Available in: English   Turkish   Go to media page

Onların Huzurunda En Güzel Ahlak Üzere Olmalısın

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Pazartesi, Eylül 20, 2010 Lefke, Kıbrıs

La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah Aleyhi Salâtullah Vesselamu Ve âlâ Sairi Vel Enbiya Vel Murseliyn Ve Ali Kulli Ecmaiyn … Bi İhsani İla Yevmiddin Maşallahu Kân… Sultanul İnsu Vel Cin Seyyidina Mehdi a.s. … İzzen Ve Şerefa Ya Rab Esselâmun Aleyküm Ya İbadallahi Salihin. Heyyyyy, heyyy, heyyy, heyyy, heyyy, heyyy, heyyy, heyyyy, heyyyyyy, heyyyy......

Sümme Selâmu Aleyh Ya Sahibel Zaman.

Sümme Selâmu Aleyh Ya Kutbul Zaman.

Sümme Selâmu Aleyküm Ya İbadallahi Salihin

Sümme Selâmu Aleyküm Ya Mü’minin Vel Mü’minat, Vel Müslümin Vel Müslimat…

Ey katılanlarımız, Esselâmun Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym. Bu göklerden Mü’minlere ve Müslümanlara kendilerini düşmana karşı, şeytanın saldırılarına, İslama karşı ve bu dünyadaki hakiki varlıklara karşı olanlara karşı savunmak için ikram edilen kılıcımızdır. Ve de özellikle ulamalara selâm olsun. Belki Ehli Sünnet ulemalarıdır, belki biz Ehli Sünnet ulemaları değiliz. Ey "Biz Selefi ulamalarıyız" diyenler! “Biz Ehli Sünnet ulemalarıyız” deyin. Neden kendinize böyle bir ayırım yaparsınız? Neden kendinizi başka bir makamda yaparsınız? Ehli Sünnet vel Cemaatin de ulemaları vardır. Siz Ehli Sünnet vel Cemaatseniz neden “Biz Selefi ulemalarıyız” diye ayırım yaparsınız? Kaç kişi “Biz Selefi ulemalarıyız” diye iddia eder? Onların isimlerini yazın ki onlara neredesiniz gelin dinleyin, gelin ve Seyyidina Muhammed (s.a.v)’in ümmetine birşey söyleyin diye soralım. (Mevlana Şeyh Nazım ayağa kalkar) Ayağa kalkın!! Ey Selefi ulemaları! Onun (s.a.v) ismi anılıp beyan edildiği zaman ayağa kalkın!!!

Şimdi bir değişiklik, yenilik geliyor, İslam için yenilik. Şimdi İslamı yenilemek için yeni bir kuvvet geliyor; insanlara hakiki İslamı göstermek için. Çünkü insanlar şüpheye düştüler. Akılsız insanlar İslam nedir veya İslam ne içindir diye şaşırıyorlar. İslam hakikatte ilahi bir beyanattır. Göklerden Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v)’e Kurân-ı Kerîm’den son haberler gelir. Ayağa kalkın! Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’e en yüksek saygınızı verin. Ve “Allâhümme Salli Ve Sellim Ve Barik Aleyh” deyin!

İslam hakiki saygı ve şeref üstüne kurulmuştur. İslam insanlara beyan etmeye geldi. İslam onlara ilahi bir saygı getirdi; insanlara bu beyanatları getiren bütün peygamberler insanlara saygı beyan ettiler. Dinimiz insanlara saygı ve şeref ve şan vermek içindir. Bize saygılı ve şerefli olmak ikram edildi. Bize şerefli bir kimse olmak sunuldu. Bize ilahi varlıklar için şanlı kimseler olmak sunuldu. Ve göklerden dünyaya gelenlere saygı ve şeref ve şan verilir. Bu göklerden insanoğluna gelen esas talimdir. Onlara saygılı kul olmasını öğretmek, şerefli bir kul olmak için ve şanlı bir kul olmak için.

Yanlış birşey mi var Selefi ulemaları? Söyleyin. Merhaban. Kabul etmelisiniz. Rağmen âlâ Enfikum. Bunu kabul etmelisiniz; buna karşı konuşamazsınız. Ve Ezher ulemalarına soruyorum: söylediklerimizi kabul ediyor musunuz yoksa ret mi ediyorsunuz? Reddediyorsanız hakiki İslamı ve İslamın esas maksadını anlamayan kimselersiniz. İslamın esas maksadında âlemlerin Rabbi kullarını şereflendirmek istiyor. Âlemlerin Rabbinin esas maksadı kullarını şereflendirmek istemesidir. Ve üçüncü olarak İslam insanları ilahi huzurda şerefli kimseler olmaya çağırıyor çünkü biz âlemlerin Rabbi tarafından göklere çağırıldık. Ve O herşeye Kâdir olan bizi davet ediyor. Estâuğuzubillah;

(Yunus:25) وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَـٰمِ

<< Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor >>

Bu ne demektir? Fikrinizi sormuyoruz, hayır. Fikirler hakkında konuşmuyoruz. Bir anlamı vardır, söyleyin. Âlemlerin Rabbi ne buyuruyor? "Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor." Kullarının göklerdeki en şerefli cennetlerine girmesini istiyor. Onun için, biz en iyi durumda olan, en iyi görünen ve en iyi yapanlar olarak davet edildik. En iyisi neyse o en iyi amaca ulaşmaya çalışmalıyız. Biz göklerden davet edildik. Rabbimiz Cenâb-ı Hak bizi davet etti. Onun için saygılı peygamberlerine öğretilmesi gerekeni kullarına sundu. Âlemlerin Rabbi bizim nasıl olmamız gerektiğini o günde davet etti.

