Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

Er is alleen Eén in de Goddelijke Aanwezigheid

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani,

25 December 2009, Lefke Cyprus

As-salaamu `alaykum, (Sultan gaat staan) Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaaha illa ‘Llah wa-Llahu akbar, Allahu akbar wa lillahi ‘l-hamd! U alleen bent de Schepper, de Heer van voor de eeuwigheid tot in de eeuwigheid. Geen ander met U, geen God behalve U, onze Schepper. Heer van de gehele schepping. Geen zoon voor U, geen partner voor U. Alles wat er is, zijn Uw schepselen. Oh mensen Hij is alleen Eén, onze Heer!

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. U ben alleen Eén, en U heeft alleen één werkelijke vertegenwoordiger. Niemand weet wanneer diegene in het bestaan is gekomen, maar 'la ilaaha illa-Llah’ stond niet op zichzelf en daarachter stond Muhammadn 'abduhu wa habeebuhu wa rasooluh. Dat is werkelijk geloof dat jou kan redden hier en in het hiernamaals. En we vragen dat alle lof en glorie geschonken van Allah aan Sayyidina Muhammad (saw) is. Sta op voor zijn eer! (Sultaan zit weer)

Oh mensen, we zijn allen geïmiteerde afgevaardigden, en er bestaat maar één kroonprins voor een koning. Wie is dat? Zelfs als een koning honderd kinderen heeft, is er toch maar één kroonprins. Ze zijn afgevaardigden, maar eigenlijk is er maar één.

Oh mensen, probeer te leren. Om te leren is een hemelse opdracht aan de gehele mensheid. Ja, alles weet. Alles dat in bestaan is, is niet dood. Als ze dood zouden zijn, zou Allah de Almachtige nooit zeggen, "Wa in min shayin illa yusabbihu bi hamdih - En daar is niets dat Hem niet met de lof die Hem toekomt verheerlijkt" (Surah Al-Isra 17:44).

Alles prijst hun Schepper, Allah De Almachtige. En hun lofprijzen kan niet de Goddelijke Aanwezigheid bereiken. Misschien de lofprijzing van profeten, awliyaa's of engelen wel. Niemands lofprijzing kan de Goddelijke Aanwezigheid bereiken. Dat is belangrijk. Dat betekent dat alles wat in het bestaan is, leeft. Als ze niet zouden leven, hoe zouden ze kunnen lofprijzen? Ze zouden geen tasbih kunnen verrichten.

Een atoom leeft, het is een levende, maar hun leven is anders dan het leven van anderen. En niemand weet het aantal binnen de schepping. En niemand kent wat er op elke planeet, op elke niveau van hemelen, wat er leeft en lofprijst. Niemand weet over hen die leven. En denk niet dat ze allen hun Heer prijzen op dezelfde manier. SubhaanAllah. Iedere lofprijzing van een atoom is anders van de lofprijzing van een tweede atoom, en niemand kent het aantal van de atomen, electronen en neutronen. SubhaanAllah, die mensen die onderzoek doen naar atomen, hun ogen zijn gesloten. Hun ogen zijn niet open. Zij hebben zoveel kennis, misschien honderden boeken over atomen en ze zijn geen getuigen. Ze hebben alleen een theorie over dit en dat. Maar niemand kent de werkelijke Zijn van een atoom of werkelijke Zijn van een elektron. En ze zeggen dat de kern van een atoom misschien uit veertig verschillende delen zijn bestaan. En iedere heeft een privé creatie, privé station, privé conditie voor elk ervan.

Mensen die lezen over atomen zeggen dat elektronen een negatieve kracht hebben en dat de kern een andere kracht heeft. Waar kijken ze naar zonder het te zien? Ze kunnen getuigen zijn en zeggen dat in de kern van een atoom misschien tien verschillende delen zijn. Elk deel vertegenwoordigt alleen zichzelf; en een waterstof atoom is niet gelijk aan de tweede waterstofatoom. Elk heeft een speciaal Zijn, speciaal bestaan en een speciale identiteit.

Ze zijn zo verbaasd daarover, want het is alleen positief of negatief. Maar als ze dieper delven in hun gedachten dan laat het hen iets anders zien dat boven het verstand reikt. (...)

