Available in: Turkish   English   Go to media page

İSLAM MÜKEMMELDİR

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Çarşamba, Mayıs 19, 2010 Lefke, Kıbrıs

(Mevlana Şeyh ayağa kalkar.)

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah KerimAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SubhanAllah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah SultanAllah

Zid Ya Rabbi Habibek.

İlahi huzurunda en şanlı ve en sevgili, en övülmüş olana daha fazla şan ve şeref ve övgüler ver! Ey Allah’ım! Bizi affeyle. (Mevlana Şeyh oturur.)

Esselamun Aleyküm katılanlar! Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Bizim yeme ve içmeden daha fazla o ilahi lütuflara ihtiyacımız var. İhtiyaçlıyız. Biz ilahi selâmlara, ilahi rahmetlere en çok ihtiyacımız var. Bunların hepsi ilahi lütuflardır. Onun için, ey insanlar! Hergün en azından 40 kere Esselamun Aleyküm deyin. Esselamun Aleyküm, Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu! Maşallah. Sümme Selamu Aleyk Ya Seyyidena Ya Kutbul Mutesarrif. Sen bu dünyadaki insanoğlunu gözetlersin.

Başka varlıklar için birileri vardır ki onlar bu gezegendeki bütün varlıklar için sorumludur. Ama insanoğlunun şerefi istisnadır. Evet. Biz şereflendirildik ve bu gezegende yaratılan herşey insanoğlu için yaratıldı.

O kâinat ne için yaratıldı? Biz kendimiz hakkında sorumlu olanı dinliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirraciym diyoruz. Şeytani yollardan ve hilelerden kaçıyoruz ki Şeytanın tuzaklarına düşmeyelim. Evet.

Kutsal topraktaki hacılar hacı gününde kutsal yer olan Mina'ye gelirler. Ve taş atmak için bazı tayin edilmiş yerlere taş atarlar. Ve hacılar orada atarlar. Ondan sonra biter mi? Asla bitmez çünkü Şeytan doğudan batıya, kuzeyden güneye askerleri ve ajanları ile koşturur. Ve, “İnsanoğluna saldırın! İnsanlara saldırın! Onları cennete ulaşan doğru yoldan alıkoyun. Onlara o yoldan gitmelerine mani olun!” diye emreder. Evet ve Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz.

Şeytan ve askerleriyle savaşa başlarken ilahi kılıcımızı kullanıp, Şeytan ve Şeytanın takipçilerinin başlarını kesmek için, “Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym,” demeliyiz. Bismillahirrahmanirrahiym deyin. Bu ilahi kılıcı kullanın. Uyumayın. Bu kılıcı kullanmazsanız daha uzun ve uzun zamanlar ağlarsınız. Evet, ey insanlar! Bakın. Peygamberler Mührü (s.a.v)’ın zamanında yeme ve içme ve giyinmek için çok basit şartlarda yaşadılar. Evet. Peygamberler Mührünün sahabeleri için büyük hastaneler olduğunu hiç işittiniz mi? Ve cerrahlık ve doktorlar ve pekçok tıp fabrikaları? Hiç duydunuz mu?

Ey Merhaban Selefi ulemaları, uyuyor musunuz? Uyanın! Uyanın ve insanlara hakiki İslamı söyleyin. Evet İslam’daki hakiki şeyleri söylemelisiniz. İnsanlara hatırlatıp öğretmelisiniz. Evet, insanoğlu. İlkönce insanlara Peygamberler Mührünün zamanında İslam topluluğu nasıldı hatırlatmalısınız. Onların yaşam biçimleri nasıldı? Ve konuştuğunuz insanlara söylemelisiniz ki pekçok insanlar size katılır, Peygamberler Mührünün zamanında sahabesinin ne şekil hayat tarzında olduğunu söylemelisiniz.

