Available in: Dutch   Turkish   English   Russian   Spanish   Go to media page

Desdur ya sayyidi, Maulana staat op, meded, subhaan Allah U bent  Subhaan U bent Sultaan. U bent onze Heer u bent onze schepper. Geef ons in deze heilige maand o onze Heer uw zegeningen, om schoon te zijn. In Uw hemelse nivo, o onze Heer geef ons van uw eindeloze zegeningen, eindeloze zegenen oceanen, schenk ons. En we zeggen onze talloze lofuitingen aan uw meest geliefde S. Mohammed (s), om iedereen die sjaitaan volgt neer te halen en niet het respect en de glorie geeft aan de zegel der profeten (s). U bent in de Hemelse aanwezigheid van vooreeuwigheid tot aan eeuwigheid. U bent de koning van de eeuwigheid. O onze meest geprezene profeet, uw bemiddeling geeft veiligheid aan de ummah, en talloze wezens voor de Heer der Hemelen heeft alles geschapen en gegeven, en ongeziene werelden, ongeziene koninkrijken. Allah Almachtige. O onze meest geliefde, S. Mohammed (s)

O mensen zeg met mij auho billah hie minasj sjaitaan nierrajiem o mens ren weg van sjaitaan, zoals iedereen weg zou rennen van een draak, zou je weg moeten rennen van sjaitaan. En ook, o mensen, vraag bescherming en vraag een schild vor jezelf. Een schild van de hemelen. Twee soorten schilden, 1 soort is van de hemelen de ander soort )tweede’ de heiligen die leven op aarde en zij proberen om vast te houden of te beschermen de menseheid die op aarde leven. Vraag o mnesen van de schild van deze planeet. Een spirituele schild en ook een schild tegen de mens. Zeg Bismillah hierRahmaannierRahiem. Dat is een veel krachtiger schild voor de mensheid. Alleen het zeggen van Bismillah hierRahmaannierRahiem, de kracht die geschonken is aan Bismillah hierRahmaannierRahiem. Het stopt elke materiële wapen waarvan ze zeggen, nucleaire wapens met nucleaire kracht. Dat bereikt de top kracht van de mens die op aarde leven. De heer der hemelen heeft tot dat punt aan ze geopend, Hierna kunnen ze niets meer bereiken na deze nucleaire grens. Dit is hun laatste grens. Daarna, daarna ooit geziene ooit geëindigde kracht stations kunnen alle kracht, nucleaire kracht, stoppen met een atoom. Hij is de Almachtige. En de mens is zo trots met zijn nucleaire krachten. Niets. Zij stoppen het om te zeggen een van de heilige, die behoort tot de hemelse station. Die alles bekijkt op deze planeet. Alleen 1 meester is genoeg. Maar mensen denken dat de Heer der Hemelen alleen maar 1 wereld heeft. Talloos talloos.

Eens was er een grote heilige die behoort, komt van de zegel de profeten, Ahmed Rufai Kabir. Een van de gigantische krachten aan hem geschonken. Hij was er voor elke heilige, kon van oost naar west in een oogwenk reizen. Van aarde naar de hemelen in 1 tijdsunit, dan zijn ze daar. Zij zijn heiligen, heiligen dat betekent hun spirituele krachten de gehele materiële wereld verteren, ze absorberen het in hun ware Zijn. Eens..  was hij van aarde naar de hemelen aan het stijgen en hij bereikte de 4e nivo van de hemelen. En hij stopte daar met zijn hemelse krachten, die behoort tot hemelen. De mens, o mensen, de mens is een schepping die onmogelijk voor iemand te begrijpen wat hun geheim is van hun schepping. Hoe het kan, niemand weet dat. En hij bereikte met zijn hemelse autoriteit, steeg hij naar de 4e nivo van de hemelen, en er zijn 7 hemelen, hij bereikte de 4e van de hemelen. Dat nivo, en hij stopte  want er verscheen een oceaan, een oceaan in zijn visioen……er verscheen een oceaan en keek om te bekijken waar het begint en war het eindigt, was niet mogelijk. Spirituele kracht is niet als onze materiële kracht. Hij keek en zocht voor een begiun, maar kon geen begin vinden. Hij keek naar de linkerkant om het einde te vinden, maar kon geen einde vinden. Een hemelse toespraak, een ander woord voor toepsraak, komt tot zijn gehoor en een geluid zei tegen Ahmed Rufai Kabir, moge Allah hem zegenen,

“O Ahmed kom dichterbij, kom dichterbij nog een beetje meer. Om te zien wat er in is. En met zijn sprirituele kracht kwam hij steeds dichterbij dichterbij, totdat hij het bereikte en de oceaan in kon. En zag dat het niet een gewone oceaan is zoals op aarde, hij keek en zag dat de oceaan van zand was, zandoceaan. Van begin tot aan het eind, maar niet wetende waar het begin is waar het einde is. Maar het verscheen gewoon een oceaan van zand, toen was hij zo verrast, zo´n grote oceaan, het staat er uit zichzelf, niet eronder niets erboven. Kon zowel boven als beneden niets zien.

O Ahmed kom dichterbij, kom dichterbij meer dichterbij, kom erin en kom meer en meer dichterbij in de oceaan. En zo lang als hij erin kwam verscheen door het zand, 1 zand korrel, verscheen een planeet zoals onze aarde. Zoals deze aarde, een planeet, hij kwam erin en had nog nooit zo iets gezien, panorama.

