Available in: English   Turkish   Go to media page

Besmelenin Hiç Duyulmamış Hakikatleri

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Çarşamba, Haziran 2, 2010 Lefke, Kıbrıs

Meded Ya Sultanul Evliya. Meded Ya Ricalallah.

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah KerimAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SultanAllah

Allahu Ekber Kebiyra Velhamdulillahi Kesiyra Ve Subhanallahi Bukraten Ve Asiyla. Ya Rabbi Zid Habibeke İzzen Ve Şerefa Nûren Ve Surura Ve Ridvanen Ve Sultana. Zidhu Ya Rab. Zidhu Ya Rab. Zidhu Ya Rab. Zidh Enbiyaek Evliyaek Gadren Ve İzzen Ve Şerefa Ya Rabbena Ya Rabbiğfirlena Erhamna… Meded Ya Sahibel İmdat Ya Sultanul Evliya.

Meded. Senin ilahi desteğini istiyoruz, ey destekleyicimiz olan büyük Şeyhimiz! Ey bu gezegenin Kutbul Mutasarrıf’ı! Cenâb-ı Allah sana daha fazla şan ve güç ikram eylesin. Esselamun aleyküm ey insanoğlundan ve cinlerden katılanlarımız. Ve Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz. Bismillahirrahmanirrahiym bize burada ve buradan sonra kuvvet ve şeref verir. Hergün en azından 100 defa Bismillahirrahmanirrahiym deyin. Her Bismillahirrahmanirrahiym dediğiniz zaman, inancınıza göre bir şâna ve kuvvete ulaşırsınız.Bismillahirrahmanirrahiym'de sonsuz hazineler bulabilirsiniz. Bütün insanlar kıyamet gününde neden daha fazla Bismillahirrahmanirrahiym çekmedik diye pişman olacaklar. Besmele çeken insanlara gelen güçlere ve şereflere bakıp, görüp ve hissedip anladıkları zaman pişman olacaklar.

Ey insanlar! Oturup çalışmayıp, hiçbir şey yapmazsanız ve yanlızca Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym derseniz, herşey kendi kendine hakiki mecrasına akar ve rahatlayıp mutlu olursunuz. Birşey kullanmaya ihtiyacınız olmaz; herşeyi sizin için hazırlanmış bir halde bulursunuz. Bu kısa ömrünüzde herşeyi hazır bulursunuz. Neredesiniz Selefi ulemalarımız? Söylediğimiz doğru mu değil mi?

Bismillahirrahmanirrahiym asla mağlup edilmeyen, göklerden gelen bir kılıçtır. Ey ulemalarımız ve bütün dinlerdeki eğitilmiş insanlar! Oturup insanoğluna Bismillahirrahmanirrahiym'den ikram edilen faydalardan konuşmak isterseniz, bu gezegende başlayan hayattan itibaren başlasanız asla bitiremezsiniz. Bismillahirrahmanirrahiym'in ilahi faydalarının ancak çok küçük bir noktasını konuşabilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahiym! Bismillahirrahmanirrahiym! Bismillahirrahmanirrahiym! Aç iseniz doyarsınız, susamışsanız kanaat getirirsiniz. Eğer birşey yapmak isteyip, Bismillahirrahmanirrahiym derseniz bu teknoloji kullanmadan olur. Eğer insanlar Bismillahirrahmanirrahiym'deki sır gücü bilselerdi teknolojiyi alıp abdesthaneye atarlardı.

Kul Amentu Billah, "De ki, Allah'a iman ettim!" Ey Selefi ulemaları! Şeyh kebbar ev şeyh kebartâ, "Şeyh fazlasıyla büyüttü" demeyin. Onun için şimdi maneviyata geri dönmeliyiz. Teknolojiyi, maddi yönleri atmalıyız. Kıymetli ömrünüzü şeytana kul olmakla heder ediyorsunuz çünkü şeytan o teknolojiyi meydana getirdi ve kim teknolojinin peşinde gidiyorsa şeytanın kölesi olmuştur. Doğru mu? Evet. Birşey konuşmayın Ezher-i Şerif ulemaları. Şunu bunu bırakın, sadece Bismillahirrahmanirrahiym deyin ve bunun üzerine konuşun. Sonsuz anlamlar gelir ama siz sadece bir santimetre küp getirip içine okyanusları ve denizleri sığdırın diyorsunuz.

Bir kap süt isterseniz, sütçüye;

“Lütfen bir litre süt verin.”

