Available in: English   Turkish   Go to media page

Kalbinde Dünya Sevgisi mi Var, Allah Sevgisi mi?

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Ekim 14, 2011 Lefke, Kıbrıs

Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Allahümme Salli Ve Barik Alâ Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn Ve Alâ Alihi Ve Sahbihi Ecmayin Ve Alâ Sairi Enbiya. Zidhu Ya Rabbi İzzen Ve Şerefa Nûren Ve Surura Ve Ridvanen Ve Sultana.

Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym. Sümme Selâmu Aleyküm Ya Sahibel Zaman! Ya Kutbul Mutesarrif!

Esselâmun Aleyküm Hadirun! Ey insanlar! Katılıp, dinleyip, işitmek ve Cenâb-ı Hakkın ilahi emirlerine itaat etmek isteyenlere ilahi selâm veriyoruz. Cenâb-ı Allah Subhanehu ve Teâlâ bizi affeylesin ve size rahmetinden versin. Bizler zayıf kullarız. Ey doğudan batıya insanlar! Ey Âdemoğulları! Dinleyin ve itaat edin.

Bütün Peygamberler, özellikle Peygamberler Mührü Seyyidina Muhammed (s.a.v.) geldi ve ona göklerden emredildi. Bütün Peygamberler ilahi emirler aldılar ve bu ilahi emirler onlara Cebrail (a.s.) aracılıyla ulaşmıştır. Hiç kimseye kendi kendilerine hitap edilmedi çünkü kimse birşey bilmiyor.

Eğer Cenâb-ı Hak Cebrail (a.s.)’ı göndermeseydi kimse ne söyleyeceğini ve insanlara nasıl davranacağını bilmezdi.

Bunun üzerine düşünün, ey 21.yüzyılda yaşayan insanlar! İmanınızı kayıp ettiniz, yollarınızı kayıp ettiniz ve kendinizi kayıp ettiniz! Hiç kimse “Ben kimim?” diye sormaz. Kimse “Ben bu hayata nasıl geldim?” diye sormaz. Kimse “Ben nereden geldim nereye gideceğim?” diye sormaz. Lâkin onlar her zaman futbol oynamaya değer verirler. İnsanlar deli oldular. Ne için? Bir top için: Şuuttt! Heeee! Bu bütün dünyanın ehemmiyete aldığıdır. Onlar başka hiç bir şeyi düşünmezler. Onlar “Ekonomi krizi vardır” derler ve ekonomi krizi geldiğini işittikleri zaman üzülürler. Bazı kraliyetler veya cumhuriyetler iflas etmişlerdir lâkin futbola giderken unuturlar. “Oooo, Arjantin Bristol’a karşı oynuyor. Bristol New York’a karşı, New York Ruslara gol atar...” Bu bütün milletlerin ehemmiyete aldıklarıdır, başka birşey yok.

Ey insanlar! Hayvanlara top versen dokunmazlar. Hayvanlar onun faydasız birşey olduğunu bilirler. Onlar onu koklarlar ve (ayaklarıyla teperler). İnsanlar asla nedir diye koklamazlar. Bu medeni insanların en büyük ayıbıdır ki onlar “Baştan sona kadar bu dünyada biz en medeni insanlarız” derler. Hangi zamanda insanlar futbol oynuyorlardı?

“Ey Şeyh, başka bir top şekli de var. Voleybol da var. Başkası da var: basketbol. Başkası da var: tenis. Hokey de var...” Ey insanlar, bu zamandaki insanlar hiç birşey düşünmezler. Onların kafaları boş top gibidir, içinde birşey yoktur. Bazen ağlarlar, bazen çok öfkelenirler, bazen çok mutlu olurlar. Bu insanoğlu için en büyük ayıptır. Kimse “Ben kimim?” diye sormaz. Araplar futbolu kayıp edince liderlerine çok öfkelenirler. Onlar atış yaparlar ama atamazlar. Onlar topa vurunca çok öfkelenirler, başka bir şeye değil. Ama artık futbol bitti, basketbol bitti, voleybol bitti! “Ey Şeyh, pinpon da var” derler. Pinpon? 21.yüzyıl insanları ciddi olarak başka birşey düşünmezler.

