Available in: English   Turkish   Dutch   Go to media page

Het geheim van getallen

Sultan al-Awliya

Mawlana Sheikh Nazim al-Haqqani

2 Januari 2010 Lefke, Cyprus

Dastoor yaa Sayyidee, Madad yaa Sultaan.

(Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah w 'allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi 'l-hamd! Madad yaa Sultan al-Awliya. Alfu-salaat, alfu salaam `alayka yaa `ala Sayyidi 'l-awwaleen wa 'l-akhireen. Ishf`a lana.

We vragen om uw bemiddelling, ya Rasoolullah, om hier te kunnen en in het hiernamaals van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. We vragen om te kunnen staan om eindeloze lofprijzen en glorie te geven aan U, oh onze Schepper. En we vragen voor ons meest geliefde Profeet, Sayyidina Mohammad (saw), om hem eer te geven wat nooit eerder aan iemand is gegeven. (Sultaan gaat zitten)

Assalaamu 'alaikum, van oost tot west aan de gehele mensheid. We vragen om vergiffenis voor allen aan Allah de Almachtige. Want zij zijn ook de afgevaardigden van onze Heer. Sommigen van hen proberen een werkelijke positie te bereiken om afgevaardigde te kunnen zijn, en sommigen denken er niet over na. Zij zijn dronken.

Oh onze Heer, accepteer ons excuus. U weet alles. En we rennen naar U. Waar kunnen we Hem vinden? Ze zeggen, "We rennen naar onze Heer." Maar waar kunnen we Hem vinden? Dat is iets dat zeer, zeer weinig mensen kunnen begrijpen en mogen weten en zij mogen rennen.

Oh onze luisteraars merhaban, goedenavond, merhaban, wees tevreden. Waarom zijn jullie niet tevreden, he? Onze luisteraars, zijn jullie dronken? Dit is de derde nacht na het nieuwe jaar en toch zijn jullie nog steeds dronken? En je hebt geen intentie om terug te gaan. Dronken mensen rennen weg van zichzelf. Ze verlaten zichzelf en rennen om zichzelf te vinden, dat zijn dronken mensen. Waar zij jullie? Jullie zijn in het westen of in het oosten of in het noorden of in het zuiden? Waar ben je? Wat vraag je te vinden? Ja, iedereen vraagt iets te vinden, maar wat is dat?

Assalaamu 'alaikum, onze luisteraars. Ik ben een zwakke dienaar. Misschien de zwakste dienaar. Maar wanneer onze verantwoordelijken voor iedereen die in het bestaan is, voor zijn eer rennen we naar hem om onszelf te vinden.

O onze luisteraars, hebben jullie jezelf gevonden? Oooh, merhaban salafi 'ulama's, hebben jullie jezelf gevonden? Het is een eenvoudige vraag waarom worden jullie zo snel boos? Oh wahabi 'ulama's, denken jullie ook dat je jezelf hebt gevonden? Ja, het is een eenvoudige vraag. Ik vraag en ik heb een antwoord nodig en niemand kan antwoorden op die vraag als hij niet het niveau van marifat (bet. voorbij de kennis) heeft bereikt. Ja, ik wil het weten, waar ik ben. Denk je dat jullie weten waar jullie zijn, waarom worden jullie boos?

Zoveel vragen geven zij aan de zwakste dienaar om ze aan jullie te stellen. Ik beweer niet dat ik iets voorstel. Maar ik wil die vraag graag stellen, "Waar zijn jullie? Weten jullie over jezelf wie je bent?" Wie ben je? Jullie kunnen zeggen, "We zijn dienaren van onze Heer." Maar dan zeg ik, "Jullie zijn leugenaars." Dan vraag je, "Waarom?" "Want jullie zijn dienaren van jullie ego, geen dienaren van Allah." Zij zijn geen dienaren, inclusief mijzelf. Ik ben geen dienaar van mijn Heer, zoals Hij dat graag wenst.

Daarom vraag ik dagelijks vergiffenis. Vragen jullie dagelijks om vergiffenis? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Jullie kunnen zeggen, "Ik kan geen tijd vrij maken om istaghfaar te zeggen. Om astaghfirullah te zeggen." Jullie lezen niet de gezegdes van de Zegel der Profeten (s), hadeeth. Wat hij zei? Hij vertelde, "Oh mijn metgezellen, oh mijn ummah, mijn volk, zelfs ik doe dagelijks zeventig keer istaghfaar." Hij geeft ook het aantal. Maar jullie denken dat er geen aantallen zijn. Er moet een aantal zijn. De aantallen maken 'alayha tis`ati `ashr, dat betekent dat er een geheim schuilt achter een aantal. Daarom zegt Allah de Almachtige, 'alayha tis`ati `ashar', waarom zegt Hij dat? Of waarom vraag je niet, "Oh onze Heer, U heeft het alleen over negentien engelen, waarom maakt U er geen twintig van? Waarom stopt U bij alayha tis`ati `ashar? Is er één afwezig?"