Wat dacht je dan over de mensheid? Hij is de Schepper, en elk lofprijzing (die Hij gemaakt heeft) is anders. Biljoenen, triljoenen, ik spreek niet over miljarden of triljoenen atomen, maar we spreken nu over miljarden en triljoenen van oceanen. Kracht oceanen! Die oceanen zijn onder de Heerschappij van de Schepper, Hij schept dat.

Oh mensen, we weten niets. Nu is de tijd voorbij. Deze planeet zal eindigen en onze Schepper heeft ons zoveel profeten gestuurd. Je kunt niet zeggen namens Zijn werkelijke vertegenwoordiger, nee. Allah heeft gestuurd, en Zijn Absolute vertegenwoordiger is maar één, Ahmed (saw).! Daarom is zijn naam genoemd in het oude testament, nieuwe testament, psalmen en alle hemelse boeken en ook in het laatste hemelse boek die de mensen heeft bereikt op deze planeet, de Heilige Koran. De Heilige Koran is gekomen via de weg van diegene, de Absolute Vertegenwoordiger voor de schepping, Sayyidina Muhammad (saw) (Sultan staat op en zit weer). En niemand weet wat de Zegel der Profeten (s), Sayyidina Muhammad (saw), weet (Sultan staat op en zit weer). Hij is de oceaan van oceanen. Alle oceanen nemen hun materiaal van die oceaan, en een oceaan is niet in staat het begin noch einde ervan te bereiken.

Daarom heeft Allah de Almachtige Jezus Christus, 'Isa (as) gezonden als een wonder, zonder vader. Mensen gebruiken altijd hun balans. Wie ben je? En jouw balans, naar welke richting gaat het uit?. Maar mensen vragen om hemels begrip. Ze proberen niet de hemelen te bereiken, maar ze vragen de realiteiten van de hemelen naar zich toe te halen. Dat zijn dwaze mensen. Denk je dat, om bijvoorbeeld Venus te begrijpen (...) het een vlek is in de ruimte. Wat denk je als een persoon zegt zoals Sheikh Salim, "Ik moet dat hier naartoe brengen om het te bekijken." Neem je het dan voor je om het te bekijken of ga je erheen? Maar mensen zijn zo dwaas. Ze vragen alles van spiritualiteit om met hun materiële Zijn te kunnen begrijpen.

Profeet (saw) liet in zijn bijeenkomsten mensen altijd in staat van blijdschap verkeren. Daarom als een persoon zonder verstand binnenkomt en naast mij plaatst neemt (...). Allah De Almachtige houdt ervan om mensen blij te maken, maar de salafi 'ulama's zijn erg serieus. Waarom die serieusheid? Jullie moeten blij zijn dat jullie geschapen zijn, dat je in het bestaan bent, wees blij. Mensen zonder verstand. Ahmed is ook zo belangrijk, wij allen zijn belangrijk, Huuuuuu.

Dat is hun positie in onze tijd. Mensen begrijpen niets van hun spiritualiteit. Ze willen altijd bewijs hebben via hun materiële Zijn. Dat kan niet. Hoe kun je Mars hier naartoe brengen om het te bekijken? Wat is dat voor dwaasheid? Je kunt het begrijpen door daar naartoe te gaan en het te bekijken; niet als je Mars naar je toebrengt en dat je het bekijkt. Zoals Chechyan zonder verstand, "Ik ben een serieuze persoon." (gelach). Als mensen niet houden van blijdschap, wat kan ik dan doen? Ik stuur ze naar de wc, daar kunnen ze zeer serieus zijn.