Evet, İslam. İslam insanoğlunu doğudan batıya, kuzeyden güneye kollarına sarar. İslam geldi! Bismillahirrahmanirrahiym deyin ey Selefi ulemaları! Ey Ezher-i Şerif Şeriat doktorları! Söyleyin, insanlara öğretin. İslam insanoğluna nasıl geldi ve insanoğlunu nasıl sardı diye bir örnek gösterin. İslam insanoğluna bir annenin çocuğuna sarıldığı gibi sarar. İslam bu şekilde geldi. Peygamberler Mührü, Seyyidina Muhammed (s.a.v) (Mevlana Şeyh ayağa kalkıp oturur.) bütün milletleri sarmaya geldi ki onlara hiçbir sorunlar dokunmasın diye. Onlar emniyette olsunlar diye. İlahi korunma altında olsunlar diye. Çünkü ilahi korunma gelmezse kimse dünyada korunmaz. Bir virüs bile onları öldürebilir. Onlara dokunur ve onları sonsuz sorunlara atar. Evet, İslam insanlık için geldi ey Hıristiyanlar ve yahudiler ve Budistler, Hindular ve putperestler! Söyleyin, siz insanoğlunu ilminizle koruyabilir misiniz? Çünkü sizin ilimleriniz şimdi dünya ilmi olmuştur. Siz ilahi ilim kullanmazsınız. Ve Müslüman âlimler muamele için aynı yolda koşarlar ki bu acınacak şeydir. Onlar insanlara maddiyatçı insanlar gibi muamele ederler. Onlar yanlıştır, onlar yanlıştır!

İslam yalnız bizim maneviyatımıza gelmedi ama bizim maddi varlığımızı da tutmaya ve gözetmeye ve insanoğlundan sorunları ve acıları almaya geldi, şahsi ve genel. İslam mükemmeldir. İnsanoğlunun hayatında hiçbir şey kalmaz ama herşeyi insanoğlu için mükemmel bir hale getirir. Neredesiniz? Onun için beni böyle şeylerle insanlara konuşturuyorlar çünkü onlar şeytani merkezler tarafından aldanırlar. Onlar insanları aldatırlar ve sağlınız için bunu veya şunu kullanmalısınız derler. Ve sağlık insanlara ilahi bir ikramdır. O, ilahi ikram verirse sağlıklı olursunuz. Vermezse ilaçlar size birşey vermez.

Ey Ezher, Selefi `s-Salih ulemaları!“Hayrihi ve şerrihi min Allahi Teâlâ,” ne demektir? Bu İslamda ne için değişmez bir direk olarak getirilmiştir? Ne için, hayrihi ve şerrihi min Allahi Teâlâ, "hayır ve şer Allah'tandır," buyrulmuştur? Neden İslam'da değişmez bir direk olarak getirilmiştir, söyleyin. Bu şartlar İslam için o kadar derin ilimlerdir. Söyleyin,“Hayrihi ve şerrihi min Allahi Teâlâ.” Bütün iyilik ve kötülük Cenâb-ı Allah’tandır. Allah’dan demek Onun emriyle demektir. Onun emri ile insanlara iyilik veya kötülük gelir, bunu bilmelisiniz.Onun için iyilik geldiği zaman bu iyiliğin iyi insanlara geldiğini bilmelisiniz. Ve kötülük kötü çalışanlara, kötü hareket edenlere, şeytani yolları takip edenlerin üstüne göklerden bir ceza olarak gelir.

Onun için ey insanlar! Ey ulemalar! Insanlara öğretmelisiniz. Ey insanlar! Kalbinizi ilahi merkezlere bağlayın. Dünyada ilahi merkezleri bulup onların kalplerine bağlantı kurmalısınız. Burada cereyan var. Bazen bir piriz kullanırız ve deliğe takınca çalışır. Işık verir ve istediğini yapar. Ve ilahi merkezlere bağlanmazsan buradaki hayatında iyilikten birşeye ulaşamazsın. Ama kötülük hemen sana gelip bağlanır. Ve insanlar şimdi o kadar çabuk kötü şeylerle bağlantıya geçerler. Hemen o bağlantıyı kötü merkezlere takarlar ve onlara her kötülük gelir ve Şeytan onlara koşar. Bu mühimdir. Neden söylemezsiniz? Peygamberimiz (s.a.v)’in zamanında büyük hastaneler var mıydı? Onların sayısız ilaçları ve uyuşturucuları var mıydı? Veya insanların çoğu günlerce, haftalarca, aylarca ve senelerce hastanelerde yatakta mı yatarlardı?