“Kabınız nerede?”

“Burada.”

Hanımların kullandığı dikiş yüksüğünü verirsin ve bunun içine bir litre süt koy dersin. Bu ne olabilir? Kalbinizi daha fazla ve fazla açın, anlayışınızı daha fazla açın ve kendinizi Bismillahirrahmanirrahiym'in okyanusunda hareket etmeye hazırlayın. Bu sonsuzdur, ebedidir. Ama insanlar teknolojinin köleleri olmuştur.

Seyyidina İsa (a.s.) Bismillahirrahmanirrahiym'i kullandı ve ölü bir bedene “Ayağa kalk” buyurunca o ölü beden canlanıp kalktı. Evet, söylediklerimize karşı şüphe duymayın, hayır. Biz birşey konuşmuyoruz, biz besmelenin en küçük, en küçük, en küçük kuvvetini konuşuyoruz. Eğer dünyada sır kuvveti ikram edilen mubarek bir kimse ayağa kalkıp dünyaya tepik atsa, bu dünya yörüngesinden fırlar ve asla geri gelemez. Halifetullah. Bilmeye çalışmalısınız, anlamaya çalışmalısınız ey ulemalar! Size göklerden ikram edilen inancı bıraktınız ve bu kirli hayatın lağım kanallarına düştüp fırsatınızı kayıp ettiniz. Bu sizin yanlışınızdır. Onun için Bismillahirrahmanirrahiym deyin.

Ey ulemalar! Cenâb-ı Allah, Levh-i Mahfuz’u yarattı, ondan sonra Kutsal Kalemi yarattı. Kutsal Kalem ayağa kalktı ve “Ey Rabbim, Levh-i Mahfuz'a ne yazacağım?” diye sordu. “Bismillahirrahmanirrahiym” yaz buyruldu. Cenâb-ı Allah’ın Kutsal Kalem'e ilk emri, Levh-i Mahfuz’a Bismillahirrahmanirrahiym yazmasıydı. Cenâb-ı Allah, Levh-i Mahfuz'a yazmasını emrettiği Kalem-ul Ağla, Yüce Kalemin büyüklüğünü hayal edemezsiniz. Ve Cenâb-ı Allah’ın yüksek emrine göre yazdı. Ne yazdı? Bismillahirrahmanirrahiym yazdı. Bismillahirrahmanirrahiym yazması ne kadar zaman sürdü? Mübarek kimselere ulaşan ilahi ilme göre bu 700 sene sürmüştür. Ama bu senelerin hangi senelerle olduğunu bilmeyiz. Biz bu seneleri kullanamayız, olamaz. Çünkü o Kutsal Kalem'in bizim 700 yılımızı kullandığını dememiz doğru değildir. Bu ilahi huzurda olamaz. Sadece Azametini ve Şânını ikram ettiği o heybetli, azametli kulu ve temsilcisi bu 700 yılın hangi senelerle olduğunu bilir.

Cenâb-ı Allah kullarına ikram eyledi. Onlar Bismillahirrahmanirrahiym derlerse, Onun sonsuz Lütuf Okyanuslarından, o 700 yıl gibi o insana akar. Onun için insanlar biz neden bunu çok fazla söylemedik diye pişman olacaklar. Adem (a.s.) gibi, Peygamberler Mühründen (s.a.v) önce gelen bazı peygamberlere pişmanlıkları kabul edilmesi ikram edildi. O (Adem) Bismillahirrahmanirrahiym'i kullandı ve Bismillahirrahmanirrahiym'in şerefine Cenâb-ı Allah ona İlahi Rahmetinden verdip pişmanlığını kabul etti ve besmele yukarıya çıkartıldı. Nuh (a.s.)’a (besmele) bir kere ikram edildi. Bir kere Bismillahirrahmanirrahiym kullandıp kurtuldu ve Bismillahirrahmanirrahiym yukarıya çıkartıldı. Ondan sonra Nemrut Seyyidina İbrahim (a.s.)’ı ateşe attığı zaman (besmele) onu kurtarmaya geldi ve besmele yukarıya çıkartıldı. Ve Süleyman (a.s.)'ın insanlara ve cinlere kral olması için (besmele) geri indi ve (kullandıktan sonra) yukarıya çıkartıldı; dünyada bırakılmadı. Ondan sonra Kızıl denizin bir tarafından öbür tarafına geçmesi emredilen Musa (a.s)’a ikram edildi. Geçtikten sonra (besmele) yukarıya çıkartıldı. Ondan sonra göklere yükselmesi emredilen İsa (a.s.)’a Bismillahirrahmanirrahiym ikram edildi. Bunu söyleyince yükseldi ve besmele yukarıya çıkartıldı.

