Available in: English   Turkish   Dutch   Arabic   Go to media page

Om de Goddelijke Nabijheid binnen te treden, moet je van je ezel afstappen

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

27 Mei 2011 Lefke, Cyprus

Ya Rabbi shukur

(Mawlana staat op)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi 'l-hamd! Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi 'l-hamd! Allahu Akbar kabeera w ’alhamdulillahi katheerah wa subhaanAllahi bukratan wa aseela. Laa ilaaha illa-Llah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillaahi 'l-hamd! Alfu salaat wa alfu salaam `alayka wa `ala aalika wa sahaabati ya khayru khalqihi ajma`een. Salaatu wa ’s-salaamu `alaykum yaa anbiyaaullah wa man tabi`ahum bi ihsaan ila Yawmu’l-Qiyamah.

A`oodhu billahi min ash-Shaytaani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem (Mawlana gaat zitten)

Meded ya rijaalAllah meded, meded.

Oh mensen, oh onze luisteraars, assalaamu `alaikum, wa rahmatullahi wa barakaatuh. Oh oh oh, dat zijn hemelse zegeningen voor alle mensen die op aarde leven wanneer we assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakatuhu zeggen. Er dalen hemelse zegeningen over de mensen die assalaamu `alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh en wa ‘alaikum salaam wa rahmataullaahi wa barakatuhu gebruiken. Oh mensen, vraag. Vraag aan Allah de Almachtige van Zijn eindeloze genade oceanen om ons te vergeven en om Zijn zwakke dienaren te zegenen.

Oh mensen, genoeg! Tot vandaag aan toe blijven jullie drinken en worden jullie dronken. Oh mensen, laat het achterwege om dronken te zijn. Jullie komen hier niet om dronken te worden. Jullie komen hier om iets te mogen begrijpen, meded ya Sultan al-Awliya, meded ya rijaalAllah. Jullie zijn hier gezonden om te weten en te begrijpen en om dan te doen wat je begrijpt. Maar als mensen dronken raken, begrijpen ze niet en weten ze niets. Ze moeten dan weggestuurd worden van dit leven naar een ander plek, een andere niveau van leven. Want het leven is een geschenk van onze Heer Allah de Almachtige (swt) (Mawlana staat op) Hij heeft ons geschapen. Al zouden we blijven staan van begin tot eind van ons leven (uit respect voor onze Heer), is het nog steeds niets (niet toereikend). Oh mensen, behoud het volledige respect en de volle verheerlijking voor onze Heer, dat Hij ons geschapen heeft (Mawlana gaat zitten).

Oh mensen, luister en leer, leer en probeer dan om de weg te volgen die jou brengt naar hemelse wegen. Hemelse wegen dragen jou naar gebieden. Dit zijn eindeloze gebieden, eindeloze koninkrijken van Allah de Almachtige. Oh mensen, verlies jullie kans niet die jullie geschonken is door onze Heer Allah de Almachtige (swt). Probeer om te leren en probeer iets te doen voor onze Schepper, de Heer der Hemelen, voor de Heer der Schepping van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid.

Ja, denk niet dat het leven van de mens slechts tussen de één en honderd (jaar) is. Nee, nee, nee, nee, Allah (swt) (Mawlana staat op) Subhaan sen ya Rabb, Sultan sen ya Rabb (Mawlana gaat zitten), Hij is de meest Vrijgevige. Dat woord is niet genoeg om de geschenken van Allah de Almachtige uit te drukken (de geschenken van Allah de Almachtige). En wij zijn de meest gelukkige van alle schepselen, omdat Allah de Almachtige ons zo’n eer heeft geschonken die nooit gegeven is aan anderen. Zelfs de engelen hebben om die eer gevraagd, maar Allah de Almachtige zei: ”Ik breng hen vanuit Mijn eindeloze gebieden en eindeloze koninkrijken, Ik breng nieuwen om op aarde Mijn opvolgers of Mijn afgevaardigden te zijn.” En Allah de Almachtige heeft de mens geschapen.

Het eindeloze geschenk van onze Schepper, Allah de Almachtige (Mawlana staat op) (swt), ya Rabb, (Arabisch gesproken dua) voor altijd! Niet alleen hier. Niet alleen hier, maar tot in de eeuwigheid. Tot in het eeuwige leven willen wij alleen U prijzen. Alleen dat vragen we. (Mawlana gaat zitten) We rennen niet achter onze lichamelijke verlangens aan, om te eten, te drinken en vermaak. Dat is voor ons fysieke Zijn. Dat zal veranderen in het Paradijs, om te genieten. Maar onze werkelijke plezier en werkelijke eer is om in de Goddelijke Aanwezigheid te zijn, voor altijd! Voor altijd! Tot in de eeuwigheid. We vragen om eeuwigheid, eeuwigheid. Om met Allah de Almachtige te zijn en om Hem te prijzen. Mensen begrijpen zulke dingen niet. Zij brengen sommige vormen van begrip, maar die behoren alleen toe aan ons fysieke Zijn. Ons fysieke Zijn is als onze ezels en niet van belang voor de ruiter. Het gaat niet om het paard, maar om de ruiter die op het paard zit. Wie op het paard rijdt, is geëerd om koning te zijn, om sultan te zijn. Dat is aan hem verleent. Je komt op je paard bij het paleis van de verheven koning.

