Available in: English   Turkish   Dutch   Go to media page

Wat gebeurt er met de Tirannen?

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

Lefke, Cyprus 8 April 2011

Dua

(Mawlana staat op)

Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah Hu Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillaahi’l Hamd. (...) Hazrat Azim hi abjal wa alahi, antakwien la habibi alihi salato wassalaam. Alfu salaat, alfu salaam alaika wa alai alaika ya Sayyidinal awwalin wal akhirin ya Habibana ya Rasulullaah, ishfaa’ lana yaa (...Arabisch...)

Meded ya rijaalAllah, meded ya rijaalAllah......Ya sahibal imdaad.

A’oozu billahi minasj sjaitani rajim Bismillahi’r-Rahmaani’r-Rahiem. (Mawlana gaat zitten)

Assalaamo ‘alaikum, oh onze Heer, de Almachtige Allah, wij zijn Uw zwakke dienaren. Wij zijn Uw zwakke dienaren, ya Rabbana, (...) meded khaas habibika Mustafa (saw).

Oh mensen, in oost en west, in noord en zuid, merhaban bikum. Salaam aan onze aanwezigen,

overal. En we vragen van de Heer der Hemelen, onze Schepper Allah de Almachtige, (...Arabisch...) stuur ons vanuit de hemelen, HUUUUUU, van genade oceanen al is het maar één druppel. Het zal genoeg zijn om alles op deze planeet, op deze wereld, dunya, te veranderen, het zal genoeg zijn, genoeg.

En, we vragen om vergiffenis. Vergiffenis aan onze Heer, aan onze Schepper, omdat we het rechte pad niet volgen en we onze eed niet behouden van de Dag der Beloftes. Waar we zeiden, “U bent onze Heer, oh onze Schepper, en wij zijn Uw dienaren.” Dat is onze eed. “Wij zijn Uw zwakke dienaren, oh onze Schepper, de Heer der Hemelen. De Heer voor alles in het bestaan.” Zijn territorium is oneindig, oneindig. En Zijn schepping is oneindig, continu, continu.

Oh mensen, jullie zijn genoeg dronken geweest door de urine van Shaitaan. Wie drinkt van de urine van Shaitaan, zal voor altijd dronken blijven. Nu drinken alle mensen en zeggen, “Oh, zo, zo een heerlijke drank heb ik nog nooit gedronken.” Mensen zeggen het zoals dit. “Ohhh, als het instrument van Shaitaan in ons mond is, drinken we het (drink gebaar) oohhh.” Dronken mensen plaatsen het instrument van Shaitaan in hun mond (en zeggen), “Ooh, we zijn zo trots”, zij zeggen, “Ik ben de koning.” “Hoe ben jij koning geworden? Ik ben de keizer. Als jij een koning bent, ben ik een keizer.”

Thuu (spuuggebaar) op de ene en ook thuu op de tweede. Zij drinken (beide) 24 uur lang van de urine van Shaitaan, daarom zeggen ze dat ze nergens in geloven behalve hierin, ons leven, dit. Zij rennen hiervoor. 24 Uur lang zullen zij ezels van Shaitaan zijn. Dagelijks werken zij keihard overdag als hardwerkende ezels en ‘s nachts zijn ze te vinden in de stallen van Shaitaan om meer en meer geluk te krijgen. En zij zullen nooit gelukkig zijn, astaghfirullah.

En we staan niet aan het begin van dit leven, we zijn geen fantasten. Wij hebben sterk bewijs. Wij weten dat we niet aan het begin van dit leven van deze planeet staan. Wij geloven in hemelse mensen. Zij zijn gekleed in hemels kledij. Daarom zullen zij niet als gewone mensen zijn, maar exceptioneel, exceptionele mensen. Vanaf het begin tot aan vandaag hebben zij allen over dezelfde realiteit van de mensen verteld.

Oh mensen, jullie zijn geschapen en jullie zijn gezonden naar deze planeet, dunya. En jullie moeten er voor een tijdje verblijven. En wanneer de tijd voorbij is, zal de hele wereld en alles wat erop bestaat weggenomen worden en jullie planeet zal als een woestijn zijn. Geen mensen, geen dierenrijk, geen enkele plant. Het zal zijn zoals het is op Mars of Jupiter of Saturnus, zij hebben niets. Niemand leeft erop. In die tijd zal deze planeet zijn zoals die andere planeten. Maar dan zal het van een ander soort zijn. En het zal niet te vergelijken zijn met die anderen (planeten). Onze wereld is een uitzondering. Een uitzondering, omdat de Heer der Hemelen deze planeet gekozen heeft om voor een tijdje de verblijfplaats te zijn voor Zijn afgevaardigden, de zonen van Adam (a). De zonen van Adam en Eva. En Hij heeft ons een eer geschonken. Een eer die de engelen ook zouden willen. Maar Hij zei, “Nee, dit is niet voor jullie, dit kledij. Ik bereid het voor de afgevaardigden voor, zij die op die planeet zullen komen.”

