Available in: English   Turkish   Go to media page

Ramazan Temizlenme Ayıdır

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Cuma, Ağustos 13, 2010 Lefke, Kıbrıs

Esselamun Aleyküm. Destur Ya Ricalallah Meded Meded. Esselamun aleyküm birşey işitmek için buradan katılanlar ve doğudan batıya katılan herkes. İlahi sözleri işitmek bir şereftir. İlahi kimselerden halimizi düzeltmelerini ve zayıf Müslüman kulları şeytani gruplara karşı desteklemelerini istiyoruz. Cenâb-ı Allah nasıl isterse. Onları bilinmeyen istikametlere uzaklaştırsın veya onlara şeref verecek olan ilahi sözleri dinletmeye getirsin. Euzubillahimineşşeytanirraciym, Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz. Bu Rabbimizi tazim etmektir. En yüksek saygımızı, Rabbimiz için, bizi yaratan için ayağa kalkıp, Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz. (Mevlana Şeyh Nazım ayağa kalkar)

Ey insanlar! Bu şerefi koruyun, unutmayın. Cenâb-ı Allah'ı unutanlar unutulurlar. Bir kimse unutulursa o kimse için burada ve buradan sonra bir fırsat yoktur. Ey insanlar! Ey doğudan batıya katılanlar, buradaki mütevazı bir sohbettir ama teknolojiniz bu mütevazı toplantı ve sohbeti doğudan batıya götürür. Dikkat edin ve Cenâb-ı Allah’ın ilahi emirlerini takip edenlerden olun. Hepimiz kullarız; şeytan ve ajanlarına aldanmayın. Bu taklit unvanlar size itaatten birşey vermez veya kulluk şerefini sizden alır. Kulluk insanoğlu için son ufuktur. Kulluk sadece Yaratan içindir.

Ey katılanlarımız! İşitin, dinleyin ve anlamaya çalışın. Biz insanoğlunun son basamağında, son seviyesindeyiz. Başka seviyeler yükselirde yükselir. Ve hitabımız en basit olanlaradır. Basit olmak karmaşık olmaktan daha iyidir. Karmaşık olmak size birşey veremez ama basitlik her zaman kullar için iyidir. Kullar basit olmaya çalışmalılar. Ama nefislerimiz asla basit bir kimse olmaktan mutlu olmaz. Nefislerimiz şeytanın talebesidir. Ve şeytan bütün nefislerin hocasıdır. Herkesin bir nefsi vardır. Herkesin nefsanî talepleri vardır. Şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz ve bütün insanların talepleri nefsanî arzulardır. Biz nefsanî talepleri arzu ediyoruz. Herkes. Hadis-i Nebev-i Şerif Seyyidina Muhammed (s) de bahsedilir. (Mevlana Şeyh Nazım ayağa kalkar) Bu ayağa kalkmak nefsimizi çok öfkelendirir. Ve de nefsimizden daha fazla şeytan çok çok çok öfkelenir. Tüühhh şeytan ve takipçilerine! Green Şeyhi onlara gönderiyorum.

Merhaban, Merhaban. Ehlen ve sehlen. Kabul etmeye uygun olmaya çalışın. Melekler bu hayatı terk eden bazı kimselere konuşurlar. Onları karşılayıp onlara, “ehlen ve sehlen” derler. Meleklerin size “ehlen ve Sehlen” deyip karşılayan insanlardan olmaya çalışın. Hoşgeldiniz iyi kullar. Hepimiz kullarız ama bizlerden bazıları iyi kullardır, bazıları da kötü kullardır. İyi kullardan olmaya çalışın. İyi kullar kimlerdir? Peygamberleri ve özellikle Peygamberler Mührü Seyyidel Evveliyn vel Âhiriyn’i takip etmeye çalışanlar.

İlahi huzurda en son, en sevgili, en şanlı olan Seyyidina Muhammed (s)’i takip edenler iyi kullardır ve başkaları kötü kullardır. Onlar kimlerdir? Onlar şeytan ve ifritleri takip edenlerdir. İsminizin hangi listede yazdığına bakınız. İyi kullar listesinde mi yoksa kötü kulların listesinde mi? Kulların çoğu kulluktan çıkamaz ama bazıları âlemlerin Rabbinin kulu olduklarını kabul ederler ve Onun ilahi emirlerini takip etmeye çalışırlar. Âlemlerin Rabbinin ilahi emirlerini takip edenler şeref elbisesi giyerler. Ama bencil insanlar her zaman nefislerini hoşnut ve zevklendirmeye koşarlar; onlar kötü kullardır. Kötü kullar kıyamet gününde gelecekler ve onlar şeytanın, ifrit ve takipçilerinin sancağı altına gönderilecekler. Kötü kullar oraya götürüleceklerdir. Sol tarafa. Bütün solcular şeytanın pis sancağı altında kötü kullardır. Onlar mahşer meydanından götürülecekler. Ve orada önlerine şeytanı getirip şeytanı takip edecekler çünkü şeytan kötü kulluğu temsil eder. Şimdi bütün dünya onun pis sancağı peşinde koşar. Herkes şeytanın pis sancağı altına koşar. Ve onlar en iyisini yaptıklarını zannederler. Onlar asla en iyisini yapmazlar! En iyisini yapanlar iyileri takip edenlerdir.

Onlar göklerin ilahi emirlerini takip edenlerdir. Ey doğudan batıya insanlar! İşitmeye, dinlemeye ve anlamaya çalışın. Bu vazifelerimiz çok kolay ve basittir. Hepimiz kullarız ama bazılarımız iyi kullar, başkalarımız kötü kullardır. Bu hayatta takip ettiğiniz yola bakın. En fena yolu takip edenler kötü kulluk kanadına götürülecekler.

