kijken op deze planeet. Hij heeft zo'n kracht met complete kracht. De opdracht van de Heer der Hemelen geeft iets, en dient die persoon, die hemelse autoriteit voor hem. Diegene kan zelfs een atoom zijn, als het geladen wordt door de Heer der Hemelen met een missie, dan kan die dat dragen. Dat is niet moeilijk, dat die atoom de wereldbol kan dragen. Hoe kan dat? Dat kan jij niet doen. Maar de Schepper kan dat doen. Als Hij wil dat er iets moet zijn, zegt hij alleen "Wees" en het is er. Hij zegt tegen de atoom "Draag deze wereld", dat kan het gemakkelijk gedragen worden. Dit is een voorwoord om de Attributen van onze Schepper te begrijpen. Hoeveel attributen (zijn er)? Ze zeggen vier, acht, 12. Maar Hij de Almachtige, maakt bekend aan zijn dienaren als vier, acht en twaalf welke ze kunnen dragen. Als Hij duizend attributen wil geven, Hij heeft er meer dan duizend. Als Hij vraagt om Zijn exceptionele dienaren een biljoen of meer te geven of minder. Hij kan het geven. Het is niet moeilijk voor de Heer als Hij zegt, "Wees".

Zo’n bijeenkomst zorgt ervoor dat ons begrip veel meer verbreed wordt. En zoals ons begrip verbreedt wordt, aan de hand van de capaciteit van ons begrip, onze geest/verstand wordt meer verlicht. Aan de hand van de verlichting, komen er lichten van de verlichte heerschappijen. En je zult zo'n schepsel zijn, dat je jezelf niet kan begrijpen, wat gebeurt er met je? Wat denk je over de Schepper? Dit zorgt voor een verbrede toegang, zoals Hij wilt maakt Hij dat breder. Om te kunnen begrijpen.

Oh mensen, assalaamu 'alaikum, ik vraag van de Heer der Hemelen om veel meer verbreding te geven aan onze harten en ons begrip. Dit geeft ons zoveel plezier wat je je niet kan voorstellen. En die verlichting bereikt onze ware Zijn, die krijgt zoveel blijdschap. SubhaanAllah, Glorie aan Allah de Almachtige. En alle profeten die kwamen, die vroegen om ons begrip van de aandelenmarkt te verdwijnen. Dunya is een aandelenmarkt, de Heer vindt het nooit leuk als Zijn dienaren op de aandelenmarkt blijven. (Allah zegt) "Nee laat dat, komt tot Mij. Laat dat en kom kijken wat Ik voor je heb voorbereid voor eeuwig. Oh Mijn dienaren Ik ben degene die jou geëerd heeft." Hij spreekt zijn dienaren aan, "Oh mijn dienaren, Ik ben Degene die je heeft geschapen en Vraagt jou meer en meer te eren."

Daarom vraagt onze ware Zijn aan hun Heer, hal min mazid, "Is er meer?" Oh onze Heer we vragen meer, meer meer. Zoals een vis nooit genoeg krijgt, we vragen meer. Zoals de attributen van onze fysieke Zijn, die nooit 'genoeg' zeggen en meer vragen. En de Heer der Hemelen zegt, "Hier (dunya) is het alleen genoeg voor jou voor een korte periode, vraag meer en meer en meer in mijn Goddelijke Aanwezigheid, ik bereid voor jullie alleen een cadeau voor."

Allahu akbar! Oh dienaren van mijn Heer, probeer zowel dag en nacht in dienaarschap te leven. (Allah zegt) "Je kunt niets vinden in je leven, alleen wat je voor Mij doet fysiek of financieel of via je gedachten of bij iedere gebeurtenis in je tijdige leven. Vraag Mij, Ik zal je meer geven. Wat Ik je Geef, gebruik het voor Mij. Jij en alles is voor Mij gemaakt. Gebruik het voor je dienaarschap. Doe het voor niemand anders, nee. Ik zal je plezier Schenken hier voor een korte tijd. Maar na dit leven, als ze Mijn ware leven bereiken, dan geef Ik oceanen die je zult vinden via Mijn eindeloze heerschappijen. Je zult het vinden en vragen hal min mazeed, "Is er meer, oh onze Heer?"

Dat is een vis, die geeft een voorbeeld, die kleine, of grote, vissen zitten allemaal in een oceaan en hun mond is altijd open. Ze vragen om de hele oceaan op te slokken, dat is een teken dat mensen onderwijst. Oh mensen, wees niet vol. Zeg niet, "Genoeg", zeg hal min mazeed "Is er meer oh onze Heer?" Kijk de vis vraagt de hele oceaan op te slokken, en geeft de mens een les, opdat de mens het niet kan vergeten.

