Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

Allah's Heilige Naam Ad-Daar

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

24 December 2009 Lefke Cyprus

Dastoor ya Sayyidi. Meded, Meded ya Sultaan al-Awliya (Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd!

Ik ben moslim. Wij zijn allen moslims. Niemand kan mij beschuldigen dat ik dat niet ben. Ash-hadu an la ilaaha illa-Llah laa shareeka lah, wa ash-hadu anna Muhammadan `abduhu wa habeebuhu wa rasooluh, sall-Allahu `alayhi wa sallam (Sultaan gaat zitten).

Madad yaa Sultaan al-Awliya. Madad yaa RijaalAllah. Madad yaa Saahib az-Zamaan. Madad yaa Saahib al-Imdaad.

Assalaamu `alaikum, oh mensen, in oost en west op deze planeet op deze dunya, assalaamu 'alaikum. Ik vraag de genade van Allah de Almachtige over ons allen. Laat je hart alstublieft horen. Wees niet vol met satanische slechte eigenschappen en vuile intenties. Shaitaan heeft altijd slechte intenties en vraagt nooit om in zijn hart goede intenties te hebben. Shaitaan is weggestuurd, weggestuurd van de Goddelijke Aanwezigheid door de Heer der Hemelen.

Jullie, oh mensen, probeer altijd goedheid te behouden in jullie harten; goed geluk, goede intenties voor iedereen. Zoveel als je zulke kostbare dingen of gedachten in je hart hebt, zal het jou dichterbij je Heer, Allah de Almachtige brengen.

Ik ben een zwakke dienaar. Namens hen uit de hemelen spreek ik jullie toe. Zeg niet dat ik iets weet of niet. Als ik iets weet, is het een geschenk van heiligen. En jullie moeten proberen heiligen te zijn: dat is jullie goed einde. Als een persoon vraagt om hun levens te laten eindigen op een goede manier manier, op een betere manier, dan moeten ze proberen hun harten te vullen met genade voor alle schepselen. Als jullie goede intenties dragen voor iedere schepsel, geven ze jullie wat ze geschonken hebben gekregen van hun Schepper.

Oh mensen, oh mensheid, kom en luister en denk erover na. Assalaamu `alaikum nogmaals, om je dichterbij de heilige associatie te brengen of heilige bijeenkomst. Zoals we de Zegel der Profeten (s) moeten volgen, de leer voor de gehele schepping betreffende wat het beste voor hen is of waarvoor ze gecreëerd zijn. Want niemand kan in staat zijn voor hun Schepper te staan en te spreken. Dat kan niet. Hij is Allah de Almachtige, de Genadevolle. Niemand weet over Zijn bestaan. (Het Arabische woord hiervoor, "wujud''.) Het is onmogelijk voor wie dan ook om Zijn bestaan te kennen, onmogelijk.

Oh mensen, nog een keer assalaamu `alaikum. Dit is een heilige nacht in een heilige maand. Het is waarschijnlijk na de heilige maanden Ramadan, Rajab, Sha'baan, de meest kostbare en meest heilige maand van de twaalf maanden. En luister, want Allah de Almachtige schenkt aan de mens om te kunnen luisteren, om te kunnen begrijpen. Want de weg van begrip komt door de oren en ook door de ogen. En we zijn allen zwakke dienaren van onze Heer. En we moeten zo nederig zijn, nederig, nederig.

Oh mensen, we moeten leren dat de Zegel der Profeten (s) zei, "Talaba 'l-`ilmi fareedatun `ala kulli muslim wa muslimah". De Heilige Profeet (saw) zei over het leren dat het een verplichting is aan alle gelovigen, man of vrouw. Daarom moeten we leren of proberen te leren. Van wie moeten jullie leren? Van degene die weet moet je leren. Niet van onwetende personen. Nee, hij die weet, leer van hem. Wees niet bedrogen door geïmiteerde titels. Geïmiteerde titels geven nooit een eer aan de mensheid. Nee. Dat is jullie geschenk, wat jullie hebben is jullie geschonken. Als jullie iets hebben, houd je het voor jezelf en geef je het niet aan anderen. Ja, geïmiteerde titels. Mensen geven de voorkeur aan sommigen (titels) boven de andere, geen waarde. Het is alleen voor dit gelimiteerde leven, voor het tijdelijke leven. Mensen vermaken zich omdat men zegt, "Waar ben je afgestudeerd?" "Die daar is een doctor, afgestudeerd aan ...." Ha ha ha (Sultaan schiet in de lach) Onze salafi 'ulama's zullen erg boos zijn. Het maakt niet uit. Als ze boos zijn, schaden ze zichzelf niet mij. Wat betekent Daar? "Ad-Daar jalla jallaalaluh," wat betekent het? Vertel het me (Oh 'ulama). Je denkt dat je iemand kan schaden, maar dat kun je niet.

