Available in: English   Turkish   Go to media page

Hakiki Amberler Sultanların Hazinelerinde Bulunur!

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Perşembe, Temmuz 22, 2010 Lefke, Kıbrıs

Destur Ya Seyyidi. Meded Ya Ricalallah. SubhanAllah SultanAllah. SubhanAllah SultanAllah. SubhanAllah SultanAllah. Rabbuna Ve Rabbul Alemiyn. Sümme Selâtu Vesselam Âlâ Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn Seyyidina Muhammedin Ve Alihi Ve Sahbihi Ve Menitebiahu Bi İhsani İla Yevmiddin. Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym. Rabbena Tekabbel Minna… Sümme Selam Âlâ Kutbul Zaman, Sahibul Zaman Kutbul Mutesarrif.

Şeytan ve takipçilerine karşı savaşmak için Senin İlahi Desteğini istiyoruz. Onlar çoktur ama önemli değil. Bizim, “Yüz tane kargaya bir şahin saldırsa hemen kayıp olur” diye bir sözümüz vardır. Onun için ey inananlar, İlahi İlme inanın ki bu âlemlerin Rabbini inananlara bir ikramıdır. Korkmayın, korkunuz sadece herşeye Kâdir olan Allah Subhanehu ve Teâlâ’ya olsun. Evet, fark etmez. Belki şeytan ve takipçileri doğudan batıyı, kuzeyden güneyi doldurur ama onlara bir şahin saldırırsa onun karşısında duracak kimse yoktur. Kartal, şahin aynıdır. Onun için bir şahin olmaya çalışın, bir karga olmayın. “Bütün insanlar şunu, bunu yapıyor ve ben onlardan birisi olmalıyım” demeyin. Hayır, bu doğru bir zihniyet değildir, yanlış bir zihniyettir.

Ey insanlar! İyi bir zihniyetimiz olmalı, bu mühimdir. Doğru bir zihniyete ulaşmayı nereden ulaşabiliriz ona bakmalıyız. Evet. Bir şekil buhur vardır, onun ismi amber. Bu amber buhuru çok pahalıdır çünkü bu koku sadece krallar veya sultanlar tarafından kullanılır. Evet. Amberin bir şeklide çölde olur. Büyük yerlerde bu çok özel ve pahalı amberi olan bazı hayvanlar bulursunuz. Ve de bir şekil balık vardır. Bazı insanlar o balıklara ulaşırlar ve onu alırlar. Ona okyanuslar, denizler altında ulaşması çok zordur. Ama insanlar onlara olağanüstü maddi bir kuvvet veren ve akıl ürünlerini uyandıran böyle özel varlıklara ulaşmak isterler.

Ve insanlar aylar veya seneler bunu bulup ulaşmaya bakarlar. Çünkü amberin özel bir varlığı, bir özelliği vardır. Onun için insanlar onu bulmaya heves ederler çünkü sultan ve krallar bunu severler. Onu bu amberden dolayı daha fazla mükâfat olmak için onu bulmaya koşarlar.

Ey katılanlarımız, dikkatinizi verin. Burada durup da dikkatiniz etrafta dolaşmasın. Hayır, bir fayda alamazsınız. Cenâb-ı Allah’ın ikramının en küçük hediyesini alın. Ama neden daha fazla istemezsiniz? Neden daha fazla amber istemiyorsunuz? Onlar gittikleri zaman bu amberin sultan ve kralların rağbet ettikleri çok önemli birşey olduğunu anlarlar. Ona ulaşmaya heves ederler çünkü onun çok özel vasfı vardır. Sıradan insanların ulaşamayacağı fayda sağlar, yalnız krallar ve sultanlar içindir. Onun için onun peşine koşarlar.

