Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

De Profeet (saw) heeft jouw Sleutel

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

30 December 2009,

Lefke, Cyprus

(Sultaan staat op)

Dastoor ya Sayyidi, Madad ya Sultan al Awliya. La ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadoor Rasulullah (saw). Dua. (Sultaan gaat zitten)

Welkom aan jullie, onze luisteraars, welkom, welkom. En we zeggen a`oodhu billahi min ash-Shaytani ‘r-rajeem Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem. We moeten niet laat zijn, eerst moeten we a`oodhu billahi min ash-Shaytani ‘r-rajeem. Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem zeggen.

Oh mensen, laat jullie harten zich niet bezighouden met waardeloze dingen. Hoor en luister. Oh onze heiligen, oh onze meester, meester van deze planeet, qutubu 'z-zamaan, qutubu 'd-dunya. De poolster verandert nooit van positie. In de nacht kijk je en vind je het op dezelfde plaats, overdag in de vroege ochtend kun je zien dat de poolster op dezelfde positie staat. Oosterse mensen kijken en zien dat het op dezelfde positie staat; westerse mensen kijken en zien de poolster op dezelfde positie staat, ten alle tijde.

Wanneer is de tijd begonnen? Weet je dat? Oh onze professoren, weten jullie wanneer de tijd is begonnen? Het is een eenvoudige vraag. Wanneer begon de tijd? Ze zijn zo trots, ze weten alles. Vertel, wanneer begon de tijd en hoe begon het? Wat is het begin en wat zal het einde ervan zijn?

Oh mensen, luister. Ik luister, ik beweer niet dat ik iets weet. Nee. Maar zoals onze meester van deze planeet mij wat toestuurt, geen inspiraties (maar) golflengten zoals je verkrijgt via je instrumenten. Als er via materiële Zijn en via de materiële objecten er zo een connectie is, wat dacht je dan voor onze spirituele Zijn? Is er geen connectie met de hemelen? Er is ons een dergelijke positie geschonken, dat de Heer der Hemelen zegt, "Ik zal een nieuwe generatie brengen, een nieuwe schepping, een nieuw schepsel die Ik het schenk Mijn afgevaardigde te zijn."

Denk erover na, oh mensen. Oh, we zeggen Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem, dat is de sleutel voor het openen van iedere schat hier en in het hiernamaals. Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem. Als je bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem gebruikt, dan opent het voor jou wat je vraagt om te openen. Als je geen bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem zegt, dan kan het niet. Niet alleen de mensen van deze wereld, als alle engelen in de hemelen komen en vragen om die sleutel te gebruiken om te openen dan kunnen ze dat niet doen.

Oh sheikh, wat zit er achter die opening? Ja, wat is daar? Ja, de mensen nu via hun geïmiteerde lichamen. Het is niet onze ware Zijn. Dit is niet onze ware Zijn. Voor alles is een ware Zijn. En de meest hoge positie dat welke schepsel dan ook kan bereiken voor het begrijpen van zichzelf, dat is een gesloten gordijn. En als je vraagt over jezelf, voordat je vraagt naar je Heer, moet je over jezelf vragen. Want je werkelijke Zijn zit achter dat gordijn en de geïmiteerde Zijn is hier. Onze Zijn op deze planeet is geïmiteerd en is niet onze ware Zijn. Het kan niet zo zijn dat iemand zijn ware Zijn draagt op deze planeet.

Oh salafi 'ulama's! Ik zeg en je begrijpt niet, noch antwoord je. Waar was de toespraak van onze Schepper, toen onze Schepper, de Heer der Hemelen, aan de mensen van de mensheid vroeg, "Wie ben jij? Wie ben Ik?” Wij antwoorden "U bent onze Heer, onze Schepper en wij zijn Uw dienaren." Dit is onze eerste belofte die onze ware Zijn hoorden, zagen en hebben geantwoord. Waar vond dat plaats? Oh salafi 'ulama wat zeggen ze over waar dat plaatsvond, toen onze Heer toesprak? Tegen wie wordt dit gezegd?

De kinderen van Adam (a), Adams generatie, zij stonden allen op. Ik vraag jullie ook, salafi 'ulama, wat denken jullie over toen de Heer der Hemelen, onze Schepper onze ware Zijn toesprak? (...) Ik vraag over onze zielen. De zielen, wat denk je: stonden ze op hun voeten, of zaten ze of waren ze in sadja? Hoe was hun positie? Als een persoon bidt, staat hij dan? Dit is een zeer subtiele en hele belangrijke realiteit. De eerste is van verborgen kennis, ze stonden eerst en toen konden ze het niet dragen om te staan in de Goddelijke Nabijheid toen Hij vroeg, "Wie ben jij? Wie ben Ik?" Zij konden zichzelf niet dragen om te staan en gingen in ruku (staand buigen). Het hemelse toespraak kwam voor de derde keer naar hen, "Wie ben jij? Wie ben Ik?" Dat was teveel voor hen en ze haastten zich in sadja.