“ Een volgense roep kwam en zei kom dichterbij, meer dichterbij, meer dichterbij en hij bewoog door zijn spirituele krachten met de snelheid van zijn spirituele kracht. Met zijn spirituele beweging die hem door de oceaan bracht. Hij naderde en de hemelse toespraak, roep, zei kom en luister, en hoor en begrijp dit is mijn Koninkrijk, 1 punt van mijn eindeloze koninkrijken, deze oceanen, Allah ho Akbar. Hij naderde en met zijn spirituele gehoor hoorde hij Allah ho Akbar, Allah ho Akbar la ilaha illallaah mohammadoerRasoellaah, alle minaretten, azaan zoals hij nog nooit gehoord heeft , nooit met zo´n stem niet zoals wij deze gebruiken hier op aarde. Hij hoorde azaan, van deze planeet, van die minaret, tweede minaret gaf een andere azaan………

Het waren geen woorden die gebruikt waren die door de minaretten kwamen, uit elke minaret kwam er een andere roep, en andere heilige woorden. Onze azaan in onze wereld is het zelfde. Allaho Akbar, Allaho Akbar….Maar de azaan die hij hoorde waren op een andere manier. Dat is de grootheid en glorie van de Heer en majestueuze Allah nooit iets van hetzelfde de tweede keer. Dat is 1 van die machtige oceanen. Krachtige oceanen, machtig, meest machtige krachtoceanen. Die komen in een nieuwe schepping in zo´n oceaan. Geen enkele zandkorrel was hetzelfde als een ander. Wat wij nu zeggen, is misschien wel de laagste lof aan Allah de Almachtige. Het is maar op 1manier. Wat kun je zeggen van talloze heiligen. Dat zijn de heiligen. Hij zette zijn voeten in die oceaan en hoorde en keek waar die oceaan begon, onmogelijk om te weten. Hij naderde maar een, tauba ya rabbi. Het spijt me om te vragen om te denken over U o onze Heer.

En zoveel als je fantasie je meer en meer kan geven, eindeloos meer is er.

O mensen probeer om iets te begrijpen van de Grootheid van je Heer en lof en eindeloze terreinen voor Hem. Oneindige koninkrijken. Het is o onze luisteraars we proberen iets te vertellen, want als we iets minder gebruiken is het onmogelijk om te begrijpen. Een begrip van de Grootheid van onze Heer, is onmogelijk. Allah ho Akbar

O mensen en geef je meest hoge en glorie aan je Heer Allah de Almachtige. Om je hart te kunnen openen aan pracht, plezier en schoonheid. Het is zoveel , meer dan genoeg, maar we zijn bezig met sjaitaan´s oplichterij, bedrog. om mensen niet geïnteresseerd te laten zijn in dit soort zaken. En we zeggen na dit punt, oceanen van schoonheid, die elke wereld bedekt van de zandoceaan.

O mensen as salamo alaikum wa rahmatullaah wa barakatuhu

Kom en luister en heb plezier, je bent een spiegel, een spiegel die niet genoemd kan worden. O mensen jullie moeten blij zijn en plezier hebben in de dagen die komen, zoveel eer zoveel verfrissing en zoveel schoonheid en zoveel tevredenheid en zoveel onverwachte ontwerpen die zullen verschijnen. Miljoenen, biljoenen triljoenen jaren zijn niet genoeg om te kijken en plezier te hebben.

Dit is een Heilige maand, waarom stuurt Allah ons de heilige maand we komen van hoge stations naar dit lage nivo om iets te zeggen. Waarom schenkt de heer der hemelen de ummah /volk van Mohammed (s), deze heilige maand?

Want deze heilige maand is het mogelijk om snel het onverwachte licht te kunnen benaderen. Lichtoceanen vragen de heer der hemelen dat zijn dienaren dat mogen bereiken. Zelfs maar de kleinste deel dat het een spiegel van ons mag zijn, en door die spiegel kun je bereiken, nederigheid. Nederigheid zorgt ervoor dat je de station van de heiligen kan bereiken. Als er geen heiligen zijn, kun je geen heilige terreinen bereiken. Want die heiligen geven ons de eer. Speciaal deze maand, waarin veel meer heiligheid is in deze maand. Veel meer pure….meer dan puur………waar je deze zware materiaal…..dit materiaal is zo zwaar )wijst op zijn lichaam’ en de zwaarste materiaal op aarde is goud. Daarom onze wezen vraagt om zware materiaal  niet onze ziel, die vraagt nooit, onze ziel heeft er een hekel aan. En materiaal heeft een hekel aan onze wezen dat onzichtbaar is. Zware materiaal kun je niet omhoog dragen. Zonder die zwaarte kun je omhoog naar de hemelse aanwezigheid. De hemelse aanwezigheid, is niet zo makkelijk, je moet alle zwaarte wegnemen van je lichaam, dan komt het plezier van het onzichtbare. Daarom alle profeten waren onzichtbaren. En onze ziel vraagt om op dat nivo te zijn. Als ze dat nivo bereiken kijken ze en zien ze heilige wezens daar. Met deze zware lichaam kun je dat niet bereiken met je ziel kun je het bereiken.

Dumdumdum dumdumdum dumdumdum dumdumdum

Dumdumdum Dumdumdum dumdumdum dumdumdum

……

dumdumdumdumdum dumdumdum dumdumdum

……

Dumdumdumdum dumdumdumdum dumdumdumdum

Dumdumdumdum dumdumdumdum dumdumdumdum

Dumdumdumdum dumdumdumdum dumdumdumdum

Hemelse zang geeft iets aan verfrissing van de Hemel aan het Hart van de mens. Moge Allah het ons schenken, salamo alaikum

45 minuten

UA-984942-2