Dit, van de eerste mens Adam tot de laatste Sayyidina’l-mursalin kiraam. Zij hebben hetzelfde verkondigd, nooit is dat veranderd. Jezus heeft dit verkondigd, Mozes heeft dit verkondigd, Abraham heeft mensen geroepen om deze realiteit te accepteren. Voor hem was het Noah. En 124.000 gekozen mensen hebben hetzelfde verkondigd. Allen van de duizenden profeten hebben verkondigd, “Oh mensen, jullie zijn hier maar tijdelijk op deze planeet. Een tijdelijk leven op deze planeet. En naar gelang jullie begrip en jullie daden en inzet, zullen jullie een hemels, permanent leven, gelukkig leven vol met plezieren en eindeloze schoonheidsoceanen geschonken krijgen. Jullie zullen daarin verblijven.” Allen van hen hebben dit verkondigd. Ik denk niet dat wie dan ook van het volk aan wie het Boek geschonken is, hiertegen bezwaar kan maken of dit kan ontkennen.

Maar hoe kan het dat mensen alleen hun verstandelijke producties gebruiken? Verstandelijke producties zijn de bronnen van Shaitaan. En mensen haasten zich voor de bronnen van Shaitaan. Zij hollen ervoor en horen niet waar de Heer der Hemelen hen voor roept, en hen vertelt en (hen) voor uitnodigt. En dat is nu de hoofdoorzaak van de crisis op deze planeet. Want zolang zij wegrennen van de realiteit, roepen zij dagelijks een andere slechte conditie op zich af. Dagelijks groeit de crisis, wordt het groter. Maar niemand die denkt en zegt, “Oh mensen, dit is niet normaal. Dit is een uitzonderlijke situatie.”

Wat is er nu gebeurd? Overal wensen de mensen elkaar op te eten, te doden. Allah de Almachtige heeft opgedragen in de heilige boeken, “wa laa yaqtuloona an-nafsa ‘l-latee harram Allahu illa bil haqq - En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht” (Surah Al-Forqaan 25:68). Oh mensen, dood elkaar niet. Laat de één de ander niet doden. Moord niet. Het is de grootste zonde, een zonde, Allah de Almachtige zegt, “Dood niet, dood niet.” Nu zijn er zoveel landen die zich alleen voorbereiden op het doden van andere mensen. Omwille van verbazingwekkende dingen waar de naties elkaar om uitmoorden. Zoveel landen, en de grootste vloek komt doordat zij de heilige opdrachten hebben verlaten en dat zij achter de democratie en verkiezingen aanrennen. Dit is een satanisch begrip. Shaitaan heeft tussen de mensen verkondigd, “Jullie moeten onderling uitmaken wie het van jullie mag zijn, en jullie moeten gelukkig zijn onder hun regeringen.” En jullie zien, nu zijn er overal verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen. De mensen worden dwaas, dwaze mensen, majnun. Mensen zijn gek geworden.

Alleen de Heer der Hemelen, Hij mag een constitutie plaatsen, omdat de hemelse opdrachten 100% kloppen en rechtvaardig zijn. De mens kan dit niet voor elkaar krijgen, nooit! En dat is de grootste kufr en het spijt me te zeggen dat er in 45 islamitische gebieden gezorgd wordt voor verkiezingen en waar zij constituties proberen te maken om mensen onder controle te houden. Allah de Almachtige draagt op, “Oh mensen, behoud rechtvaardigheid onder jullie. En spaar geen miljoenen, miljarden, triljarden. Nee, zorg voor liefdadigheid voor elkaar. Als jullie dat niet doen, zal Ik niet blij zijn met jullie en zal Ik doen wat jullie doen. Ik zal jullie je straf geven.” Mensen zullen opstaan en zeggen, “Hoe kan dit? Eén persoon heeft alles, miljoenen, miljarden, en wij zijn hongerige mensen en naakt. Zij leven in hun paleizen met alles (erin) en zorgen niet voor ons.” Daarom brengt democratie vijandigheid tussen de naties.

En het spijt me te moeten zeggen dat er iets is gebeurd als eerst in de Arabische wereld, en de Arabieren zullen verbaasd zijn en zeggen, “Hoe kunnen we weggenomen worden, weggestuurd worden door wat mensen (en) die vragen om nieuwe leiders?” Maar die nieuwe leiders zullen hetzelfde zijn. Aan het eind van hun inspanning (regeringsperiode) zullen zij hetzelfde teweeg brengen. Het zal zijn zoals (bijvoorbeeld), bijvoorbeeld, Hosni (Mubarak) gaat, de volgende (minister president) komt, de één gaat, de ander komt. Er zullen er gaan en komen Zij zullen allen van hetzelfde zijn, (van) hetzelfde niveau.

