Available in: English   Bahasa   Urdu   Dutch   Go to media page

De wereldwijde vloek van moderne technologie

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

21 January 2011 Lefke, Cyprus

As-saalamu `alaykum, (Sultaan staat op) Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi 'l-hamd! Wa sallAllahu `alayhi wa salaam `alaa Sayyidina Muhammadin (s), Sayyidi 'l-Awwaleen wa ’l-Akhireen. Zidhu yaa Rabbee `izzan wa sharafan nooran wa surooran, sultaanan wa ridhwaana wa man tabi`ahum bi ihsaan ila Yawmi 'd-Deen. A`oodhu billahi min ash-Shaytani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem.(Sultaan gaat zitten)

As-salaamu `alaykum. Dastoor, yaa RijaalAllah. Madad, yaa Sultan al-Awliya. Madad, yaa awliyaaullah. Amiduna bi madadikum.

Oh mensen, zolang jullie van Allah weg rennen, astaghfirullah, astaghfirullah, zal er een vloek op jullie komen; van boven en ook van onder jullie voeten. Allah Jalla Jallalluhu.

Oh onze aanwezigen, vraag om vergiffenis, zoals Hij het Wenst, de Heer der Hemelen. Hij is de Almachtige! Denken jullie dat Hij maar één Aarde Heeft. Om een atoom te kunnen scheppen of om één wereld te kunnen scheppen, is hetzelfde (voor Hem). Als Hij zou vragen om deze wereld in een atoom te stoppen, dan is dat zo eenvoudig. Hij is Allah Allah, Hij heeft eindeloze kracht oceanen, eindeloze majestueuze oceanen, eindeloze heerschappijen, en eindeloze creatie van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Denk bijvoorbeeld aan de Niagara watervallen, waar het vandaan komt, weet niemand, waar het naar toe gaat, weet niemand. Maar de Schepper weet van waar het komt en waar het naar toe stroomt. Maar al Zijn Goddelijke Attributen kent niemand, dat is onmogelijk. Onmogelijk, Hij is alleen Eén, geen tweede en Hij is de Schepper. En van de creatie weet niemand wanneer het is begonnen en wanneer het zal eindigen. Het is onmogelijk om een begin te vinden, daar het eeuwig is van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Niemand weet wat ‘voor de eeuwigheid’ is en wat ‘eeuwigheid’ is. Allahu akbar! (Sultaan staat op) Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar (Sultaan zit weer). Huuuuu.

“Qad khalaq min qablikum - Voorzeker, voor u zijn verschillende volkeren voorbijgegaan” (Surah Al-Imraan 3:137)

Oh mensen, een ongekende creatie komt van enorme heerschappij oceanen, het verschijnt en verdwijnt, en niemand weet het. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar (Sultaan staat op en zit weer). Allereerst, moeten we ons schamen tegenover onze Heer, aar mensen zijn dronken, ze vergeten dat we in het zicht zijn van onze Schepper en dat we niet iets moeten doen waar Hij nooit van houdt. Maar mensen zijn hun mentaliteiten verloren en zij zijn dronken, om niets, en ze gebruiken ook medicatie/drugs.

Oh onze aanwezigen, van oost tot west, van noord tot zuid, dit, onze tijdelijk huis. En niemand zal hier voor altijd zijn, afgelopen. En nu zijn we op een zeer kleine planeet, dunya, en de Heer der Hemelen (swt) heeft ons het ‘in het bestaan zijn’ geschonken. Wanneer we in het bestaan komen, is het passend om eerst te vragen, “Wie heeft ons in het bestaan gebracht? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Gisteren waren we niet in het bestaan, vandaag zijn we in het bestaan en morgen zullen ook wij verdwijnen. Ooit waren we (er niet) verdwenen, nu zijn we verschenen en morgen zullen we verdwijnen. Wie zorgt daarvoor?”