"Nummer één, Abdul Raoef"

"Aanwezig."

"Nummer twee, Ishaq"

"Aanwezig meneer."

"Nummer drie Bahaudin"

"Aanwezig meneer."

"Nummer vier, Sheikh hisham."

"Aanwezig meneer (Seikh Hisham zegt 'aanwezig meneer'

"Nummer 5, Nabeel."

"Dat ben ik, aanwezig meneer."

"Negentien! Waar is negentien? Negentien?"

"Ik ben hier!"

"Wie is dat? Negentien?"

"Nizamuddin."

"Is er dan geen twintig? Afwezig, huh? Heeft niemand het gevonden om het tot twintig compleet te maken?"

Ik spreek die mensen aan die aangeven dat ze doctor zijn of theologen of ulama's. "Geen gewone, maar salafi 'ulama." Wat zeggen salafi 'ulama's over wat ik vraag? Waarom stopt het en komt er geen twintig? De Heer der Hemelen zegt ,'alayha tis`ati `ashar', is dat is het eind van nummers? Dat betekent dat er geheimen zijn voor elk getal. En alle negentien getallen dragen een geheim. Het gehiem van één getal kan niet gekend worden door het getal twee. En het geheim van twee kan niet gekend worden door het getal drie. En het geheim van getal drie kan niet gekend worden door getal vier. En geheim van getal vier kan niet gekend worden door getal vijf. En ook kan het geheim van het getal zeven niet gekend worden door het getal zes. En het geheim van getal zes kan niet gekend worden door getal vijf. Waarom? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waarom wordt dit gebracht?

En we moeten zeggen a`oodhu billahi min ash-Shaytaani 'r-rajeem, oh onze Heer bescherm ons om niet in de vallen te trappen van Shaitaan of satanische vallen. SubhaanAllah, Sultan Allah. SubhaanAllah, Sultan Allah.

Profeet (s) zei, "Ik vraag ook dagelijks zeventig keerom vergiffenis." Waarom heeft hij niet zestig keer gezegd? Of waarom heeft hij niet tachtig keer gezegd? Waarom heeft hij het niet compleet gemaakt door er honderd keer van te maken? En als het honderd keer was, waarom dan niet duizend keer? Geheimen in geheimen, mu'amma, verborgen schatten in elk getal. En ook voor elke zarrah (bet. atoom) heeft elk ervan ook een getal. Je kunt geen atoom vinden zonder getal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar al-akbar. Subhana wata`aala.

En wahabi 'ulama's leren alleen, "shirk haram, bidaah en kufr", te zeggen. Laat dat en kom terecht in de geheimen, die verborgen zijn in ongeziene oceanen. Denk je dat er in een oceaan waar ontelbaar soorten vissen zijn, dat elk ervan hetzelfde is als de ander? Is elke Zijn in het bestaan hetzelfde? Waarom zijn er zoveel soorten vissen en schepselen in de oceanen, waarvoor? Waarom zijn er niet alleen haaien? Waarom zijn er niet alleen walvissen? Waarom zijn er niet alleen, zo veel soorten vissen. Elk ervan is anders. Waarom is elk ervan niet hetzelfde? Ja, als julie zeggen, "We zijn 'ulama's zullen zij soms iemand brengen die jullie kennis tot het nulpunt laat dalen. Om tegen jou te zeggen, "Zeg niet dat je salafi 'ulama bent, maar je mag zeggen dat je taalibi `ilm, bent." Dat klopt.

En ook voor andere niet-moslim gelovigen, die niet geloven in islam. Ik vraag hen ook, "Wat weten jullie van de realiteiten van hemelen?" Jullie hebben het in jullie heilige boeken, vertel het mij. Zijne heiligheid de paus of zijne heiligheid opper rabbijn. Wat denk je dat er geschreven staat over de zeven hemelen in jullie heilige boeken? Vertel, vertel. Het staat geschreven en dan vraag ik niet-moslims en hun aanvoerders, die beweren dat we op het laatste niveau van de hemelen zijn. Ik vraag hen, "Is er een verschil tussen islamitische begrip of islamitische kennis over de hemelen, is er verschil? Of heeft de islam ook hetzelfde begrip over de hemelen? Denken jullie dat jullie kennis op een andere manier is, dat je het anders kent dan wat de Heilige Qoran heeft gebracht over de zeven hemelen? In alle heilige boeken zijn de zeven hemelen genoemd.

