Available in: German   English   Dutch   Go to media page

Zeg, Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem!

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

11 December 2009, Lefke Cyprus

Jumu’ah Sohbah

(Sultaan staat op)

Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd! Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi ‘l-hamd! Allahuma salli wa sallam wa baarik `ala Sayyidina Muhammad! (Sultaan zit weer)

As-salaamu 'alaikum. Oh mensen, zeg a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Degene die bescherming vraagt moet a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem zeggen, al het kwaad en alle duivels behoren tot Shaitaan. Shaitaan is hun docent, Shaitaan die altijd ongehoorzaam is aan Allah de Almachtige. En zeg bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Dat is ons zwaard tegen onze ego's en tegen Shaitaan, en ons zwaard tegen de hals van duivels.

Oh onze Grandsheikh (q), de meester van deze wereld, de meester van dit planeet. We vragen van uw hemelse kracht om uw mensen te bereiken waar u verantwoordelijk voor bent, in de hemelse nabijheid van de Zegel der Profeten (s).

Oh mensen, gebruik altijd a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem en bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem. Dat is onze bescherming hier en in het hiernamaals. Degene die vergeet bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem te zeggen, heeft hemelse niveaus vergeten. Zijn naam zal nooit worden geschreven dat hij de hemelen mag betreden of bereiken. Als iemand geen bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zegt, is het onmogelijk om hun hemelse niveaus te bereiken. Het is belangrijk. Mensen zijn het nu vergeten. In het bijzonder de moslim wereld, zij hebben hun kans verloren van hemelse krachten die hen bereiken via bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem.

Oh onze luisteraars, van oost tot west, van noord tot zuid, hoor en gehoorzaam. Probeer gehoorzame dienaren te zijn. Kijk hoeveel staten, denk je dat één van hen, als ze mensen aanspreken, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem zeggen? Wordt wakker! Schande aan hen, ze zeggen dat ze president zijn en minister president, koningen, sultaans, amirs. Ik heb nooit gehoord, misschien zeggen ze het maar ik hoor het ze niet zeggen als ze mensen aanspreken, dat ze met bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem beginnen. Je moet dit zeggen, als je dit niet zegt, zul je niet beschermd of beschut zijn tegen Armageddon. Armageddon staat voor de deur.

Vrees niet tegen de varkensgriep, dat is niets. Maar er komt iets dat benoemd is door de verklaring van iedere profeet, dat voordat de laatste dag komt, voordat de Dag der Wederopstanding komt, zal de Grootste Oorlog (Armageddon) plaatsvinden. Zoiets is van begin tot eind nog nooit gebeurd. Zoveel mensen zullen overlijden, en verwoestingen zullen plaatsvinden om hen tot stof te maken, niets blijft van hen over, alleen as. Toch proberen onze moslimstaten geen (Sultaan doet zikr) bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem!

Je kunt van oost tot west lopen. En de moslim ummah renden als rivieren van ongekende woestijnen naar het oosten en westen en zeiden (zikr) bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem, bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem!. En engelen kwamen. Toen de mushriks, de idool aanbidders tegen de islam in gingen en tegen de mensen van islam zeiden samen met hun Profeet (s) bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem." En Allah de Almachtige stuurde Arabieren die Ayatu'l-Kareemah, ze kennen het. "Jumdidkum rabbukum bi-ghamsati aalaafin mina 'l-malaaikati musawwimeen - Ja, indien gij geduldig en rechtvaardigt zijt en zij (de ongelovigen) u dadelijk in wilde vaart aanvallen, zal uw Heer u met vijf duizend nedergezonden engelen bijstaan." (Surah al-Imraan 3:125).

En toen Rasul (s) zag dat de engelen kwamen op paarden en musawwimeen, het einde van de tulband van Profeet (s) was zo (hing los), en hij vertelde Ayatu'l-Kareemah. De Arabieren kennen deze Ayatu'l-Kareemah, maar ze gebruiken het niet en dragen een stof op hun hoofd. Het is niet goed voor hun. Ze moeten de sunnah, de weg van de Zegel der Profeten (s) behouden. Ja, ze gebruiken de tulband niet. Als ze dit zien, worden ze heel erg boos. Duizendmaal schuld aan hen, degenen die weigeren de tulband te gebruiken. Ze zullen spijt hebben.

