Available in: Turkish   Italian   English   Go to media page

İlahi Huzur Başkadır

Sultan ul-Evliya

Mevlana Șeyh Nazım Adil el-Hakkani

Cuma, 9 Ekim, 2009 Lefke, Kıbrıs

Fatiha

Allah Allah Allah Allah AzizAllah

Allah Allah Allah Allah KerimAllah

Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah SultanAllah

İnşallah doğudan batıya 70,000 tane dergah yapmaya niyet ediyorum. Güneyden kuzeye de 70,000 daha. (Âmin) olmalı. Allahu Ekber Ve Ecel.

Esselamun Aleyküm. Ve diyoruz ki; Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahim! Ey insanlar. Ey inananlar. Ey Müslümanlar. Gelin ve hakiki inananlar olmaya çalışın. Hakiki Müslüman. Âlemlerin Rabbine hakiki kul. Bunu yapmazsanız toz olursunuz. Bedeninizin her atomuna ağır bir ceza gelir. Ağır bir zahmet gelir. Dünyaya koyarsan erir.

Ey insanlar, size Âlemlerin Rabbi tarafından şeref ikram edilmiştir. Başka bir varlığa verilmemiştir. Hayır. Ve diyoruz ki; Elfu Selat Elfu Selam Aleyke Ve Ala Alike Ve Sahabetihi Ya Seyyidel Evvelinel Ahiriyn . Evvelden ahire sadece tek bir kişi ilahi huzurdadır. Başka kimse yoktur.

Ey insanlar, ömrümüz nehir gibi akıyor. Bazı nehirler kesilirler, ama bazı nehirler sonsuza kadar devam eder. Bizim ömürlerimiz nehirler, dereler veya küçük ırmak yatakları gibidir. İlahi kaynaklara ulaşmaya çalışın ve menba`, pınarların ulaştığı hawdan mubarak. İlahi kaynaklar nerden, nereye gider Allah bilir. Kara kıtalardan gelir ve yükselir. Onlar yükselmek için emredildi. İnmek değil.

Destur Ya Ricalallah! Ey bu dünyanın büyükleri, bize izninizi ve desteğinizi verin. Bize ikram edin ki bir el dolusu insana hitap edelim. Teknoloji batılı insanları büyüklendirir. Ama teknoloji onlara buradan ülkelerine ulaşır. Duymak isteyen duyar. Ben zayıf kullardan biriyim. Sayısız kullar arasında sadece çok zayıf bir kulum. Eğer iki kişi beni taşımazsa yürüyemem. Peygamber Efendimize gelen ilahi emir, (ayağı kalkıyor) göklerin makamına gelen ilahi emirler. Oooo...Bu dünyanın mübareklerine, çünkü vâr olan herşey ya mübarektir ya mübareklerin altında olur. Bu gezegendeki herşeyi yöneten bir kişi olur. İnsanlar tek bir dünya var zannederler. Ondan sonra kıyamet günü gelecek ve hesap günü gelecek ve insanlar ya sağ tarafa olan cennete, ya da cehenneme gidecekler, ondan sonra bitecek zannediyorlar. Hayır. Biter mi? Bunu neden söylüyorsunuz? Yaratanın sizin gibi olduğunu mu zannediyorsunuz? Neden biter diyorsunuz? Bir kralın büyüklüğü memleketine ve idaresine göredir. Evet. Bu dünya bitecek, başka birşey olmayacak diye neden söylüyorsunuz? Allah ne olacak? Bitecek mi? Evvelden ahire sürekli yaratır. Sayısız dünyalar yaratır, sayısız okyanuslar, tüm âlemler. Okyanusların sınırı yoktur. Oooo sonunu bulamazsınız. Derinliğinin de sonunu bulamazsınız!! O Allah ‘dır.