Hoe zien zij eruit? Hebben ze een verschijning, een zelfde verschijning of zelfde positie voor allen? Onze spirituele Zijn, waren zij allen hetzelfde of in verschillende verschijningen? En eenmaal onderwijzen zij ons nu de verschijning op die dag. En Allah de Almachtige Schiep de mens en vroeg hen, "Wie ben Ik? Wie ben jij?" Ja, ze gaan en lossen op en rennen naar de oceanen van hun Heer. Die oceaan geeft ons onze posities. Het geeft ons onze creatie via de heilige commando van Allah de Almachtige. Denk niet dat er één gelijk is als degene aan de linkerhand of gelijk is aan degene aan de rechterhand, nee nooit. Niemand kijkt en ziet dezelfde verschijningen. Het is een oceaan van schepping en elk van die schepselen hebben een speciaal uitkijkpunt (?), een speciaal niveau van begrip en een speciaal verlichte richting voor hen in die oceaan.

Allahu akbar Allahu akbar, (Allah zegt,) "Jij weet niets.Wij weten iets." Het is zo eenvoudig nu, want de tijd is voorbij nu en de Dag der Wederopstanding komt eraan. Zulke kennis wordt geschonken aan de levenden die proberen te begrijpen. Je kunt in de Goddelijke Nabijheid zijn en je hoofd is een hemelse verschijning, maar voor je hoofd is het iets anders. Waar ons lichaam naar kijkt is iets anders, en vanuit beneden is het weer anders. Ze staan niet op dezelfde positie, nee. Als het allemaal hetzelfde was, zou je als een stuk hout zijn met niets erop. Maar we hebben 360 verschillende organen. Elk orgaan neemt iets anders op, aan de hand van hun schepping en originele positie. Daarom zorgen ze ervoor dat ik wat vragen stel waarvan niemand in staat is het door het lezen van boeken te kennen. Dit is omdat zulke kennis vanuit de hemelen stroomt naar pure harten, en pure harten hebben een speciale reinheid, een speciaal begrip. Je ogen begrijpen iets en je oren begrijpen iets anders. De 360 verschillende organen. Elk ervan moet kijken en hun posities innemen en op die lijn staan en ze moeten bewegen.

Ik vraag de salafi ´ulama of hun mensen voeten hebben, lichamen, organen of wat was het? Deze Zijn, oh salafi ´ulama´s, denk je dat deze Zijn veel belangrijker is dan die andere Zijn. Deze Zijn heeft een materiële verschijning, het kan voor geen seconde die verschijning dragen. Onze spirituele Zijn, dat kun je niet begrijpen. We hebben het, maar we kunnen het niet begrijpen. Denk je dat een auto zijn motor begrijpt? Nee. Heb een motor in jezelf of is het leeg? Ja, er is een hart, het hart is een stuk vlees. Weet dit vlees alles? Nee, het kent alleen zijn taak, niets anders. Het stuurt bloed van het centrum van het leven naar het hele lichaam, naar elke cel, dat is zijn belang. Maar als het bloed stroomt en het laatste punt bereikt van onze fysieke Zijn, het bloed weet ook niet wat ze doen of wat er gebeurd als ze het bloed dragen naar de organen. Ze brengen alleen het bloed van het hart naar elke cel. Maar wat is zijn positie? Dat weet het niet.

Daarom zijn de meest belangrijke en geëerde schepselen de kinderen van Adam (a). Adam (a), zijn eer is niet het kijken naar zijn fysieke Zijn, nee. Wat draagt onze fysieke Zijn? Maar de ware realiteit is dat het bloed stroomt en elke cel bereikt. Het is anders, zoals voor alles er iets is, een missie, een belang om te streven het te perfectioneren. Maar mensen proberen niet zulke speciale kennis op te halen. Ze weten vanuit de hemelen, en de hemelen sturen zulke kennis via heilige boeken naar specialen op deze planeet, en ze vragen alles te geven. Als het juist is, weten zij dat. Daarom zeggen we tegen de pool en de pool kan het aan de Heer der Hemelen vragen. De Heer vraagt de gehele mensheid, "Wie ben Ik en wie ben jij?" Elke druppel van ons bloed bereikt één cel en vraagt het, "Weet jij waar deze kracht vandaan komt naar jou?" Ieder cel gaat in sajda, en antwoord, "U onze Heer stuurt het ons. We kijken naar U, we kijken niet naar wat het bloed ons brengt."

Oh mensen, probeer wat te begrijpen over spiritualiteit. Het is veel belangrijker om daar naar te kijken dan je fysieke Zijn. Om van onze fysieke Zijn te genieten is het niveau van dieren. Jullie niveau staat boven het niveau van engelen. Hoe kunnen jullie jezelf omlaag halen? En je bent zo trots en vermaakt jezelf met zulke dingen.