Dit (tulband) is een bescherming. Als vuur van de hemelen neerdaald, zij die op hun hoofden tulband met staarten dragen, zal hen niet kunnen raken. En vrouwen waarvan de hoofden bedekt zijn, niets raakt hen. Heilige commando van hemelen, je moet je behoeden. Als je je niet behoedt, zul je moeten lijden. Ja, alle mensen moeten naderen tot wat de Zegel der Profeten Sayyidina Muhammad (s) (Sultaan staat op en zit weer), je oproept te doen. Ik ben alleen een zwakke waarschuwer aan jullie. Behoed jezelf. Schaam je niet tegenover diegene die de hemelse opdrachten en verschijningen laten liggen. Want deze hemelse verschijning van mu'min is hemels. Engelen bevinden zich op die weg. Ja, Allahu akbar, Allahu akbar.

Oh onze Heer, laat ons niet over aan onze slecht ego's. De slechte ego volgt Shaitaan. En wees niet zoals Shaitaan, dat Allah de Almachtige de engelen opdroeg om sajda te maken voor Adam (a). Salafi mensen zeggen dat het kussen van handen haraam is.Wat dacht je van sajda? Ze zijn Arabier en reciteren de Heilige Qur'aan en zien dat Allah de Almachtige de opdracht geeft om sajda aan Adam (a). Maar ze zijn zo geleerd. Als je iemands handen kust, zeggen ze mushrik, mushrik (idool aanbidder). Zij zijn mushrik!

Oh salafi en wahabi 'ulama. Oh PhD doctoren, je bent zo trots om handen te kussen. Maak je jezelf niet schoon? Kom en onderwijs mij. Ik kan je onderwijzen van oost tot west. Ze gebruiken geen water niet om zich te wassen, ze gebruiken toiletpapier. "We kunnen het niet aanraken." Laat Shaitaan je raken (gelach)!

Oh mensen, engelen schrijven dit niet op voor mij (aan de linkerkant). Ze schrijven alleen goede en niet de slechte dingen. Hij is met pensioen (ouder dan 80 jaar) (gelach). Ik spreek de waarheid! Wat zeg je? Ja, Shaitaan, Allah de Almachtige droeg alle engelen op om in sajda te gaan en ze gingen allen in sajda. En alleen Shaitaan zegt "Ik doe het niet, ik gehoorzaam niet." Arabieren zullen erg boos zijn. Ja, ja. En kijk naar de karakteristieken van Shaitaan. Shaitaan zegt "Ik zal nooit in sajda gaan voor Adam (a)!" En iedere 100.000 jaar draagt Allah de Almachtige de engelen op om Shaitaan uit de hel te halen en hem hier te brengen. De engelen brengen hem en de Heer der Hemelen Draagt de engelen op hem te vertellen en ze roepen Adam (a) en zeggen '"Oh Iblees, maak sajda en betreed het Paradijs." Hij zegt, "Ik maak nooit sajda voor Adam (a), nee, nee, nee." Neem hem terug naar het vuur, dat is de gewoonte van Shaitaan. Daarom, wees niet zoals Shaitaan die zegt, "We laten het gemoderniseerd leven niet en we laten nooit de nieuwe mode, en we laten nooit het westerse leven. We komen niet terug naar islam." Volg Shaitaan niet. Kijk naar hemelse commando van Allah de Almachtige.

Oh mensen je zult voor eeuwig blij zijn, eeuwig leven voor jou. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tawbah yaa Rabbee. We vragen zoals onze meest geëerde Profeet (s) zei,"Oh onze Heer laat ons niet over aan onze slechte ego." Ik zeg dit alleen en vraag om bescherming. Bescherming is ons zwaard om a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem en bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem te zeggen. We moeten het gebruiken anders kunnen we onszelf niet redden. Oh mensen probeer daarom altijd a'oodhu billahi min ash-Shaitaani'r-rajeem en bismillahi'r-Rahmaani'r-Raheem te zeggen. Als je niet hoort en gehoorzaamt, zul je zien wat er zal gebeuren met jou voordat laatste dag voor de Dag der Wederopstanding aanbreekt. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.

Ik was in Madinat al-Munawwarah en zag de maansverduistering, en ik hoorde van minareten van de heilige stad een paar vreemde geluiden die zeiden astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Een geheim geluid hoorde ik. Ik was in afzondering, op 15e van Rajab hoorde ik dat er een verduisternis plaatsvond, een geheim geluid via de minaret van de heilige tombe van de Zegel der Profeten (s) zei astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.

Oh mensen er komen zoveel tekenen en je moet astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah zeggen. De Zegel der Profeten (s) zei "Dagelijks zeg ik 70 x astaghfirullah." Wat dacht je van on ons? 70 miljard is niet genoeg voor ons.

Tawba yaa Rabbee, astaghfirullah. Tawbay yaa Rabbee, astaghfirullah.

Fatihah

UA-984942-2