Go to media page

HAKKI SAVUNANLARDAN OLUN

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Perşembe, Nisan 8, 2010 Lefke, Kıbrıs

Destur Ya Seyyidi Meded

Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah CelilAllah

Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah SultanAllah

Ente Sultan Ya Malikel Mülk…

Destur ya Seyyidi.

Ey insanlar, Esselamun Aleyküm katılanlar. Hakkı savunanlar! Katılanlar Peygamberler Mührü ve şeriatının savunanları olmak ister. Kim bir gece, iki gece, bir hafta, bir ay katılır ondan sonra bırakırsa, bu münafık olmanın işaretidir. Kim dinlemeye yorulup bırakıp kaçarsa şeytanın işçileri olur. Dikkat edin. Kim bu mütevazı toplantıya katılırsa, bu göklerden Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v.) aracılıyla gelen nasihat demektir. Bu ilahi huzurda olan en şerefli ve şanlı olanı dinlemek için tam saygınızı vermelisiniz. O sadece tektir. Âlemlerin Rabbi, La Şerikeleh, ortağı yoktur. Evvelden Ahire olan halifesi de tektir, ortağı yoktur. Hayır, Bire Bir.

Bu, bu gezegende yaşayan bütün insanlar için bir ikazdır. Onlar böyle bütün milletlere olan mütevazı hitaplarla mutlu olmaya çalışmalılar. Eğer doğruları konuşuyorsak ve siz kabul ederseniz size yüksek müjdeler vardır. Nefisleri hoşnut olmayanlar o kimseler nefislerinin kuludur. Nefis de şeytanın kuludur. Onun için Esselamun Aleyküm diyorum. Ey her seviye insanlardan katılanlar! Krallar seviyesinden, Sultanlar seviyesinden, reis seviyesinden, başbakanlar seviyesinden, bakanlar seviyesinden ve bu şekil olanlardan. Hepiniz kulağınızı vermelisiniz ve mütevazı bir toplantıda gelecek olanlara saygı vermelisiniz.

Bu mütevazı toplantı kim için olduğunu sorabilirsiniz. Ve bizde bir mizan kullanın diyoruz. Bu toplantı şeytanı mutlu mu eder zannedersiniz?

Selefi ulemaları Merhaban, söyleyin dinlemeyin. Bu mütevazı toplantıdan şeytan mutlu mu zannedersiniz? Evet, işitiyorum, “Estağfurullah, asla” diyorsunuz. Tamam, bir kimse buradaki toplantımızdan mutsuz olursa o şeytanın grubuna gider ve asla mutlu olmaz demektir. Bu güzel bir ölçüdür ki herkes bu mütevazı toplantı hak mı doğru mu değil mi anlar. Evet, mutsuz olan herkes şeytanın tarafındadır çünkü şeytan asla benden mutlu değil. Şeytan asla mutlu değil ve çok öfkelenir. Bende “Öfken başına gelsin!” derim. Ben zayıf bir kimseyim ama zayıfım, büyük değil. Siz büyük olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama ben zayıf olduğumu iddia ediyorum.

Pekçok insanlar kendilerini güçlü kimseler zannederler. Hayır, ben güçlü biri olduğumu söylemiyorum, hayır. Evet, ben zayıf biri olduğumu söylüyorum ama şeytan ve takipçileri böyle şeyleri dinlemeye ihtiyacımız yoktur diye iddia ederler. Ya…? Onlar çok kibirlidir. Âlemlerin Rabbi başınızı aşağı, ayağınızı yukarıya çıkartsın. Rabbinizden korkun, "ben güçlüyüm çünkü ben kralım veya sultanım veya liderim" demeyin.

Bu üniformayı çıkartın ve aynaya bakın. Aynaya bakın ne göreceksiniz. Kendine bak, dışarıya çıkınca biri sana merhaba der mi? Hayır, kimse. Ama böyle taklit kıyafet giyince bu insanlara bir gösteriştir.

Şimdi insanlar gösterişi severler. Özellikle zirvedeki insanlar çok şeylerle gösteriş yapmayı severler. Oo… “Madalyalarım böyle şöyle” Beklenmedik üniformalarla gelirler ve “Ben buyum” der. O kıyafeti çıkartırsanız kediler ve köpekler bile sizden kaçar. Anlıyor musunuz? Doğru mu yalan mı? Şerefiniz elbiselerinizle olur zannediyorsunuz. Nedir bu saçmalık? Nedir bu saçmalık he…? Ama insanlar akıllarını kayıp ettiler. Akılları yok. Kim tarafından aldanırlar? Onları kim aldatır? Peygamber mi şeytan mı?

Söyleyin, neden söylemezsiniz selefi ulemaları? Ve Cenâb-ı Allah Subhanehu Ve Teâlâ … (arapça) buyurur. Bu arapça mı Türkçe mi? Bu Kelamullah, Kelamun Kâdirun, (arapça). Söylemeli ve insanlara hatırlatmalısınız. Ey insanlar, yüksek binalarınızla aldanmayın. Neden Arabistan kraliyetindeki ümeraları gökdelenler yapmasınlar diye uyarmazsınız? Ne için? Bu münker mi yoksa sünnet mi yoksa müstahak mı, vacip mi yoksa farz mı yoksa müstahak mı? Ne söylersiniz? Neden ikaz etmezsiniz? Neden kendinizi size ait olmayan birşeyle meşgul edersiniz? Ama size ait olanı neden tebliğ etmezsiniz? Beytullah’ın etrafına bakın. O binalar sünnet mi yoksa..Hadisi bilirsiniz. Nebevi Şerif buyurur; Ahir zamanda ümmetim birbirinle rekabet edecekler. Ve … (arapça) diyecekler.

