Available in: English   Dutch   Go to media page

Gebruik jouw Hemelse Schild

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

27 December 2009,

Lefke Cyprus

Shaykh Hisham Effendi, dastoor ya RijaalAllah, madad.

(Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Hu Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd! Iqtubna ma` ash-shahideen ya Mawlay. Nahnu mumineen, muslimeen w `ala dhaalika maqbooleen. Yaa Rabbi fee mithl haadhihi al-laylah bi jaah Nabiyyaka 'l-Kareem, sannid umoorana amiddanaa bi madadin khaas bi jaahi Nabiyyika al-kareem. Thummaah alfu salaat, alfu salaam aan Uw meest geprezene dienaar, Sayyidina Muhammad (s). Dastoor yaa Sayyidee, yaa Sultaanu 'l-Awliyaa. (Sultaan gaat zitten)

Assalaamu 'alaikum, oh mensheid, allen van jullie. Wees dankbaar dat jullie gekozen zijn uit ontelbare wezens om de kinderen van Adam (a) te zijn. Allah de Almachtige heeft Adam gecreëerd om Zijn vertegenwoordiger te zijn. Jullie moeten blij zijn, jullie moeten dankbaar zijn, jullie moeten in blijdschap zijn. Assalaamu 'alaikum nogmaals. Als jullie hoge stations van de hemelen willen bereiken, geef dan respect aan jullie Heer, wie alles geschapen heeft en jullie moeten dankbaar zijn aan Allah de Almachtige van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Zeg a`oodhu billahi min ash-Shaytaani 'r-rajeem. Ren weg! Probeer weg te rennen van Shaitaan. Wie wegrent van Shaitaan, rent naar hun Heer, naar hun Schepper.

Oh mensen, jullie moeten weten wie jullie meest verschrikkelijke vijand is, meest jaloerse en afgunstige, Shaitaan. Hij is nooit blij met wat jullie geschonken is. Vraag om hemelse bescherming. Zeg niet, "We rennen naar Allah." Allahu akbaru 'l-akbar. Zoals bij een dienaar, als iemand hem aanvalt, rent hij niet meteen naar de sultan en zegt, "Red mij, oh Sultan." Maar hij moet rennen naar iemand die geautoriseerd is om je te redden, die genoeg autorisatie kracht heeft om Shaitaan bij jou weg te houden. Voldoende, hij neemt je in en gooit de vijand eruit.

Wanneer je komt naar de bewaker van de Troon van jouw Heer, is die bewaker voldoende om jouw vijand te laten wegrennen en niet terug te laten komen. Daarom moet de mensheid alles leren wat hen hier en in het hiernamaals voordeel geeft.En voor onze fysieke en spirituele bescherming moeten jullie naar jullie Heer rennen. En elke bewaker is ook de vertegenwoordiger om alle wezens veilig te stellen, ze te bewaken en hun vijand weg te sturen. De zwakste is al voldoende. Engelen vertegenwoordigen de wezens van Allah de Almachtige die altijd uit de oceanen van de schepping komen, Huuuuuuuu. Eén van hen is genoeg. Maar je moet naar hen rennen.

Daarom zeggen we a`oodhu billahi min ash-Shaytaani 'r-rajim, want de Heer der Hemelen geeft je opdracht om bescherming te vragen tegen je ergste vijand, de wildste die geen genade kent in zijn hart voor jou. Je kunt rennen naar de bescherming en beschutting van jouw Heer. Degene die rent om zichzelf te beschermen onder hemelse beschutting, zal beschermd worden. Dit is een erg belangrijk punt voor iedereen om te weten. Zeg niet, "Ik ben krachtig genoeg om Shaitaan weg te houden." Onmogelijk, onmogelijk! Je moet rennen naar de bescherming van jouw Heer. Wanneer Allah de Almachtige jou Beschermt, zal.niets het kunnen doorbreken om je te schaden, nee.

En ook zeggen we, wanneer we rennen voor bescherming, bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem. Oh dienaar van mijn Heer, neem dit hemelse zwaard en probeer jezelf te verdedigen. Je bent nu in dit leven op deze planeet. Denk niet dat als je om bescherming vraagt dat Allah je legers van engelen stuurt, maar Hij schenkt je een zwaard. Wat is dat zwaard? Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem. Gebruik het! Shaitaan, als het er niet één is, maar één miiljoen, één miljard, één quadriljoen, net zoveel als het aantal van atomen aan Shaitaan, zal het je niet kunnen raken, maar weggestoten worden.

