Available in: English   Dutch   Go to media page

Realiteit in de Goddelijke Nabijheid verandert nooit

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

24 November 2009, Lefke Cyprus

(Sultaan staat op)

Bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, sta op voor de eer van de Zegel der Profeten (s). We zeggen Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, wa lillahi'l-hamd (Sultaan zit weer).

Van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid willen we dit zeggen. De heilige woorden die ons eer geeft. Iedere keer als je het zegt, zul je gekleed gaan in het kledij van eer van de hemelse niveaus. Oh mensen behoed u, verspil je kostbare leven niet, verlies je Zijn niet in dit leven en probeer meer te bereiken, meer glorie en eer van hemelse niveaus. Oh onze Heer vergeef ons en zegen ons, we zijn zwakke dienaren. En we geven onze meest hoge eer aan de meeste geëerde in de Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (saw). Oh onze Heer zidhu geef meer en meer en meer aan uw meest geliefde in Uw Goddelijke Nabijheid. Alfu salaat alfu salaam alaika wa ala alika wa ashaabika...ila yawmu 'd-deen.

We vragen van Allah de Almachtige veel meer eer te schenken aan de meest hoge in de Goddelijke Nabijheid Sayyidina Muhammad (s), in het bijzonder deze heilige nacht. De hemelen zijn voorbereid en versierd met ornamenten voor de eer van deze nacht. En we hopen dat de Heer der Hemelen ons schenkt van de eer van deze heilige nacht. Dat is meest perfect. Er kunnen geen imperfecties zijn. Alles moet perfect zijn. Allah de Almachtige houdt ervan als Zijn dienaren alles perfect doen. U bent de enige die in de Goddelijke Nabijheid kan bemiddelen. Zijn verklaringen zijn via zijn onderwijs. Want de Zegel der Profeten (s) is de leraar voor alles op deze planeet.

Vergeef ons en schenk ons van de heilige niveaus in de hemelen. We zijn blij en we zijn geëerd om hier te zijn in zo een heilige bijeenkomst. Niet alleen deze planeet, maar ontelbare planeten zijn er. Ontelbare heerschappijen die vol zitten met schepselen. Het is onmogelijk ze te tellen. Een bijeenkomst; en we hopen dat ze ons veel meer eer schenken via de hemelse verklaringen die we vertegenwoordigen. De heiligheid van hemelen op deze planeet.

En nu komen we en vragen we van de meester, van de gids van deze wereld, de pool van deze planeet. Je kunt een auto niet zonder een stuur besturen. Er moet er één zijn. En wat de Heer de Hemelen doet is welbekend via de ahadeeth van de Zegel der Profeten (s).Hoe ze hun hemelse Zijn of hoe ze hun heilige wezen kunnen bereiken. Je kunt hen niet bereiken. Alles wat de Heer der Hemelen doet, is in perfectie. Nu, één van Zijn afgevaardigde op deze planeet, is gekleed in een missie die geschonken is. En die missie waar hij mee gekleed is, moet perfect zijn. Het kan niet imperfect zijn. Zulke heiligen hebben daarom een perfectie die hen is geschonken van hemelen. En ze zijn gekleed en hen zijn ook krachten geschonken zoveel als ze nodig hebben. Hun kracht is met hen en verlaat hen niet. Als die kracht hen verlaat, valt dit alles, alsof het niets is, omlaag. Het komt tot het punt van nul. Maar als die hemelse kracht samen met diegene of door diegene stroomt, moet er perfectie zijn om zijn missie te bereiken. Moge Allah (swt) ons schenken iets te begrijpen, voor de eer van de Zegel der Profeten (s).

Ze werken eraan, om de mensheid te onderwijzen over hun heilige Zijn. Iedereen heeft een fysieke Zijn geschonken gekregen, maar tegelijkertijd is hen een andere Zijn geschonken. Die Zijn zal een hemelse Zijn zijn. En alles waar alle profeten voor kwamen om mensen te onderwijzen en de laatste Profeet (s), hoe ze hun hemelse Zijn moeten bereiken of hoe ze hun heilige Zijn kunnen bereiken. Ja meneer. Als ze hun heilige Zijn bereiken, zullen we op dat punt aankomen. Iemand vraagt dat en een antwoord komt eraan. Ik draag die vraag voor aan de meester van deze planeet, hij moet alles weten wat we vragen. En we zeggen "Alle groeten aan u, oh onze meester."

Die groeten die we geven aan de meester van deze wereld is niet een materiële groet. Het is niet zoals een groet van fysieke Zijn naar een ander fysieke Zijn. Maar als we zeggen, "Groeten naar u", vragen we groeten van hemelen om hem te bereiken. En als je dit vraagt, stuurt hij ons ook van zijn ware hemelse Zijn een paar stralen van hemelse lichten. Die bereiken onze harten om het te laten werken; om het te laten begrijpen.