Tamam. Katılanlarımız, her gün burada oturuyoruz ve Peygamberlerin ve Peygamberler Mührünün (s) yollarını takip etmeye çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz, burada oturup onları taklit etmeye çalışıyoruz. Hakikatler İlahi Elçilerdedir. Ve sizin istediğiniz İlahi kıymetli hususlardır ki bunu sadece sultanlar ve kralların sohbetinde bulursunuz, onlar kullanır. Evet katılanlarımız, siz böyle ucuz şeyler peşinde koşuyorsunuz ki bunlar insanları tamamen aldatmak içindir. Bu bir yalandır; bazı faydalar sağlamak için para karşılığı aldatırlar. Evet, onun için pekçok insanlar aldatandır, insanları aldatırlar. Evet, doğudan batıya yüzlerce veya binlerce sohbetler bulursunuz. Ve oraya gidebilir ve birşey öğrenmek veya bulmak veya o kıymetli olan sizin olmasını istersiniz. Ama şimdi hakiki olanlar kayıp oldular veya ağır ilgi altındalar. Bu kıymetli hakiki amberler sultanların hazinelerinde olur, heryere konmaz. Bu domates sosu değildir. Pasta yahu pasta, bunu yaparlar. Oraya buraya konacak birşey değildir. Hayır, krallar ve sultanların kasalarında korunma altındadır. Onu altın gibi saklarlar.

Bu bir mukaddimedir ey akılsız katılanlar! Siz dikkatiniz vermiyorsunuz. Siz sadece domates sosuna ilgi verip onun peşine koşarsınız. Amberi istemezsiniz ve size perde gelir. Söyle. Ve size kötü haberler var çünkü siz çok değerli hayatınızı domates sosu peşinde koşmaya harcıyorsunuz. Siz amberlerin İlahi güzelliğine ilgi duymuyorsunuz. Kendinizi çok basit kimseler yapıyorsunuz, sizin yüksek şerefinizi alçaltıyorsunuz. Peygamberlerin getirdiği meseleleri sormuyorsunuz. Peygamberler birşeyler getirdiler ama onların getirdiği İlahi meselelerdir. Ama siz bu dünyada domates sosu bulmaya koşuyorsunuz, maşallah. Ve çok zeki kimseleriz dersiniz, maşallah.

Siz bu zekayla tımarhanede olmalısınız, dışarıda değil. Delilere amber ve domates sosu öğretmelisiniz. Maşallah, Oooo, katılanlarımız çok zekisiniz. Ben kendimi zeki zannediyordum ama bakıyorum siz benden daha zekisiniz. Bu hayattan birşey anlamadınız demektir. Özel ve seçilmiş kimselerden pekçok şeyler, pekçok hakikatler gelir. Onlar Peygamberliğin filozof seviyesinde olduğunu zannederler. Estağfurullah, af istiyorum. Ama şimdi 21. yüzyıl insanları filozofların seviyelerinin anlayışı üstünde başka bir anlayış olmadığını düşünürler. Yav onların filozofları sizi “Bu hakiki amber ve bu hakiki domates sosu" diye aldatıyorlar.

Maşallah (Şeyhimiz ellerini şaplak yapıyor) Heyy! Heyy! Katılanlarımız, siz çok zekisiniz. Bu insanlar gibi olmazsanız bütün dünyaya söylediğimizi işitirsiniz. Bütün dünyadakilerin seviyesi cahildir ve onlara bir tat ve iyi bir anlayış yoktur. Onlar burada oturup konuştuklarımızı, “Eh böyle bitpazarında buluruz” derler. Gidin orada alın. Enbiya ve Peygamberler, selâmet üzerlerine olsun ve Peygamberler Mührü (s) göklerden hakiki, İlahi Amber getirdiler. Peygamberler İlahi Amber getirdiler. Ama seviyeleri hayvanat bahçesinde olan insanlar bunun sıradan bir bitki veya şifalı bitki zannederler. Peygamberler İlahi Bitkiler getirdiler ama siz dünyevi bitkiler peşinde koşuyorsunuz. Kendinizi ve insanları aldatıyorsunuz. Nasıl? Peygamberler ne getirdiler?

Ey Selefi ulemaları neredesiniz? Neden Peygamberlerin getirdiklerini insanlara netleştirmezsiniz? Peygamberler İlahi Amberler getirdiler ki insanları İlahi Ürünler peşinde koşturmak için. Veya Peygamberlerden sonra göklerden cevherler geldi. Neden onlara netleştirmezsiniz ey Selefi ulemaları? Siz Peygamberlerin getirdiklerini netleştirmezsiniz. Siz Selefi ulemalarsınız. Peygamberlerin getirdiklerini netleştirin. Onların getirdiklerini neden söylemezsiniz? Özel toplantılarınızda;

“Ey ekselansları, veya haşmetlim, ben öyle bir amber buldum ki bunu kullanırsanız bir hafta uyuyamazsınız,” dersiniz.