Er was eens, de tijd van Ahlu 'l-Bayt, jullie moeten hun je eer geven, alle koningen presidenten en dictators zoals de Heer der Hemelen ...... ken je Arabisch of niet? Ik kijk om te vinden, ik vergeet. Salafi 'ulama kennen jullie Arabisch? Ja, jullie kennen dat. Wat betekent "ad-Daar"? Jullie kunnen boos zijn voor een bepaalde reden op mij. Maar ik ben niets. Maar jullie zeggen, "We zijn iets." Je kunt niet iets schaden die beweert, "Ik ben niets." Als iemand zegt, "Ik ben niets", wat ga je dan doen tegen diegene? Niets. Maar zij die zeggen, "We zijn iets", de heilige opdracht komt, "Hak hun hoofd eraf." Als een persoon zegt 'ik ben niets', hoe kun je een niets hakken? Je zwaard doet als dit (handgebaren van een zwaard in de lucht) als dit als dit, maar snijd niets, astaghfirullah, astaghfirullah.

Je moet geloven dat Allah de Almachtige, Zijn Naam 'Ad-Daru jala jalaluhu' . Niemand kan iets doen tegen iemand anders als de Heer der Hemelen er niet naar Vraagt. Als Allah de Almachtige 'Ad-Daar' niet als één van Zijn negenennegentig namen had, zou Shaitaan nooit weggestuurd zijn. Hij zou altijd zijn positie behouden, maar de Heer der Hemelen, wanneer een persoon beweert dat hij iets is, dat niet voor zijn autoriteit is, kan het niet schadelijk zijn. Als Allah de Almachtige diegene traint, reikt Zijn Goddelijke Boosheid naar diegene en neemt dat weg. Zoveel mensen worden boos. Als je iets met je handen kunt doen, doe het. OF als je beweert dat je alles kunt doen tegen diegene, dat kun je niet. We spreken nu van oost tot west van boven naar beneden, boven verdieping, beneden verdieping, we mogen spreken. Sommigen worden boos en misschien denken ze dat ze alles kunnen doen.

In de tijd van Hajjaaj azh-Zhaalim, ken je die? Zoveel mensen kennen en zoveel mensen kennen hem niet. Hajjaaj azh-Zalim is een bekende onderdrukker. (Een Irakees zegt Sheikh Hisham). Ahlil Irak (gelach). Diegene was tegen Ahlu 'l-Bayt (zegeningen op hen allen), de heilige erfgenamen van Rasulullah (saw) (Sultan staat en zit). Hij was in Baghdad en hoorde over Sayyidina Zayn al-'Abideen. "Wie is diegene waar mensen achteraan rennen? Ik moet kijken en hem spreken. Ik moet begrijpen wie dat is en ik zal proberen hem mij te leren kennen. Breng hem naar mij."

Ze gingen en zeiden, Zayn al-'Abideen, Amir al-Mu'mineen's afgevaardige, Hajjaaj azh-Zhaalim vraagt dat u hem komt zien. Zayn al-'Abideen was 13, 14 jaar oud. Moge Allah (swt) hem zegenen, de familie van de heilige Profeet (s). En zij brachten hem twaalf, dertien of veertien jaar jaar oud. En Hajjaaj zat op zijn stoel en hij gaf nooit respect en eer dat hij een kleinzoon is van de Zegel der Profeten (s), en vroeg "Wie ben jij?" En Sayyidina Zayn al-'Abideen antwoordde, "ana Zayn al-'Abideen." En Zayn al-'Abideen (a) vroeg, "Wie bent u? En van welke stam?"