Oh mensen, degene die vragen om iets anders te horen, iedere avond moet er iets anders zijn. Zelfs iedere uur is er iets anders, in iedere minuut kan er een speciaal bereik en een begrip zijn die naar je toekomt. De kleinste tijdseenheid heeft iets nieuws dat komt via het kleinste deel van tijd. Er zijn minuten, seconden en kleiner dan dat. Je kunt er geen einde aan vinden als je de tijd deelt. Dat is de grootheid van de Heer der Schepping. Ja, Hij schenkt ons nieuwe begrippen iedere keer, ieder moment. Nieuwe komen iedere seconde en moment. En ze zullen nooit gelijk zijn aan elkaar. Want Allah de Almachtige maakt nooit een fotokopie, nee.

Daarom ieder minuut of seconde heeft een speciale Zijn met een speciaal begrip, licht en wijsheid. Hij is de Heer der Schepping. Alles wat je je kunt voorstellen en daarbuiten, kan de Heer der Hemelen laten verschijnen. Zelfs als we 'nieuw' zeggen, is de tweede nieuwe, niet gelijk aan de eerste nieuwe. Voor een niveau dat je bereikt, je zegt "Het is een nieuw niveau". Dan is er de commando van de Heer om je van dat niveau naar ander een niveau te brengen. Het is niet hetzelfde, zelfs het woord van 'nieuw' verandert. Hoeveel woorden ken je om een beschrijving te geven aan het woord 'nieuw'? Je kunt twee of drie verschillende woorden geven voor het begrijpen ervan. Maar als de Heer der Hemelen een nieuwe geeft, heeft de nieuwe “nieuwe” een andere naam, een andere betekenis en begrip en verlichting. La yashbahu shay'un, niets kan hetzelfde zijn voor het Zijn van Heer. Mukhtalif, alles is in tegenstelling tot wat je weet. Dat is Allah (swt), Allahu akbar.

(Sultaan drinkt wat) Shukr yaa Rabbi, en we hebben meer en meer nodig. Als Hij ons niet geeft wat de schepping nodig heeft in ieder moment, seconde of kleinere tijdseenheid, dan kun je niet zeggen dat Zijn bestaan anders is. Zijn bestaan is anders voor alles. Dit bestaan, in iedere minuut of seconde, is het niet nodig te veranderen. Het kan in dezelfde positie zijn, maar een andere Zijn komt. En van die Zijn kun je verbaasd raken. En boven die Zijn komt een ander begrip, en er komt een andere wereld of een ander niveau van leven wat nooit hetzelfde zal zijn als waar je al in staat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. En deze dingen wat ons geschonken is om mensen te vertellen, het is onderwijs en training voor het begrijpen. Het gaat omhoog en omhoog en wordt breder en breder en hoger. Je zult verbaasd zijn over wat er gebeurd. Hij is Allah de Almachtige. Alles moet nieuw zijn.

Daarom is er een woord in het Arabisch, kullu jadeedun, lazeezun, iedere nieuwe zal met meer smaak zijn. Daarom komt Allah (swt) nooit via matooq of om omgeven te zijn, nee. Het verlaat Hem, alles dat Hem toebehoord, is in de zeven hemelen. Iedere hemel, hoeveel hemelen representeert het? Ieder hemel omvat ontelbare hemelen. We kennen zeven hemelen, maar in ieder niveau van hemelen kan je geen einde vinden. En je kunt geen getallen optellen van de hemelen die zich bevinden in die hemelen.

Oh, je moet blij zijn. Oh mensen, kom en luister, het komt van heilige woorden van de Zegel der Profeten (s). We bereiken de Heilige Qur'aan niet. De Heilige Qur'aan opent alleen voor de Zegel der Profeten (s); wat hem door zijn Heer geschonken is, hand in hand. Wat dacht je van Gabriel (a)? Gabriel was alleen als een shaheed, getuige. De Heer der Hemelen Schonk aan Gabriel (a) en zijn Heilige Zijn. En het heilige wezen van Gabriel (a) brengt het aan de vorm van het eerste niveau van de Zegel der Profeten (s) op deze planeet. En de Heilige Qur'aan werd omlaag gebracht. Wat denk je van Gabriel (a)? Waar is zijn station? In de Goddelijke Nabijheid? Ja? Of op aarde? Waar komt hij vandaan om de Heilige Qur'aan te brengen naar de Zegel der Profeten (s)? Komt hij van zijn ware stations naar beneden? Wat denk je? Is hij in de Goddelijke Nabijheid zoals dit? Als die commando komt, verlaat hij het en komt naar aarde van Sidratu 'l-Muntaha? Hoe? Zoveel geheime kennis, mensen kunnen het niet openen totdat hun fysieke Zijn gesmolten zal zijn. Als het (fysieke Zijn) beëindigd, kan je het begrijpen. Alleen een vorm van heilige commando van Allah de Almachtige komt naar de aarde voor Profeet (saw). En denk niet dat ware Zijn van Profeet (s) op aarde is, nee.

