Available in: English   Turkish   Go to media page

Birbirinizi Öldürmek Medeniyetse Böyle Medeniyet Batsın!

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Eylül 9, 2011 Lefke, Kıbrıs

Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Allahu Ekber Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber Allahu Ekber Velillahil Hamd. Elfu Salât Elfu Selâm Aleyke Ve Alâ Alike Eshabetike... Meded Ya Ricalallah. Meded Ya İbadallahi Salihin... Bi Medetikum Ya Kutbul Mutesarrif... Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym.

Ey insanlar, katılanlarımız! Esselâmun Aleyküm. Allah’ın selâmı üzerinize olsun. Rabbimiz Cenâb-ı Hak’dan af istiyoruz çünkü bizler çok tembel ve Rabbimizin emirlerine dikkat etmeyen kimseleriz. Bu da insanoğluna büyük sorunlar yapar. Doğudan batıya kuzeyden güneye belki 5 milyar veya daha fazla insan var; onların çoğu Cenâb-ı Hakkın ilahi emirlerine karşı dikkatsizlerdir. Bu insanoğlu için en büyük utançtır.

O bizi yaratıp bize kimsenin vermediği şeref ikram eyledi; ilahi lütuflarından verdi ve bizler O’nun emirlerine uyarsak, ebedi şeref istememiz bizim bu hayattaki şerefimiz olur. O zaman mutlu oluruz, mutlu bir hayata ulaşırız. Çoğu insan mutlu bir hayatın peşine koşar, zevklerle dolu bir hayat ister. Onlar ölüm olmayan bir hayat isterler, onlar ebedi hayatta kalmak isterler ve bu insanoğluna verilen ikramlardır. Onlar tatlı ve sonsuz bir hayat yaşamak isterler; lâkin, istedikleri her şeyi elde edecekleri sonsuz bir hayata ulaşacakları yoldan gitmezler. Onlar şeytan ve takipçileri tarafından aldatılıyorlar; onlar tatlı, mutlu hayatın sadece sınırlı bir hayat için olduğunu zannederler, lâkin Âlemlerin Rabbi insanoğluna, “Eğer onlar doğru itaatkarlık üzerine olurlarsa Ben onlara sonsuz bir hayat ikram ederim” diye söz verdi.

Lâkin, insanoğlu devamlı şeytan ve şeytani fikirler peşine koşarlar ve “Bizim hayatımız çok kısa bir zaman içindir daha fazlası yoktur” derler. Ve şeytan onlara “Mümkün olduğu kadar hayatınızda, kısa bir zamanda olsa, her şeyi tadın. Kısa bir zamanınız var, mutlu olun; onun dışında bir şeye ulaşamayacaksınız, sizler yok olacaksınız” der. Bu şeytani fikirlerdir ki bu insanlara bu yanlış şeytani fikirleri kabul ettirir. Onlar, “Bu yaşayacağımız çok kısa bir zamandır, ondan sonra toz olacağız” derler. Hayır! Sizi Yaratan sizi toz yapmaktan razı değildir. O kullarına sonsuza kadar zevk alsınlar diye sonsuz bir hayat ikram etmeyi sever.

Ey insanlar! Aldanmamaya çalışın. Şeytan en büyük yalancı ve aldatıcıdır. Sizi aldatmak için pek çok tuzak kurar ve sayısız hileler yapar. Şeytanın size söylediğine inanmayın! Bu hayattan sonra sonsuz hayat olacaktır, bu hayat ya cennette olacak ya da cehennemlerde olacaktır. İnsanoğluna iki fırsat vardır.

Onun için, ey insanoğlu! Aklınızı, zihniyetinizi kullanın ve “Bizleri vâr eden Rabbimiz, kulları hakkında her şeyi bilir. O insanoğlunu yarattı ve insanoğlunun hakiki yaratılma gayesini bilir” deyin. Hiç akıllı bir kimse “Biz hayvan gibi olmak, yiyip içip sadece çocuk yapmak için yaratıldık” diyemez. Bu insanoğlu için hakiki yön değildir. Cenâb-ı Hak insanları hayvanlar gibi yapmayı asla sevmez. Bunu söyleyen bir kimse hayvanlar seviyesinin altındadır.