Wat zegt u, zijne heiligheid paus of zijne heiligheid opper rabbijn? Wat zeggen jullie over de kennis van de Zegel der Profeten (s) die gebracht is van de hemelen over de hemelen. Wat is het verschil tussen jullie begrip of tussen de heilige boeken en de Heilige Qoran? Wat zeggen jullie? Enig verschil gevonden? Als jullie dat niet gevonden hebben, waarom zeggen jullie dan niet, la ilaaha illa-Llaah (Sultaan staat op) Sayyidina Muhammadun Rasoolullah. Waarom zeggen jullie dat niet, wat is het probleem? (Sultaan zit weer)

Wie Jezus Christus heeft gezonden, heeft Noah gezonden. Wie Noah heeft gezonden, heeft Abraham gezonden. Wie Abraham heeft gezonden, heeft Ishaaq gezonden. Wie Ishaaq heeft gezonden, heeft Ismail gezonden. Wie Jakob heeft gezonden, heeft Ayoeb gezonden. Wie Ayoeb heeft gezonden heeft Noah gezonden. Wie Noah heeft gezonden, heeft Jakob gezonden?

Ja, oh mensen, jullie moeten proberen om nederig te zijn en jullie moeten accepteren dat jullie op het laagste niveau staan met betrekking tot zulke kennis. Maar zij kunnen geen excuus gegeven worden om dit te zeggen. Want wat de Heilige Qoran heeft gebracht, is ook gebracht in de heilige bijbel en het oude testament en het nieuwe testament en de psalmen, wat zij hebben gebracht van de hemelen staat ook vermeld in de Heilige Qoran. Laat de boodschappers, maar kijk naar de heilige boeken. Als jullie zeggen dat alleen het oude en het nieuwe testament heilige boeken zijn, wat is je bewijs te zeggen dat de Heilige Qoran niet één van de heilige boeken is, waarom? Welke manier van denken of leren heb je geleerd dat de Heilige Qoran niet van de hemelen komt? Wat is je bewijs? Wij zeggen dat het oude en nieuwe testament van de hemelen is. Dan zeggen zij, "Dat accepteren wij." Wat betekent dat voor derde? Daarom spreek ik over aantallen. Daarom schreeuw ik tegen de salafi 'ulama's, waarom discusseer je niet met paus en de kardinaal? Waarom debatteren jullie niet met de rabijnen?

De Heer der Hemelen zegt, "Als je iets zegt, moet je bewijs brengen." Zoals de Heer der Hemelen heeft gezegd. Wat zegt Hij? Allah de Almachtige zegt,"qul haattoo burhaanukum - Zeg, breng jouw bewijs!" (Surah Al-Baqara 2:111). Ja, breng het, we kunnen ernaar kijken. Als jullie zeggen, "We kijken naar de poolster, we kijken en zien zoveel dingen." Maar als ik zeg dat de maan duidelijker is om gekend te worden. Hoe kun je dan zeggen dat de maan en de positie ervan niets is, maar de positie van de poolster is wel goed. Welke mentaliteit accepteert dat van jullie? Jullie kunnen zeggen dat je naar de poolster kijkt en je ziet zulke dingen, en zulke dingen, en zulke dingen. En als we vragen over de maan dan zeggen zij "nee, de maan accepteren we niet, we kijken alleen naar de poolster."

Dat is het laatste punt van dwaasheid. Het is het laatste horizon voor hun misvatting. En hun beweringen worden door geen enkele mentaliteit geaccepteerd. Als we kijken naar de poolster, zoveel mensen rennen en gaan en als we zeggen, "Kijk naar de maan", dan zeggen ze dat daar niets is. Hoe kan dat? Volgens hun kalenders is Jesus Christus gezonden als een wonderbaarlijk wezen 2000 jaar geleden en jullie zeggen dat alles wat hij deed wonderbaarlijk was en je accepteert het. En jullie kijken waar hij ging en waar hij zat met heiligen, wat hij sprak, discusseerde en hoe hij zijn profetie heeft verkaard.

We zien ook de maan, zoveel dingen wat jullie zien, Venus, Mars en we zien het hier veel duidelijker. Waarom zeggen jullie, "Nee, dat is niet waar. Wat we veel verder weg te zien is, is wel waar." Welke mentaliteit accepeteert dit? En zij roepen alle mensen, "Kom en accepteer diegene, hij was een wonderbaarlijk Zijn." Wij geloven het ook, maar niet zoals jouw begrip. De Heer der Hemelen heeft hem geschapen zonder vader. Hij heeft Adam en Eva gecreëerd zonder vader, zonder moeder. Hij zei alleen, "Kom in het bestaan." En er kwam één man, één vrouw in het bestaan. Waarom staan jullie erop dat Jezus Christus de zoon van de Heer is? Wie zegt dit?