Ey ulemalar! Peygamberimiz (s.a.v)’in zamanında sahabeler haftalarca, aylarca ve senelerce yataklarında yattıklarını hiç anlattınız mı? Hayır! Onların hepsi güçlü kimselerdi. Onların bu dünyayı bırakıp ilahi hayata gitme zamanı geldiği vakit, üç veya daha az veya fazla gün içinde giderlerdi ve bedenleri temizdi. Şimdi Şeytanın takipçilerine bakın, kaç tane hastaneler var? “Ey Şeyh, milyonlarca var,” demeyin. Milyarlarca insanlar ilaçlar ve uyuşturucu peşine koşarlar ve sonunda son günleri, son haftaları, son ayları, son seneleri yatakta geçer ve bıkıp, “Ölüm nerede?” derler. Ve etrafındaki insanlar, “Ne zaman ölecek de rahat edeceğiz,” derler. Neden insanlara böyle şeyleri söylemezsiniz Ezher ulemaları? Neden hutbe yapmazsınız? Ey Selefi `s-Salih ulemaları! Neden insanlara doğru yolda olmalarını hatırlatmazsınız? Sahabenin yollarını takip etsinler ve her zaman güçlü, sağlıklı ve kalpleri mutmain olsun diye?

Ey insanlar! Evet, biz birşey söylüyoruz ki euzubillahimineşşeytanirraciym diyelim. Onlar söylemiyorlar ve onlar Şeytanın eline düşerler. Şeytan onları sarar. Şeytan birisini sararsa o bitti demektir. Sorunlar ve acılar başlar ve hayatları sorunlar ve acılar içinde olur ve tatları olmaz. Peygamberimiz (s.a.v)’in sahabesi bir veya iki hurma yerlerdi ama onlar sağlıklı ve kalpleri mutmaindi. Onların hayatları mutlu hayattı. Şimdi 21. yüzyıl insanları mutlu hayatta mı olduğunu zannedersiniz? Hayır. Bu sorumluluğu kim taşır? Cenâb-ı Allah buyurur; fel tekun minkum ummetun yed-aûne 'ila el-hayr, "Siz doğru yola yönlendirilmiş ümmetsiniz." İnsanlar arasında, inananların arasında burada ve buradan sonra mutlu olmaları için insanlara doğru yola yol gösteren birileri olmalı.

Neredesiniz? Doktor olduğunuzu söylersiniz. Sizin doktorluğunuz başınızda patlasın! Böyle doktorların başına lanet geliyor. Onun için ey insanlar! Maddi şeyleri bırakın ve dinlemek ve işitmek için yakına gelin. Bu sizin içindir, size karşı değildir. Kaçtığınız sürece bu acılar ve çileler sizin peşinizde koşar. Ne kadar ilahi merkezlere gelirseniz, bu sağlık ve bolluk ve mutmainlik sizi sarar. Ey insanlar! İslam bütün insanlara kötülük ve Şeytana karşı sarılmak için geldi. Neden kaçarsınız? Gelin. Siz ateşe, Cehenneme koşuyorsunuz. İslam sizi sarar ve sizi burada ve buradan sonra korur. Ey insanlar! Akıllarınızı kullanın.

Cenâb-ı Allah bizi affeylesin. Estağfurullah.

Fatiha

(Mevlana iki rekat şükür namazı kılıyor.)

"Dum, dum, dum, dum"

"Dum, dum, dum, dum"

"Dum, dum, dum, dum"

"Dum, dum, dum, dum"

"Dum, dum, dum, dum"

"Dum, dum, dum, dum"

"Dum, dum, dum, dum"

"Dum, dum, dum, dum"

Gelip dinlediğiniz için mutlu olun. Sizin için mutluluk ve hoşnutluktur.

UA-984942-2