Available in: English   Turkish   Go to media page

Fitneciler Şeytanın Temsilcileridir

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cumartesi, Eylül 25, 2010 Lefke, Kıbrıs

Destur Ya Seyyidi. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah Aleyhi Salâtullah Minel Ezeli Minel Ebed Zidhu Ya Rabbi İzzen Ve Şerefa Nûren Ve Surura Ve Ridvanen Ve Sultana Rağmen Âlâ Enf Selefiyin. Sümme Selatu Vesselam Âlâ Cemiyil Enbiya Vel Murseliyn Ve Mentebiahum Bi İhsani İla Yevmiddin. Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym.

Söyleyin, ey katılanlarımız, Selefi ulemaları! Bismillahirrahmanirrahiym deyin; bu bizim için şereftir. Ayağa kalkıp söylemelisiniz. Merhaban, Esselâmun Aleyküm katılanlarımız, kaçmayın. O zaman mubarek kimseler sizi ısırmak için peşinize şeytanın köpeklerini gönderir. Şeytanın sayısız köpekleri vardır. Katılmayanlara ve bir gün gelip ikinci gün gelmeyenlere bu köpeklere onları ısırtır. Bu da ilahi ikazları dinlemek için kısa bir zaman için ilahi bir ikazdır. Günlük ilahi ikazlarımız vardır. Âlemlerin Rabbi, Allah Subhanehu ve Teâlâ bırakmaz, وَذَكِّر ve zekkir, "onlara hatırlat". Bu ilahi ikazdır. İlahi ikaz gelir.

Bazen insanlar bazı yerlere yazılar yazarlar. “Mind Your Head” (Başınıza dikkat edin) Bu yazının ne olduğunu biliyor musunuz? Evet? “Mind Your Head” ne demektir? Bu yazı her zaman geçerlidir. Başınıza dikkat edin çünkü size birşey dokunup incinebilirsiniz. Bazı yerlerde bazı kapılarda “Köpeğe dikkat” diye yazar. Köpek nerede? İçeride oturup kendini saklıyor. Ama bir kimse içeriye girmek isterse ayağa kalkıp ona saldırır. Onun için bu yazı her zaman olur, “Köpeğe dikkat!” Ve insanoğlunun en büyük köpeği, onlara en büyük zarar veren kimdir? Şeytandır.

Onun için ey ulemalar, Selefiler, bunu hergün yaparsınız. Hergün insanlara, “Ey insanlar! Şeytana dikkat edin” diye hatırlatır mısınız? Bunu yapar mısınız? Yapmazsınız. Bunu yapmalısınız. Çünkü ilahi emir, فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ‌ۚ , "Allah’a sığının" (Araf: 200). Şeytan size zahmet vermek için her zaman size dokunmak ister. Selefi ulemalara bir soru soruyorum. Merhaban, dinleyin. Dünyada en büyük sorun yapan kimdir? Onun ismini söyleyin. Bu en büyük sorun yapanı söylemelisiniz. Bir öğretmen sınıfa girdiği zaman öğrencilerden hangisinin sorun çıkaran olduğunu bilir. Hangisi en fazla sorun yapan olduğunu da bilir.

Evet. Bu, inananları, o en büyük zarar veren veya zahmet verenin tuzağına düşürmemek için iyi bir sualdir. O en büyük sorun yapan, insanoğlunu sorunlara düşürmek için her zaman doğudan batıya, heryere askerlerini ve takipçilerini gönderir. O kimdir, söyleyin. Selefi ulemalarıysanız bunu bilmelisiniz. Dünyadaki en büyük sorun yapan kimdir? Bilmiyorsanız cahilsiniz. Âlemlerin Rabbi size emreder: “Ey ulemalar! İnsanoğlu en büyük düşmanının tuzaklarına düşmesinler diye benim kullarımı ikaz edin!” Kendiniz hakkında biz Selefi ulemalarıyız veya doktoruz diye iddia etmeyin, bunları bırakın. Ben uyandırmak için ilahi emri soruyorum. Siz insanları uyandıracak seviyedesiniz.