En Hajjaaj verschool zijn stam, want zijn stam was geen goede stam. En Sayyidina Zayn al-'Abideen (a) zei, "Wat u zegt is niet waar, u bent van die stam." En Hajjaaj werd boos nadat dit hem werd gevraagd. En Sayyidina Zayn al-'Abideen (a) antwoordde aan die satan dit en dat en uiteindelijk werd het Hajjaaj Zalim teveel. "Oh jongeling, heb je niet gehoord van mijn macht? En mijn positie? Ben je niet bang voor mij? Ik kan opdracht geven dat de uitvoerder het hoofd afsnijdt van mensen. Ik kan hem opdracht geven om een van mijn uitvoerders jou te onthoofden. Heb je geen vrees voor mij?"

En kijk, "Oh Hajjaaj er is nog niet eens het nieuws gegeven aan Engel Azra'eel (as) om mijn ziel te nemen naar Allah de Almachtige. Hij (azh-Zhaalim) beefde voor deze dertienjarige. "Ik heb nog niet gehoord dat Azra'eel (as) toestemming heeft gekregen om mij te doden en te komen." En hij (azh-Zhaalim) ging omhoog en omlaag. Dat is nou Ahlul bayt, baytu 'l-hikmah wa baytu 'l-ilm, Sayyidina `Ali karam-Allahu wajhah (familie van wijsheid en familie van kennis, het nageslacht van Sayyidina `Ali, moge Allah zijn gezicht veredelen). "Zeg niet zulke dingen, we zijn van het huis van de Zegel der Profeten, Habibullaah's nageslacht. U kunt niet zo tegen mij spreken, ik ben niet bang als u schreeuwt. Wat u zegt, is voor u en niet voor mij."Hajjaaj azh-Zhaalim beefde en zei hem vlug weg te laten gaan zoals hij wilt.

Dit is een passend verhaal voor die mensen die denken, "We kunnen doden, we kunnen hakken, we kunnen zulke dingen doen." Nee. Als de Heer der Hemelen vraagt dan kun je iets doen. Want niemand kan iets doen zonder de naam van Ad-Daaru al-Jalaluhu'. Je kunt niet schaden of doden, je kunt niets doen als Allah de Almachtige dat niet vraagt voor die persoon. Als de Heer der Hemelen die persoon beschermt, kan niemand iets doen.

Eens was de Profeet (saw) in gevecht en hij (s) en de Sahaba stopten op een plateau. De Sahaba's namen hun rust en Rasulullah (saw) hij ging een beetje omhoog daar was een boom en op die boom was nam hij een beetje rust. Plotseling was daar één mina 'l-badoo (een bedouine) die naar hem keek. Die bedouine kwam met zijn zwaarde en zei, "Oh Muhammad (saw) wie kan je nu beschermen tegen mijn zwaard?" De Profeet (s) zei, "Allah!" Toen Rasul (saw) antwoordde op de vraag, "Wie beschermt jou nu tegen mij?" Doordat hij "Allah!" zei, viel het zwaard uit zijn hand. Rasul (s) nam het zwaard in zijn hand en zei, "En wie kan jou nu beschermen tegen dit zwaard?"

Mensen denken dat islam is iets dat als een sprookje is. Iets dat geen realiteit is en geen zorg draagt. Thuuu (spuug gebaar) aan hen die dit beweren. Zij moeten onder de aarde zijn. Dat is deenullah, Allah de Almachtige's religie waarin Hij zijn dienaren opdraagt, "Kom tot de islam!" Rasulullah (saw) zond zijn heilige brief aan keizer Ceaser van Constantinopel. Er was op geschreven, "Kom tot islam en wees in veiligheid hier en in het hiernamaals." Daarom zullen zoveel mensen boos zijn op wat we zeggen. Ad-Daar, Oh Allah, Ad-Daar, Oh Allah.

Als jullie denken, "We kunnen een persoon schaden," dan ben je op het verkeerde pad. Je moet geloven dat Allah de Almachtige schenkt of Zijn geschenk wegneemt.

