Available in: English   Turkish   Go to media page

Rahmetim Gazabımı Geçmiştir

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Perşembe, Eylül 30, 2010 Lefke, Kıbrıs

Allah Allah Allah Allah Allah Allah AziyzAllah

Allah Allah Allah Allah La İlahe İllallah

Allah Allah Allah Allah Allah Allah La İlahe İllallah

Seyyidina Muhammedun Rasulullah (s.a.v)

Zidhu Ya Rabbi İzzen Ve Şerefa Nûren Ve Surura Ve Ridvanen Ve Sultana Ve Mentebiahu Bi İhsani İla Yevmul Kıyamet

Sümme Vesselatu Vesselam Ya EnbiyaAllah Ya EvliyaAllah Ya İbadallahi Salihin…

Esselamu Aleyküm Ya Sahibel Zaman Ya Kutbul Zaman Ya Kutbul Mutesarrif…

Ve Euzubillahimineşşeytanirraciym diyoruz ve ilahi kılıcımızı çekiyoruz, Bismillahirrahmanirrahiym… Mineşeyatın Ve Tabihim.

Ey insanlar, ey insanlar! Esselâmun Aleyküm katılanlarımız. Herşeyi bırakın ve göklerin ilahi emirlerini takip edin. Yoksa size ne ikram edildiyse sizden alınabilir ve dünya ahiret hasret olursunuz. Cenâb-ı Hakkı tazim etmeye dikkat etmeyenler mahrum olacaklar. Fırsatınız kaçar; ne dünyanız ne de ahiretiniz olur. Dikkat edin, bu ilahi dikkat veya ikazdır. Oynamayın, bunu ciddiye alın. Biz burada oynamıyoruz ve dağlara, hayvanlara veya ağaçlara hitap etmiyoruz. Hayır, biz insanlara hitap ediyoruz; doğudan batıya, kuzeyden güneye.

Rabbimizin kudretine dikkat edin. İlahi beyanatları dinlemek için zaman verin. Söylenilenlere dikkat etmeniz için Rabbimiz sizden vaktinizi istiyor. Ben birşey bilip size veriyorum zannetmeyin, hayır. Ama ilahi destek ve emirler, doğudan batıya, Araplara, Türklere, İranlılara, Pakistanlılara, Afganlılara, Çinlere, Avrupalılara, Müslüman ve gayri Müslüman dünyasına ve U.S’e hitap ettiriyor. U.S.? "U.S. (İngilizcede) eşek demektir ey Şeyh." Evet, eşeğin başka ismi de “Ass”dır. İlkokulda burada Kıbrıs’ta İngiliz koloni zamanında öğrendiğim ilk şey, kitabın ilk sayfasında “A” yazıyordu. “A” değil, bu “İ” gibiydi, ve ikincisinde “Ass” yazıyordu. Hocamız, “Bak talebelerim, şimdi kıtasal bir dil, Shakespeare’in dili dedikleri meşhur bir dil için bir başlangıç yapacağız. Ve birinci sayfaya bakın, bu nedir? Bu “İ” ama bire benzer. Ve ikinci olarak İngilizce lügatinde bilginin başlangıcında olarak öğrenmelisiniz ki onlar Shakespeare ile çok gurur duyarlar. Ve bu bir harftir, “İ” deriz. “İ” (İngilizcede) ben demektir. İkincisi “A”, “A” İngiliz alfabenin de ilk harfidir. Ve aklınızda tutmak için bu arkasına iki tane 'ss' yazılır. 'Ass' nedir? Bu eşek demektir." İlkönce bunu öğrendik.

Bana birşeyler konuşturuyorlar, size şaka yapıyorum. İnsanlar biraz neşelensinler çünkü onlar asla ağır konuları sevmezler. Ağır konulardan kaçmak isterler. Ben burada size tiyatro yapıyorum. Çok ciddi kimselere bile, iş adamları tebessüm edebilirler. Lütfen tebessüm edin. “O kimse çok basit bir kimsedir” Evet, bazen insanlara tebessüm ettirir, bazen insanları güldürür ama ona insanları ağlatmak emredilmedi.

Merhaban Selefi ulemaları! Siz çok ciddi kimselersiniz. Çok ciddi olunca ne yapıyorsunuz? İnsanları mutlu edin. Mutlu olan insanlar kabul ederler, onlar dikkate alırlar. Onun için her zaman yüzünüz cennet insanların yüzü gibi değil ama cehennem insanları gibi öyle çirkin bir görüntünüz var. Hayır, ferah olun, insanları kendinizden kaçırmayın.Ve akılsız Vehhabilere söylüyorum: ağır beyanatlar kullanmayın. Bu faydasızdır! Bu tam ters bir tesir yapar. Ben onlara iyi bir nasihat veriyorum.