Ik was nog klein, mensen denken dat ik altijd zo jong was als dat ik nu ben (gelach) en het was 'Eid. Tijdens 'Eid was er een grote plek waar iedereen kwam met hun kinderen en zich vermaakten. Er waren zoveel spullen te koop, te zien, om kleine kinderen blij te maken met de ceremonie van 'Eid. Ik was daar eens met mijn oudere broers en keek naar één man die daar zat met zijn fez zoals dit op zijn hoofd (Sultaan zet zijn tulband schuin op zijn hoofd en bedkt zijn voorhoofd met gesloten ogen). Een oud persoon. Hij zette zijn fez niet recht (Sultaan zet zijn tulband recht op zijn hoofd). Hij had een tafel en op die tafel was een kop water en hij zei, "Oh kinderen, kom en geef één penny en neem één shilling. Geef één shilling, neem 5 shilling. Zet 5 shilling en neem 10 shilling. Zet 10 shiling en neem 1 pond!"

Alle kinderen kwamen en keken, "Geef een halve penny en kijk in de pot." Het was in de tijd van de gewezen koningin Victoria. Ze zegen drie stuks, maar die waren van zilver, (Sultan praat met Sheikh Hisham, slaap je?) Ik kan het hier jou voordoen, plaats je hand en neem. De kinderen kwamen, nieuwe kwamen, betaalden hem en hij zei, "Als ik 'nu' zeg tegen je, begin je te nemen. Zet je hand erin en neem." En hij deed hier wat (gebaart onder tafel brrrmmm, brrmmm, brrm ), nu neem! De jongen ging naar voren en schrok naar achteren ( proberend de munt te pakken), ging weer naar voren en schrok weer naar achteren. En hij zei, "Nog één keer, als je het niet pakt, is je halve penny van mij. Ik neem één penny die is voor mij, voor jou hier pak het. Ik houd je niet tegen." En de kinderen kwamen het weer te proberen, de kleintjes begrepen het niet. Ze plaatsten hun handen driemaal en hun lichamen schudde driemaal achter elkaar. "Zo niet dan kun je gaan en neem ik het." Want die persoon zette electriciteit in het water, en als je je hand erin stopte kreeg je een electrische schok.

Nu zeggen de mensen, "We kunnen onafhankelijk zijn, we kunnen Shaitaan confronteren. Het is niet noodzakelijk om a`oodhu billahi min ash-Shaytani 'r-rajim of om Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem te zeggen." Zij zijn zo dwaas. Negenennegentig procent van de mens gelooft nu niet meer in spiritualiteit. Alles moet zichtbaar zijn door hun ogen in hun materiële wereld, materiële leven. En ze kijken en zien dat hiji een spirituele wezen op Aarde vertegenwoordigd, maar ze maken zichzelf als steen, als een boom. Ze zeggen, "We hebben genoeg verstand en pienterheid om onszelf te verdedigen. Waarom zouden we Bismillahi'r-Rahmaani'r-Rahiem moeten zeggen?" Dan zeggen ze het niet en ze komen omlaag.

Dit is een belangrijk punt wat geschonken is aan de mensheid, een zeer speciale kracht is geschonken door het reciteren van Bismillahi'r-Rahmaani'r -Rahiem. Drie heilige namen van Allah de Almachtige geven die bescherming. Als iemand Bismillahi'r-Rahmaani'r-Rahiem zegt, is hem een ongeziene kracht geschonken om zichzelf te verdedigen. Daarom geloven 99 procent van de mensen nu niet in spiritualiteit en komen ze vallen altijd omlaag. Hun werk en moeites zullen op het nulpunt zijn. Ze zijn niet in staat vooruitgang te maken, want ze zeggen, "Ons verstand of onze mentaliteit of onze kennis is genoeg om ons te verdedigen." Als je dit zegt, red je zelf!