Âlemlerin Rabbi binlerce peygamber aracılıyla bildirmiştir: “Ey insanlar! Sizler Rabbinizin “OL” diye buyurduğu ilahi emriyle yaratıldınız ve yaratılacak olanlar hazır olmuştur. Sizler Yaratanınızın gücü, yüceliği, ve şânının iradesi hakkında bir şeyler bilmeye çalışmalısınız. Biraz aklınızı kullanırsanız hakiki yönlere, hakiki hedefe veya amaca ulaşırsınız. Bunu bilmeye ve düşünmeye çalışın!

Söylemeye üzgünüm ki Müslüman ülkeleri bile gençlere Rablerini, Yaratıcıyı öğrensinler diye böyle ilimleri kullanmazlar. Onlar şeytanın yollarını takip ederler ve şimdi gördüğünüz gibi şeytan onları cehennemlere düşürür. Belki 5 milyar veya daha fazla insanlar mutsuzlar ve kendilerini öldürürler, birbirleriyle savaşırlar. Öldürmenin ne bir anlamı, ne bir tadı nede bir hikmeti vardır. Ne için öldürürsünüz? İnsanın insanı öldürmesinin faydası nedir? İnsan öldürmenin faydası nedir? Dehşetli silahlar taşımanın ne faydası vardır? Bir karınca başka bir karıncayı öldürmek istemez. 21. Yüzyılın insanları hayvanlar seviyesinin altındadır. Çok zayıf bir varlık olan karınca asla başka bir karıncayı öldürmeyi düşünmez, ama siz insanoğlu nasıl bütün insanoğlunu öldürmeyi düşünürsünüz? Neden? Bu insanoğluna şeref mi?

Lâkin hiç bir din adamı insanlara bir şey söylemiyor. Kutsal kitaplarda bir insanın başka insanı öldürmesi en büyük günahtır diye bahsedilir. Cenâb-ı Hak onlardan intikamını alacaktır! Sizler bir karıncayı bile sebepsiz öldüremezsiniz. Neden? Şimdi insanlar medeniyetin zirvesine ulaştık derler. Birbirlerini öldürmek medeniyetse böyle medeniyet batsın! Cenâb-ı Hakkın göklerden gelen laneti üzerlerine olsun! Onlar şeytanın hakiki temsilcileridir.

Şimdi insanların çoğu şeytanın temsilcileri olmaya koşarlar; onlar şeytani emirler altındadırlar. Şeytan onlara, “Birbirinizi öldürmek için bakın ve böyle dehşetli silahlar kullanın” der. Birbirinizi öldürmenin size ne faydası var? Size burada ve buradan sonra ne şeref verir? Cenâb-ı Hak bizi affeylesin.

Ey insanlar, düşünün. Eğer düşünmezseniz göklerin melekleri o zalimlerden intikamını alacaktır. Bizler Rabbimizden bizi şeytani fikirlerden korumasını isteriz. Bütün insanoğlu birbirini öldürürse şeytan mutlu olacak. İnsanların birbirlerini öldürmesi şeytanın son noktasıdır. Ey insanlar! Neden Rabbinizin emrini işitmezsiniz ve şeytanı takip edersiniz? Rabbiniz size “Öldürmeyin!” buyuruyor. Şeytan size “Öldür!” diyor. Sizler nasıl “Bizler mükemmel kimseleriz ve medeniyetin yüksek noktasına ulaştık” dersiniz? Bu mu sizin medeniyetiniz? Onların medeniyeti batmalı.

Onun zaman zaman ilahi öfkesi insanlara gelip döner ve insanlar titrerler. Eğer bu bize gelirse insanoğlundan veya evlerinden veya yaptıkları her şeyden hiç birşey kalmaz derler. Ey insanlar! Cenâb-ı Hakkın sonsuz gücünden korkun. O her şeyi yapabilir, lâkin sizler hiç birşey yapamazsınız. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin.

Ey insanlar, hoş geldiniz. Bizler Cenâb-ı Haktan insanoğlunu zalimlerin ellerinden kurtarmasını istiyoruz. Cenâb-ı Hak onları yok etsin ve bizlere hakiki ilim verecek ve hayatımıza hakiki yönler verecek iyi birilerini göndersin. Cenâb-ı Hakka ve en sevgili kulu olan Seyyidina Muhammed (s.a.v)’e şükür ediyoruz.

Fatiha.

Ey insanlar şimdi namaz kılalım. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Ben kendim ve kullardan olan herkes için af istiyorum.

UA-984942-2