Available in: English   Turkish   Arabic   Dutch   Go to media page

"Wie ons bedriegt, is niet van ons"

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

4 January 2010 Lefke, Cyprus

(Mawlana gaat staan)

La ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah Sayyidina, wa nabiyina, Muhammad Rasoolullah (s).

(Mawlana gaat zitten) Madad yaa Sultanu 'l-awliyaa,madad yaa RijaalAllah madad yaa Sahib az-Zaman , madad yaa Qutbu 'z-zamaan,madad yaa RijaalAllah, madad yaa Saahib al-imdaad, madad.

Assalaamu `alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Zo een mooie, zo een fijne toespraak. Zo een heilig aanspreken naar de mensen, elk ervan. Daarom, oh mensen jullie zijn welkom. Welkom bij een heilige bijeenkomst, een heilige associatie.

We zijn allereerst dankbaar aan onze Heer de Almachtige, Allah die het ons geschonken heeft om in zo een heilige ontmoeting te zijn en we zijn ook dankbaar aan Zijn meest geprezene en glorierijke afgevaardigde, Sayyidina Mohammed (saw) (Mawlana staat op), raghman `ala anf!

Die mensen die geen respect geven, geen volle respect geven voor de werkelijke afgevaardigde van Allah de Almachtige. Hij heeft maar één afgevaardigde. Eén (afgevaardigde) voor Eén. Wat betekent dat dan voor anderen. Wat betekent dat voor de anderen in de mensheid die Allah de Almachtige in het bestaan heeft gebracht om afgevaardigde te zijn? Ja, één universum en ontelbare melkwegstelsels, ontelbare sterren, ontelbare wezens in een vrije ruimte in de ruimte van de heerschappijen van onze Heer. En elke Heerschappij bevat ontelbare oceanen van de Heer der Schepping. Het is alleen Hij, Eén die Creëert.

Shukrlilaah, dank aan onze Heer de Almachtige Allah. Zeg altijd, "Shukr ya Rabbi, shukr ya Rabbi, shukr Alhamdoelliellah."

Kom en maak een cirkel, waar dan ook, kom en ontmoet. Oh degenen, met ontelbaren. En sta op (Mawlana staat op) en zeg, "Shukr ya Rabbi, shukr ya Rabbi, shukr Alhamdoelliellah. Ontelbare dank, ontelbare prijzen, ontelbare glorie aan U, oh onze Heer." Sta op en zeg shukrlilaah, dank, ontelbaar. (Mawlana gaat zitten)

Oh mensheid, daarom zeggen wij om op te staan om onze hoogste saluut te geven, onze hoogste prijzen aan onze Heer, Allah de Almachtige. (Mawlana staat op) Subhanahu wata 'ala. Oh onze Heer, geef ons die kracht om tot aan het eind van onze leven elke keer op te kunnen staan voor U en niet te liggen in bedden en dat we altijd opstaan en U prijzen, oh onze Heer. Geef ons die mogelijkheid en kracht om op te kunnen staan voor U tot aan het eind van onze levens en voor altijd. (Mawlana gaat zitten)

Oh, oh, en we zeggen assalaamu 'alaikum, eerst aan een ieder van de mensheid, die geschapen zijn. En zij zijn afgevaardigden voor de Heer der Hemelen. Wij zeggen aan hen assalaamu 'alaikum dat geeft hen eer en geeft ze eindeloze lichten en neemt elke slechtheid van hen weg dat hen stoort of schaadt of pijn doet, hier en in het hiernamaals. Het is zo belangrijk om assalaamu 'alaikum, te zeggen. Zeg het en wanneer je broeder "wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa baraktuhu" zegt, ben je gekleed in salaam, om in veiligheid te zijn. Wa rahmatullah schenkt in alles wat zij nodig hebben, nu of van 'voor de eeuwigheid' tot 'in de eeuwigheid' rahmatullaah, de zegeningen, rahmat, op hen. Wa barakatuhu baraka. Niemand zal in staat zijn om een beschrijving te geven van barakah. Wat is barakah? Barakatuhu, barakah barakatuhu, baraka is enkelvoud, barakaat meervoud ervan. Soms ken ik ook Engels.

