Available in: English   French   Turkish   Go to media page

BİZ EBEDİ HAYAT İÇİN YARATILDIK

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Mart 19, 2010 Lefke, Kıbrıs

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah KerimAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SultanAllah

Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena… Elhamdülillah Ve Şükrülillah, Elhamdülillah Ve Şükrülillah.

Biz zayıfız, biz zayıfız. Ya Rabbi biz zayıf kullarız. Esselamun Aleyküm. Bu mübarek selam göklerdendir, dünyadan değildir ama göklerdendir. Bu Âlemlerin Rabbinin kullarına verdiği zevk ve şeref ve şandır. Bunu kabul edin “Ve Aleyküm Selâm” deyin. Bu selamı hem Araplar hem de başka milletler, Müslüman olan veya olmayanlar söylemeli. Onlar birbirlerine Esselamun Aleyküm demeliler. Allah Allah Allah Allah Destur Ya Ricalallah Meded Ya Sultanul Evliya.

Göklerden ilahi destek gelmezse kimse konuşamaz. Kimse ilahi merkezlerle bağlantıya geçemez. Eğer ilahi âlemlerle bağlantı olmazsa o kimse bir pile benzer. Bitince atmalısın, o kimse biter. Ama kuvvet merkezlerinden güç gelirse devamlı olur. Onun için bu üzerine konuştuğumuz insanları uyandırmak ve anlamak içindir. Hanyayla Konya’yı anlasınlar..... Sövdürecek şimdi. Napacan şimdi? Şimdi bir daha söveyim, ondan iyi anlarlar. Hepsi tımarhanelik olmuşlar, ne yapacaklarını bilmeyorlar. Şimdi insanların çoğu tımarhane insanlarına benzerler. Eğer içeride değillerse tımarhanenin dışarıda devamlıları…. Ne derler? Bir ülkenin dışında “Orta boy tımarhane şehri” veya “Bu ortalama bir tımarhanedir” “Bu yüzde yüz tımarhane, yaklaşmayın yoksa onlardan birisi olursunuz” diye yazar.

Şimdi insanlar baştan sona kadar tımarhanelik oldular, düşünmezler çünkü onlar deli, ahmaklar. Onlar birşey düşünmezler. Sonunda ne olacak diye düşünmeden birşey yaparlar. Şimdi bütün dünyadaki insanlar birşey yaparlar ama ne için yaptıklarını, bunun insanlara ne getireceğini düşünmezler. Onun için kimliğimizi kontrol etmek için veya yeteneğimizi ve kabiliyetimizi ve imkânlarımızı kontrol etmek için, olmalı.

Biz bunu zaman zaman yapmalıyız. Böyle sohbetler insanlara seviyelerini gösterir. Onların anlayışları onlara yeteneklerini anlatır. Dinlemezlerse bilmezler. Bütün milletler Esselamun Aleyküm demekle başlamalılar. Çünkü bu dünyadaki yalnız selamla kurtulabilirler. Esselamun Aleyküm demezlerse kimse emniyette olamaz. Biz insanlardan bunun dışında birşey istemiyoruz. Müslüman ve başkaları bunu kullanabilirler. Mesela hasta bir adam...(Şeyhimiz şaka yapıyor) Araplar bunun edebiyatını bilirler bunun. …(arapça) Mısırlılar gibi. Bizim deli şey var....Nasıl bu?

Selâm, Selâm selamet getirir. Selâm vermezlerse hepsi vurulup öldürülür. Bu ilahi kimselerden yeni bir haberdir. Çünkü zaman yaklaşıyor ve son günler yaklaşıyor ve insanları kurtarmak için yeni haberler gönderiyorlar. Esselamun Aleyküm demeliyiz, o zaman kurtulurlar. Söylemezlerse kara delik… İnsanlar kara delikler var derler. İlkönce o insanlar o kara deliklere atılacaklar. İkinci olarak kara deliklere kim gidecek? Esselamun Aleyküm demeyenler kara deliklere girerler. Onun bittiği yeri kimse bilemez. Âlemlerin Rabbi bir ceza vermek isterse… İlahi ceza bu gezegeni en azından kara deliklere götürür, yeterlidir, kayıp olur. Cenâb-ı Allah Yaratandır, Subhanehu Ve Teâlâ. Cenâb-ı Allah Yaratandır, sonsuz yaratır. Bir dünya kalırsa yok olursa ne eksik olacak? Oraya atar ve ebedi...

Ey insanlar, bu gezegende doğudan batıya yaşayanlar, dikkat edin. Hayatınız ne zaman sonuna ereceğine dikkat edin. Onlardan bazıları ebedi olacak. Bazıları kayıp olacak bitecekler, biterler ve unutulurlar. Âlemlerin Rabbinin sonsuz bölgelerde yok olurlar. Kim Rabbinin razılıyla ebedi kalmak isterse Esselamun Aleyküm desin. O zaman burada ve buradan sonra selamette olursunuz. Bunu öğretmelisiniz. "Günaydın," "tünaydın" veya "good morning," "good evening" veya "kalimera" demeyin, Esselamun Aleyküm deyin. Esselamun Aleyküm demek çok lezzetli sözdür. Elhamdülillah SubhanAllah. Bunu biri öbürüne söylerse onun maddi ve manevi varlığına selamet giydirilir.