En christenen, het is een kennis van zekerheid, maar ze laten dat en proberen iets te maken dat zelfs mieren ze doen uitlachen. Vandaag denken mensen dat het een heilige dag is voor de christenen. Ze noemen het Kerstdag. Het staat nooit geschreven in de heilige boeken. Maar ze doen dit. Ik vraag, "Maak je een theater van je religie?" Elk jaar herhaal je het, wat begrijp je ervan? Elk jaar breng je St. George? Nicolaas! Maar het spijt me te zeggen dat zelfs moslims nu zo dwaas geworden zijn dat ze ook achter de verwestering aanrennen. Ze zeggen, "We moeten proberen als de westerse mensen te zijn." Ik vraag, wat is de eer van de westerse mensen? Of hun rang ten opzichte van oosterse mensen? Omdat je niet gelooft in dat soort zaken, haalt je ons omlaag en doe je hun theater herrijzen. Heeft Jezus Christus zoiets gedaan? Nee. Maar het is een grote schande voor moslims. Ik kijk overal, moslims proberen als de christenen te zijn. Ze proberen als christenen te zijn en ze feliciteren elkaar, "Gelukkig nieuwjaar." Wat is gelukkig nieuwjaar? Waar staat het geschreven, nieuwjaar?

De Barnabas evangelie, Lucas evangelie, John evangelie, Matheus evangelie, Marcus evangelie, in welk ervan staat dit te doen? Denk je dat er alleen vier evangelies van de hemelen is gekomen? Waarom breng je me niet de evangelie van Jezus Christus?Ik vraag naar die. Ik vraag niet naar die van Lucas Mattheus, John of Marcus. Ik vraag niet naar deze evangelies, maar de evangelie die vanuit de hemelen gekomen is naar Jezus Christus. Waar is die evangelie?

Het verbaasd me dat de moslim ulama's, in het bijzonder de salafi 'ulama's, er geen fatwa over uitspreken dat diegene die hieraan delnemen kaafir zijn; man tashabbah bi qawmin fahuwa minhum - degene die imiteert is een van hen. Waarom sturen ze geen fatwa. En ze zeggen, "Sheikh spreekt vanuit de benedenverdieping naar de bovenverdieping." Nee, wat ik weet, zeg ik tegen jullie. Ik verdedig de Heilige Koran en heilige boeken, maar mijn stijl van toespraak is anders. Ik weet wat ze doen met hun kennis, maar zij weten niet wat ik weet. Ik ken hun kracht, maar zij kennen niet mijn kracht, omdat ze zeggen, "We zijn iets," en ik zeg, "Ik ben niets." Om niets te zijn is veel krachtiger dan om iets te zijn.

De Laatste Dagen naderen en deze verklaring verschijnt via de Heilige Koran, en ze zorgen ervoor dat ik neerdaal naar het eerste niveau om te spreken. Ik kan ook op hogere en hogere en hogere niveaus spreken, maar dat is niet aan mij. Ik ben opgedragen om mensen toe te spreken, om hen soms blij te maken en hun soms te laten nadenken. Niets anders. Ik collecteer geen geld, zij collecteren. Ik zeg, "Neem het geld met je mee naar de begraafplaats."

Oh mensen, assalaamu 'alaikum, gebruik jullie verstand om te begrijpen, om de tevredenheid van Allah de Almachtige te bereiken. Als je probeert jouw Heer tevreden te maken met jou, zul je tevreden zijn. Als je vraagt jouw Schepper blij te maken, dan zal jouw leven in vreugde zijn. Als je de Heer der Hemelen gelukkig maakt met jou, dan zul je hier en in het hiernamaals gelukkig zijn.

Moge Allah ons vergeven.

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, ‘ Azeez allaah,

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Kareem Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhaan Allah

Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultaan Allah

Sultan sensin, Subhaan sensin, ya Rabbi.

Aslih shaanuna wa shaan al-muslimeen wa azhir sharaf habeebika, Sayyidi ‘l awwaleen wa ‘l-akhireen.

Om deze planeet te verlichten. Wanneer hemelse verlichting op deze planeet neerdaald, dan is er geen crisis meer. Denk niet dat er in die tijd een economische crisis zal zijn. Laat de economische crisis, gooi het in de wc. Allah vergeve ons, en vergeeft mij, en zegent jullie en voor de eer van de meest geëerde zegent Hij mij en u.

Fatihah.

Ze kunnen mij tot volgend jumu'ah of volgend maand of volgend jaar of het einde van dit jaar laten spreken, het eindigt nooit. Ik weet niets, maar wanneer ik hier zit, laten ze mij spreken. Ik ben niets.

Fatihah.

UA-984942-2