Available in: English   Turkish   Arabic   Dutch   Go to media page

Technologie behoort tot het Slechtse Instrument van Shaitaan

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

5 Januari 2010 Lefke, Cyprus

(Mawlana staat op)

Dastoor yaa sayyidina, madad.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar la ilaaha illa-Llah, Hu Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi 'l-hamd! Anta Rabbuna anta Hasbuna ya Mawlana waghfirlana wafuana waghfirlna warhamna atubu alaina, ya Rabb. Oh Sayyidinal awwalin wal akhirin, oh meest geliefde in de Goddelijke Aanwezigheid, oh afgevaardigde van onze Heer in de scheping, alfu salaat alfu salaam, ontelbare salatusalam, saluut en alle prijzen en glorie aan u, oh onze meest geliefde Profeet Rasulullah (saw) Assalaatu wassalaamu aliak ya Sayyidina 'l awwalin wal akhirin wa ala alika ashabika ajma'in wa man ti ba'ika minhum illa yauwmiddin. (Mawlana gaat zitten)

Oooh, desdur, desdur, desdur. We zeggen allereerst assalaamu 'alaikum, oh luisteraars, zij die luisteren, die vragen om iets te weten te komen. Iets, (want) het is onmogelijk om alles te weten. Als je bijvoorbeeld naar Damascus mag gaan, weet je iets over Damascus, Shamusharif. Dan kun je naar Baghdad gaan. Daar kun je een ander klimaat vinden, een ander gebied en andere soorten wezens en ander landschap, andere schepselen die de Schepper geschapen heeft.

Daarom moeten jullie proberen, oh onze luisteraars, wat ons geschonken zal worden vanuit hemelse niveaus om je iets te laten begrijpen. Daarom spreken ze jullie aan en zeggen assalaamu 'alaikum. Jullie zijn bofkonten, want jullie komen om te luisteren. Kijk niet naar wie er spreekt, dat is niet belangrijk. Maar probeer na te denken: er zit een zwakke dienaar en hij spreekt ons toe. Wie is die persoon die deze zwakke dienaar laat zitten in deze ontmoeting, deze bijeenkomst? Wie is het die een dienaar laat zitten (om te spreken) voor wat mensen of voor een heleboel mensen.

Je moet proberen te weten en om tevreden te zijn. Want als er geen tevredenheid is, dan betekent het niets. Als je tevreden bent, betekent het dat je iets uit deze ontmoeting neemt. En waar komt tevredenheid vandaan? Kunnen we dat kopen in de supermarkt? Denk je dat tevredenheid te vinden is op de vlooienmarkt? Of denk je dat tevredenheid gekocht kan worden? Of misschien verkocht kan worden? En je zult nooit op jezelf begrijpen wat dat is. Volgens de heilige opdracht zijn alle profeten gezonden met kennis voor mensen om te kunnen begrijpen. Waar zijn die gekozen mensen vandaan gekomen? Waar hebben zij de dingen vandaan gehaald om jou tevredenheid te geven?

Assalaamu 'alaikum. Oh je bent nu nog niet slaperig. Maar wanneer deze ontmoeting wat langer duurt, zullen de mensen zeggen, "Aaahhh, aaah (gaap)." Ho, wat is er gebeurd (wat doe je)? Open je mond niet want Shaitaan komt daar binnen. Weet je dat wanneer je gaapt (Mawlana opent zijn mond ), ik heb ook nog eens geen echte tanden. Wat is dit? Een kunstgebit heb ik. Ik ben bang mijn mond teveel te opnenen anders valt het in mijn handen, deze prothese. En ik kan niet spreken!

Slaap niet, open je ogen. Blijf goed kijken, heel goed blijven kijken. Er zijn wat opties en mensen kijken en zien, "Ja, dat nummer komt ook voor in mijn kaart." Voor een veiling blijven de mensen heel goed kijken. Maar om te zien wat de profeten hebben gebracht in de heilige opdracht van de Heer der Hemelen, geven de mensen geen zorg aan, "Wat zal er komen." Maar voor de veiliing geven zij volledig zorg. Geef die achtzaamheid aan iets wat je eer geeft hier en in het hiernamaals. Als je op de veiling zal verdienen, wat is dan het profijt? Niets. Maar als je (aandacht) geeft aan je werkelijke Zijn, dat is je sprirituele Zijn, draagt het voor jou eindeloze schatten.