Allah 'ı düşündüğünüz gibi zannetmeyin. Allah hayalin dışındadır. O yaratandır. Biz şimdi bu gezegendeyiz. Bu gezegende yaşayan canlıların sonunun işaretlerine bakıyoruz. Bu gezegenin sonu geliyor. Ve kıyamet günü geliyor. Kıyamet günü sadece bizim en küçük dünyamıza aittir. Onun dışında..... Ne okyanuslar, okyanuslar, okyanuslar var. Ey Şeyh, Green Şeyh, saadullah... Atlantik okyanus hakkında ne düşünüyorsun? Oraya kaç paket su girer? He? O bilir. Pasifik okyanustan ne haber? Bizim kibirli araştırmacılarımız söylesin Pasifik okyanusu Atlantik okyanusundan çok daha büyük, Hint okyanusu... Nasıldır bilmezler.

Allah insanoğluna kendi durumunu anlatır. Biz o kadar küçüğüz ama bize bir anlayış vermiştir. Bu sadece bu dünya içindir. Bu dünyada bile bir insan acayip bir varlık bulmanın sonuna ulaşamaz. Nasıl böyle şöyle olur? Nasıl döner? Nasıl hareket eder? Kim söyler bunu? Eğer insanlar okyanustan bir damlayı öğrenirlerse ona çok kibirlenirler. Allah Allah Allah Allah seni yarattı, bizi yarattı ve böyle bir yetenek verdi. Biz çok küçüğüz ama Âlemlerin Rabbi bize böyle bir yetenek ikram etmiştir. Bakmak ve anlamak için çünkü biz birşey bilmek için yaratıldık. Bize öyle bir şeref verildi ki biz Rabbimizin halifesiyiz. Halifesi.

Kim halifeyse bu gezegenin altına elini koyar ve böyle yapar, aşağı yukarı indirir. Hakiki halife kuvveti. Ama insanlar kuvvetin yemek ve içmekten geldiğini zannediyorlar. Yemekten ve içmekten birşey gelseydi, hayvanlar bizden fazla yerler. Ama onlar birşey bilmezler. Evet, onlar bir şey bilir. Onlar Rablerini bilirler ve Yaratanı tesbih ederler. Herşeye kadir olan Allah . Ama biz şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, insanlar kendileri ve başlarının üstündeki yedi gökler hakkında daha fazla öğrenmeye koşmuyorlar. Zannederler ki ancak yedi seviye gökler vardır. Yedi gökleri bilmeliyiz. Allah ‘ın ancak yedi gökleri yoktur. İsterse 70 tane gök getirir, olabilir. “Ol”der ve 70 tane olur. İlahi iradesine yetmiş bin tane gökler olsun derse, vâr olur. 70 bin göklere “ Ol “ derse olur. 70 milyon gökler, 70 milyar, trilyon gökler olur.

Ama biz çok tembeliz ve taş kafalı insanız, anlamayız ve öğrenmek istemeyiz. Herşey ilahi kitaplarda yazar. İlahi kitapların en sonu Kuranı Kerimde: مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ maa ferratna fi' l kitab min şeyy-- [Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık (Enam Suresi, 6:38)]

(Şeyh Nazım ayağa kalkıyor) "İlahi kitaplarda bahsettiğimiz herşey, Ey Muhammed , sana ikram ettim. Ben sana ikram ettim Ey Benim en Sevgilim." (Şeyhimiz yerine oturuyor)

Onun kim olduğunu sorma. Sizin tek bildiğiniz onun ilahi huzurda en Sevgili, en Şerefli ve en Şanlı olduğu. İlahi huzur başkadır, göklerin seviyesinin huzuru başkadır. Çok farklıdır. Ama ancak tek bir kişi, var olan herşey ondan geçmeli. Rağmen ala enfun, O kıskananlara karşı. Biz Peygamber Efendimiz ’e daha çok şeref verirsek çok kızarlar. Önemli değil. Eşekler kızmaz. Esselatu Vesselatu Seyyidi Ya Rasurullah dersek bu dünyadaki bütün varlıklar çok mutlu olurlar. En kötü bencil emir altında olanlar hariç.