Wat is er gebeurd? Ze zeggen, "Amerika is in een zeer slechte situatie terecht gekomen door de economische crisis." Waarom, gezien zo een kracht die jullie hebben? Je zegt dat je genoeg kennis hebt om jezelf te verdedigen, hoe kan het dan gebeuren? Waar zijn al die miljarden, triljoenen ponden, dollars en euro's verdwenen? Waar is het verdwenen? Voorheen zeiden jullie, "We kunnen onszelf verdedigen tegen elke crisis." Ja, doe dat nu dan. Ze zeggen, "We zijn failliet." Hoe is dat mogelijk? Dat is de betekenis (oorzaak) als een persoon zijn kracht niet onder controle houdt, zijn ze in staat niets te doen. Nu, ja, jullie hebben genoeg intelligentie. Jullie hebben doktoren voor de economie, jullie zijn dit en dat. Wat doen zij? Alleen maar één jaar en de hele wereld komt omlaag, en ik vraag, "Waarom gebruiken jullie je verstand niet?" Als jullie zeggen, "We kunnen onze fysieke Zijn zelf redden," waarom huilen en schoppen jullie jezelf als paarden? Waarvoor? Wat is er veranderd? Er is niets veranderd. Maar jullie zeggen dat er een economische crisis is? Waar is het? Hoe is het gedaan? Waarom? Wat is de werkelijke reden? De Heer der Hemelen sluit die tap af en nu zeggen jullie, "Eerst stroomde het water en wat is er nu gebeurd?"

Ik was ook ooit klein, en water stroomde door pijpleidingen onder de weg. Soms als er iets in de leiding verstopt zat, kwam het water niet en er waren speciale mensen die de oorzaak konden achterhalen. Ze begrepen dat er een gat was, het water stroomde daaruit en ging niet verder.

Oh mensen, zeg niet dat jullie alles weten, nee. Als jullie alles zouden weten, zouden jullie snel de reden kunnen vinden waarom er een economische crisis is. Wat is die reden? Ik weet het, ik kan het hen vertellen maar ik moet onze salafi 'ulama eerst vragen naar hun mening. Wat is jullie mening? "We kijken nooit naar zulke dingen, we kijken naar ayatul kareema of naar hadeethu nabawi ash-shareefah, we begrijpen alleen Quraan en hadeeth." Ik zeg, geen van beiden begrijpen jullie, want je bent niet op zoek naar wijsheid. Jullie lezen alleen in boeken ahadeethu nabawii shareefah of jullie kijken ook naar ayatul kareema, maar jullie is geen wijsheden geschonken wat je kunt terugvinden in de leer van de Heilige Profeet (s).

Ik vraag, hoe kunnen mensen gered worden uit de economische crisis? Als jullie het niet weten, zeg dan niet dat jullie 'ulama zijn. Ik ben niets, maar als er iets komt naar mijn hart komt, mag ik het aan jullie vertellen. Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat op en zit weer) is de Heilige Quraan geschonken, de laatste hemelse boodschap tot aan de Dag des Oordeels. En Allah de Almachtige zegt, (...) ayatul kareema. Hoe komt het dat jullie geen weg vinden om mensen te redden uit de economische crisis? Waarom verklaren jullie niet, "Oh mensen, we hebben een uitgang gevonden."

Oh, waar zijn jullie salafi 'ulama? Waarom laten jullie de mensen niet zien wat goed is en wat verkeerd is? Allah de Almachtige zal je vragen op de Dag des Oordeels, "Waarom hebben jullie niet de verzen van Mijn heilige boek onderwezen zodat het begrepen kon worden door de gelovigen, mu'mins, moslims?" Denken julie dat, oh salafi 'ulama, dat de Ummati Muhammad (s) op de juist weg zijn? Als je 'ja' zegt, zijn jullie leugenaars. Ummati Muhammad (saw) (Sultaan staat en zit) zijn allen op de verkeerde weg. Waarvoor? Wat is hun maat, wat is hun weg? Denk je dat ze op Siraatul Mustakeem (het rechte pad) zijn? Of op ghayril mustakeem (een andere weg)?

Wat is hun zorg over hun mensen? En ook over zichzelf, wat denken ze? Wat is hun deeni, geloof? Denk je dat muluk en anderen die van de ummah zijn, dat hun zorgen gaan over hoe ze westerse staat kunnen zijn? Alle koningen en presidenten in elke vorm van sultans, ze denken alleen maar aan dat hun namen niet geschreven zullen staan op de lijst van staten die de westerse beschaving niet volgen, omdat westerse mensen kijken of ze de weg van westerse mensen volgen of niet. En ze proberen te laten zien dat ze stap voor stap de westerse landen volgen, zodat hun graad niet naar omlaag gaat (in westerse kijk). Oh salafi 'ulama vertellen jullie dit aan mensen of niet? Leiders van Organisation of Islamic Countries rennen achter de westerse beschaving. Waarom zeg je niet dat het kufr is? Allah (swt) en Profeet (s) accepteren het nooit. Scheld mij niet uit, scheld je zelf uit.

