Available in: English   Bahasa   Dutch   Japanese   Go to media page

Technologie, als trots van de mensheid, is beëindigd

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

18 maart 2011 Lefke, Cyprus

Assalaamu ‘alaikum (Mawlana staat op)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi 'l-hamd! Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaaha illa-Llah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi 'l-hamd! Alfu salaat, alfu salaam `ala Sayyidi 'l-Awwaleen wa ’l-Akhireen, nabi akhiriz-zamaan Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa aalihi wa saahbihi ajma`een, wa man tabi`ahum bi-ihsaan ila yawm ad-deen.

A`oodhu billahi min ash-Shaytani 'r-rajeem. Bismillahi 'r-Rahmani 'r-Raheem!

(Mawlana gaat zitten)

Oh aanwezigen, oh mensheid, onze aanwezigen van oost tot west, van noord tot zuid. Aan een ieder van de mensheid geeft Allah de Almachtige eer. Hij heeft hen geschapen als de meest geëerden van Zijn schepselen.

Oh mensen, hoor en luister en gehoorzaam. Oh mensen, probeer te geloven in Wie jullie geschapen heeft. Wie heeft jullie zielen geschapen? Wie heeft jullie fysieke Zijn geschapen? Denk erover na en dank onze Heer, onze Schepper.

Meest glorieuze en meest machtige is Allah. Probeer geen vragen te stellen over Zijn bestaan. Maar mensen zijn nu dronken. Zij gebruiken hun mentaliteit niet. Voordat jullie vragen stellen over de Zijn van Allah de Almachtige, stel vragen over jullie zelf. Wie ben je? Weet je wie jij bent? Weet jij waar je vandaan komt? Weet je hoe je bent gekomen? Hoe weet je wat je weet over dit leven? En vraag (je) hoe je dit leven zal verlaten? Om dood te gaan, wat is de werkelijke betekenis van doodgaan? Iedereen weet over het doodgaan. Vraag jij je af, “Hoe leef ik en hoe ga ik dood?” Je vraagt dit niet maar (wel), “Wie is Allah, waar is Allah?”

Mensen die leven in de 21e eeuw stellen zulke dwaze vragen. Voordat zij vragen stellen over hun identiteit, stellen zij de vraag, “ Wie is Allah? Wie is God?” Hij is het die jou geschapen heeft. Weet jij hoe je bent geschapen? Weet je hoe je geschapen bent en deze leeftijd hebt bereikt? Kijkend, horend, denkend en begrijpend? Waarom gebruik je jouw begrip niet voor jezelf (door te vragen), “Wie ben ik? Hoe ben ik hier(gekomen)?” Allah Allah, subhaanAllah.

Oh mensen, in oost en west, van noord tot zuid, in continenten en op oceanen. Sinds één week zijn er veranderingen in alles, door zo een enorme en verschrikkelijke gebeurtenis dat heeft plaatsgevonden. Ja, hebben jullie ervan gehoord of niet? Ja, en jullie beven. Pas een week geleden, afgelopen vrijdag, heeft er een gebeurtenis plaatsgevonden, een onverwachte gebeurtenis in het verre oosten. Het laatste punt van continenten in het verre oosten, daar is een oceaan. En dan komt er een andere continent. De Grote Oceaan, is een grote oceaan.

Ik stel een vraag, soms komen er sommige mensen bij mij, en zij willen laten zien dat zij iets weten (kennis hebben), en dat wat ik weet niets voorstelt. Ik zeg, “Vertel mij, ik weet niets maar jij zegt alles te weten, hoeveel emmers water zitten er in die Grote Oceaan?” ..(Turks).. Zij beweren, “We weten alles.” Hoeveel emmers ( zitten er dan) in de Grote Oceaan? Hoeveel en waar komt het vandaan? Waar komt dat water vandaan? Waarom denken zij daar niet over na? Zij weten alleen, “We komen van aarde en gaan terug naar aarde.” Is dat je volledige kennis? Vertel. Je zegt, “We hebben het hoogste niveau van alle wiskunde bereikt.” Goed, heel goed. Dan stel ik zo een vraag aan je, “Hoeveel emmers bevat de Grote Oceaan? Vertel het mij, en vanwaar komt het?” “Oh sheikh, we denken dat er teveel emmers water in de Atlantische Oceaan zit, daarom is er een andere plaats gegraven en worden er emmers water genomen en daar geschonken. Dat is onze kennis ja.

La ilaaha illa-Llah, zij zeggen dat deze aarde net een voetbal is, een globe. Ik vraag, “Een globe?” Hoe kan het (dan) dat (het water uit) deze grote oceaan niet valt? Hoe kan dat? Hoe kan dat gebeuren? Het water van de Grote Oceaan komt er niet uit? Geen antwoord, maar ze vragen wel, “Wie is Allah?” Laat dat maar en geef mij een antwoord hoe het kan dat de Grote Oceaan zijn water vasthoudt. “Dat weten we niet.” Je weet het niet, ik stel jullie een vraag, “Een week geleden is er vanuit de Grote Oceaan teveel water gevallen en engelen hadden er niet genoeg plek, ruimte ervoor. Daardoor kwam het ooooooh op Japan, ja?” Want er was teveel water, daarom kwam het en neemt het alles weg.