Oh mensen, gebruik jullie mentaliteit en geest en geef wat aandacht/zorg aan de hemelse boeken. Zoals we hier zitten en de autoriteiten van deze wereld die kijken en commanderen en mensen leiden. Ze sturen iets dat mensen moeten nemen, maar we leven in een achteloze tijd. Achteloosheid heeft alle mensen bedekt. Ze geven geen nooit aandacht aan de realiteit. Allen rennen zij voor nonsense aspecten.

"Ja meneer, oh my darling."

"Wat denk je van die nieuwe auto, oh my darling?"

"Ja meneer ik kijk ernaar en het is zo elegant. Het past zo goed bij jou en mij om een moderne wagen te kopen. Voor de eer van 2010."

"Oh ja, maar oh my darling, misschien is het zoooo duur."

"Oh my darling, je houdt me altijd weg van mijn wensen. Dit is een nieuw jaar en we moeten onszelf vernieuwen met een nieuwe auto."

Als oudere mensen dit zeggen, wat dacht je dan van de jongeren? Allen van hen (de jongeren) zeggen, "Raak dit (de vergrootglas) niet aan." Soms verbergen zij het (vergrootglas) en kijken ze niet goed naar hun darling. (Mawlana kijkt door de vergrootglas zegt naar zijn 'darling').

"Ja, waarom kijk je zo boos naar me?"

"Nou, soms nemen mensen dit (de vergrootglas) weg van me en kan ik je schoonheid niet zien."

"Oh my darling ik ben altijd mooi. Een nieuw jaar komt en we worden jonger."

Hisham effendi, jonger. Daarom. Dat is de mentaliteit van mensen. Als eerst hun auto's te veranderen, dan hun meubilair, dan hun huis, dan hun werk, dan hun kleding. Nieuwe mode.

"We moeten kopen, oh my darling."

Dat is de mentaliteit van mensen uit de 21e eeuw. Nonsens! Nonsens! Technologie maakt mensen gek, zonder verstand. Technologie zorgt ervoor dat de mensen onder het niveau van Shaitaan terecht komen. Shaitaans, satans en diabolo.

En niemand uit de toppositie in religie, zoals in islamitsche wereld, we zullen nog eens bij de salafi 'ulama aankloppen. Wederom word ik boos. Alhamdulillah, dat ik niet zeg dat ik een 'ulama ben. Ik ben alleen maar talib, iemand die wilt leren, een student. Ik vraag om meer te weten, meer en meer en meer. En dan zeggen zij, "We zijn 'ulama's."

A'udho billahi min ash-Shaitaani'r-rajim, ik ren en vraag bescherming aan onze Heer Allah de Almachtige, om niet in de vallen te trappen van Shaitaan of satanische vallen. In oost en west en noord en zuid, overal heeft Shaitaan, diabolo, de vallen nu geplaatst om mensen te vangen door die valstrikken. Maar het verbaasd me, waarvoor word ik boos? Het is zo duidelijk dat mensen achter dunya aanrennen en achter pleziertjes aan rennen. En werkelijk, geimiteerd plezier van dit leven. En zij vergeten het echte leven, het hoge leven. Het leven dat nooit eindigt. Ze vergeten de eeuwigheid, de eeuwigheid. Ze schenken al hun aandacht aan nonsens. Aan nonsens.

Ja, en wat mij boos maakt zijn de leiders van religie, de heiligen. We mogen beginnen met onze christelijke broeders, de paus of de kardinalen. In Istanbul wat is die baan op het niveau van de paus? De leider van de oosterse kerk? De leider van de westerse kerk is de paus in Rome en de andere leider is in Istanbul, de kerk van de oosterse christenen, klopt het? Ik vraag hen allen, één voor één, en ook de broeders joodse mensen. Die zeggen dat ze het christendom of de islam nooit zullen accepteren. Ik vraag wat doe je aan de situatie van de mensen waar zij nu in zitten? Ik vraag aan de patriarchie in Istanbul, paus is in Rome, leider van de rabbijnen vraag ik ook, wat denk je ervan, wat is uw werk? Alleen om te verkondigen, "Wij representeren de Heer der Hemelen op aarde?" Dat is wat zij beweren.