(Waar hebben zij het geplaatst?) Soms gebruiken ze ook mijn belangrijke bril om erdoor te kijken, om iets te zien en om te begrijpen, te weten en te leren. Wat betekent het om te weten en om te begrijpen? En om te weten wat we opgedragen zijn. Kennis op hemelse niveaus kun je bedenken of zelfs je fantasie kan het niet bereiken.

Kom, open je ogen, kijk niet daar naar toe, kijk naar mij (hij laat iemand dichter bij komen). Ik geef je aandacht en er komt erg veel. Als er één als dit of dat doet (gebaart knikkebollen), als hij wil slapen, moet hij gaan. Als je komt, moet je luisteren. Want als deze hemelse verschijningen komen, komt dat naar aanleiding van hoeveel aandacht wij geven. Ja en je maakt dat de hemelse verschijningen afgesneden worden als er een dwaze komt of een achteloze komt, gebeurt er dit (gebaart 'geen doorvoer'). Wie zorgt dat dat dat hier gebeurt? Ja, attentie. Zoveel aandacht als je kunt geven, zo veel meer verschijningen zullen er hier komen op deze bijeenkomst. En we hebben dat wat ik gezegd heb nodig. Ze snijden af wat ik gezegd heb totdat ik vraag om een regeling vanuit mijn hart. Om het te begrijpen, bereiken ze mij. Om het te begrijpen. En begrip vanuit de hemelen bereiken mensen wakker zijn en niet achteloos zijn. Het weten, om te kunnen begrijpen en dan om te kunnen zijn. Het kennen van sommige realiteiten en begrip. Wanneer je het begrijpt, zal jouw werkelijk Zijn met die persoon zijn die de hemelse tajjali, verschijningen heeft en je gaat het binnen. Fana'un fil-mulk. Fana'un fi 'l- begrijpen. Jij bent niet meer, je rent door een oceaan.

We zeggen a`oodhoo billahi min ash-Shaitaani 'r-rajeem. Daarom moeten niet wachten met het zeggen van a`oodhoo billahi min ash-Shaitaani 'r-rajeem. Het moet komen, als je het niet zegt, komt het en schaadt het de mensen en vraagt om problemen te maken. Hij vraagt om problemen te maken in het begrip van de mensen. Geeft een negatieve invloed op het begrip van de mensen. Dit negatief invloed zorgt ervoor dat wat er gestuurd is vanuit de hemelen naar onze luisteraars, negativiteit is als vergif. Het vergiftigd je, je moet het wegwerpen.

Het is zo belangrijk om je zorg, je aandacht zo scherp te houden en dan komt er ook iets heel precies. Scherp zijn betekent dat er geen twijfel is over wat er komt vanuit de hemelen. Hemelse verschijning zal je raken en je krijgt een opening door een smalle passage. Er komt een opening en je vindt er een weg door zoals een trein die door een tunnel rijdt en als het het einde heeft bereikt, vindt het een ooh zo een mooie cirkel waar het mee is omringd. Maar binnenin (de tunnel) is hij altijd in duisternis, duisternis, duisternis.

Daarom is het belangrijk om te kijken met ogen. Alle sahaba's keken zo (wijd open ogen), wat wordt er gezegd door werkelijke Zijns en ze vroegen om de werkelijke Zijn van de positie van de Profeet's toespraak en zijn positie begrijpen, en wat hij vraagt om te geven aan de mensen en in welke richting hij de mensen op leidt. Zo niet, zul je in de tunnel blijven, kun je nooit komen uit de duisternis naar een verlichte ruimte.