“Doğru mu söylüyorsun? Nerde? Bana getir, bizim böyle şeylere ihtiyacımız var." Bu dünyevi amberdir.

Ama eğer, “Ey haşmetli krallar ve kraliçeler ve ekselansları ve başbakan, size maddi ve manevi güç verecek olağanüstü amberimiz var" denilse neden ilgi duymazsınız?

Selefi ulemaları neden söylemezsiniz? Vehhabileri bırakın; onlar asla anlamazlar. Onlardan anlayış alınmıştır. Onların seviyeleri dünyadaki ilk seviye olan hayvanlar dünyasının üyelerinin seviyesidir. Onlar hayvanlar üyesi seviyesinde olmaktan mutlular. Hayvanlar dünyasının üyeleridir. Ve şimdi bütün insanlar hayvanlar dünyasının üyesi olmayı severler. Belki hakiki kimselerin hakikatlerinde İlahi Amberlere ulaşmak isteyen bir el dolusu insan bulursunuz. Ama insanların çoğu hayvanlar seviyesini ve hayvanların getirdiği taklit amberleri isterler. Hakikati yoktur, hakikati yoktur.

Onun için 21. yüzyılda yaşıyoruz ama 21. yüzyıl seviyesinin hayvanlar dünyasının seviyesiyle aynı olduğunu anlamıyoruz. Bir farkı yoktur. Onun için hakiki amber peşinde koşmazlar. Ve ulemalarımız hakiki amberler getirmezler. “Ey Şeyh, bu amberi nereden getiririz?” Peygamberler ne getirdi diye kitaplarınıza bakın. Peygamberlerin hazinelerinde bulabilirsiniz. Peygamberlerin hazinelerine koşun ve oradan alın. Ama koşmazsınız, siz şeytanın hazinelerine değil şeytanın ambarlarına koşarsınız. Bu çok mühimdir. Peygamberler böyle değerli ve çok kıymetli amberler getirdiler. Şeytan, “İnanma, inanma bizim amberimiz size çok iyi gelir” der. Evet, yarın Cuma günüdür. Şimdi söylediklerimizi Cuma hutbesinde açıklamalısınız. “Ey insanlar! Peşine koştuğunuz iki şekil amber vardır: birisi dünyevi, birisi İlahidir."

Ey insanlar! Dünyevi amberi heryerde çok ucuza bulursunuz. Ama İlahi Amberler isterseniz kendinizi hakiki amberlerin ambarına ulaşmak için yükseltmeye hazırlamalısınız. Ve İlahi Amberler kullananların çok güzel bir kokuları olur. Bu kimsenin İlahi Amberlerden aldığını anlarsınız ve kalbiniz o kimseye bağlanır. Vehhabilerin seviyeleri asla amber ve seviyelerinden anlamazlar. Onun için onlara bir kimse baksa yüzlerinden bir nefret gelir. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin.

Ey insanlar! Hakiki amberlere koşun ve isteyin. Nereden gelir, kim getirir, kim satar, kim kullanır, nasıl kullanılır diye sorun. İnsanlara hakiki amberler hakkında ve faydalarını öğretmek için böyle talim merkezleriniz olmalı. Suudi Arabistan’da böyle merkezleriniz var mı? Bağdat’ta, Halep’te, Şam’da, Mısır’da, doğuda batıda var mı? İnsanlara hakiki amberler nasıl ve kimden ve nerden ulaşırlar diye öğrettiklerini hiç işittiniz mi? Cenâb-ı Allah bizi affeylesin ve bize iyi bir anlayış versin.

Ey insanlar! Cenâb-ı Allah beni affeylesin, sizi affeylesin ve rahmetinden versin. Ve nerede olduğunu bilen birisini göndersin ve insanların burada ve buradan sonra mutlu olmaları için İlahi Amberlere ulaşması için elinden geleni yapsın. Estağfurullah!

Fatiha.

(38 dakika) Maşallah (722 000) Katılanlarımız zekileşiyor. Elhamdülillah Ya Rabbi Şükür.

UA-984942-2