Als u dit beweert en tegen de mensen vertelt, "We zijn vertegenwoordigers van de Heer der Hemelen op aarde," waarom zegt u niet of onderwijst u uw volgelingen niet om hen te vertellen, "Oh mensen, wat doen jullie? Geloven jullie in de in de eeuwigheid? Als jullie in de eeuwigheid geloven, waar zijn jullie dan mee bezig?"

Oh onze volgelingen jullie zeggen, "We willen graag naar het Paradijs gaan." Jullie zeggen allemaal dat het Paradijs alleen voor katholieken of alleen voor ortodoxen of alleen voor protestanten is, jullie zeggen en beweren dit. En de rabbijnen die zowel Jezus Christus of Sayyidina Mohammed (saw) niet accepteren (Mawlana staat op en gaat zitten). En ze zeggen, "We zijn volgelingen van en geloven in Mozes (a)." Ik stel de vraag, "Waarom zijn jullie zo vaak ongehoorzaam geweest aan de heilige opdracht van de Heer der Hemelen die jullie gezonden is door Sayyidina Musa, Mozes?" Weten jullie niet dat er eens, dit staat geschreven in het oude testament, eens werd Sayyidina Musa (a) opgedragen om naar de meest berg van Sinaï te gaan. De Heer der Hemelen stelt, "Kom naar een speciale en meest heilige plaats. Ik spreek jou aan en Ik draag jouw volk op om zich te houden aan Mijn opdrachten." De Heer der Hemelen zegt dit.

Ik spreek nu de rabbijnen aan en de mensen van Israël. Wat gebeurde er toen Musa (a) terugkwam (van de berg)? Wat hadden de stammen van Israël gedaan? Wat hadden ze gedaan? Ze hadden een kalf gemaakt, een onbekende Shaitaan. Hij was Shaitaan die zich bevond tussen de stammen van Israël. Shaitaan. Het representeerde Shaitaan zoals nu alle mensen, alle naties op aarde hebben voor zichzelf gekozen voor sabiri, die sabiri vertegenwoordigt Shaitaan De stammen van Israël zijn hem gaan volgen. Ze volgden hem en hij leidde ze naar het aanbidden van een koe! Die sabiri plaatste overal zijn val. En duizenden van de mensen van Israël waren gevangen in de satanische vallen. Ja?

In die tijd van Musa (a) tussen hen volgden ze Shaitaan en plaatste hun voet in een val om gevangen te worden. Heilige boeken maken alles duidelijk. Dat wat er is gebeurd in de tijd van Sayyidina Musa (a). Dat wat er met of tussen de kinderen van Israël is gebeurd, is veroorzaakt door een vertegenwoordiger van Shaitaan. En alle stammen accepteerden die Shaitaan, sabiri, dat hij Saitaan vertegenwoordigde, die kwam en een gouden koe maakte om te aanbidden. En denk je dat Shaitaan niet tussen gelovigen zit? Shaitaan is zoooo actief. Misschien het meest actieve in de schepping op aarde, dat is Shaitaan.

Shah Naqshband, moge Allah hem zegenen, zei, "Als ik in staat was om Shaitaan in slaap te zien vallen, zou ik hem pakken en zijn handen en voeten vastbinden en iets in zijn mond doen, zodat het niet meer kon bewegen. Maar ik heb hem nog nooit betrapt om hem ook maar een beetje zo te zien. Altijd actief. Daarom is de meest actieve op aarde Shaitaan.

En kijk nu zijn we in de tijd van tirannie, zoals het genoemd is in alle heilige boeken. Er zullen zulke dingen voor de Dag des Oordeels moeten zijn dat Shaitaan zijn gehele autoriteit over mensen zal plaatsen. Met welk ding? Shaitaan gebruikt zijn teugels op alle naties. Met wat, Sheikh Hisham effendi? Met de technologie. Allahu Akbar. Technologie onderwijst mensen alles. En hij, Shaitaan, had gehele naties onder controle door technologie. De technologie is de verschrikkelijkste valstrik voor de mensheid nu. Zeer, zeer, zeer weinig mensen kun je vinden die niet zijn gevangen door de technologie.