Wat is er gebeurd met de Japanners? De Japanners denken alleen aan zitten, slapen, eten en werken. Altijd denkend aan nieuwe dingen voor de technologie. En Japan is de eerste die hun nucleaire macht gebruikt heeft. De eerste van de Russen, Chinezen, zelfs Duitsers, de Engelsen waren allen onder Japan. Ze zeiden, ”Wij zijn de eerste in technologie en met onze technologie kunnen we alles doen zoals we het wensen.”

Zij zeiden niet, “Het is een macht, een autoriteit die Allah de Almachtige gegeven heeft. Een autoriteit aan ons om te gebruiken. Dat is van onze Heer.” Dat zeggen ze niet. Zij zeggen, “We hebben deze macht voortgebracht met ons verstand en mentaliteit en onze kennis.” Zij zeggen niet, “Van Allah.” Zij zeggen, ”Wij hebben het gevonden en we gebruiken het zoals we wensen.” Ah, zoals jullie wensen, zullen jullie het gebruiken? Gebruik het maar, na een week kwam die tsunami. (Welke taal is het? Wat voor taal, Arabisch of Turks?)

Zeg, Abdul Fatah, vertel, waar komt het vandaan? Weet je het? Pakistaanse mensen beweren dat ze het slimst zijn, “Wij kunnen zulke dingen maken.” Japan zegt, “Nee, wij weten meer.” Japan maakt het en plaats die nucleaire macht daar. Er komt één golf van de Grote Oceaan en whoooooooof.

Waar zijn jullie, oh onze wetenschappers? Onze veel te trotse geleerde mensen, doctors, professoren, waar zijn jullie? Jullie denken nooit over zulke dingen na. Zij plaatsen hun macht zoals Nimrod zijn macht geplaatst had. “Met deze macht kunnen we alles op aarde onder controle hebben, zoals wij dat wensen.” Hmmm,

SubhaanAllahu Aliyul Azim.

Vandaag kwam er een hemelse inspiratie tot mij en zei, “Oh sheikh, wat denkt u van de gebeurtenis van één week geleden?” Ik zeg, “Ik zie dat er van afgelopen vrijdag tot de eerstvolgende vrijdag alles is veranderd en de mentaliteit is veranderd en hun kennis is veranderd. Hun controle over de natuur heeft alles veranderd. Zij zien nu dat zij beweerden een enorme macht te bezitten.” Hoe heet die macht? Nucleaire macht, nucleaire straling, kernenergie. De mensheid was erg trots dat zij zo een macht bereikt hadden en dat zij met zo een macht konden doen wat zij wilden.

Wat is er gebeurd, Sheikh Nabil? Vandaag kwam er hemelse kennis, wat zei, “De mensheid was erg trots door hun kernenergie en liet macht zien. Een show aan macht voor mensheid door hun nucleaire kerntrales.” Dat heeft het eindpunt bereikt. Door die macht beweerden zij dat zij alles konden doen, “We kunnen alles onder op deze aarde onder controle hebben. We accepteren niemand boven ons om ons onder controle te houden.” Zij bereikten het laatste punt van kufr, ongeloof. Klopt het (ja)? En (dan komt er) één tsunami en neemt hun nucleairekerncentrales weg.

En het laatste nieuws wat zorgt dat ik twee rakaat wil bidden om de Heer der Hemelen te danken: Ik hoorde vandaag dat de Duitse regering opdracht heeft gegeven om alle kernenergie centrales te sluiten. Dat betekent dat zij het toppunt bereikt hebben en geen kans meer voor hen om het verder te ontwikkelen en ze zijn begonnen het met hun eigen handen te vernietigen. Die kerncentrales die niet meer onder hun controle te houden was. Zij hebben het toppunt bereikt (de piek) en na deze piek is er niets. Maar na deze piek begint het te dalen dat betekent dat de mensheid het toppunt van hun technologie heeft bereikt. De technologie is nu verslagen. Geen technologie meer nu.

De technologie begint af te dalen naar het nulpunt en dat maakt mij blij, grootste blijdschap. Een ander woord, het maakt mij zo blij, muntaha, mujhda, ik heb het toppunt bereikt van blij zijn, want de trots van de mensheid is gebroken. En de Duitse regering is begonnen om elke reactor weg te halen. Afgelopen, afgelopen. Geen kans meer voor de mensheid om trots te zijn of om afhankelijk te zijn van de technologie. De Duitse regering zegt, “Deze nucleaire reactoren moeten gesloten worden.” Dat is groots, want als Mahdi (a.s.) komt en zegt (Mawlana staat op) Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan is het volledig afgelopen met de kernenergie en alle elektronische technologie, het zal niet meer bestaan. (Mawlana gaat zitten)