Ey selefi ulemaları, fikriniz nedir? Yanlış birşey var mı ne söylersiniz? Yanlış diyemezsiniz ama insanlara tebliğ etmezsiniz. Neden Araplara söylemezsiniz? Araplar çoğunlukta Esselamun Aleyküm demeyi bıraktılar. Onlar “Sabahel Kayr, Mesai Kayr, Merhaban” derler. Selamet binasının bölgesine girince Merhaba diyebilirsin. İlkönce Gablen Kelam Esselam. Peygamberimiz buyurdu; Herşeyden önce selam verin. Oturduktan sonra Merhaban, Merhaban, Merhaban diyebilirsiniz. İlkönce Merhaban diyemezsiniz. Esselam Gablen Kelam. (Selam) herşeyden önce...

La Hâvle Vela Kuvvete İlla Billâhil Aliyil Aziym. Şimdi batılı takvimine göre 2010 oldu. Ve insanlar insanları hakikat ve hayatlarımızın hakikatinden kaçırmak için bazı yenilikler getirirler. İnsanlar ebedi hayata inandırmak istemezler. Biz ebedi hayat için yaratıldık.Âlemlerin Rabbi bizi burada hazırlar. Neyle hazırlar? İnsanları ebedi hayata hazırlamak ister ama insanlar kaçarlar. Herşeyden önce “Biz bu hayattan sonra bir hayata inanmayız” derler. Bu onları keser ve attırır. Onların hiç bir delilleri yoktur ama bu hayat sadece bu gezegende olur onun dışında birşey yoktur zannederler. Bunu söylerler. Bunu onlara kim öğretir? Cenâb-ı Allah ilk insanı gönderdi. İlk insan ikazcıydı. Oğullarını, çocuklarını ikaz etti; “Ey çocuklarım, ben cennetteydim ama cennetten bu dünyaya gönderildim. Çünkü ben Rabbimin, beni Yaratanın ilahi emirlerine karşı yanlış iş yaptım ve ceza olarak bu gezegene gönderildim. Ama O herşeye Kâdir olan 'Dünyada Benim emirlerime uyarsan bir daha cennete ulaşman için sana bir yol açarım. Oradan bir daha çıkmazsın' buyurdu." Bu ilk insandan çocuklarına bildirisidir.

Şimdi şeytan gelip insanlara inandırmaz, dinletmez, itaat ettirmez, inandırmaz. Ve akılları bu gezegende olan hasta insanların üstündeki alete derler o… İnsanlara akıllarını doğru kullandırmaz. İnsanların çoğu hayvanların hayatlarının peşine koşarlar. Onlar hayvanların hayatlarından mutlu olurlar. İnsanların bedenide, maddi varlığına göre hayvanlara benzer ama Cenâb-ı Allah onlara bazı kıymetli şeyler ikram etti. Eğer bunu takip ederse kendini karanlık ve pislikten kurtarır ve ilk babası Âdem a.s. şimdi olduğu yere çıkar. Eğer onlar şeytanı takip ederlerse mahrum kalırlar ve cennete girme fırsatlarını kayıp ederler. Ebedi hayatı kayıp ederler. Şimdi insanlar öyle bir haldeler ki hayvanlık varlıklarına ilgi duyarlar, ilahi varlıklarına değil.

Herkesin iki varlığı vardır: Biri göklerin varlığı, biri yerlerin varlığı. Ama insanlar bütün gayretlerini dünya varlıklarınla, maddi varlıklarınla verip meşgul ederler. İlahi varlıklarını bıraktılar. İlahi varlıkları aşağı inerse dünya varlıkları kayıp olur. Onun için göklerdeki ilahi meselelere ilgi duymayan insanlar kara deliklere atılacaklar. Bir daha buraya gelemeyecekler. Onların bir daha buraya gelmeye gerekleri yoktur. Hayır, yeni varlıklar daimdir. Devamlı devam eder. Onun için ilahi varlıklarına ilgi duymayanlar kara deliklere atılırlar, asla geri gelmezler. Ey insanlar siz özgürsünüz, herkes özgürdür. Düşünün ve ilahi varlık olan hakiki varlığınıza gelin. Buna aşırı dikkat edin, bu hakiki varlığınıza çalışın ve toz olacak şeyleri bırakın. SubhanAllah.

İnsanlar sadece maddi varlıklarını beslerler. Asla ilahi varlıklarına ilgi duymazlar. Herkesin ilahi varlığı vardır. Dikkat ederlerse onları yükseltir dikkat etmezlerse kara deliklere düşerler. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin. SubhanAllah, SubhanAllah, Ey Rabbimiz, biz zayıf kullarız. Bize özel olanlarından gönder. Bizi şeytanın yollarından kurtarsınlar ve şeytanın köleliğinden kurtulalım ve senin kulluğuna koşalım. Kulluk bize şeref verir. Kölelik şerefimizi alır ve kayıp oluruz, asla bir daha geri gelmeyiz. Peygamberler Mührünün hürmetine Cenâb-ı Allah bizi affeylesin.

Fatiha.

UA-984942-2