Kimse yaptıklarımıza bakmaz. Kimse nasıl geldiğimize bakmaz. “Biz anne ve babalardan geldik; onlar bizi bu kötü dünyaya getirdiler ve bu bizim kendimiz hakkında bildiğimizdir. Bizler pis bir yerden pis bir yere geldiğimizi zannediyoruz” derler. Nedir bu? Bu onların kendi hakkındaki bildiklerinin hudududur ve bu yazıktır. Onlar ebedi olmayan çok kıymetli hayatlarını heder ediyorlar. Bu kısa bir zamandır ve kimse ne zaman öleceğini bilmez. Vazifelerinin ne olduğunu kimse sormaz ve şimdi insanlar sonsuz krizlere düştüler. Neden? Bu parayı yaptıklarından dolayı. Onlar buna para demekten utanmazlar. Onlar altını kaldırıp “Bize kullanmak için kağıt para verin” derler. Birbirlerini aldatmak onların medeniyetidir. Onlar ekonomi krizi var demekle insanları aldatırlar.

Hiç bir Peygamber kağıt para yapmamıştır. Firavun bile bunu kullanmadı! Nemrut bile, Kisra bile, Kaiser bile asla hiç bir zaman kağıt para kullanmadı! “Fark etmez, ey Şeyh, çünkü bu kağıt para olduğu için hükümet için daha iyidir; bizler hükümetimize yardım ediyoruz” derler.

“Yunanlılardan ne haber?”

“Yunanlıların hepsi sarhoşlardır. Onun için onlar fırsatını kaçırdılar; onlar bunun kağıt olduğunu unuttular, bu kopya olabilir.”

Onlar sarhoş oldukları zaman bunu düşünmezler. O insanlar bunu ofset makinası ile yaparlar. Hükümetten geleni ofsetle hazırlarlar ki daha parlak olsun. Hükümet parayı gazete kağıdından yapar. Kıbrıslılar ne ister, özellikle Türk tarafı? Onlar daha fazla para isterler ki akşamdan sabaha kadar eğlensinler. Onlar bu para kopyalarını kullanırlar. Akşam vakti hepsi sarhoş olur ve kimse gerçek olanını sormaz. “O da ofset (baskı) bu da ofset (baskı)” derler. Yunan komşularımız her zaman gece gündüz sarhoşturlar, onun için böyle şeyleri düşünmezler.

“Ey Şeyh, bizler yeni para basarız.”

“Yeni para nedir?”

“Euro” derler.

Şimdi bazı para basanlar, “Bu Amerikalılar çok aptallar” derler. “Onlar buraya yüze üç sıfır koyarlar. Bizler dört sıfır basmalıyız” derler ve Doları dört sıfırlı yaparlar. Sonra tüccarlar bakar ve “Beyim, sizler yeni bin dolar mı bastınız?” diye sorarlar. “Bizim piyasada çok var.”

O baskı yapanlar Amerikalılardan daha fazla akıllıdır. Onlar parayı alıp kaçarlar. Sonunda bunu basanlar arka tarafında uzun saçlarıyla George Washington’un bir resmi olduğunu görürler. “Bu resim güzel değildir, bizim başkanımız daha güçlüdür, bu eskimiştir değiştirmemiz gerekir” derler ve değiştirip basarlar.

“Washington nerede? Bu yenisi nasıl geldi buraya?!”

“Washington 200 sene önce öldü. Her şey yenilenmesi lazım onun için değiştik.”

