Go to media page

KIYAMET YAKLAŞTI

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Perşembe, Mart 11, 2010 Lefke, Kıbrıs

Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SultanAllah

Ya Rabbi Salli Vessellim Ve Barik Âlâ Habibike Seyyidel Evveliyn Vel Âhiriyn…

İlahi huzurunda en şanlı en sevgili olan…(dua) Ya Rab.

“Heyyyyyyy… Heyyyyy…… Heyyy… Heyy…Heyyyy… Heyyy…Huuuu……Huuuu…… Huuuu… Huuu…… Huuu Huuu……”

Mevlid ayında bu gece çok mübarek bir gecedir. Miladun Nebi Aleyhisselatu Vesselam. Belki bu gece son Cuma gecesidir. Onun için işitmek ve dinlemek için cin tayfası katıldı. Onun için onlar mutlu olsun diye onların dilinden birşeyler söylüyoruz. Onların 70 kralları şimdi bizim mütevazı sohbetimizdeler.

Esselamun Aleyküm Ya İbadallahi Salihiyn. Ey cin tayfası Esselamun Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu. Esselamun Aleyküm ey cin tayfasının kralı , Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu ….Ya Allah…Ey Rabbim Müslüman zayıf kullarına daha fazla kuvvet ver. Onları desteklemeni istiyoruz, ilahi destek istiyoruz. Bu çok şiddetli bir gecedir. Belki bu bölgeyi kuşattıklarına dair bazı işaretler var.

Esselamun Aleyküm ya cin tayfası, Aleyküm Selâm. En sevgili Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’den zayıf kullara bu geceden dünyanın sonuna kadar ilahi ikramını vermesini istiyoruz.

Ne düşünürsünüz selefi ulamları? Kıyamet günü yaklaşıyor mu yoksa o ateist insanlar gibi mi konuşuyorsunuz? Onlar kıyamet günü çok uzaktır derler. Bunu söylemeyin, siz ulemasınız, kıyamet gününün yaklaştığını söylemelisiniz. Âlemlerin Rabbi buyurur;

(Kamer:1) ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ

<>

Bu Arapça mı Türkçe mi? Ey selefi ulemaları ne söylüyorsunuz? Bu Ayet-i Kerîme, Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym.

(Kamer:1) ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ

<>

Allah Allah SubhanAllah SultanAllah. Kurân-ı Âziymu Şân göklerden bu gezegendeki âdemoğullarına gönderilen en kutsal kitaptır. Kurân-ı Kerîm. Kurân-ı Kerîm’den önce bütün binlerce Peygamberler tarafından vahiy edilmiş ilahi kitapları içerir. Âdem a.s’dan başlayarak Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’e kadar.

Ey insanlar, ey insanlar, Euzubillahimineşşeytanirraciym diyoruz. Ey Rabbimiz, korunma istiyoruz. Şeytandan ve hile ve tuzaklarından kaçıyoruz. Şeytanın hilelerine düşmeyelim veya şeytanın tuzaklarına yakalanmayalım. Allah Allah. Bu güne kadar evliyalara ulaşan müjdeler olarak ilahi usullere uymalıyız. Onun için geçen gece bu gece için yeni tayın edilmiş olandan destek istemekle başlıyorum. O mühim ilahi vazifesini aldı. Bu geceden değişti ve başka bir zuhurat başladı ta ki Merhamet-ül Kübra, Armageddon’a kadar.