Grandsheikh vertelde mij, “Nazim Effendi wanneer Mahdi (a.s.) komt en zegt, “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,” zal alle technologie tot het nulpunt komen.” Dit is het begin. Dit betekent dat de tijd van Mahdi (a.s.) is genaderd. De Duitse regering, (Ben jij Duitser? ( Mawlana kijkt naar een broeder) De Duitse regering heeft opdracht gegeven om het te sluiten, het is afgelopen Alhamdoelllielllaah, Alhamdoelliellaah ya Rabbi shukr. Nu ga ik hiervoor twee rakaat bidden. Ik bid twee rakaat dat het beëindigd is, alhamdoelliellaah. De technologie is overleden. Niemand van regeringen, of professoren, of geleerden of wetenschappers geen hoop meer voor hen om ook maar iets op aarde onder controle te willen hebben. Zij laten alle controle nu aan de hemelen over. Geen controle meer voor de mensen, geen controle meer voor Shaitaans en de volgelingen van het, Alhamdoelllielllaah, Alhamdoelllielllaah, Alhamdoelllielllaah.

Oh mensen, in oost en west, hoor en let op jezelf of er komt een volgende klap. Je weet niet waar het vandaan komt. Nu zeggen zij dat wat er in Japan gebeurd is, ook in Californië zal gebeuren. In Californië ook. En zij zeggen dat ze vragen om jodium te gebruiken om schade te voorkomen. Niet om mensen te schaden, zij hebben het nodig en zien dat jodium op is. Ze zullen doodgaan. Mensen zullen doodgaan. Zonder gebruik te maken van zoiets als nucleaire bommen, zullen er miljarden doodgaan. Daarom heeft Grandsheikh heeft gezegd dat er van de vijf er één zal overblijven, vier zullen er dood gaan.

Let op jullie zelf, oh mensen, kom en zeg (mawlana staat op), “Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar wa lillahi 'l-hamd!’” (Mawlana gaat zitten) anders zul je weggenomen worden. Zeg niet dat er in Libië zoveel honderden mensen zijn of Japan zoveel duizenden mensen. Nee, nee, miljarden zullen doodgaan van de vijf, vier gaan er heen, één miljard blijft over.

Let op jullie zelf. Als je het niet begrijpt, zul je het onder de grond begrijpen. Ik roep en verklaar dit aan de leider van de christenen, aan mijn vriend, de paus, om te verkondigen. En aan elke religieuze leider zeg ik dat zij de mensen moeten herinneren aan de Laatste Dag. De Dag des Oordeels komt.

Oh mensen, oh mensen kom tot Allah, kom en zeg “Oh onze Heer we zijn Uw zwakke dienaren, geef Uw zegeningen aan ons. Stuur ons om zodat we onze verkeerde daden weg te doen zodat we goede daden verrichten voor ons.” Probeer goed te zijn en niet om met Shaitaan te zijn, met Shaitaan is het nu afgelopen. Moge Allah ons vergeven. Fatihah.

Duitsers hebben vijf nucleaire reactoren gesloten die nooit meer gebruikt zullen worden. Dit is groots, goed nieuws voor een iedereen. Dit moet gehoord worden van oost tot west. Geen enkele religieuze persoon of leider van sektes of geloof moeten dit verklaren aan hun volgelingen. Als zij dat niet doen dan zullen zij als eerste door de oceaan opgeslokt worden. De oceanen staan klaar om continenten op te slokken. Als de hemelse opdracht komt, “Sta op en rijs 500 meter hoog en ga,” zullen er vijf continenten onder water zijn.

Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah en het zal maar één seconde nodig hebben om vijf continenten te bedekken met de oceanen. Eén tsunami in één seconde, allen ervan (continenten) onder water. Vrees voor Allah, oh mensen, of jullie zullen daar onder zijn en het is geen gewoon water. De hitte van dat water zal duizend graden zijn. Niet dertig of veertig graden, nee, duizend graden. Dat betekent dat het afgelopen zal zijn. Zij zullen als de zwarte golven zijn zoals die bij Japan waren. Daarbinnen zullen ze smelten, afgelopen je kunt geen enkele bot of wat dan ook van de mensheid terugvinden. Er zullen alleen de golven van de tsunami zijn.

Oh mensen, vrees Allah. Oh mensen, vees voor Allah Cyprioten, Turken, Russen, Lbiërs, in Hijaaz overal moeten zij vrezen. Dit is een zeer krachtige verklaring wat niet door mijn verstand geproduceerd is. Kom nu, Amaan, yaa Rabbee. Amaan, yaa Rabbee. Tawbah, yaa Rabbee. Tawbah, yaa Rabbee. Tawbah, astaghfirullah!

Fatihah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, `Azeez Allah.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah.

Wat ik nu gezegd heb, is iets wat je kunt overdenken of wat je je kunt bedenken. Maar je kunt je niet voorstellen wat ik vertel. Zij laten mij spreken over iets wat niemand zich kan bedenken. Het gaat voorbij je verstand en plotseling komt het en is het afgelopen.

Oh mensen, behoud je adab tegenover Allah de Almachtige. Behoud het, zo niet, wordt je weggenomen. Alles wordt weggenomen. Allah, Allah, Aman ya Rabbi, Tauba ya Rabbi.

Fatihah

Ik zal nu twee rakaat bidden om Allah te danken dat de technologie is verslagen, afgelopen, afgelopen, afgelopen.

UA-984942-2