Available in: English   Bahasa   Turkish   Dutch   Go to media page

De Machtige Toorn van de Maand Safar

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

14 January 2011 Lefke, Cyprus

(Mawlana staat op)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillaahi 'l-hamd! Alfu salaat, alfu salaam `alayka yaa Sayyidi 'l-Awwaleen wa ’l-`Akhireen, Habeeb ar-Rabbi 'l-`Alameen, Noor al-`Arshillah, Sayyidi 'l-Awwaleen wa ’l-`Akhireen. Yaa Rasoolullah! Yaa Rabbee! Zidhu `izzan wa sharafan nooran wa surooran, sultaanan wa ridhwaana. A`oodhu billahi min ash-Shaytani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem. (Mawlana gaat zitten)

Dastoor, yaa Sayyidee. Madad, yaa RijaalAllah.

Assalaamo ‘alaikum, luisteraars, aanwezigen, tussen oost en west van noord tot zuid en aan een ieder die aanwezig is. La hawla wala quwata illa billa hil aliyyul azim. De gehele mensheid, een ieder van ons, allen van ons staan nu in een zeer verschrikkelijke positie van deze planeet, allen van ons. En het is de tijd dat in deze periode de mensheid op deze planeet beeindigd zal worden. Walli kullin shayin haad - voor alles is er een limiet. Hier, op deze planeet, is de periode van de mensheid ook in limieten (begrensd). Iedereen heeft een limiet. Wanneer de limiet bereikt is, moeten ze weggenomen worden.

En we hebben het laatste punt van limieten bereikt die benoemd is door hemelse krachten voor deze planeet. En deze wereld is als een atoom, niet eens deze wereld, onze zonnestelsel is als een atoom. Wat nog groter voor ons is, is de melkweg, wat ook net als een atoom is. En wanneer we nog dieper gaan, kunnen we, khayaal, denken aan het heelal (de ruimte). La hawla walla quwata aliyyul azim.

Wanneer ik heelal zeg, wat is dan het heelal? Wie weet het? Wie weet het? Het heelal. Wat is het begin ervan? Waar zal het eindigen? Niemand weet het. Allen zijn als een atoom. Alles wat het (heelal) bevat, is als een atoom. We kijken naar iets maar het is niet de werkelijke ruimte. Want het heelal zal zijn als een atoom (t.o.v.) de koninkrijken van de majestueuze oceanen van Allah de Almachtige. Niemand kent het, we zijn zo klein en nu is er voor alles een limiet. En Allah, de limiet is benoemd is door de Schepper, de Heer der Schepping.

Wanneer is de schepping begonnen? Het is begonnen voor de eeuwigheid. Wat is eeuwigheid? Wat is voor de eeuwigheid? Wat is eeuwigheid? Niemand weet het. Mensen rennen nu achter iets aan wat smakeloos is. Mensen rennen voor zichzelf. Ze gebruiken niet wat zij geschonken hebben gekregen door Allah de Almachtige, om te begrijpen. We hebben een begrip geschonken gekregen. Maar de mensheid van nu haast zich niet om het te begrijpen en het te weten. Mensen van nu zijn dronken. Werkelijk dronken, want zij verliezen hun kans die eenmaal geschonken is aan mensen.

Ze komen hier (naar aarde) om te begrijpen. Maar mensen houden zich bezig met hun fysieke plezier, ze rennen achter fysieke plezier aan wat toebehoort aan onze materiële Zijn. En onze fysieke Zijn zal uiteindelijk begraven worden, vanwaar het is genomen zal het aan terug gegeven worden aan de aarde.

Een auto kan uit zichzelf niet bewegen, het kan niet gebruikt worden op zichzelf. Een auto anno 2011, moderne auto's, maar het zal voor de show zijn.

Ze vragen, “Waarom rijd je niet?”

Ze zeggen, “Dat kunnen we niet.”

“Waarom kunnen jullie dat niet?”

“Omdat we een bestuurder nodig hebben.”

Net zoals onze lichamen, die kunnen ook niet bewegen, kunnen niets doen, kunnen niets begrijpen zonder een commandant. Door de commando van de commandant rijdt de auto. Wij hebben nu ook een bestuurder nodig die de auto kan besturen, en die auto kan leiden aan de hand van de intentie van de bestuurder. Ik ga bijvoorbeeld van hier naar Londen of naar Turkije of naar Mekka of naar Azië. Die auto kan niet uit zichzelf bewegen. Maar als een persoon het bestuurt, kan het meegenomen worden zoals het geprogrammeerd wordt. Daar waar hij naar toe wilt. En onze fysieke Zijn, zonder een bestuurder of commandant, kan het niets doen.

En je weet dat de bestuurder niet dezelfde creatie is als een auto. Een auto is iets en onze zielen zijn weer iets anders. Onze zielen zijn van de hemelen, onze fysieke Zijn is van de aarde. En we moeten onze aardse Zijn hier laten en onze zielen gaan weer omhoog.

Oh mensen, genoeg (met het) dronken zijn. Probeer om niet bedrogen te worden door Shaitaan. Shaitaan zorgt ervoor dat de mensen niet nadenken over zulke realiteiten. Altijd zegt het, “Drink, drink, drink meer, drink en meer plezier (zal je hebben).” Dat is de mening van Shaitaan, of missie. Dat is Shaitaan, het probeert te bedriegen. Dat is zijn werkelijke Zijn die erin gezet is op de eerste dag dat Adam geschapen was. Allah (swt) heeft Adam (as) geschapen en op een dag moest het sajda maken (buigen) en rende hij weg en zei, “Nee, ik maak geen sajda voor hem.” We zijn vrij en Allah de Almachtige zegt, “Ga weg, ga weg, ga weg, oh vervloekte. Ga weg, en probeer wat je kunt tegen hen.” Op die dag was hij het die zei, en hij was vol van haat door die opdracht, “Ik zal hen op het verkeerde pad zetten. Ik zal hen gebruiken zodat ze niet Uw dienaren zullen zijn, maar zodat ze mijn dienaren zullen zijn.” Van een wezen tussen de engelen in de hemelen is hij neergehaald als duivel Shaitaan. “Ga en doe zoals je dat wenst, Ik ben de Heer en Mijn opdracht zal boven de jouwe staan. Wat jij doet, ga ermee, en doe maar.”

