The Definition of Love to Awliya

Mawlana Shaykh Hisham Kabbani   ·   Friday/Eid Khutbah   ·   Fenton , MI USA   ·   Friday, Oct 27, 2017