Available in: English   Turkish   Go to media page

Dinlemezseniz Kara Deliklere Düşersiniz

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Kasım 18, 2011 Lefke, Kıbrıs

Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Elfu Salât Elfu Selâm Alâ Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn Habibi Rabbilalemiyn Seyyidina Muhammed (s.a.v) Ve Alihi Ve Sahbihi... Velhamdülillahi Rabbilalemiyn. Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym. Esselâmun Aleyküm Ya İbadallahi Salihin.

Ey katılanlarımız! Destur Ya Seyyidi Ya Sultanul Evliya. Meded Ya Ricalallah Ya İbadallahi Salihin! Cenâb-ı Hakkın kulu olmak O’nun bize çok büyük ikramıdır. Euzubillahimineşşeytanirraciym. İnsanların Cenâb-ı Hakkın kulları olmalarını şeytan asla sevmez. Tövbe Ya Rabbi, af istiyoruz çünkü insanların çoğunluğu şeytanı takip ediyor.

Cenâb-ı Hak itaatkârlık ister. Cenâb-ı Hak insanoğlunu, kullarını itaate çağırır: “Ey kullarım! Kul olmaya çalışın, itaatkâr kimselerden olmaya çalışın.” İnsanlar bunu bıraktılar ve şeytan onlara “Dinlemeyin” der. Şeytan insanları itaatsizliğe çağırır çünkü yaratılanların içinde ilk itaatsiz olan şeytandır. O bütün insanların itaatsiz olmalarını sever ve itaatsizlik insanları sorunlara düşürür ve acı çektirir. İnsanlar zahmete girdikleri zaman birbirlerini öldürüp, sorunlar verip, krizlere girdikleri zaman, şeytan “Ben çok mutluyum” der.

Ey insanlar! Ey doğudan batıya kuzeyden güneye katılanlar! Dinleyin ve itaat edin. Rabbimiz bizi itaatkâr olmaya çağırıyor. Göklerden gelen ilahi çağırı: “Ey kullarım! Göklerden gelen ilahi çağırıyı dinlerseniz burada ve buradan sonra mutlu olursunuz; dinlemezseniz kara deliklere düşersiniz”

Şimdi insanlar kara deliklerin olduğunu bilirler. Kötü amellerinden dolayı kara deliklere düşenler asla çıkamazlar ve biterler, neuzubillah. Birde parlak yollar vardır ki onlar delik değildir. Parlak yollar (su gibi) akar. Bu nûrlu yollardan devam ederseniz ebedi mutlu olursunuz ve her attığınız adımda zevk alırsınız. Hayatı bu yolda bitirdiğiniz zaman Cenâb-ı Hakkın bilinmeyen mülklerine ulaşırsınız. O bu bilinmeyen nûrlu mülkleri itaatkâr kullarını razı etmek için hazırlamıştır. İçinde ne olduğunu kimse bilmez; yalnız Yaratan bilir. Ama şimdiki insanlar şeytanı takip ederler ve her yerde sorunlar, dertler, sonsuz krizler ve acılar bulursunuz.

Ey insanlar! Aklınızı kullanın; şeytanı ve şeytani yolları dinlemeyin, çünkü kötü yarınlar geliyor ve sonra onlara daha fenası gelir. Bir kimse bu veya şu sebepten dolayı öldüğünü işittiğiniz zaman onun imkanı bitmiş ve dönüşü olmayacaktır. Şeytanın bir sözüdür ki, insanlara, “Ölümden sonra başka bir dünya, başka bir hayat olduğuna inanmayın, dinlemeyin; öldükten sonra herşey bitecek” der. Bu küfürdür!

Bu Peygamberlerin getirdiklerini reddetmektir.

Cenâb-ı Hak 124 bin Peygamber göndermiştir. Hepsi, “Ey insanlar! Hayatınız sadece kısa bir zaman değildir; onun dışında sonsuzluk, ebedi veya ebediyet bulursunuz” demiştir. Inananlardan Alemlerin Rabbi razı olur ve onlara ebediyet ikrâm eder, inanmayanlara, “Bizim hayatımız yalnız kabre kadardır; kabirden sonra birşey yoktur” diyenlere ise başka bir ebediyet vardır. Birşey yoksa neden kabirler yaparsınız? Böyle (tepin) yapın atın.