Ey insanlar, bu söylemek istediğim tazimdir. En azametli ve en sayısız hakimiyetler O’nadır. Uzaktan uzaktan gecede bir yıldız hakkında ne söyleyebilirsin? Onun hakkında ne bilebilirsin? Üstünde yaşadığınız dünyayı bile bilmiyorsunuz. İnsanlar çok kibirlidir. Allah sevmez bunu. Allah ister ki kullarının mütevazı olmalarını sever. Çünkü kibri bırakmazsa hakiki kul olamaz. Kibir insanı Rabbinin ilahi huzurunda atar. Değişmeliyiz.

Peygamber Efendimiz zamanından bugüne kadar 15 yüz yıl geçmiştir. Şimdi bir süre sonra, kısa bir süre sonra bu tecelli veya görüntü bitecektir. Bitecek ve Yaratanımız, Âlemlerin Rabbi, ilahi huzurun Rabbi, bu dünyanın üzerine insanoğluna var olmayı emrettiği gibi, sonuna da erdirecektir. Bu dünya geçici bir dünya değildir, ama sonuna ulaşacak. Ve... Oooo... Gelecek, kudret ve kuvvet okyanusuna girecek ve bitecek. Subhanallah. Sultanallah.

Başı konuşursak, insanoğlunun dünyaya ilk indiğini anlatırsak, son günde de kimse kalmayacağını anlatırsak bitmez bu. Ama insanlar yanlış yolu seçmişlerdir. Böyle sır hakikatleri istemezler. Bu göklerin okyanuslardadır. İlahi diyemem, büyüklere yasaktır. Göklerin.... ilahi tek bir kişiye aittir. Kudret kuvveti onlara ikram edilmiştir ve en sevgilisinin aracılığıyla, onun hakiki temsilcisi aracılığıyla bütün âlemlere yansır. Baştan sona kadar. Bu konuyu çok fazla düşünme aklını kayıp edersin ve seni tımarhaneye götürürler. Ne oldu? Green Şeyh şimdi bunu düşünüyordu ve aklı şimdi kaçtı. Onun için onu bir hapishaneye götürüyoruz, hususi bir mesafeye, atom hakkında birşeyler öğrensin diye. (Şeyhimiz gülüyor) O atom hakkında öğrenir ve onu kimin yarattığını unutur.

Ey insanlar, Allah ’ın ilahi emri, laa tuzlemuu - zulüm etmeyin: "Bu Benim genel emrimdir bütün varlıklara burada ve buradan sonra. Zalim olmayın." Bu bütün ilahi kitaplarda bu yazılıdır, bahsedilmiştir ve emredilmiştir. Bütün ilahi kitaplarda, Tevrat, İncil, 10 emirler, Mukaddes Kitabe ve sonunda ilahi haber Kurânı Kerimde. Kurânı Kerim baştan sona kadar insanlara zalim olmayın der. Çünkü Yaratan yarattıklarına zulüm etmez. Kimse şikâyet edemez Allah bana zulüm etti diye. Estaĝfirullah. Estaĝfirullah. "Ben mani oluyorum. Bu sadece tek bir günahtır, Benim ilahi huzurumda en büyük günahtır, bu zalim olmaktır”.

Birbirlerine zulüm eden insanlara öfkeliyim. Ben o insanlardan intikamımı alacağım. Onlar her zaman Âlemlerin Rabbinin kullarından intikam alırlar.Şimdi insanlar çağdaşlığın zirve noktasına geldik derler. Bende hayır derim. Siz vahşiliğin zirvesine ulaştınız. Vahşilik. Şimdi biz en kötü zamanda yaşıyoruz çünkü insanların hepsi birbirine zahmet veriyorlar. Hepsi bütün hazinelere ve paralara ulaşmak istiyorlar ve kıtaların kendisinin olsun istiyorlar. Mesela bir küçük bir çocuğun önüne 100 tane oyuncak koysanız. Eğer başka bir çocuk gelirse oynamak isterse. “Yok yok der hepsi benim, senin değil,” der. İnsanoğlunda şimdi öyle kötü ahlaklar vardır. Herkes herşeye ulaşmak ister. Bu sizin için bir şeref değildir. Bunu yapamazsınız bunu taşıyamazsınız. Kaç tane ayetler insanoğlunu eğitmeye çalışıyor ve bir sürü misaller veriyor. Misaller veya başka birşey olmalı.... Kârun gibi. O hazineleri topluyordu. Devasal hazineler. Sadece hazinelerin anahtarını 60 tane katır taşırdı. Her birisi iki santimetre fazlaydı anahtar bulamazsın. Sayısız. Hepsi benim derdi.

