Available in: Turkish   English   Arabic   Go to media page

Allah’ın Yanında Kulluğun Nerede?

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Salı, Mart 29, 2011 Lefke, Kıbrıs

Peygamber Efendimizin sancağı altında haşreyle neşreyle, Ya Rabbi! Dünyada sıkıntı görmesinler, ahirette de darlık görmesinler. Bir defada sorgusuz sualsız sırat üzerinden kuş gibi geçip Cennetlere duhuli evvelin ile geçmek nasip olsun. Nurlarını arttır, kabirlerde çürümesinler. Münker Nekir Meleklerinin cevabını birden bire versinler. Kabirleri Cennet Bahçeleri olsun. Akibetleri hayrolsun. Durakları Cennetül Fırdevs olsun, Ya Rabbi!

Fatiha.

(Biat)

Fatiha.

İşte anlatamam. Şeyhler bütün türbelerde yatar. Allah Divanında da söyleyecegimiz budur. Hepsi yatar işte: Evliyalar, Sultanlar, Varidlerin (hepsi) içeride. Bizi de böyle saray önünde tuttular ve o Varidler

kapının önüne kasa gibi bir şey koydular. Dediler ki, "Ey Şeyh Nazım, burada sen otur! Sen şimdi burada kafisin, gelen gideni oyala!" Sultanların hepsi içeride. Vakti gelmedi. Vakti geldiğinde de Sultan göreceksiniz, (işte) o zaman bakın! Huuu! Onlar ejderha! Ne demek?! Ejderha baktığı anda yakar, yıkar. Lakin sessiz dururlar şimdi, içeridedirler, mubarekler. Allah sırlarını takdis etsin.

Fatiha.

Aman Ya Rabbi! Çok selam bütün Almanya'da olan ihvana.

(Şeyh Efendi başka bir müride konuşur.)

Kayserili aldatır, kandırır. "Ben de aldattım" dedim, “bir kız aldım.” Benim gelin, Şeyh Mehmed'in hanımı, Kayseri'lidir. E ne yapalım, eniştenizdir; gidin bakın işte ne haldedir (Şeyh Efendi güler). Yaa, Şeyh Mehmed'in hanımı Kayseri'li. Damatları baksınlar. Hadi bakalım.

Hergün Sure-i Feth'i okurlardı. Siz Bielefeld'de dergah açtınız.

(Misafir: Evet efendim, himmetinizle.)

Orada vazife tutan her kim ise, her gün bir Sure-i Feth okusun.

(Misafir: Insallah Sultanım, başüstüne Sultanım.)

Fetih, o mühimdir; büyük Sure-i Celile'dir. Onun için ona dikkat edin, korkmayın! Sizin adınız?

(Misafir: İbrahim, efendim.)

İbrahim. Çünkü bizim şimdi eskisi gibi hafızamız güzel tutmuyor. Birkaç defa sormaya mecbur oluyorum. Kusura bakmayın.

(Misafir2: Frankfurt.)

Imamı kimdir? Var mı imam burada? Olmasa da siz camide her gün kim okursa okusun bir Sure-i Fethi okusunlar. Çünkü dünya çok sert bir noktaya gelmiş, zor bir yere gelmiştir. Onu ancak iman kuvvetiyle aşacaklar. Imanı olmayanların hepsi dökülecek. Allah'a sığındık.

Gözünüzü sakınınız. Gece lüzumsuz sokağa çıkmayınız. Evinizi yalnız bırakmayınız. Kadınlarınızı evde yalnız bırakmayınız! Çocuklarınızı akşam namazından sonra sokağa salmayınız! Kız erkek olan mekteplere kız yollamayınız! Bunlara dikkat edeceksiniz! Müslümanlık budur!

(Misafir: Kapınızdan ayırmayın Sultanım! Himmet edin Sultanım! Kapınızdan ayırmayın Sultanım.)

Biz kimin ümmetiyiz ki?

(Misafir: Bu cemaat sizden biat almak isterler.)

Alsınlar. Şeyh Mehmed Efendi'den de alsınlar. O dört dörtlük Şeyhtir! Onun böyle durmasına bakma; yüklü adamdır o. Ben ellerine su dökemem onun çünkü onun himmeti yücedir. Büyük Şeyhlerin nazarı oldu onun üzerine. Bizim bir şeyimiz yok. Biz ne? Biz olduk kuru gazel gibi.

Lakin şimdi asıl tam kuvveti üzerinde hizmet görecek beş zat var. Beş büyük zât var. Evliyaların içerisinde bunlara Rical-ul İşrâkiyyûn derler. Onların üstünde başka evliya rütbesi yok. Bu, bir tanesidir.