O zaman Seyyidina Mehdi a.s’a kadar yine değişecek. Ondan sonra Seyyidina İsa a.s’a kadar başkası gelecek. Şimdi bu gece yeni biri için yeni bir atama var. O herşeyi idare etmesi için bu gezegenin Kutbul Mutesarrif olması için tayın edildi. Onun için bu geceden gelecek makam değişene kadar mühim bir zuhurat geldi. Her zaman yenileri gelir ve daha fazla kuvvet giyer. Onun için korkuyorum ki bu geceden gelecek Miladun Nebi, Peygamberler Mührünün doğum gününe kadar yarın başlamak üzere belki beklenmedik değişiklikler olur ve beklenmedik olaylar gözükebilir. Yarın değişecek. Ve başka evliyalara da yeni kudret zuhuratları ikram edilmiştir. İlahi kuvvet giydiler. Bir sultanın askerlerini giydirdiği gibi. Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v.), batıla karşı savaşa çıkmadan önce…Batıl Hakkın zıttı dır. Cenâb-ı Allah hakka gönderir şeytan ise insanları batıla çağırır. Bütün Peygamberler ordularını savaşa gitmeden önce giydirirlerdi. İsa a.s. hariç.

Ey kutsal papa, benim söylediğim benim sözlerim değildir ama kalbime akan ilahi sözlerdir. İsa a.s’ın asla bir kılıç tutmadığını biliyorsunuz. Bu istisnadır. İsa a.s. Ulul Âziym olsa bile. Bütün milletlere gönderilen beş büyüklerdendir. Seyyidina Nuh, Seyyidina İbrahim, Seyyidina Musa, Seyyidina İsa, Seyyidina Muhammed (s.a.v.). Ama binlerce Peygamberler insanları ikaz etmek ve onları Yaratanın kulluğuna çağırmak için gönderildi. Onlardan Rabbi için ilahi kulluk yapmalarını istediler. Bütün Peygamber geldi ve en yüksek makamı olan Peygamberler Mührü, son gönderilen Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’dir.

“Ya Muhammed Canım Pek Sever Seni”

“Dost Muhammed Canım Arzular Seni”

Ey insanlar, ey insanlar, insanoğlundan olanlar, böyle mübarek gecede maneviyatınızdan payınızı alın. Âlemlerin Rabbi, Subhanehu Ve Teâlâ’nın ilahi emri ile bu hayatta ilahi destek ile desteklenip ve kurtulmak ve kıyamet gününde ödüllenmek için. En yüksek, en övülen, en azametli. Onun azametine veya şânına veya şerefine kimse ulaşamaz. Tek olan O’dur. Bütün Peygamberlerden bize ikram edilen okyanusta küçük bir damladır. Biz deyince bütün kâinatı demek istiyorum. Sadece bu dünya değil ama Onun yaratması devam eder ve varlıkları sayısızdır. SubhanAllah, SubhanAllah. Ve o yaratma devam eder, kimse başını ve sonunu bilmez. Olamaz!! O herşeye Kâdir olandır. Ona ait olan herşeyin sınırı yoktur, sınırı yoktur. Allahu Ekber Subhanehu Ve Teâlâ.

Evet, şimdi böyle şeref gelir bu bütün Peygamberlere ikram edilmiştir. Ve yaratılanların arasında en şânlı, en sevgili, en şerefli, en heybetli olan Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’dir.

Onun için kutsal papaya soruyorum, İsa a.s. hakkında ne düşünüyorsun? Selefi ulemaları ne söylüyorsunuz? Sizin anlayışınız nedir? Cenâb-ı Allah kılıç taşır mı? Onun kılıcı var mıdır? Böyle soruları biliyor musunuz? Bunu size biri sorsa ne söyleyeceğinizi biliyor musunuz? Hayır derseniz o kişi “Cenâb-ı Allah, (Fetih:10) يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيہِمۡ‌<< Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir >> buyuruyor diyebilir. Cenâb-ı Allah’ın eli var mı? Eli varsa elinle bir kılıç taşır mı taşımaz mı? Sizin fikriniz nedir?