Ja, en we zeggen Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem, ren weg van Shaitaan. Shaitaan vraagt altijd om onze ontmoeting te vergiftigen, niet andere ontmoetingen. Maar Shaitaan vraagt een achteloos iemand te vinden om ze te vergiftigen. Om er niet naar toe te komen, om er niet naar te luisteren of om niet goed op te letten. Daarom, oh onze luisteraars, wanneer je één zo een ontmoeting mist of associatie die mensen een richting geeft aan mensen naar hun Heer, dan ben je aan het verliezen. Wanneer je niet komt, er niet naartoe rent om het te begrijpen, dan draagt Shaitaan jou eruit, eruit, eruit en je zult beroofd zijn, mahroum. Je zult als een ezel zijn, begrijp je? Je komt leeg en je gaat leeg. Je komt hongerig en je gaat hongerig.

Ja, oh mensen die vragen om te luisteren of te leren of te begrijpen, jullie moeten proberen een begrip te bereiken. Dat begrip is het grootste geschenk van de Heer, de Almachtige Allah. Zeg niet, "Vanavond ben ik druk. Vandaag ben ik druk." Dan ben je aan het verliezen. Misschien bereik je geen tweede dag of tweede ontmoeting. Geef je volle aandacht aan een nieuwe begrip, want niveaus aan begrip zijn ook ontelbaar.

Oh onze salafi 'ulama's, jullie denken dat kennis op maar één niveau is, wat jullie kennen en niets anders. Of jullie denken dat een persoon alleen op één niveau kan begrijpen en en dat er voor hem geen ander niveau kan zijn. Wat leren jullie of reciteren jullie uit de Heilige Koran? En dan zeggen jullie dat jullie 'ulama's zijn? Wie heeft jullie verteld dat jullie 'ulama's zijn? Jullie antwoorden, 'van salafi 'ulama.' Wat betekent salafi 'ulama's? Van wie krijgen zij kennis, kunnen jullie mij dat vertellen? Denken jullie dat zij 'ulama's zijn die zeggen dat ze salafi 'ulama's zijn? Waar baseren zij zich op? Wat vertellen zij, waar halen ze hun kennis vandaan? De salafi 'ulama moeten de tabi tabi'een bereiken. Zij mogen na Rasool salawatuLlahi wa salaamahu `alayh zijn metgezellen bereiken. Zij vragen niet van jullie, de salafi 'ulama's. We vragen aan de salafi 'ulama van wie zij hun kennis krijgen? Denken jullie dat ze de Profeet (s) kunnen bereiken? Nee, wie zijn de salafu' s-saaliheen? Als de sahaba geen salafu' s-saaliheen zijn, wat betekent dat dan voor hun volgelingen? Dan heb je de taabi'een (de volgelingen van de sahaba zijn taabi`een) En dan zijn er de taabi` at-taabi`een die hen volgen. Een andere niveau. Welke van hen vraag je om te kunnen zeggen aan mensen, "we zijn erfgenamen van salafu' s-saaliheen?" Geef mij hun namen a.u.b. Dat is een belangrijk punt. Dat moet duidelijk zijn. Wat is jullie doel om te zeggen, "we volgen salafu' s-saaliheen?" Geef me één van de namen van die salafu' s-saaliheen. Bedoelen jullie te zeggen dat het niveau van Abdul Wahab het niveau van salafu' s-saaliheen is? Wie zijn de salafu' s-saalih? Waarom noemen jullie de namen van de sahaba niet? Jullie zijn Arabieren, jullie kennen hun taal, geef mij hun namen. Vertel mij 1,2,3,4,5, ook al is het meer één.

Jullie noemen alleen Mohammed Abdul Wahab, is dat salafu' s-saaliheen? Representeert hij alleen salafu' s-saalih? Niemand anders? Jullie imam spreekt over alle 'ulama die hem voor waren geweest, "Zij waren verkeerd en ik ben juist." Van wie krijgen jullie kennis? Van wie heb je dat bereikt? Vertel het mij. Profeet (s) heeft gezegd, jullie kennen de hadeeth, hadeeth sharief, waar de Profeet (saw) zei, Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem, jullie mogen voor het begin van een hadeeth sharief Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem zeggen, niemand kan jou dan ontkennen, inkaar.