Ze houden niet van wat ik zeg. Wat ik zeg, komt van mijn hart. Zeg dat dit verkeerd is! Dat kun je niet zeggen. Iedereen die de waarheid niet accepteert, zal vloek neerdalen op hun hoofden. Wat kan een moslimland redden van de economische crisis? Vertel me. Stuur mij één fatwa. Stuur het mij en de oplossing om de islamitische wereld uit de economische crisis te redden. Eén hadeeth geef ik jullie van oost west noord zuid, schrijf met gouden letters wat de Zegel der Profeten (saw) zei,

(Sultan staat en zit) Bismillaahi'r-Rahmaani'r-Rahiem.

De grootste vloek daalt neer op de ummah? Wat is de reden? Oh salafi 'ulama, hoe leven de koningen en oliesheikhs? Vertel het me, dragen ze zorg voor die hadeeth? Allah de Almachtige waarschuwt ze. Hoe? Zeg! Shaitaan laat mensen in dieploze holen vallen. Dat is israf, het is als een zwart gat en wie erin valt, komt er nooit uit.

Want de natie van de laatste Profeet, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultaan staat en zit) zij volgen zijn weg niet. Ze volgen de richting niet welke hij ze geleerd heeft om hen te redden, hier en in het hiernamaals. Maar zij zijn op het verkeerde pad en zij vragen naar de uitweg van economische crisis. Jullie gaan niet die kant op, maar in de tegenovergestelde richting, en ze vallen in het zwarte gat. Iedereen zit nu in een zwart gat (uuwuuwu uuwwuuwu). Geen kant uit, afgelopen.

Het volk van de Zegel der Profeten (s) hebben de weg verloren die hen hier en in het hiernamaals leidt naar het Paradijs. Dat is de reden. Scheld mij niet uit, want soms raken mijn gebeden jullie, of één van jullie leden van de familie of mensen. En dan zul je huilen, scheld me niet uit. Soms ben ik erg gemakkelijk, een erg zwakke, en soms ben ik erg sterk. Wanneer ik spreek met de tong van de Zegel der Profeten (saw) kan niemand mij beschuldigen, maar kun je alleen jezelf beschuldigen. Dat vertel ik hen.

Dit is een heilige nacht en deze bommen zijn voor Shaitaans batterijen. En ik bombardeer ook die mensen die Shaitaan steunen. Zelfs één sigaret, oh salafi 'ulama, zelfs één sigaret helpt om Shaitaan te steunen en vernietigd Shariatullaah. Eén argila, waarvoor? Waarom zeggen jullie hier niets over? Maar als je een persoon dit zien doen, maken jullie hen kafir? Is dat je kennis? Schamen jullie je niet? Vrezen jullie niet voor Allah de Almachtige om een persoon die ash-hadu an laa ilaaha illa-Llah, wa ash-hadu anna Muhammadan rasooluh kafir te noemen?

Maar de tijd is nu voorbij, de tijd voor wraak op elk verkeerde. Als ik verkeerd ben, weet Hij hoe Hij mij weg moet nemen. Iederen die komt en de weg afsluit voor leiding moeten neervallen. Ik weet niet of het in deze maand of in dit jaar of na dit jaar is, zo een hevige nadering.

Oh mensen. Moge Allah (swt) mij vergeven en Zijn zegeningen op ons laten berusten en we vragen om gestuurd te krijgen aan de gehele Ummat al-Habeeb, één krachtige om hen te redden tegen het vallen in de zwarte holen. Grote zwarte holen slokken de ummah nu op.

Tauba yaa Rabbi, tauba ya Rabbi, astaghfirullah.

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

dome dome dome dome

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Azeez Allah,

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah

Allah Allah,Allah Allah, Allah Allah, SubhaanAllah

Allah Allah,Allah Allah, Allah Allah, SultaanAllah

Fatihah

55 minuten

Amin ya Rabbi. De salafi 'ulama verschuilen de ware commando's van de hemelen. Ze adviseren de ummah niet en ze laten de westerse weg zien als de juiste weg, niet zoals voorheen. We zullen zien. Ik vraag om vergeving. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, taubah, astaghfirullah.

UA-984942-2