Bende böyle bir soru duymadım. Ama belki biri sorar. Çünkü kılıç kudretin ve şânın işaretidir. Kılıç olmazsa şân olmaz. Kılıç taşıyanın şânını işaret eder. Onun için Peygamberler Mührü kılıç taşırdı ve ümmetine kılıç taşımalarını emretti. Bizim kılıcımız atom silahlarından daha fazla güçlüdür. Nükleer füzeler. Ne düşünüyorsunuz selefi ulemaları? Peygamberler Mührü şimdi hazır olsaydı nükleer füzeler mi kullanırdı yoksa kılıcı yeterlimiydi? Ne düşünüyorsunuz? Kılıç mı daha güçlü yoksa nükleer füzeler mi? Ne düşünüyorsunuz söyleyin, söyleyin ey selefi ulemaları.

Ben hiçbir şey olan birisiyim. Sıfırım ama beni konuşturuyorlar. Ve size soruyorum Peygamberler Mührü şimdi, bu zamanda yaşasaydı, nükleer füzelerin olmasını ister miydi? Yoksa sizin nükleer füzelerinize ihtiyacım yok, kılıcım yeterli mi derdi? Ne düşünüyorsunuz?

Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’in büyüklüğünü takdir etmelisiniz!!!! Bütün milletler. Peygamberler Mührünün kılıcı sizin nükleer silahlarınızı yok etmeye yeterlidir. Öyle kuvvetimiz vardır.

Ben birşey değilim ama Peygamberden istemeden bende de o kuvvet vardır. Ben onun mukaddes ayağı altında tozum. Ben onların bütün nükleer silahlarına yeterliyim, hepsi ayaklarımın altındadır. Bu tazimdir, bu Peygamberler Mührünün şerefini övmektir ki Cenâb-ı Allah onu övmüştür. Rağmen Âlâ Enfun.

Onlara rağmen Cenâb-ı Allah Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’e böyle kuvvet ikram etmiştir. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah Seyyidina Muhammeden Habibuhu Rasulullah Aleyhi Salâtullah Vesselamu.

Ey insanlar, birşeyler anlamalısınız. Selefi ulemalara bağırıyorum ki onlar Peygamberler Mührüne hakiki değeri vermiyorlar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Peygamberler Mührü ümmetinin en zayıfına emredecek ve buyuracak; Sen böyle çevrede ümmetinin en zayıf olanını tayın et. O sadece parmağını böyle oynatır ve o nükleer silahları yok eder. Onun için Peygamberler Mührünün kılıcının bir dünya için değil binlerce dünyaların binlerce ve binlerce daha fazla güçlü nükleer silahlarını bir işaretle bitirir.

İnanın, Âlemlerin Rabbi, Herşeye Kâdir olan’ın sonsuz kuvvet okyanuslarına inanın. Sen Allah, sen Allah…Mutlak Sensin Ya Allah. Ve böyle zayıf kula ikram ettikleri hitaptır. Müslümanların kalplerini daha fazla kuvvetli ve korkusuz yapmak için. İnanmayanların nükleer bombalarından korkmayın. Peygamberler Mührünün taşıdığı kılıcı taşıyın bu yeterlidir. Cenâb-ı Allah size heybet elbisesi giydirir. Sana ulaşmadan kalpleri titremeye başlar ve ölürler. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin. Rabbime bizi Seyyidina Muhammed (s.a.v)’in ümmetinden yarattığı için sayısız şükürler olsun. Şimdi ilahi kaynaklardan dünyaya okyanuslar, okyanuslar, okyanuslar gelir. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin ve dinlemeyi ve “Evet bu doğrudur” demeyi ikram eylesin. Kabul edip mutlu olup ve doğudan batıya böyle ilahi sözleri dinledikçe daha fazla hoşnut ve zevklenenler için müjdeler vardır. Allahu Ekber.

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Pâdişâh konmaz saraya, hâne ma'mur olmadan”

“Kenz açılmaz şol gönülde tâ ki pür-nûr olmadan”

“Ya Muhammed Canım Arzular Seni”

“Dost Muhammed Canım Pek Sever Seni”

(dua) Fatihah.

42? (40 dakika) Kuvvetli bu. Allahu Ekber Allahu Ekber.

UA-984942-2