Söylemeye üzgünüm ki şeytan pek çok insanları aldatır. Onlara, “Ey insanlar, öldükten sonra herşey bitecek. Onun için maddi bedeninizi yakıp kül edelim” der. Şimdi insanlar için öldükten sonra yakılma isteği yeni modadır. Neden? Hangi Peygamber öldükten sonra ölü bedenleri yakın, onları gömmeyin dedi? Baştan bu güne kadar bütün Peygamberler, “Ey insanlar, bedenlerinizi gömün çünkü ölümden sonra karşılaşacağınız birşey vardır” demişlerdir. Evet böyle dediler lâkin şimdi insanlar şeytanı dinlerler ilahi beyanatları dinlemezler.

Cenâb-ı Hak bizi affeylesin ve bize insanoğlunun hayatını tertipleyecek birisini göndersin. Bizim bir değişime ihtiyacımız vardır ve akli bir düzenleme bulamazsınız ki size iyi bir hayat tertiplesin. Hayır, hayır. Doğudan batıya kuzeyden güneye insanlar sonsuz sorunlar içindeler ve Evliyalar, “Ey Rabbim, bize muhlis kullarından gönder ki insanlara Yaratanımıza nasıl kulluk edeceğimizi öğretsinler” derler. Yapmazlarsa insanlar yanacaklar.

Ey insanlar! Doğudan kötü haberler geliyor. Batıda daha fena haberler geliyor. Kuzeyden fena haber geliyor, güneyden de geliyor. Ey insanlar, düşünmeliyiz. “Bir saat tefekkür yetmiş yıl ibadetten hayırlıdır.” (Hadisi Şerîf) Dünyaya bakıp görüyoruz. Aklınızı dünya için kullanmayın; ölümden sonra herkese gelecek, gelebilecek olan bir şeyi düşünün. Aklınızı bu amaç için kullanın. Bunu düşündüğünüz sürece size bir açılış gelir, düşünmezseniz herşey daha karanlık olur. Karanlık gelir ve kimse kara karanlıkta birşey göremez.

Cenâb-ı Hak, Subhanehu ve Teâlâ, bize nereye gideceğimizi ve göklerin ilahi emirlerini nasıl uygulayacağımızı öğretecek birini göndersin. Evliyalar gece gündüz, “Ey Rabbimiz, bize bizi eğitecek veya kendimizi kötü fikirlerden ve şeytanı takip etmekten nasıl kurtulacağımızı ve bizi yaratan Cenâb-ı Hakka nasıl davranmamız gerektiğini gösterecek iyi kullarından gönder.

Şimdi her yönden kuşatıldık. Âlemlerin Rabbi “Eslim” buyuruyor. “Ey kullarım, Benim emirlerime teslim olun yoksa bu bulunduğunuz vadi daha daralır; daralır ve genişlemez. Eslim Teslem! “Bana teslim olun ki Ben size burada ve buradan sonra açayım. Beni dinlemezseniz bu daire daha da daralır. Sizi bilinmeyen kara deliklere götürür.” Cenâb-ı Hak bizi affeylesin.

Ey insanlar! Ey insanlar! Ölüm meleği herkese yaklaşmaktadır. Bu hayatı bırakıp Cenâb-ı Hakkın huzuruna giderken kendinizi parlak bir imana hazırlayın. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Ey Rabbimiz! En sevgili kulun Seyyidina Muhammed (s.a.v.) hürmetine bizi affeyle. Bizi şeytanın işlerden kurtaracak birini gönder ve bizi dogru yolunda muhafaza eyle. Bizi affeyle; bizler Senin affını ve ebedi hayat için sonsuz rahmet deryalarında olmayı bekliyoruz. Âmin.

Fatiha.

Allâhümme Salli vessellim Âlâ

Nebi Ya Muhammed Aleyhisselam

Salâten Tedumu ve Tudâ İleyh

Memerehleyali ve Tuledevam

Fatiha.

UA-984942-2