Wanneer je bij de glorieuze ingang van het paleis van de koning aankomt, mag je er niet naar binnen op je paard. Je moet afstappen en naar binnen gaan. Daarom, toen Abu Yazid, Allah zegene hem, het hoogste niveau van gehoorzaamheid bereikt had en op het hoogste punt van dienaarschap stond, bereikte hij de Goddelijke, de meest geëerde en meest geprezene ingang van het superpaleis van de Heer der Hemelen. Hij vroeg om binnen te mogen komen, (hij vroeg en zei): ” Oh mijn Heer, laat mij binnen. Hoe kan ik binnen komen?” Een Hemelse aankondiging, die de heilige uitnodiging van de Heer der Hemelen vertegenwoordigt, zei tegen hem: ”Oh Abu Yazid, laat je ego, je ezel, achter en kom binnen. Ik accepteer je hier niet met jouw ezel. Oh engelen, neem van hem zijn ezel af en laat hem binnen komen.” Onze ezels zullen worden afgenomen en in die tijd zullen we de eer krijgen om de uitnodiging van onze Heer de Almachtige te kunnen accepteren. (Arabisch......dar es salaam....) Je kunt niet binnen komen.

Maar we kijken en zien dat iedereen van ons probeert zijn paard alles te geven waar het van houdt. We proberen onze rijdieren te laten eten, te laten drinken, te kleden en te decoreren. De mensen doen dit nu voor hun fysieke Zijn of voor hun rijdieren of voor hun ezels of voor hun paarden. Niemand kan de Goddelijke Aanwezigheid binnen komen op zijn paard of op zijn ezel. Maar de mensen van nu zijn bezig zich te vermaken met eten, drinken en seksualiteit, niets anders. Niets anders. Zij die vragen zich te vermaken met materiële aspecten, zullen gezonden worden naar zo een nieuwe omgeving, naar een bepaald gebied. Zolang zij hun ezels niet achterlaten, kunnen ze niet naar de Goddelijke Aanwezigheid meegenomen kunnen worden, dat kan niet.

De mensen van nu zijn op zo’n positie waar zij alleen maar achter vermaak aan gaan voor onze fysieke Zijn door middel van eten, drinken en seksualiteit. Het is geen onderwerp (hier draait het helemaal niet om) of het is geen werkelijk aspect voor onze Zijn op aarde, maar we zijn gezonden om ervan te kunnen leren, wat onze rijdieren zijn en te weten wie wij (werkelijk) zijn en waarvoor we in het bestaan zijn gekomen en om uiteindelijk te kunnen gaan naar waar wij voor geschapen zijn.

Maar mensen rennen nu allemaal achter materiële aspecten en vermaak aan. De samenvatting van het onderwijs van nu (talib), ons uiterste limiet van wat wij begrijpen van dit leven is om onze Zijn hier vermaak te geven, en het is een verkeerd, verkeerd begrip. Dit verkeerde begrip zorgt ervoor dat mensen tegen elkaar vechten, om achter materiële aspecten aan te gaan, om te vechten en elkaar te doden. Maar zij werken niet en vragen niet naar de Goddelijke aspecten, die geschapen zijn in de Goddelijke Aanwezigheid van de Heer der Hemelen. Ja.

Oh mensen, kom, luister, leer en begrijp. Wat was het doel van de profetie van alle profeten? De profeten riepen de mensen nooit naar dunya, naar het tijdelijke. Maar de profeten kwamen om de mensen te onderwijzen naar de wegen van de eeuwigheid. Oh mensen, kom en gebruik jullie mentaliteit en al jullie energie. Probeer iets te begrijpen en probeer iets te doen voor het eeuwige leven, voor de eeuwigheid. Het spijt me te moeten zeggen dat mensen dronken zijn en dat ze niets begrijpen van dit soort aspecten. Zij volgen Satan en satanische wegen. Moge Allah ons vergeven.

Oh mensen. Oh mensen, zeg, astaghfirullaah, astaghfirullaah, astaghfirullaah, dagelijks tenminste zeventig keer en: ”Oh onze Heer, we zijn niet van die mensen van wie het begrip alleen voor het tijdelijke leven hier is, van deze wereld.” Zij willen het voor iedereen laten gelden. Zij zijn verkeerd en op het verkeerde pad. Zolang je op de verkeerde paden bent, kun je geen geluk en werkelijke plezier en werkelijke perfectie bereiken en werkelijk dat, wat Allah de Almachtige voor ons heeft voorbereidt.

Oh mensen, luister en gehoorzaam en probeer om iets te doen voor je eeuwig leven. Je zult gelukkig zijn voor altijd. Moge Allah ons vergeven.

Allahumma sali ala Sayyidina Mohammadin Nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim

Allhumma sali ala Sayyidina Mohammadin Nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim

Salli ya Rabbi wa sallim ala jamia wa ambiya wa mursalin.

Mawlana Sheikh Hisham maakt dua:

Subhaana rabbika rabbi ‘l inna ama yasifoon wa salaamun `ala ‘l-mursaleen wa ’lhamdulillahi rabbi ‘l-`alameen.

Suratu ‘l-Fatihah.

UA-984942-2