Het spijt te moeten zeggen dat de moslimwereld tot nu toe niet denkt an de heilige shariah. Elk land vecht, maar zij gebruiken de heilige shariah niet wat van Allah de Almachtige is gekomen. Heeft Allah die heilige opdrachten naar het dierenrijk gezonden of naar ons? Daarom is Allah de Almachtige ook boos op zulke mensen en de Profeet (saw) zegt, “Allah houdt er niet van als een persoon onderdrukt, zulm. Allah is nooit blij met onderdrukkers of onrechtvaardigheid.” Het volk van Jemen zegt, “We willen jou niet” en (waarop) hij zegt, “Ik moet hier blijven zitten.” Waarom? Heb jij vier benen, twee monden, tien handen? Wat is het verschil tussen jou en de anderen? Waarom vertel je, “Ik moet hier zitten tot aan mijn dood?” Mensen zeggen, “We willen je niet, ga weg.” Waarom dood je de mensen? Omdat ze zeggen dat ze je niet accepteren?

Overal is het hetzelfde. In Epypte is het hetzelfde, in Turkije is het hetzelfde, in Damascus is het hetzelfde, in Iran is het hetzelfde, in Irak is het hetzelfde, in Jemen is het hetzelfde, in Libië is het hetzelfde. In die landen zeggen de mensen, “Tot nu toe zijn we geduldig met jou geweest. Maar we zien dat je alleen voor jezelf zorgt, niet voor anderen, voor je volk. Daarom zeggen we nu, ‘ga weg en verlaat ons’.’’ Maar wanneer zij aftreden, zullen de Egyptische mensen in de oceaan van verwondering zijn.

Waarom? Zijn zij geen moslims? Waarom gebruiken ze geen shariahtullah? Ayyi mufti, ayyi geleerden, kunnen jullie zeggen dat jullie de heilige opdrachten mogen verlaten (en) dat jullie je eigen constitutie mogen plaatsen? Als jullie het niet begrijpen, zal de vloek eindeloos zijn. Allah geeft jullie straf, oh leiders van naties, koningen, koninginnen, presidenten, dictators, tirannen. Het is een waarschuwing voor jullie, als jullie niet weggaan, zal er naar jullie komen wat er ook op Farao, Nimrod of Qarun is gekomen. Moge Allah ons vergeven. Dat is belangrijk.

Oh mensen, kom tot jezelf. Probeer te leren. Het spijt me te moeten zeggen dat er op al hun scholen niets over de ware realiteit van ons leven van Allah op deze planeet wordt geleerd aan de jongeren. Zij groeien op en er is geen geloof in hen en zij accepteren niets van de hemelse kennis en rennen alleen voor pleziertjes van hun fysieke Zijn.

Moge Allah ons iemand zenden die in staat is om de wegen van de naties te corrigeren. Om hun wegen te veranderen van een verschrikkelijk eind (en het te veranderen) naar een goed eind. Zo niet, zullen zij allen weggaan, allen van hen zullen weggaan. Moge Allah ons vergeven en ons diegene zenden waarvan wij geloven dat hij aan het eind van de wereld zal komen, Mahdi (a).

Zelfs ook in de islamitische wereld wordt er gediscussieerd over Mahdi (a) en zeggen, “Het is zoals dit en het is zoals dat.” Zij zijn agenten van Shaitaan. Te veel mensen gaan de verkeerde weg op. Moge Allah hen wegnemen.

Oh mensen, kom naar de realiteit, accepteer de realiteit en jullie zullen gelukkig zijn, hier en in het hiernamaals. Moge Allah ons vergeven voor de eer van de Zegel der Profeten, Sayyidina’l-awwalin wal akhirin.

Fatihah

Ik ben moe, ik ben vermoeid, (toch) kan ik spreken in hun opdracht. Het is mogelijk, het is niet moeilijk voor mij om te spreken van nu tot aan de volgende juma. Of van vandaag tot aan volgend jaar, tot het daarop volgend jaar. Eindeloze kennis oceanen, maar jullie moeten (eruit) nemen wat jullie nodig hebben. We hebben het nodig om onze Heer tevreden met ons te maken. Als jullie Allah de Almachtige tevreden maken, zal Hij jullie tevreden maken, hier en in het hiernamaals. En Hij zal jullie een goed leven vol plezier, gelukkig leven en een eeuwig leven onder Zijn Goddelijke genade oceanen schenken.

En ik vraag Hem om ons te behouden om geen volgelingen van Shaitaan te worden, om niet het juiste pad te verliezen. Wie het juiste pad verliest, zal neervallen (en) kan niet in veiligheid zijn.

Oh mensen, assalaamu ‘alaikum.

Fatihah

Ooh, ya Rabbi shukr.

Sheikh Hisham, hij is één van de welbekende Naqshbandi sheikhs in oost en west. Hij is (zit) hier, maar

plaatst een lading in mij om tegen mensen te spreken. Hij zou ook kunnen spreken, hij weet. Door zijn baraka mogen we een beetje spreken. La ilaaha illa-Llah Mohammad Rasulullah (saw).

Hoeveel mensen?

746.

UA-984942-2