Bismillahirrahmanirrahiym'in ikram edildiği tek ümmet, Ümmet-i Muhammed (s.a.v)’dır! Biz şanslıyız! Belki en şanslı Ümmet-i Habibiz. İlahi Huzurda en sevgili olanın ümmetiyiz, mutluyuz! Bismillahirrahmanirrahiym'in kuvvetini ancak evliyalar bilirler. Evliyaların Peygamberler Mührünün (s.a.v) ümmetinin yararına kullandığı bütün kerametler besmele ile olur; besmelesiz birşey yapamazlar. Ve bu bizimdir; biz Bismillahirrahmanirrahiym deriz.

Ey ulemalar! Neden anlamı olmayan şeylerle meşgulsünüz? Herşeyi bırakın ve Bismillahirrahmanirrahiym'in ilahi faydalarını konuşun. Bismillahirrahmanirrahiym Ümmet-i Habib'e ilahi şeref ve kuvvet olarak ikram edilmiştir. Gökler yerin üstündedir. Gökler dünyadaki herşeyi idare eder. Onun için kim Bismillahirrahmanirrahiym derse hemen göklerin kuvvetleriyle bağlantıya geçer. Besmele'nin değerini bilip söyleyen o insanlara müjdeler olsun! Besmelesiz hiçbir şey sonuçlanamaz, hayır. Böyle şeyler yaparlar ama besmele'yi kullanmadıkları sürece sonuçlanamaz. Hakiki sonuçlanma Bismillahirrahmanirrahiym derlerse olur.

Ey insanlar ve ulemalar! Biz doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanoğluna hitap ediyoruz. Bu Bismillahirrahmanirrahiym bütün milletleri gözetler. Evet, bir atom bile meydana gelmek için o okyanustan birşeye ulaşmalı, herşey. Bu özellikle Kurân-ı Kerîm’de bahsedilir.

(Neml:30) إِنَّهُ ۥ مِن سُلَيۡمَـٰنَ وَإِنَّهُ ۥ بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

<<"Mektup Süleyman`dandır, rahman ve rahîm olan Allah`ın adıyla (başlamakta) dır.">>

Kuvvet gelip yağmur gibi yağar. İnsanlar bunu kayıp ettiler ve (bu yüzden) herşey aciz, güçsüz olur. Böyle ağacı bulu bir çanak içine koyarsın ama bir netice olmaz. Bunu ekene kadar bir netice olmaz.

Onun için şimdi batılı ülke insanlarının kibirlendikleri şeyler birşey değildir. Göklerden seçilmiş kimselerden birisi Bismillahirrahmanirrahiym deyip böyle yaparsa hiçbir şey çalışmaz, onların teknolojileri biter. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin.

Ey insanlar! Kul olmaya çalışın; Bismillahirrahmanirrahiym'in sonsuz hazinelerine münasip olmaya çalışın. Bismillahirrahmanirrahiym kapalı kalpleri açar, bloke edilmiş kafaları açar, muamele etmesi zor olan herşeyi açar. Bismillahirrahmanirrahiym yeter ve yeterde artarda. Burada beni çok, çok, çok kısa anlamlar, hikmetler, kuvvetler ve nûrlardan, şereflerden konuşturuyorlar. Bu sonsuz okyanusun sadece küçük bir noktasıdır. Daha fazlasına ulaşmaya çalışın; o zaman hayatınız mübarek, lezzetli hayat olur. Nereye giderseniz, nerede bulunursanız bir lezzet bulursunuz. Burada hayatınız tatlı hayat olur ve buradan sonrasını sormayın. Ama insanlar şeytanlar tarafından aldanırlar. Şeytan insanları teknolojinin ağır yükü altına atar. Bir insanın yapmak istediği herhangi birşey olursa, Bismillahirrahmanirrahiym derse bu olur. Ama onlar o noktaya ulaşmak için en zor yolu seçerler ve ulaşamazlar.

Ey insanlar! Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym deyin. Ya Rabbena İğfirlena. Ya Rabbena bi-câhi nebiyyike 'l-kerîm ic`alnâ muminîn ve âminîn bi bereketi habîbike 'l-kerîm, Sen besmeleyi Ona gönderdin.

Fatiha.

UA-984942-2