Denken jullie dat Abraham (as) dat hij heeft verkondigd over Jezus Christus, "Oh mensen ik zal gaan en in mijn nageslacht komt er een nieuwe profeet en hij is de zoon van onze Heer? Welk heilige boek heeft dit gezegd? Geen enkele. Denk je dat Mozes dit heeft gezegd over hem? Nee, hoe kunnen we dat beweren? Maar mensen accepteren geen verkeerde dingen, ze zeggen, "Het verkeerd is wanneer het het tegenovergestelde van ons begrip is."

Nee, realiteit kan niet veranderd worden. Je mag het kleden met van alles, maar het kledij verandert nooit de persoonlijkheid of identiteit ervan. Dat was een man en dit is ook een man. Eerste mens was zonder moeder en vader (in het bestaan gekomen), de Heer der Hemelen heeft hem gecreëerd. Sayyidina Adam (a). Sayyidina Mozes (a) kwam van een vader en moeder. Alle profeten kwamen van een moeder en vader. De Zegel der Profeten (s) kwam van vader en moeder.

Wat was de specialiteit van Jezus Christus? Als jullie zeggen dat hij de zoon van God is, waarom is hij niet genoemd in het heilige boek van Adam? Waarom is hij niet genoemd in Noah’s boek? Waarom is hij niet genoemd in Abraham's boek? Waarom is hij niet genoemd in Jakob’s boek? Waarom is hij niet genoemd in Ishaaq's of Ismail’s boeken? Waarom? Waarom verschool de Heer der Hemelen hem? Als Jezus Christus de zoon van God was, waarom verborg Hij hem dan vanaf het begin? En liet hem alleen bekend zijn in een tijd zijn waarin mensen zeiden, "Oh, geen vader. Dit moet de zoon van God zijn." Met welke autoriteit zeggen jullie dit? Geen enkele achtergrond van de heilige boeken waarin gezegd wordt aan jullie dat Jezus Christus de zoon van God is. Waarom noemen jullie dat niet?

Dit is zo een belangrijk punt! Mensen moeten dan weten dat de Heer der Hemelen een zoon heeft en om in hem te geloven. En wanneer ze in hem geloven en ongelovigen haasten zich om hem te vermoorden door hem te kruizigen, waarom verbergt Hij hem niet en waarom zegt Hij, "Oh Mijn dienaren, jullie moeten weten dat Ik ook een zoon heb. Mijn zoon. Zoals jullie geloven in Mij moeten jullie ook in Mijn zoon geloven." Welke profeet heeft dit gezegd? Heeft Mozes dit gezegd? Heeft Adam dit gezegd? Tienduizenden profeten, hebben zij dit gezegd? Waar halen jullie dit vandaan? God die zijn zoon als een lam laat afslachten?

Oh christenen, jullie moeten jullie mentaliteit gebruiken of jullie zullen alles eindigen, of alles verliezen. Want de mentailtiet van de mensheid kan nooit accepteren wat jullie zeggen. Ik ben een zwakke dienaar, ik beweer niet dat ik iets voorstel, maar wat er komt dat moet ik vertellen, vertel ik. Ik zeg niet dat ik iets voorstel, maar ik maak een vergelijking. Geef jullie antwoord. En ze vrezen dat alle christenen naar islam rennen. Europese landen of westerse landen vrezen, ze beven voor de islam. Komt islam van onder de aarde of komt het van boven? Wat is dat? Waarom vrezen jullie? Waarom zijn jullie bang? Welke opdracht uit islam is tegen de mensheid? Vertel! Als jullie het niet vertellen, moeten jullie vrees hebben voor jullie Heer die bliksem op jullie kan sturen. En denk niet dat Hij alleen maar bliksem kan zenden wanneer het regent of zware bewolking komt. Zonder zware bewolking of regen of wolken, kan de Heer der Hemelen bliksem op je sturen en jullie laten verkolen.

Oh onze Heer, tauba ya Rabbi, we vragen om vergiffenis voor ons en voor iedereen die verkeerd denkt, om te komen en de waarheid te verklaren die gezonden is vanaf het begin tot aan het eind. Moge Allah ons vergeven.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah SubhaanAllah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah Sultaan Allah

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Fatihah!

40 minuten?

45 Sayyidi

UA-984942-2