Âlemlerin Rabbi Musa (a.s.)’a buyurdu ki; “Ona söyle ki, ona bunları kim verdi?” Karun dedi ki; “Ben, benim bilgim ve yeteneğim ve kabiliyetimle, ben yaptım. Bu hazineleri aklımla yaptım. Aklımın işidir.”

Âlemlerin Rabbini kendisine gazaplandırdı ve buyurdu ki Musa (a.s.)’a, dünyaya emret onu yutsun, onu yuttu ta ki hergün bir gamat, zamanla yok etti. Estağuzubillah.

Ey insanlar, düşünün. İnsanların sarhoş olduğu yeter. Hayır. Sizi sarhoş eden herşeye mani olun. Zahiren ve batilen. Evet. Maddi bedenleri ve manevi bedenlerinde Kârunun söylediklerini bırakmaya çalışın. Şimdi insanlar koşuyorlar. Birisi bir gazete getirdiler, üzerinde yazıyor; George‘un 100 milyar doları vardı ama bu kriz ona kayıp 10 milyon dolar ettirdi. Ve o der ki; “ Ooo nasıl kayıp ettim”- sabahleyin ölür. Mezarlık onu bekliyor.

Mezarlık bekliyor ey insanlar, gelin düşünün. Eğer 100 milyondan sadece bir milyonu Green Şeyh'e verseydi, Green Şeyh onu kurtarırdı ama hayır. Onlar 10 milyar dolar kayıp ettik diye ağlıyorlar. Onun önemi nedir? Zenginliğini kayıp etmekten titreyen insanlardan toplamaktır onun vazifesi. Evet ver. Ve der ki; “ Ey Rabbim, o bana bir milyon dolar verdi, önemli değil, onu affeyle ve onu her zaman cömert kıl.” İnsanoğlu için cömert olun!! Bu dünyanın binası yıkılacaktır. Göklerden ilahi ceza geliyor. Zelzele geliyor. Kasırga geliyor. Tsunami geliyor. Yağmur olmayacak. Domuz gribinden korkarlar. Neden? Kim korkarsa sadaka versin. Hayır işi yaparsanız size ulaşmaz. Ama hayır, hepsi benim derler. İyi al ve git.

Ey insanlar, şimdi ikinci cahiliye dönemine geldik. İnsanlar düşünmüyorlar, ilahi ilimler öğrenmiyorlar. Ve maneviyat hakkında herşeyi reddedip inkâr ediyorlar. Allah ilahi kamçısıyla meleklere emredecek...

Ey insanlar, doğudan batıya, bugün varsınız yârın nerdesiniz? Neden ekonomik krizin ıstırabını çekiyorsunuz? Beni altın tabutla gömseler, faydasızdır.

Ey insanlar, gelin dinleyin! Gelin öğrenin! Gelin pratik yapın! Gelin göklerin ilahi emirlerini tutun. O zaman burada ve buradan sonra sonsuz selamette, keyif, zevk ve sefada olursunuz. Ve melek olursunuz. Ey insanlar, Peygamberlerin yolunu takip edin. Bütün insanoğlu özellikle de Seyyidina Muhammed ‘in yolunu takip edin!!

Allahüme salli ve selim âlâ

Nebiy ya Muhammed aleyhi selam

Salaten tedubu ve tuda ileyh

Memerrahleyali ve tuledevam

Fatiha

UA-984942-2