Ey insanlar! Uyanın çünkü en büyük düşmanınız size sayısız tuzaklar kurdu ve dikkat edin, onun tuzaklarına düşmeyin. O en büyük sorun yapan sizden onu takip etmenizi ve lağım kanallarına gelmenizi istiyor. Başka birşey değil. Şeytan insanoğlundan onu takip etmesini istiyor. Ne için? Onları lağım kanallarına getirmek için. Kirli hayat sorunlarla doludur. İnsanlar sorunlara düştükleri zaman şeytan çok mutlu oluyor.

“Şeytana dikkat” deyin; siz ulemalarsınız. “Köpeğe dikkat,” Arapça’da, fahzar mineşşeytan. Bu günlük ihtiyacımız olandır. Günlük bunu söylemelisiniz.

Ey insanlar! Karşınızda tehlike var diye insanları uyandırmaya çalışmalıyız. Bir zamanlar Lübnan’daydım. İnsanoğlunun en büyük düşmanı ve en büyük sorun çıkaranları fitne yaptılar. Şam'dan Beyrut’a geldiğimiz zaman Minye diye bir yer vardı. Orada bazı askerler gelip “Daha ileriye gitmeyin çünkü ateş ediyorlar” diye insanları ikaz ediyorlardı. İnsanlar zarar görmesin diye. Şimdi şeytan her yerde insanlara ateş ediyor. “Ey insanlar! Oraya gitmeyin, bunu şunu yapmayın çünkü şeytan ve askerleri sizi vurabilir, size zahmet ulaşır” diye neden ikaz etmezsiniz? İnsanlara öğretmelisiniz, özellikle gençlere, onlar için şeytanı takip etmek çok kolaydır.

Gençler şeytan ve takipçilerini takip etmeye hazırlardır. Gençler. Neden okullarınızda, “Ey talebeler! Sorun yapanlardan olmayın” diye yazmazsınız? Sorun çıkaran olursa onu dışarıya atın. Talebeler arasında sorun çıkaranı bırakmayın; o şeytanın temsilcisidir. Sınıflarınızda, talebeler arasında bakın, bir sorun yapan görürseniz ismini silin ve onu gönderin. Çünkü o sorun yapan şeytanın temsilcisidir. Okuldaki diğer talebelere sorun çıkarır. Onun için sorun yapanlar sevilmeyenlerdir. Ve onların yüzlerinden sorun yapanlardan olduklarını anlarsınız. Onları gönderin, okulları temizleyin, üniversiteleri temizlerin, orduları temizleyin, fabrikaları sorun yapanlardan temizleyin. Heryerde sorun yapanlar götürülmelidir; bu insanoğlunun selametidir. Ona sorun yapması için fırsat verme! Onun bir kere okulda, akademide, üniversitede, hastanelerde, fabrikalarda, ordularda sorun yaptığını görürseniz onu oradan alın; bu dünya selameti, insan selametidir.

Hükümetlerin en mühim vazifesi sorun yapanları gözetmektir ki onlar başkalarını tahrik ederler. İlk bağıran kişi görürseniz, o sorun yapanların başı demektir. Onu yakalayın; başka insanları yakalamayın, hayır. Tahrik eden bir numara kimdir? İnsanları bağırtıp o pankartları getirendir. Onu alın başkalarını telaş etmeyin. Onların başı kimdir? Sorun yapanların başı kimdir? Bu bütün milletler için mühimdir. Ve bu ilahi kitaplarda yazar, Tevrat’da, İncil’de, Davut (a.s.)’ın Zebur’unda ve Kurân-ı Kerîm’de “Sorun yapanları iktidarda tutmayın, onları götürün. Onları en azından alıp bilinmeyen çöllere götürüp orada bırakın” buyurur. Hiçbir sorun yapanı köylerde, kasabalarda, şehirlerde, meclislerde, hükümetlerde, ordularda bırakmayın, hayır. Bu onların insanoğluna en büyük lanet sebebidir ve insanoğlunun hayatını zehirler. Bilmelisiniz, bilebilirsiniz, onları götürün. Sorun yapan herkesi alın ve atın. Onlar insanoğlunun hayatını zehirlerler.