Bu doğru mu değil mi? Neden insanları ikaz etmezsiniz? Neden her zaman o kitapları kolunuzun altında taşır ve gözlük takarsınız, pahalı Aba giyersiniz? Pahalı gözlük takarsınız. Bakın bu (gözlüğün bir camı) düştü. Biri düştü biri...Bundan bakıyorum ama bu düştü. Tövbe Estağfurullah El Aziym. Ama siz …kullanıyorsunuz. Yüksek seviye insanlar böyle kullanırlar biri çıkmış biri göstermez? Neden? Size yeter mi? Cenâb-ı Allah size sormaz mı? Peygamberimizin ilahi ilminden haber geldiğini biliyorsunuz. Bir kimse bir kat yaparsa ve ikinci bir kat daha yaparsa bu asla konuşulmaz. Ama ikinci katın üstüne üçüncüyü inşa etmek isterse melekler ona bağırır; “Ey cahil insanlar, ey gafil insanlar nereye ulaşmaya çalışıyorsunuz?” Men Teşebbe Bi Kavmin Fe Huve Minhum. (Kim bir topluluğa benzerse o kişi o topluluktandır)

Bu doğru Hadis mi zayıf mı? Sahi hadis. Neden herşeyi batılı ülkelerden alıyorsunuz? Onlar inşa ediyor diye onları taklit ediyorsunuz. Melekler onlara bağırır; “Utanın ey Rabbimizin kulları, nereye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Nemrut gibi mi olmak istiyorsunuz? O Cenâb-ı Allah ile savaşmak için o kuleyi yapmıştı.” Estağfurullah. Siz nemrutu örnek mi alıyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz diye neden söylemiyorsunuz? Kim Beytullah’ın etrafında böyle saçma binaları yapma fetvasını veriyor? Sizin Emr-i bil ma'ruf Nehy-i an’il münker (İyiliği emreden ve kötülükten men eden) insanlarınız nerde uyuyorlar mı? Neden söylemezsiniz? Evet, siz Cenâb-ı Allah’ın şeriatına karşı olan birşey yapıyorsunuz. Ama onları kimse ikaz etmez. Onun için şeytan benden mutlu değil. Ve ben zayıf bir kulum. Ama bu ikazları asla sevmezler. Neden? Çünkü böyle konuşmalar onları öldükten sonraki gelecek hayatlarına baktırır ve bunu sevmezler. Onlar birisinin onları ikaz etmelerini sevmezler. Evet, onlar çok öfkelenirler.

Bu hak olan mütevazı toplantıya öfkelenirler. Sohbetimizde mutlu olmayanlar ve beni çok basit kelimelerle konuşturuyorlar. Ama bizimde medetimiz, ilahi desteğimiz var. Her seviyedeki insanlar gelebilir ve bizim sözlerimiz yükselir onların sözleri ayakların altına girer. İngilizcem çok kötüdür, eski bir silah gibidir ama hakiki hedefine ulaşır. Belki ellerinde tomtom silahları vardır ama asla hedefine ulaşmaz. Onun için Subhanallahu Aliyil Aziym, bu bütün katılıp da bir yere yeterlidir diyen insanlara bir ikazdır. Tutarsan bir kere yeterlidir. Tutmazsan yüz kere dinleyebilirsin ama sana faydasızdır, sana iyi birşey vermez. Evet beyim bu...Subhanallahu Aliyil Aziym, bu hassas noktadır. Bir el dolusu insan bile olsa onlara hakkı savunmak için sohbet yap. Hakkı savunanlardan olursan bütün ilahi kimseler seni savunur ve destekler. Ama hakkı destekleyip savunmazsan bütün şeytanlar sana gelir ve seni kendilerinden biri yaparlar

Ey insanlar, ey insanlar, Euzubillahimineşşeytanirraciym demeye başlayamadık ama bu şeytan ve şeytani kalelerine ağır bir bombalamadır. Ey insanlar, şimdi hepinize en mühim nasihat hakkı savunanlardan olmaktır. Kendinizi burada ve buradan sonra kurtarmak isterseniz hakkı savunanlardan olmaya çalışın. Ve hak sizi savunur, sizi burada korur, şerefinizi asla aşağı düşürmez. Burada şerefiniz her zaman yüksek olur. İnsanlar ölü bedeninizi kabre götürürken melekler sizi karşılar. O insanlardan olmaya çalışın. Şeytanın size söylediklerine aldanmayın. Öldükten sonra üniformanızı alırlar. Bunu heryerde kullandın ve sana tören yaptılar ama önemli olan kabre giderken seni karşılamaya kim gelecek? Melekler mi şeytan mı? Götürmek için melekler mi (yoksa) cehennemin işçileri mi gelecek? Bakın, bugün olmaza yarın, bu ay olmazsa gelecek ay. Bu sene gitmezsen seneye kabre gideceksin. Seni kim karşılayacak veya yakalayacak düşünün. Dünya bitecek. Dünyanın kitabı son sayfalarına ulaştı. Kapanacak ve Sur’a üflenecek ve insanlar ilahi hüküm için gelecekler. Cenâb-ı Allah bizi doğru yola getirsin, doğruları savunanlardan olalım. Doğruları savunanlar kurtulacak ve öbürleri bitecek. Cenâb-ı Allah beni affeylesin.

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

Doğruları savunanlar olun burada ve buradan sonra kurtulursunuz.

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

O doğruları savunanlar burada ve buradan sonra şanslılar.

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

Onlar göklerde karşılanacaklar, onlara müjdeler olsun, onlara müjdeler olsun, onlara müjdeler olsun.

Fatiha.

UA-984942-2