Assalaamu `alaikum, wees niet achteloos. Oh mensen, ik vraag niets van dunya, maar zoveel mensen met geïmiteerde titels vragen iets van dunya. Dunya onder mijn voeten. Ik ben op mijn weg naar mijn Heer en jullie denken dat jullie niet in de heilige aanwezigheid van jullie Heer zullen zijn. Je maakt nog steeds problemen over macht in deze dunya. Ze laten deze tong spreekt over werkelijke islam en de realiteiten ervan. Zo niet, mag je vrezen dat je in de morgen een dood lichaam in bed bent. "Dat kan niet!" Ja, dat kan. Wees gewaarschuwd, wees gewaarschuwd.

(Rubba ash'ath aghbar) law aqsama 'ala allahi la-abarrah - het kan iemand met warrig haar, bevuild zijn die een eed aflegt bij Allah en Allah kan het in vervullig doen gaan.

Kijk niet naar hoe een persoon gekleed is. Er zijn zoveel mensen die niets kunnen vinden van kleding zoals jij het wilt. Maar hun woorden komen niet terug naar hen, de Heer der Hemelen kan zeggen, "Mijn dienaar vraagt, het moet zijn." Het is een lange verhaal om wakker te worden. Ik vraag niet om een jalalatul malik (koning) te zijn, om een Grootmeester te zijn, om een zijne heiligheid te zijn, allen ervan zijn waardeloos. Alle titels die mensen je geven. Geen realiteit, wees niet bedrogen maar probeer een titel te krijgen in de Goddelijke Aanwezigheid. Dat is onze laatste verlangen dat de Heer der Hemelen ons roept, "Oh Mijn dienaar, ya 'abdi, ya 'abdi, ya 'abdi."

Beweer niet dat je alles weet, nee. Zeg niet dat onze mening waar is, en die van anderen verkeerd zijn. Nee, behoud je adab met Saahibu 'l-Adab, met Rasulullah (saw)en Allah (swt) zal je beschermen en je accepteren.

Eerst vraag ik vergiffenis, maar zij maken een zwakke en oude dienaar om alle mensen toe te spreken in oost en west. Als iemand zegt dat dat niet waar is, dan staat de verantwoordelijkheid op mij en niet hen.

Moge Allah (swt) mij vergeven, en hun vergeven en ons vergeven voor de eer van de Zegel der Profeten Sayyidina Muhammad (saw) (Sultan staat op).

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, SubhaanAllah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultan Allah

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Oh mensen, jullie moeten weten dat als iemand probeert als een ander te zijn, hij en de ander op dezelfde weg zitten. Dat is een belangrijke waarschuwing, want nu zegt de gehele moslimwereld ook dat deze nacht een heilige nacht is (Kerstmis) en zij zijn leugenaars! Het kan geen heilig nacht zijn deze nacht, want er is geen spiritualiteit er zit niets in. Mensen dragen zeer modieuze kleding en ze maken hun huizen schoon en hun auto's ook en ze open nieuwe auto's en dekken hun tafels. Ze verlichten hun huizen. En het spijt me te moeten zeggen dat zoveel moslims, moslims ook, zij rennen om ook westers te zijn zoals christenen het doen. Het is niet goed, dat kan hen dragen naar een hemelse straf.

Moge Allah (swt) me vergeven.

Fatihah

Dank jullie voor het luisteren. Ik weet niets maar wat naar mij hart komt van hen uit de hemelen, van de heiligen, probeer ik te spreken. Mijn Engels is zo slecht, maar als Allah de Almachtige vaagt je iets te laten begrijpen dan zal je het begrijpen. Ik vraag vergiffenis voor mij voor jou en voor elke achteloze moslim, en ik vraag ook hidayat, leiding voor christenen. Ze maken hun religie als een theater. Fantasie. Ze maken hun heilige nacht om een feestnacht te laten zijn. Parkinson? (zoekend naar het woord feest) Het is niet goed. Het geeft ons geen enkele eer om verkeerde weg van christenen en anderen te volgen. Onze weg is het ware pad dat on nar de hemelen leidt. Maar hun weg zend hen waarlijk naar duisternis onder de grond.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Ik vraag om het de laatste Kerstmis te laten zijn, als Jezus Christus komt, zal hij zulke dwaasheden wegdoen. Weggooien.

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Oh onze Heer, vergeef ons voor de eer van de meest geëerde in Uw Goddelijke Aanwezigheid.

Fatihah

50 minuten?

(Sultan lacht op antwoord 51.)

UA-984942-2