Bakın, Selefi ulemaları. Şimdi bu günlerde insanlar saygılarını bazı bu dünyaya ait olan yönlere vermeye çalışıyorlar, ki bu İslam değildir. Bu kabul edilen İslam değildir, İslam başka birşeydir. İslam sizi ilahi davet için yüksek seviye, saygılı bir kimse olmaya çağırır. Ve âlemlerin Rabbi sevgili, saygılı ve şanlı ve şerefli kullarını gönderdi. Bütün peygamberler ilahi saygı gördüler. Ve bütün peygamberler ilahi şeref ve ilahi övgü ile ikram edildiler.

Onun için âlemlerin Rabbi, kullarından o insanların karşısında en iyi ahlak, en iyi edep üzere olmalarını istiyor. Onların Rabbinin ilahi makamından gelip bize kimsenin anlayamayacağı veya hayal edemeyeceği şeref verdiklerini bilmelisiniz. Ki bu şerefi peygamberler giydiler ve insanlara geldiler. Onların elbiselerine bakmayın, hayır. Bu elbiseler birşey değildir ama onlar ilahi elbiseler giydiler, ilahi şeref elbisesi, ilahi şan elbiseleri. Ve herşeyden önce onları karşılamalısınız; onlar Rabbinin davetini temsil ediyorlar. İnsanlara gelip, “Ey insanlar! Sizi yoktan vâr edip size varlık veren kimdir? Bu Onun size ikramıdır. Onun ilahi şeref ve şan elbiselerini giymek için hazır olmaya çalışmalısınız çünkü Rabbiniz sizi davet ediyor” derler.

Herşeyden önce, ey insanlar, gelin kendinizi temizleyin. Herşeyden önce, ve siyâbeke fe-tahhir, "Elbiseni temiz tut" (Müddessir:4) Selefi ulemaları bunu anlarsınız. Bedeninizi bütün kirlilikten temizleyin. Bu kirlilikle âlemlerin Rabbinin ilahi huzuruna ulaşmak imkânsızdır, temiz olun. Bütün peygamberler gelip, “Ey insanlar! Rabbiniz size şan ve şereflendirmek ve size sonsuz kerim okyanuslarından ikram etmek istiyor. Sizin Ona gelmenizi istiyor” deyin. Allahu Ekber, Allahu Ekber-ul Ekber, Allahu Ekber-ul Ekber. Subhansın Ya Rabbi, Sultansın Ya Rabbi. Ama insanlar anlamıyorlar veya anlamaya çalışmıyorlar. Onlar bizim başka hayvanlar gibi olduğumuzu, bir süre yaşayıp, ölüp ve atılacağımızı zannediyorlar. Hayır! Hayır! Biz ilahi kimseleri temsil etmek için yaratıldık! Herkesin bir temsilcisi vardır. O noktaya ulaşırsanız hazır olursunuz, o ilahi varlıktaki temsilci size giydirilir ve bu hayattan yukarıya çıkartılırsınız. Yoksa leş gibi atılırsın.

Ey insanlar! Dinleyin ve düşünün. Ey ulemalar! Bunu bilmeli ve insanlara söylemelisiniz yoksa bedenleriniz kötü kokacak. Atılır ve bu bir kimsenin leş olup atılması yazıktır. Ey insanlar! O şerefe ulaşmaya çalışın. O göklerden, peygamberlerden size gönderilen şerefe ulaşmaya çalışın. Ve ondan sonra peygamberlerin temsilcileri size her zaman ulaşır. Size ilahi şereflerden ikram edilene ulaşmaya çalışın. Bunu alın ve burada ve buradan sonra şerefli varlıklar olun.

Ey Selefi ulemaları! Neden meliklerinize söylemezsiniz? Onlara neden böyle hakikatleri hatırlatmazsınız? Sizin hırsınız dünya ise sizde bir leş olacaksınız. Ama çok güzel birisi olmaya çalışmalısınız. Bu dünyayı terk ederken bırakın melekler sizi ilahi halinizde, ilahi makamınızda karşılasınlar, hepsi budur. Beni konuşturup, insanlara hitap ettiriyorlar ve ben nefsime hitap ediyorum. Almak istiyorsanız alın, beleştir. Para veya dünya hazineleri istemiyoruz, hayır, hayır. Bu dünyanın hazineleri peşine koşarsanız her zaman kayıp edersiniz. Gelin ilahi huzurda ilahi hazineler, ilahi şerefler, ilahi şânlar isteyin. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin ve Peygamberler Mührüne (s.a.v) daha fazla şan ve şeref ikram eylesin. Allâhümme Salli Vessellim Ve Barik âlâ Habibike Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn.

Fatiha. Allah Allah SubhanAllah.

35?

*30 dakika. 1038 000*

Ya Rabbi şükür.

(Mevlana Şeyh Nazım telefonda Şeyh Hişam Efendi ve Hacı Neziha ile konuşur)

***

UA-984942-2