Maar mensen zijn dronken, en dat is van Shaitaan. Moge Allah de Almachtige ons beschermt tegen zijn streken en ons beschermen om niet in de vallen te trappen. Maar mensen horen het niet, mensen worden meer dronken. En zelfs onze fysieke Zijn is niets naast de grootsheid van deze planeet. Maar jullie gebruiken niet dat wat we geschonken hebben gekregen van de Hemelen. Onze fysieke Zijn is van deze wereld, maar onze werkelijke Zijn is van de Hemelen. Want mensen zijn dronken en vragen het niet en onderwijzen het niet. Zelfs in moslim gebieden denken ze er niet over. En als een gelovige nadenkt over iets, zal de Heer der Hemelen, de Schepper, een sleutel geven. Nadenken is als een sleutel. Als je nadenkt, heb je een sleutel gekregen. En als je die sleutel gebruikt, komt er een andere opening naar je, waardoor je zult vragen, “Wat is dit?” En als je er verder over nadenkt, zal jou een andere hemelse sleutel geschonken worden. Als je één zaadje plant, zal er een boom groeien, en misschien zal het in het begin één of twee of drie of meer vruchten geven, maar uiteindelijk zal het meer vruchten geven. Dat is zoals onze gedachten. Als je nadenkt, zul je zien dat die ene boom de kracht heeft te groeien van oost tot west, en zolang je blijft nadenken, zullen er meer openingen komen. Alhoewel niemand kan de heilige woorden van de Zegel der Profeten (s) begrijpen, hij (s) sprak de mensen toe. Wat zei hij? “Tafakkur sa`atin khayrun min `ibaadati saba`een sannah- één uur (over)peinzen, is meer waard dan zeventig jaar aan overdadig gebed.”

Om te zitten en na te denken over realiteiten, ín jezelf en buiten jezelf is belangrijker dan 70 jaar aan aanbidding, want dat overpeinzen opent voor jou eindeloze kracht oceanen. Wanneer het je geschonken is om die hemelse kracht oceanen te bereiken, zul je eindeloos meer en meer kennis ontvangen. En elke keer als je meer krijgt, kijk je en zie je de grootsheid van de Schepper, en je zult jezelf zien als iets heel klein. Je zult zien dat je kleiner wordt en dat de Schepper groter wordt in jouw visie. Allahu Akbar Jalla Jalaluhu (Sultaan staat op) Allahu Akbar Jalla Jalaaluh. Jalla `Azaamatuh wa laa ilaaha ghayruhu. (Sultaan gaat zitten)

Oh onze aanwezigen! Als je niet gebruikt wat je geschonken is, zul je vervloekt zijn. En vervloeking brengt elk probleem naar de mensen. Kijk nu, oh mensen, kijk in oost en in west en je zult daar eindeloze problemen vinden en geen stabiliteit. Mensen vechten tegen elkaar, en vragen elkaar te vermoorden. En dat is geen wijsheid van onze hemelse wezen, maar van Shaitaan. Shaitaan bedriegt mensen, rent achter hen aan, en neemt hen naar verkeerde paden, slechte werken en slechte activiteiten en onderwijst de mensen dwaasheden, zodat al hun mogelijkheden, capaciteiten gericht is naar iets dat de mensen geen blijdschap, eer of zoet leven schenkt. Shaitaan opent een poort voor mensen en zegt, “Oh mensen kom en kijk wat erin is, wat jullie kunnen doen. Je moet jullie mogelijkheden en jullie capaciteiten en jullie kracht kennen die ik je aanleer. Oh mensheid, kom en ik zal je vele wegen laten zien die je gelukkig maken. Ik onderwijs jullie technologie opdat je alles kunt doen.” Dit is het ergste onderwijs van Shaitaan aan de mensheid, en zij denken dat technologie in plaats van menskracht hen blijdschap zou brengen. En elk probleem op aarde komt door de verbreding van technologie.

Nu maken mensen in oost en west zoveel miljoenen en zij zeggen, “Wat kunnen we doen? We zijn hongerige, dorstige mensen. We hebben geen kleding.” Hoe kan dat zo zijn? En nu vragen ze van de regering, “Geef ons werk.” De regering zegt, “We hebben geen werk, wij doen alles nu met technologie, ga weg.” Dat is de reden dat landen onenigheden onder hun en met anderen. Shaitaan verspreidt technologie, en neemt iedere mogelijkheid en capaciteit van de mensheid weg, en laat hen achter op een grote plek en zij zeggen, “Oh mensen, er is geen werk want we doen nu alles met technologie.” En nu moorden naties andere naties uit, maar zolang ze technologie nieten wegschoppen, dan zullen deze moeilijkheden toenemen en nooit verminderen. Mensen zullen zichzelf vermoorden en anderen met technologie, met nucleaire wapens; niet miljoenen maar biljoenen vernietigen deze planeet. Mensen gaan dood, de natuur gaat ook dood, in de oceanen is er geen leven meer, bergen brengen vuur voort en de mensheid zal vervloekt zijn op deze planeet voor de eer van hun technologie. Laat dat, kom en wees vriendelijk tegen de natuur. De natuur is genoeg voor jullie.