Shaitaan zet zijn laatste en slechtste middelen in om mensen achter hem aan te laten komen. Ja? Daarom wat ik zeg, astaghfirullah, ik zeg het niet uit mij zelf, maar wat er in mijn hart komt om mensen mee aan te spreken. Ik ben boos op de technologie, omdat het zorgt dat mensen Shaitaan volgen. En de technologie wordt bij naties hoog gehouden, bij iedereen op aarde. Als dit de positie of de conditie is geworden, stel ik de vraag aan de rabbijnen, de paus, patriarch te vertellen en tenslotte val en roep ik de hoogste autoriteit aan, in islam nu, Azhari Sharif. Ik vraag hen, "Waarom houden jullie je naties onder controle, om hen wakker te schudden en op zichzelf te letten zodat zij niet in de vallen van Shaitaan trappen. Waarom zeg je het niet, sheikh ul Azhar?"

Waarom waarschuwt de paus de katholieken niet? Waarom waarschuwt de patriarichie de otrhodoxen niet? Waarom waarschuwen de rabbijnen hun naties niet? Waarom waarschuwen jullie je naties niet om niet in de vallen van Shaitaan te trappen, zodat ze er niet in trappen? Daarom schaam ik me om tegen salafi 'ulama te spreken. Ze spreken nooit over de technologie. Zij spreken nooit iets wat tegen Shaitaan is. Ze weten alleen te zeggen, "Geef geen salatus-salaam, plaats geen tulband, doe geen zikr." Zulk soort dingen weten zij alleen te verkondigen in oost en west. Maar nooit spreken zij en zeggen, "Oh mensen, alles van de technologie is een val, de één nog gevaarlijker dan de ander." Waarom spreken zij niet, behalve te kunnen zeggen, "Tariqats zijn bid'ah, zikr doen is shirk, dat is haraam, dit is bid'ah." Zo zijn salafi 'ulama, ze weten alleen te vertellen aan mensen wat er bid'ah is.

En wat is hun positie? Jullie hebben nooit tegen jullie muluk, tegen jullie presidenten, tegen jullie leiders gezegd dat die technologie de vertegenwoordiger van Shaitaan is, hebben jullie dat ooit verteld? En dat het ervoor zorgt dat de mensen shariatullah verlaten en Shaitaan volgen. Waarom vertellen jullie dat niet? Jullie weten alleen te vertellen, "Oh, Sheikh Nazim heeft dit en dat verteld en dat is niet waar." Als dit niet waar is, zul je voor de ochtend moeten sterven. Houd je tong in bedwang, want er zijn tongen die het teken van de dood geven aan zijn eigenaar, hazirikumullah. Dit is ook een waarschuwing, dat is het. Moge Allah ons vergeven

Dit is wat er nu gebeurt, alle mensen vallen voor een satanische val. Je kunt zelfs geen leiders vinden van religie die iets spreken tegen de technologie. Ik ben de enige die vertelt dat de technologie ervoor zorgt dat de religies beeindigen en dat mensen hun religie verlaten en het niet meer volgen, opdat ze Shaitaan en volgen en niet Sayyidina Mohammed (saw) (Mawlana staat op) Sayyidina 'Isa (Jezus) niet en Sayyidina Musa (Mozes) niet. (Mawlana gaat zitten)

Oh, onze Heer, vergeef ons. Vergeef ons en stuur ons iemand om onze passen naar het juiste pad te leiden. Om onze verkeerde weg te leiden naar het juiste pad.

Oh mensen, slaap niet en we zeggen, Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Raheem

Allah, Allah, oh onze Heer. Oh onze Heer, vergeef ons, stuur ons iemand die Uw dienaren van het verkeerde pad naar het juiste pad kunnen leiden.

Tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi, tauba ya Rabbi.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Dome, dome, dome, dome

Fatihah.

45?

Allah zegent jullie, alle luisteraars, in oost en west. Bid voor mij, oh gelovigen. Bid voor mij om niet mijn passen te verliezen aan het verkeerde pad. Oh mensen, bid voor mij, ik ben een zwakke en een erg oude dienaar. Moge Allah mij vergeven en jullie.

Fatihah

UA-984942-2