Ja, de Zegel der Profeten (s) is degene die de werkelijke afgevaardigde van de Heer der Hemelen is. Wat heeft hij gezegd? Van zoveel ahadeeth zeggen jullie, "Dit is da'eef," Waar halen jullie een dergelijk oordeel vandaan? Waar vandaan? Ik kan nog een hadeeth noemen om jullie nog bozer te maken. Profeet, vrede zij met hem, Sayyidina Mohammed (saw) (Mawlana staat op en gaat zitten) hij zei, bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem, "al-ama'im tijaan al-`arab. man wada`ooha wada`Allahu `izzahum." Hadeeth? Jullie zouden tegen mij moeten zeggen dat deze hadeeth geen authentieke hadeeth is, of dat het een zwakke hadeeth is. Wie geeft jullie de autoriteit om een hadeeth te wegen? Waarom zeggen jullie niet aan jullie umara, aan jullie muluk aan jullie 'ulama's. Waarom zetten jullie niet de kroon van islam op julie hoofd? Waarom? Had de Profeet dat nooit op zijn hoofd? Waar komt de tulband vandaan? Waar hebben we het vandaan gehaald? Hebben we het gebracht vanuit de tradities van onze vaders? Of heeft het een werkelijke Zijn in islam? Waarom zetten julie het niet op? Wie houd jullie tegen om een tulband op jullie hoofden te plaatsen?

Ik weet het, het komt omdat jullie het niet waard zijn om de kroon van islam op jullie hoofd te plaatsen. Profeet (saw) zegt,al-ama'im tijaan al-`arab. Tulbanden zijn gelijk aan de kroon voor de Arabieren. Zijn toespraak is direct aan jullie gericht, aan de Arabieren. Waar zijn de Arabieren nu? Ik ga naar Hijaz en zie alleen een handvol mensen die de kroon van islam opzetten, tijaan al-`arab. Waarom? Wie heeft het jullie gezegd het weg te nemen? Wie heeft jullie verteld dat deze hadeeth da'eef is? Waar halen jullie dit vandaan? Veertien eeuwen lang heeft de islam tulbanden als een kroon geplaatst en nu ontkennen jullie het en zeggen, "Dat gebruiken we niet, wij gebruiken deze hatta." Hatta? Wat is hatta? Is er een hadeeth, breng het dan naar me over de hatta. Is er een hadeeth, breng het mij over het niet dragen van de tulband. En wanneer ze een persoon zien zoals ik, vragen zij, "Waarom zetten jullie een tulband op jullie hoofd?" Daarom is hun positie niet goed. Het is niet goed.

Oh mensen, de Profeet (saw) zei, "Man ghashana fa-laysaa minna" Klopt het of niet? Man ghashana fa-laysaa minna, - Wie ons bedriegt, is niet van mijn volk (Sahih Muslim). Dat is wat de Profeet (s) zei, kijk naar jullie posities, als jullie dit doen, komen jullie onder de waarschuwing van de hemelen te staan via Profeet(s). Vallen jullie daar binnen en naar buiten? Man ghashana fa-laysaa minna. Waarom maken jullie bezwaar tegen de tulband? En zegt, "Dat zijn soefi's" Hoe bedoel je soefi? Ik ben alleen voor mijn Heer in dienst, ik ben niet in dienst van jullie. Mijn Heer accepteert mij. Waarom zeggen jullie, "Ach,deze is er één van die mensen zonder verstand, soefi mensen." Welke schade hebben soefi mensen gebracht aan moslims? Zoveel niet moslim mensen, duizenden en duizenden hebben ze gebracht tot de islam. Hoeveel hebben jullie er gebracht (naar de islam) laat het zien! Breng er één en zeg wij dragen die Italiaan of Amerikaan of Duitser of Spanjaard of Pool of Rus, of één persoon die jullie tot de islam hebben gebracht. Breng ze en laat mij zien.