Het is een grote schande voor de mensheid die zo een eer geschonken hebben gekregen, en ze danken hun Heer niet en rennen achter hun vijanden, ergste vijand en ook de meest vervloekte. Tot aan vandaag vertelt Shaitaan aan de mensheid, “Je bent krachtig, ik leer je elk vorm van technologie en met die technologie zul je nog machtiger zijn.” En het was toegestaan om de mensheid alles te leren en de mensheid rent achter satanische technologie aan en zij denken, “We zijn nu in staat om alles te doen zoals wij dat wensen en

we hebben de hemelse opdrachten niet nodig. We kunnen alles doen met onze technologie.”

Mensen leren niet en de agenten van Shaitaan zorgen ervoor dat de mensheid niet leert dat er twee soorten krachten zijn. Krachten die tot de hemelen behoren en krachten op aarde. Maar Shaitaan zorgt ervoor dat de mensen zeggen, ”Jullie kracht is nu in perfectie. Je kunt alles doen zoals jij het wenst, je hebt zo een kracht dat welke kracht dan ook je niet kunt stoppen.” Ze bereiken dat punt en nu begint er vloed en regen op te komen. De engelen vragen de mensheid, “Waar is jullie kracht? Waar rennen jullie naar toe? Dit is een zeer kleine vloed, die ene druppel zorgt ervoor dat je onder water bent. We gebruiken geen of we dragen niet op aan de continenten. We zeggen niet, ’Oh continenten, ga een beetje omlaag.’ De oceanen komen en bedekken. Maar wat druppels van de krachten van de hemelen worden nu gebruikt en een vloed resulteert. De opdracht is niet gegeven aan de continenten, ‘Beweeg een beetje omlaag.’ Het zal zijn zoals Atlantis die nu onder de oceaan is. Maar toch halen mensen er geen wijsheid uit. Zij zeggen, ‘We kunnen het tegengaan.’ Je kunt niets doen. Eén druppel vanuit de hemelen om mensen te laten zien dat alle kracht, de perfecte kracht, de perfecte wil met ons is en niet jou.” Eén engel kan dit doen.

Maar mensen haasten zich toch om de vloed te stoppen, om weg te rennen, om iets te vinden om te eten of te drinken. Ze zeggen niet, “Oh onze Heer, U kunt dit doen, U kunt ons vergeven. U alleen bent Genadevol aan Uw zwakke dienaren.” Toch zeggen ze niet, “Oh, we zijn zwakke dienaren, schenk ons Uw vergiffenis, oh onze Heer.”

Tahaqaq, wat wij zeggen is gaande. Nu is er ook een geval in Italië, nogmaals zal de berg Etna, ooooh vuur, vertelt de mensen, “Oh mensen, vloed komt over jullie en jullie zitten ook op vuur wees alert onder jullie is er vuur, boven jullie is er water.” Toch denken ze er niet over. Niemand spreekt erover, niemand spreekt. Maar het is een waarschuwing aan alle naties. Niemand kan het weigeren. Niemand gaat naar de moskee om te zeggen, “Stop het, oh onze Heer.” Niemand rent naar de kerk om te vragen, “Oh onze Heer, stop die vloek op ons.” Daar zijn heilige mensen en religieuze mensen, waar zijn zij? Waarom spreken zij niet? De moslimwerelds enige doel van de is om Palestina te redden, te bevrijden. Alle naties om Palestina vrij te maken? Zij zijn vrij! Waarom kijk je niet van oost tot west van noord tot zuid?

Shaitaan zorgt dat hun aandacht alleen op een vierkante meter plaats gericht blijft. Er zijn vijf miljard mensen meer en je werkt alleen voor één miljoen personen? Wat is dat? Waar is islam? No hikma? Geen wijsheid in islam? Waar zijn onze religieuze mensen? Waar zijn de heilige mensen van de christenen? Waar zijn de rabbijnen van Jeruzalem? Waar zijn zij? Wat doen zij? Mensen zijn zo trots, “We hebben kracht.” Gebruik je kracht nu. Ja jullie nucleaire macht, gebruik het. Wat kun je doen? Gebruik het! Moge Allah ons vergeven.

Oh mensen kom naar werkelijke begrip, ren niet Shaitaan achterna. Shaitaan zal je vernietigen in het vuur, hier en in het hiernamaals. Moge Allah ons vergeven.

Oh mensen, dit is een verschrikkelijke safar, het komt met kracht. Van alle 12 maanden (is het de) meest verschrikkelijke. De meest verschrikkelijke (gebeurtenissen) zullen verschijnen en het is pas één week begonnen en de macht komt en ik weet niet wat erna komt. Moge Allah de Almachtige ons vergeven en ons een sultan sturen om Shaitaans sultanaat te vernietigen. Voor de eer van de Zegel der Profeten, Sayyidina Mohammed (saw) (Mawlana staat op en gaat zitten).

Fatihah.

(638 Sayyidee)

Mashaa-Allah.

UA-984942-2