(Kehf:104) يَحۡسَبُونَ أَنَّہُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا

<< dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir>>

Ey Selefi ulemaları! İnsanları eğitmelisiniz. Bu Kurân-ı Kerîm’in ilahi Ayet-i Kerîme’nin bir parçasıdır. Bu şeytan ve takipçileri hakkında tam bir tarif verir. Kötü kullar en iyisini yaptıklarını zannederler. Ve onlar, "dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir." Onlar lağım kanallarına koşarlar ve en iyisini yapıyoruz derler. Bu pisliktir, bunun içine koşup da nasıl bu çok iyidir dersiniz?

Onun için şimdi insanlar için iki şekil hayat vardır. İnsanlar temiz ve şerefli bir hayat isterler. Şerefli ve şanlı bir hayat. Başkaları da lağım kanalları peşine koşarlar ve bunun en iyisi olduğunu zannederler. Onun için şimdi yaşayan insanlar iki yoldadır. Çoğunluk lağım kanalları takipçileridir, bunu severler. Onlar asla yasak şeylerden anlamazlar. “Biz yasak şeyleri dikkate almayız, hayır. Bize zevk verene koşarız. Bu helal, müsaade edilir, bu haram, yasaktır diye bakmayız, hayır. Nefislerimizi hangi şey mutlu edip zevklendirirse ona koşarız” derler. Ve kıyamet gününde neredeyiz, lağım kanalları nerede diye bakacaklar.

Ey insanlar! İnsanlardan sadece yüzde biri temiz bir hayat istiyor derse şaşırmayın. Yüzde doksan dokuzu asla helal ve harama dikkat etmez. Onlar asla temiz veya kirli diye sormazlar. Onlar sadece nefsanî arzuları peşine koşarlar. Belki bir domuz ölüsünü başkaların gelip yemek istediği gibi. Onun için Cenâb-ı Allah domuz eti yemeyi yasaklayıp haram kıldı. Domuz pistir çünkü onlar pislik yerler. Hatta onlar kendi ölülerini yerler ve “Oh, bu ne kadar lezzetli” derler. Olmazsa kendi pisliğini de yerler. Ama insanoğlu bunu düşünmeyip, "Cenâb-ı Allah neden kullarına domuz yemeyi yasakladı" derler. Şimdi pekçok şeytani ajanlar tarafından aldanan gençler neden domuz eti yemeyiz derler. Onlara, “Çünkü domuzlar kendi pisliğini, kendi veya başkalarının leşlerini yedikleri için” derim.

21. yüzyıl insanları asla temiz ve kirliyi ayırt etmeye çalışmazlar, helal ve haram demezler. Pislik yiyin! Hâşâ minel huzur. O şeytan takipçilerine fark etmez diyorsanız bir gün pis bir kuyuya düşün ve orada ölene kadar yiyip için diyorum. HafazanAllah. Bütün Peygamberler insanlara temizliği öğretmeye geldi. Ve İslam’ın ilk emri temiz olmaktır. Ama şeytan asla temiz olmayı sevmez; temize pis ve pise temiz der.

Ey insanlar! Akıl ve zihniyetinizi kullanın. Şimdi mübarek Ramazan ayındayız. Size mübarek olsun. Bu mübarek aya saygısını, yüksek saygısını verenlere mübarek olsun. Ve mübareklerden nefsimiz ve nefsanî isteklerimiz için bir korunma istiyoruz; bu mübarek ayda kesilsin ve o leş geri gelmesin. Bazıları bu leştir, pistir derler. Belki bazıları ondan kaçar. Hepsi kaçar ama bazıları Ramazandan sonra, “Fark etmez leşimize geri dönmeliyiz” derler. Hayır, Ramazan Seyyidina Muhammed (s)’in ümmetini temizlemek için geldi. Temiz olduğunuz zaman bir daha pis lağım kanallarından yemeye içmeye veya yürümeye gelmeyin. Şimdiden gelecek Cumaya kadar konuşsak asla bitmez ama asıl mesele insanoğluna hatırlatmaktır.

Ey insanlar! Gelin temizlerden olun yoksa kendiniz bilirsiniz. Cenâb-ı Allah bizi Peygamberler Mührünün (s) hürmetine, bu tam mübarek ayın hürmetine ve Kâdir gecesiyle süslenmiş ayın hürmetine affeylesin. Bu mübarek Ramazanda en yüksek saygınızı tutun. Cenâb-ı Allah gelecek Ramazan'a kimin ulaşacağını bilir. Gencim deme. Gençler yaşamayı ümit ederler. Ama benim gibi veya benden biraz daha genç olanlar gelecek seneye ulaşacak diye nefislerine bir fırsat vermemeliler.

Bu sene yeni açılmış bir pazar gibidir, istediğinizi gelin alın. Çünkü belki bu pazar gelecek seneye kapanacak. Veya bu mübarek ayda ikinci pazara ulaşamayacaksınız. Şeytana dikkat edin. Allâhümme Ya Rab…Bu ayda temizlenelim. Ve âlemlerin Rabbinden en şereflisi olanın hürmetine bizi bir daha kirli lağım kanallarına düşürmemesini istiyoruz. Cenâb-ı Allah bizi affeylesin. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Estağfurullah. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Ya Rabbi. Tövbe Estağfurullah. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah Seyyidina Muhammedun Rasulullah (s.a.v).

Fatiha.

UA-984942-2