Laatste naam van Allah (swt) is As-Sabur (De Geduldige) jalla jallaaluh. Als de Zegel der Profeten (s) als eerst As-Sabur jalla jallaaluh zou hebben gezegd en daarna de andere 99 Heilige Namen zou hebben toegevoegd, zouden jullie zo snel weggenomen zijn van dunya naar barzak. Maar volgens de heilige opdracht zei de Zegel der Profeten (s) As-Sabur is nummer 99. Daarom is Allah de Almachtige As-Sabur jalla jallaaluh. Als Hij, Allah de Almachtige, niet Geduldig zou zijn, zou Zijn hemelse boosheid snel komen en zou niemand op aarde kunnen zijn. Maar Zijn hemelse opdracht aan de Zegel der Profeten (s) was om Zijn Naam As-Sabur jalla jallaaluh als laatste te plaatsen als nummer 99. Anders zou Hij jullie wegnemen en allen van jullie, een ieder van jullie. Maar Hij is As-Sabur, ja, ik zeg niet dat ik mijn best doe maar ik probeer mijn best te doen, maar ik weet dat ik het niet kan en ik vraag vergiffenis aan mijn Heer. Maar jullie vragen niet om vergiffenis. Voor wat jullie doen, wat jullie kennen en veranderen.

Moge Allah mij vergeven.

Oh mensen, kom en luister voordat de hemelse klap op jullie hoofden komt. Je moet op jezelf letten om jezelf te behouden tegen de hemelse klap. Ik vrees en ik beweer niet dat ik een goede persoon ben. Ik zeg dat ik een zondaar ben, een zondaar. Maar jullie zeggen niet dat jullie zondaars zijn. Want als je kijkt naar een groep van mensen die allen 'astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah' zeggen, haasten jullie je naar hen toe en zeggen 'bid'ah, bid'ah, haraam'. Astaghfirullah, is de opdracht van Allah, vraag om vergiffenis. Alleen, individueel of met een groep. Anderen zeggen, waarom zeggen jullie dat het bid'ah?

Wees zorgvuldig, je moet de waarheid vertellen of hemelse vloek of hemelse klap nadert jullie. We vragen alleen om de weg van de Zegel der Profeten (s) en zijn metgezellen te volgen. Zij zijn een veilige groep, firqatun najiyyah. We proberen hen te bereiken, niet naar erbuiten te vallen. Jullie zijn tenminste onze broeders in islam en advies van mu'min aan een andere mu'min is een opdracht, nasiha (bet.advies). Alles wat een advies voor mij is, accepteer ik, ik zeg niet dat ik onschuldig ben. Nee, ik kan ook (schuldig) zijn. Maar nu word ik ouder rufi`ati 'l-aqlaam op mijn leeftijd, daarom zeg ik, wees niet boos op mij want Allah de Almachtige, Hij zegt dat "Na 80 jaar (in leeftijd) maak ik Mijn dienaren vrij." `Utaqau 'r-Rahmaan, Ik ben ook boven de 80, maar jullie moeten op jezelf letten, oh salafi 'ulama's, wat je doet, wordt geschreven (engelen op de schouders). Hier wordt er geschreven en daar wordt er ook geschreven (Sultan wijst naar zijn rechter- en linker schouder). Voor mij wordt er hier nu niet geschreven (linkerschouder) maar hier (rechterschouder) wordt er geschreven en ik zeg Alhamdoeliellah, wa Shukrulilaah.

Oh mensen, hoor en probeer te begrijpen. Geef de juiste waarde aan alles. Je hebt de weegschaal van shariatullah, jullie moeten alles wegen, balanceren.

Assalaamu 'alaikum. Ya Rabbi (...) Ya Sayyidi, ya RasulAllah (saw) (Mawlana staat op) we vragen om uw bemiddeling, uw shafa'a en we vragen vergiffenis van onze Heer.

Fatihah

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Dome Dome Dome Dome

Allah Allah Allahu, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, La ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah, La ilaaha illa-Llah, la ilaaha illa-Llah Muhammad Rasoolullah (Mawlana staat op) `alayh is-salaatullah. (Mawlana gaat zitten)

Fatihah

UA-984942-2