Je hebt nu een kleine camera, ze laten je zien. Je bent hier (in de camera) spreekt, beweegt, staat en zit. Maar je bent hier niet (in de camera), maar je bent ook weer wel hier en beweegt en spreekt. Hoe kan het zo zijn? Tenminste, om het te begrijpen, via dat apparaat verschijn je bij mensen, maar je ware Zijn is daar niet. Daarom als de openbaring komt, denk dan niet dat Gabriel (a) met zijn grootheid komt naar aarde en zit met de Profeet (s), nee. Alleen die foto is daar en je ziet het hier. Ware Zijn is daar, het kan niet bewegen. Onmogelijk. Voor de Zegel der Profeten (s), en andere profeten, ze zijn altijd in de Goddelijke en Hemelse Aanwezigheid, om dat te laten en naar de aarde te komen. Nee. Wat je zojuist hebt gezien, is gezien door de digitale camera. Gabriel (a) heeft honderden vleugels, de grootheid van die vleugels; je kunt planeten zoals onze planeet erop plaatsen en het wordt nooit zwaar voor hem. Dat is realiteit, dit is van die realiteit een verschijning. De verschijning is daarom ontelbaar, maar de realiteit in de Goddelijke Nabijheid kan niet bewegen. En we zijn hier, wat we zeggen is altijd voor de Grootheid van de Heer der Hemelen. (Sultaan drinkt wat) Je hebt dorst en je drinkt een kop water en op hetzelfde moment verlaat de dorst je lichaam. Hoe kan dat?

En om het duidelijker te maken: van hemelse posities komen er nieuwe lessen. Want we bereiken het einde van deze periode op deze planeet. De laatste dag nadert, en dit is een nieuwe opening. Voorheen niet, maar nu opent het. 40 Jaar geleden waren er niet zulke apparaten, nu is het om te begrijpen. Maar in die tijd gebruikten we het niet, want het was niet geopend. En nu, worden alle geheime oceanen geopend via een atoom voor de gehele mensheid. En die atoom is voor de mensheid als een oceaan.

Oh mensen, behoed u. Shaitaan probeert de gedachten van de mensen te bereiken en het verstand te bederven. Het begrip van mensen, zodat ze niets begrijpen over de grootheid van de Heer der Hemelen; van de grootheid van Allah de Almachtige die de mensen heeft geschapen.

En hij (Satan) laat mensen zeggen "Hoe?" "Waar is Allah (swt)?".

Als je zegt "Met jou", zegt hij, "Nee."

Hoe kun je nee zeggen? Als je zegt dat het niet zo is, hoe kan je eten, drinken, horen, begrijpen, zien in het leven? Uit jezelf? Dat kan niet. We zien het niet, maar het komt van buitenaf. Maar onze relatie is altijd met hemelen.

Oh mensen, probeer de hemelse inspiraties naar je te laten komen. En hemelse inspiraties brengen aan jou een opening voor nieuwe begrippen van eindeloze niveaus van begrippen. Dat is onze missie. Hij heeft geschapen en Hij vraagt dat zijn schepselen hun ware identiteit kennen. En je ware identiteit kan niet gekend worden door jezelf, maar via je verbinding met je ware Zijn in hemelen. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah `Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhaan Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Met hemelse muziek bereiken realiteiten onze ware Zijn en je zult zo gelukkig zijn in plezier en blijdschap en verlichting waar je geen beschrijving voor kan geven.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Sultaan Allah

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Als een persoon zo een niveau bereikt is het omdat hij verlicht is en een heilige smaak geschonken heeft gekregen. Als hij gegooid was in de hel, zal hij nooit veranderen, zal hij nooit begrijpen wat het vuur met zijn fysieke Zijn doet.

Moge Allah (swt) ons vergeven. Dank aan onze Grandsheikh (q) en de Zegel der Profeten (s), Allah (swt) geeft u meer eer en we maken sadja voor de Heer, onze Schepper.

Allahu akbar, Allahu akbar. Fatihah.

45?

44 minuten. Okee

UA-984942-2