Oh mensheid, oh dwazen, oh achtelozen, oh jahil, onwetenden. Zolang je tegen de natuur bent, zul je doodgaan, zul je moorden, zul je lijden, en het zal niet minder worden. Technologie eindigt nooit, maar geeft meer problemen want de technologie is tegen de natuur. Als de mens tegen de natuur is via de technologie , dan zal de natuur ook tegen de mensheid ingaan. Daarom, oh regeringen, oh technici, professoren, jullie onderwijzen de mensen zoveel via technologie, het zal je doden en je zult mensheid doden. Het hoofddoel van Shaitaan, de meest verschrikkelijke vijand voor de mensheid, is om de mensheid weg te halen van aarde via de technologie, want de technologie is tegen de natuur. En als de natuur doodgaat, zal de mensheid eindigen. En alle naties draaien nu op technologie.

Oh mensen, als je niet terug gaat naar de natuur om vriendelijk te zijn met de natuur waardoor Allah de Almachtige je Zal geven waar je van houdt, zul je niet gered worden. Je zult weggenomen worden.

Met zoveel problemen en ellende, je zult huilen en je zult doodgaan. Ik hoor van geen enkele van de professoren, doktoren of technici in oost en west daarover spreken. Zelfs de moslim wereld zeggen ze niet, “Kom en wees vriendelijk tegen de natuur; het zal je beschermen tegen iedere moeilijkheid en het zal je beschermen om in de vloek oceanen van je Heer terecht te komen.”

Oh mensen, je moet begrijpen. Ik ben een zwakke dienaar, maar zij laten de zwakste dienaar spreken tegen jullie, mijzelf en iedereen. Als je zegt dat het verkeerd is, zul je voor het vuur zijn, zul je jezelf branden, en de Heer der Hemelen is nooit blij om zelfs maar één mier te branden, en Hij is niet blij dat je elkaar vermoord.

“Wa laa taqtuloo anfusakum - En pleeg geen zelfmoord” (Surah An-Nisa 4:29)

Dood jezelf niet. Zoveel mensen komen en zeggen, “Oh Shaikh we komen van Londen, en we brachten onze zonen en dochters mee. Maakt u dua voor hen om succesvol te zijn?” Thuuuu (spuug) op jullie en jullie concept van succes. Ze zijn onwetend, dwaze mensen die rennen om te leren aan de hogeschool, waar ze onderwijzen om de natuur te vernietigen en de technologie als een vlag te dragen. Zolang de technologie doodt, zijn zij als een virus dat zegt, “Het maakt niet uit, laat ze doodgaan. Als er maar een handjevol mensen overblijven, zullen we gelukkig zijn met de technologie.” Dit is de realiteit. Maar het spijt mij te moeten zeggen dat oosterse ‘ulama en westerse technologie experts geen balans opmaken om de realiteiten te bekijken. We hebben het over de werkelijke redenen van problemen, ellende en lijden van de mensheid.

Oh mensheid, als je van een gelukkig leven houdt een zoet leven een goed leven hier en in het hiernamaals, verlaat dan de technologie, en kom terug naar de natuur. Wees vriendelijk met de natuur. De natuur is als jouw moeder, onvermoeibaar geeft het je alles. Zegeningen die van de Hemelen komen zullen nooit vermoeibaar zijn of de mens verlaten. Maar als de natuur in gevangenschap is, zullen er altijd problemen op deze wereld zijn.

Moge Allah mij vergeven, jullie vergeven, Zijn dienaren vergeven. Voor de eer van de Zegel der Profeten Sayyidina Muhammad (s). (Sultaan staat op en gaat zitten)

Fatihah.

UA-984942-2