(Misafir: Cenab-ı Allah kuvvetinizi arttırsın efendim. Başımızdan eksik etmesin efendim.)

Bizim kuvveti ne yapacaksın bundan sonra? Ata mı bineceğim eşeğe mi haşa?! Yalnız istediğim, yatağa esir etmesin Cenab-ı Mevla. Akıl noksanlığı vermesin. İman noksanlığı vermesin. İnsanları bizden nefret ettirecek bir sıfata bizi düşürmesin. Aman Ya Rabbi!

(Misafir: Mehdi (as)'ı göstersin size efendim.)

“Akibet güzelligi” der, Peygamber `aleyhissalatu ves selam. Allah akibetimizi güzel etsin. Ne kendimiz çekelim ne de başkalarına çektirelim. Allah razı olsun! Allah ömrünüzü arttırsın.

(Biat)

Temiz hayat. Temiz memat. Temiz evden temiz kabre inelim. Hak Divanına yüz aklığıyla çıkalım, Ya Rabbi! Ol Habibi Ekrem hürmeti için bu fukara, hepimiz fukara kaldık; bize aman vermeyen şeytan ve şeytana tabi olanlar nabedin olsun, kaybolsunlar! Senin yoluna çağıranları bize gönder, Ya Rabbi! Şeytanın saltanatını yıkacak Sultanı gönder, Ya Rabbi!

Fatiha.

(Misafir: Allah Razı olsun Sultanım!)

Sizden de! Helal edin hakkınızı.

(Misafirler: Estağfirullah, helal olsun.)

Cenab-i Hak bizi iyi günlerde buluştursun. Ihvanlara dikkat et!

(Misafir: Başüstüne Sultanım!)

Sizin olduğunuz yerde sizsiniz! Biri Aramanda biri Karaman'dadır, her yerdedir; onlara çavuşluk yapacak insan lazım. Şimdi bulunduğunuz yerde bakıyorsunuz. Ikinci dergaha kim bakar? İşte o lazım. Dergaha dikkat etsin. Gelen gideni ağırlasın. Zâhir ve bâtında onlara hizmet etsin.

(Misafir: Insallah efendim. Buyurunuz efendim.)

Tabi...yer var da insan yok. Sözü de çekemez. Hiç olmazsa gelen insan “Bir kelime olsun işiteyim” der, ister.

(Misafir: Insallah.)

E biz de Allah demeye geldik buraya. Cenab-ı Allah'a kulluğa geliyoruz. Geldiğimizi göstermek için değil. Biz şuyuz buyuz diyen kimselerin kıymeti yoktur. Bizim kıymetimiz Allah'a kulluğumuzdadır. "Şeyh! Şeyh! Şeyh!" (derler) zararı yok. Adı Şeyh olsun ama Allah'ın yanında kulluğun nedir? İşimiz zor! İşimiz Allah'a kulluktur. Bunu unutma! Diğerlerine bunu talim et!

(Misafir: Başüstüne.)

"Ben senden üstünüm!" deme. Yok! "Ben senin hizmetçinim!" de. Sen de ben de Rabbimizin hizmetindeyiz, kullarız. Efendimiz (as)'ın hizmetindeyiz, Evliyaların hizmetindeyiz. Şerefimiz budur. Olmayan, Evliyaya bağlanmayan şeytanın köpeğidir, şeytanın kölesidir, şeytanın eşeğidir! Ondan ibaret. Allah bizi onlardan etmesin. Şeytan bizden uzak olsun.

Euzubillahiminesseytanirracim, Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Ya Rabbı! Ya Allah! Allahummec'al cem'ana haza cem'an magfura ve teferrukana ba'dihi teferrukan ma'suma. Vela tec'al fina sakıyyan ve la mahruma Allahumme zidna ve la tenkus ve ala a'tına ve la tahrımna ve ekrimna ve la tuhilna ve ... ve la tuhsir aleyna verdina ve va'rda anna va'fu anna vegfirlena verhamna ve tub aleyna vehdina ve eskina ve assır se'nena se'nel müslimin vensurna alel kavmil kafirin. Vensur Sultanena Sultanel Müslimin...Sultanel Insi vel Cinn Seyyidina Mehdi (as)’ın sancağının altında bizi topla.

Fatiha.

Allah sizden razı olsun! Kabeyi öpesiniz! Kabeyi öpesiniz! Allah kalbini açsın. Hepinizinkini de açsın. Biz Osmanlı'yız! Osmanlı! "Müslüman Türk" demek. Hadi selametle! Aman Ya Rabbi! Bana da üfürün!

UA-984942-2