Ve Selefi ulemalara soruyorum: en büyük sorun yapan kimdir? Onun ismini söyleyin, biliyorsunuz. Bilmiyorsanız âlim değilsiniz. En büyük sorun yapan münafık kimdi? Ve onlar alıp götürüldüler. Heryerde sorun yapanlar götürülmeliler. Dünyada selamet istersek, sorun yapanların peşine koşup onları toplayıp bilinmeyen bir yere veya çöle götürmeli veya onları geri gelmesi imkânsız olan bir adaya atmalıyız. Onun ismini söyleyin, Selefi ulemaları. En büyük sorun yapan ve en büyük lanet getiren kimdir? Bunun şeytan olduğunu neden söylemezsiniz? En büyük sorun yapan şeytandır. Bütün savaşlar oldu ve sonunda birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı nereden geldi? Birinci sınıf sorun yapan şeytanın temsilcilerinin hepsi diktatörler. Hepsi insanoğlu için en fenasını yaptılar ve birinci dünya savaşında 20 milyon insan öldü. Ve ikinci dünya savaşında o şeytanın varisleri veya şeytanın temsilcilerinin emri ile milyar insanlar öldü.

Bakın ey insanoğlu! Göklerin ilahi emirlerini dinlemelisiniz. Gökler sizden sorun yapanları atmanızı emrediyor. Onları kendi aranızda yaşatmayın. Onlar domuz gribinden daha tehlikelidir. Domuz gribi. Bu sorun yapanlar, insanoğlu için binlerce ve binlerce daha fazla zararlıdır. Onlar zalimlerdir. Zalimlerin emriyle milyonlarca masumlar öldürüldü, Rusya’da, Çin’de, Hindistan’da, Türkiye’de, Avrupa’da, doğuda batıda. Siz tarih kitaplarınıza yazarsınız, onlar söylerler ben kendimden söylemiyorum. Cenâb-ı Hak asla sorun yapana masum birisini öldürme fırsatı vermez. Evet. Ne için o sorunları yaparlar? Çünkü onlar şeytanın ajanlarıdır. Bunu öğrenene kadar sonsuz sorunlar ve savaşlar ve kavgalar devam edecek ve insanlar şeytanın sonsuz tuzaklarına düşecekler. Böylece dünyada asla tatlı bir hayat tadamayacaklar ve bu hayattan sonra selamette olmayacaklar. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin.

Ey insanlar! Ey insanlar! Ey katılanlarımız! Dersinizi alın. Sorun yaratanları aranızda bırakmayın çünkü sorun yapanlar şeytanın temsilcileridir. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Düşmeden gözlerinizi açın. Hakikatler için kör olmayın. Bu göklerden bütün milletlere nasihattir. Beğenirseniz kabul edin. Bu nasihatleri beğenmezseniz düşersiniz ve ağlamanız faydasız olur. Cenâb-ı Hak bizi bu mübarek günler ve en şerefli olan Seyyidina Muhammed (s.a.v.) hürmetine affeylesin.

Fatiha.

35?

*33 dakika. 1078 000*

Çünkü bugün cumartesi insanlar dans ederler. Sorun yapanların takipçilerinden dolayı binlerce insanlar ölecek. Cumartesi ve Pazar günü binlerce ve binlerce insanlar şeytandan dolayı ölecekler.

(Mevlana Şeyh Nazım telefonda Şeyh Hişam Efendi ve Hacı Neziha ile konuşur)

***

UA-984942-2