Anlıyor musunuz? 21. yüzyıl medeniyeti baskı yaparak mutlu olurlar. Yunan kardeşlerimiz İrlandalılar gibi her zaman sarhoşlar. İrlandalılar gece gündüz içmeliler, onlar asla anlamazlar. Bu yaklaşan kıyamet günlerinin işaretleridir. İnsanlar şeytanı takip ettikleri için şeytan onlarla oynuyor ve onlar mukaddes Peygamberleri bıraktılar. Onlar göklerin ilahi emirlerini asla takip etmedikleri için rezil olurlar.

Şimdi insanlar şerefi düşünmezler; onlar yalnız yiyip içmeyi düşünürler. 21.yüzyılda olan her şey taklittir!

Ey doğudan batıya, kuzeyden güneye olan bütün insanlar! Kendiniz hakkında düşünmelisiniz. Bu dünyada meleklerden bile daha şerefli olduğunuzu bilmelisiniz. Cenâb-ı Hak ilahi sır şerefini insanoğluna vermiştir. Melekler bile bu şerefe ulaşmak istediler ama Rabbimiz, “Hayır, Âdemoğullarını bu şeref için yarattım” buyurdu.

Ey şimdi doğudan batıya kuzeyden güneye yaşayan insanlar! Kendiniz hakkında düşünmelisiniz. Şerefiniz hakkında düşünmelisiniz. Yaratan size böyle bir şeref verdi ki melekler bile buna milyonlarca sene ulaşamazlar. Ama insanlar şeytanı takip ederler ve mukaddes kimselerin nasihatlerini bırakırlar. Çok yazık! Bu insanlar artık sona ulaşıyor; her yerde her şekil lanet vardır. Ne için geliyor bu lanetler? İnsanları uyandırmak için, insanların yollarının yanlış olduğunu anlatmak için gelen bir borazandır.

Ey insanlar! Doğru yola gelin, gelmezseniz insanlara kendilerinden lanet gelir. Onlar çok şerefsiz ve pişman olurlar. Bu ikaz doğudan batıya bütün milletler içindir. Kimse İsa (a.s.)’ın böyle bir hayat istediğini söyleyemez. Kimse Seyyidina Musa (a.s.)’ın böyle bir hayat istediğini söyleyemez. Kimse Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v)’in gelip insanlara böyle bir hayat öğrettiğini iddia edemez. Bütün Peygamberler insanlara burada ve buradan sonra şerefli bir hayatı öğretmeye geldiler. Şerefinizi tutun, ey insanoğlu! Şeytanı takip etmeyi bırakın yoksa burada ve buradan sonra şeytanın arkasından cehennemlere girersiniz! Cenâb-ı Hak bizi affeylesin.

Ey insanlar, Cenâb-ı Haktan af istiyoruz. Üzgünüm, bazen öfkemden gücüm azalıyor ve bu yeterlidir. Eğer bir kimse bunu düşünürse (bu onlara yeter). Özellikle dini insanlara bağırıp hitap ediyorum. Onlar acayip kıyafetler giyip insanlara geliyorlar ama bunları giymenin anlamı nedir? Neden Hristiyan, Yahudi, ve Müslüman din adamları vazifelerinin ne olduğunu insanlara hatırlatmazlar? Onlar ne yaptıklarını, bu kıyafeti neden taşıdıklarını düşünmezler. İnsanları aldatmak, dünyayı taşımak, para toplamak, mücevherler toplayıp yüksek binalar yapmak ve mühim birileri olduklarını göstermek için mi? Hayır,

ilahi huzurda kıymetli olan fakir bir kimse olabilir ve kıyafetleri eski olabilir. Cenâb-ı Hak güzel kıyafetlere bakmaz; kalplerinizde kim var diye ona bakar! Kalplar Rabbinin mukaddes ismini tutmalı!

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah!

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah!

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah!

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah!

Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu!

Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu!

Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak!

Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak!

Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak Hak!

Hasbunallah ve Niğmel Vekil! Âmin. Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v) hürmetine Fatiha!

UA-984942-2