Available in: English   Arabic   Bahasa   Go to media page

Menteri Pertama bagi Mahdi (a)

Sultan al-Awliya

Mawlana Syekh Nazim al-Haqqani

30 April 2011 Lefke, Siprus

Sultan itu adalah Malik al-Maghrib, “Raja dari Barat.” Ia adalah waziir, menteri pertama bagi Sayyidina Mahdi (a). Dua belas ribu pasukan berkuda akan berlari untuk mencapai Mahdi (a) dari barat. Tak seorang pun yang dapat menentang sultan dan saya bertanggung jawab untuk menyingkirkan orang yang menentangnya. Siapa pun yang menentang sultan akan disingkirkan dan tidak akan pernah mencapai Mahdi (a)! Saya mengirimkan pesan ini kepada ashaab an-nawba ahlu ‘l-Maghrib, (para awliya dari Barat), 12.000 orang yang tinggal di barat itu adalah untuk hiraasatu ’s-sultan, mengawal sultan. Jika sultan pergi, maka Setan akan datang, selesai!!

Engkau adalah Ahlu ’l-Bayt. Dari qabiila ismahu siba`iyuun, dari kabilah Ahlu ’l-Bayt yang bernama Siba`iyuun, dan akan datang 124.000 pasukan berkuda dari mereka yang akan berjalan di depan Mahdi (a). Jangan khawatir! Di sisi kanan Mahdi (a), 70.000 orang akan datang dari Afrika. Di sisi kanannya akan ada orang-orang yang tidak perlu menunggangi kuda karena mereka akan berjalan kaki dengan kecepatan tinggi, di mana Mahdi (a) akan menunggangi kudanya, dan mereka harus berpacu dengannya seperti kuda.

Mereka (orang-orang Afrika) mempunyai ini yang lebih sedikit (Mawlana Syekh menunjukkan kepalanya), tetapi tubuh mereka sangat kuat!

Jangan khawatir, saya berusaha untuk menemukan keledai untuk ditunggangi! (Tertawa) Saya tidak bisa menunggangi kuda. Semoga Allah membuat kalian bahagia!

asyhadu an la ilaha ill ‘Llah wa asyhadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuulahu...

UA-984942-2