Waarom kijken jullie niet omhoog? Je kijkt constant naar het aardse, en soms oh sheikh, kijken we naar wat er gebeurd in de lucht, in de ruimte. Ja, we weten dat er zoveel miljarden en triljoenen sterren rond de zon zijn en we kijken en begrijpen het niet. De Heer der Hemelen maakt nooit iets dat niet begrepen kan worden. Maar we gebruiken de kracht niet die ons dergelijke kennis kan geven. Daarom zal de eerste vraag die ons gesteld zal worden op de Dag der Wederopstanding zijn, "Wat heb je geleerd?" En kijk hoe we zullen antwoorden of hoe je antwoordt. Die vraag wordt je gesteld, wat zul je zeggen? "Oh onze Heer, we waren bezig met onze zaak en er was geen tijd voor ons om vrije tijd te vinden om te kijken wat in de ruimte gebeurde." Laat het kijken van je! Het is niets, maar wat er in de hemelen is, staat geschreven. En de mensheid wordt geïnformeerd via speciale personen wiens speciale Zijn tot de vereerde mensheid is. De mens is geëerd om meester van zijn leven te zijn. Waarom leer je niet van hen? Je zult niet leren als je zegt, "Wij denken." Het denken is niet genoeg om realiteiten te openen. Je hebt wat sleutels nodig die geschonken zijn aan profeten. De sleutelbewaarder is jouw Profeet (s) en je kijkt naar een ander?

Ze zeggen, "Wat is dat, wat is dat?" Dat is dat we leven op het eerste niveau van onze materiële Zijn. Als we vragen voor meer spiritualiteit, is het genoeg om ons omhoog te dragen, naar het eerst niveau, tweede niveau, derde niveau, vierde niveau, vijfde niveau, zesde niveau en zevende niveau. Als je het vraagt, zullen engelen je omhoog dragen naar Sidratu'l-Muntaha. Dat is het laatste punt van het materiële Zijn. Daarboven, kun je niet weten totdat je jezelf reinigt. "En reinig uw hart." (Surah Al-Moddhathir 74:4).

Een betekenis is om je ziel te reinigen van elk materieel aspect en te komen. We kleden je in een ander kledij, zodat je je hoger en hoger kunt ontwikkelen. Het kledij van de wereld is altijd vuil. Reinig het en dan komen engelen die die vuilheid wegnemen en je kleden in zulke kledij zodat je je kunt bewegen door de verlichten stations, station na station. Je zult eindeloos vorderingen maken.

Oh mensen, verspil jullie tijd niet zoveel. Je kunt vragen of werken om iets te bereiken voorbij dit materialistische wereld. We kijken alleen naar ons materiële Zijn, maar we vragen niet wat er achter onze materiële Zijn zit. Mensen zijn allen bezig met deze materiële oceanen, terwijl er niets anders achter dit is. Daarom kunnen de mensen keer op keer niets proeven van spiritualiteit en ze zeggen, "We zijn niet geïnteresseerd in iets verder dan dit materiële leven." Dat betekent dat die persoon altijd vraagt om op de wc te zijn, en de Heer der Hemelen zegt, "Reinig jezelf. Gebruik de wc niet zoveel, reinig jezelf als je vraagt naar Mij te komen."

De hele wereld is als de wc. Het geeft niets, maar van de materiële Zijn is het het einde. Als het afgelopen is en het gordijn van zijn ogen openen zal hij zeggen, "Oh als we maar geprobeerd hadden iets te bereiken voor dat niveau, zou dat het beste voor ons zijn geweest." Niets wordt gegeven aan mensen voor hun ware Zijn. Ze laten hen erachteraan rennen, om in moeilijkheden terecht te komen, afgelopen. Als je beeïndigd, en de ogen openen en je zegt, "Oh als we maar geprobeerd hadden om iets te bereiken van zulke niveaus zou dat beter voor ons zijn geweest."

Oh mensen, wees op je hoede om niet in donkere holen te vallen, zwarte holen, maar probeer wijde en briljante holen te bereiken, opdat je zo blij kan zijn en eindeloze plezier kunt hebben voor jezelf. Je zult briljante witte holen bereiken waar je nooit moe raakt met je daden daar. Probeer om niet moe te zijn hier of in het hiernamaals, om je laatste station in wijde en om in verlichte positie te zijn. Moge Allah (swt) ons vergeven en jullie zegenen.

Oh mensen, soms spreken ze zulke dingen, als we zelfs maar één woord kunnen begrijpen zal het als een sleutel zijn om ander posities te openen van onze fysieke Zijn op deze planeet. Moge Allah (swt) ons vergeven.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Oh onze Heer, we weten niets. In deze heilige maand, stuur ons hem van de duisternis naar verlichte terreinen naar Uw hemelse oceanen.

Fatihah.

Degene die dit accepteert kan zulke niveaus in de hemelen ontvangen, om mensen te leiden naar aspecten die ze leuk vinden te bereiken.

Fatihah.

UA-984942-2