Oh mensen, het einde van deze wereld nadert. En de voornaamste reden dat ervoor zorgt dat mensen problemen hebben, is dat iedereen vraagt alles te bereiken op deze wereld. Is het waar of niet? Neem wat voor je geschreven staat, het is genoeg voor je. Want als je dit leven verlaat neem je niets mee voor jezelf naar de begraafplaats. Het is een grote kans van Allah de Almachtige dat je geschapen bent als een mens, die geprezen is door afgevaardigde te zijn van de Heer der Hemelen. Niemand is zo een eer geschonken.

Oh mensen, kijk en luister en ren erachteraan. Alles helpt je in dit leven om eindeloze glorie oceanen te bereiken en eindeloze plezier oceanen en eindeloze wijsheid oceanen, eindeloze schoonheid oceanen, ongelimiteerde oceanen, via ongelimiteerde heerschappijen van de Heer der Goddelijke niveaus. Moge Allah (swt) ons vergeven. Assalaamu alaikum.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah

Allah Allah Sultaan Allah

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome SubhaanAllah

Dome dome dome dome

Dome dome dome Sultaan Allah,

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah

Allah Allah, Allah Allah,

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah Allah `Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah `Azeez Allah

Fatihah

36 minuten

De tijd is voorbij, en het hoofddoel van deze bijeenkomst heeft zojuist zijn laatst punt bereikt. Daarom als we dit afsluiten zal het zijn voor wijsheden die onze ware Zijn een blijdschap en genot geven, en ze zullen als dronkaards zijn. Daarom sluiten ze het af voordat er 45 minuten verstreken zijn. Oh mensen, assalaamu alaikum, we veranderen vanavond hier, want in ons land zal de dag heel kort zijn. Nu veranderen we dat het na 'Isha gebed is zodat er genoeg afstand is om eraan te werken.

Moge Allah (swt) ons vergeven en ons een goed begrip te geven om Zijn favoriete, gezegende, best verlichte en geprezene dienaar te zijn voor de eer van de meest geëerde Sayyidina Muhammad (saw)

(Sultan staat op en zit weer)

39 minuten

39 ?

Ok, meer dan 45, dat kan niet, 39?

49?

39!

Ok, ze kunnen nu (weer rechtop gaan) zitten, onze luisteraars en sommige zeggen, "Oh mijn broer, open je ogen."

"Wat zegt de sheikh? Wat is er gebeurd? Was er een vlooienmarkt Of een aandelenmarkt?"

"Oh mijn broeder je denkt altijd aan de aandelenmarkt? Kijk naar wat hij zegt."

"Gaat het omhoog of omlaag"?"

Tawbah, astaghfirullah, Wees blij onze luisteraars, we zijn simpele mensen we spreken niet met hoog niveau Engels. Of we hebben niet zoveel kennis dat mensen meer slapen. Het maakt niet uit.

Fatihah.

41 minuten.

Ok.

Allah (swt) geeft aan degenen die luisteren zo een verklaring om gelukkig te zijn hier en in het hiernamaals. We vragen aan de Heer der Hemelen om hun plezier, gezondheid, rijkdom en tevredenheid te geven hier en in het hiernamaals. Wat zullen we doen? "Ja meneer, ik probeer een cabriolet te kopen, een paardenkar en ik spreek over deze auto het is beter. Mensen zullen erg blij zijn, nieuwe mode voor 2010 breng ik een nieuwe mode auto met paarden en ik heb onze volgelingen voorbereid om een zweep te gebruiken op hen (Sultan lacht)." Ja meneer, wat zullen we doen? Je moet gelukkig zijn, altijd gelukkig zijn voor de gunsten van je Heer.

Shukr ya Rabbee, dank aan U, oh onze Heer Almachtige.

45 Minuten. Genoeg! Want hierna vragen we, waar kunnen we het kopen? Mensen vragen me, ik kan het niet vinden. Ja

343.000. Shaikh Hisham vindt de nieuw tijd goed, dat is waar, voor heel Amerika is dit beter voor hen.

Allahu Akbar Allah. Allah (swt) geeft geluk en gezondheid aan onze luisteraars en van Zijn hemelse licht om hier en in de Goddelijke Aanwezigheid gezond te zijn. Laat hen du’a voor mij maken, ik ben zwak. Stuur mijn salaam (aan degenen die salaam sturen).

47 minuten

UA-984942-2