Ey Selefi ulemaları! İnsanlara konuşurken sol tarafınıza şeker koyun, buraya leblebi koyun. Buraya şeker, buraya tuzlu koyun. Bak o bile ferah etti. Kedi de bana geliyor, çok mutlu oluyor. İnsanları mutlu edin. Nedir bu Selefi ulemaları? Böyle (asık suratlı) oturuyorsunuz. Beşiren ve Neziren. İinsanlar (korku ve umut arasında olmalılar). İnsanlara hitap ederken bazen onları korkutun ama çoğunluk olarak onları ümitlendirin. İnsanlara ümit verin.

“Rahmetim gazabımı geçmiştir!” SubhanAllah, Subhanallahu Aliyil Aziym, Elhamdülillah, Elhamdülillah ve Şükrülillah. Bu bizim için en büyük müjdedir. Bu Hadis-i Şerif"i bilmiyor musunuz? Kutsi Hadistir. Bilmelisiniz, bilmiyorsanız öğrenmelisiniz. Bu Hadis-i Şerif doğru mu değil mi diye bu gece kitaplarınıza bakın. Cenâb-ı Hakk'ın Kutsi Hadis-i Şerifi'i, Cenâb-ı Hak, oooo! “Rahmetim gazabımı geçmiştir” buyuruyor. Bu bütün kâinat için en büyük müjdedir! O herşeyi yapar ve O herşeye bir ceza verebilir. Hepimizi ateşe atabilir ama ondan sonra sonsuz rahmet okyanusları gelir ve bizi çıkartır çünkü O herşeye Kâdir olan Allah, “Rahmetim gazabımı geçmiştir” buyuruyor!!! Allahu Ekber.

Ey insanlar! Neredesiniz? İslam nerede? Siz sadece “Şirk, küfür, bi’dat, haram” bilirsiniz. Biz hayır ve şer yapmak için organize edilmiş varlıklarız. Subhanehu Ve Teâlâ Emer Ve… Âmentü… Müslümanlar söylesinler diye, onlar inanmalılar. Âmentü billahi ve melaiketihi. Herşeyden önce (Allah'tan başka İlah olmadığını ve Seyyidina Muhammad'in [s.a.v] onun Resul'u olduğunu) kabul ediyorum: La İlahe İllallah Subhanehu Ve Teâlâ’yı beyan ediyorum. La İlahe İllallah Seyyidina Muhammed Rasulullah (s.a.v). Ondan sonra ne gelir? Âmentü Billâh, İslamın insanlara ilk sunduğu.

Ey gayri Müslümanlar! Ey kitap verilmiş insanlar! İslam’ın insanoğlunun inanması için getirdiğini işitin ve anlayın. Bu imanın 6 şartı Âdem’in zamanından sona kadar asla değişmedi. “Âmentü Billâh” dedi.

Seyyidina Âdem, “Âmentü Billahi” beyan etti. Bu bütün insanoğlu için Âdem’den sona kadar; “Ben Rabbim olan, Cenâb-ı Hakka inanıyorum” demektir. Amenna Billâh! Âmentü Billâh! Allah Allah Allah Allah. Âmentü billâhi ve melaiketihi. Cenâb-ı Hak melekleri, meleklerin varlığını yarattı. Kimse meleklerin sayısını bilmez; sadece onları Yaratan Cenâb-ı Allah bilir. Hıristiyanlar Allah’a inanmazlar; “Allah, baba ve oğlu var” derler. Bu hayaldir, hakikati yoktur ama genede söylerler. Belki İsa (a.s)’a en yüksek makam vermek için söylüyorlar. Allah biliyor. Cenâb-ı Hak Hıristiyanlar'a hükmünü verecek.

Ve Cenâb-ı Hak Kıyamet Gününde İsa (a.s)’ı çağıracak ve ona hitap edecek, Estâuğuzubillah;

(Maide:116) ءَأَنتَ قُلۡتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَـٰهَيۡنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ‌ۖ

<< İnsanlara, "Beni ve anamı, Allah`tan başka iki tanrı bilin" diye sen mi dedin?>>

Bütün dünya Cenâb-ı Hakkın İsa (a.s)’a yapılan hitabın heybetinden sallanacak. Başkası olsaydı erirdi ama o İsa (a.s)’dır. Allahu Ekber Allahu Ekber-ul Ekber. Allahu Ekber. Ya Rabbi! Biz zayıf kullanırınız. Siz İsa (a.s)’ ın ondan sonra ne söylediğini biliyorsunuz. “Ey Rabbim, Sen halimi biliyorsun, birşey söylemek mümkün değil. Sen herşeyi biliyorsun, beni affeyle. Ben şahit oldum ve onlarla beraber olduğum sürece inananları tuttum. Ama Sen ondan sonra ne olduğunu biliyorsun!"

(Mevlana Şeyh Nazım burada ayağa kalkar ve ağalayarak der ki:)

"Ey Rabbim! Ey Rabbim! Onlara ceza vermek istiyorsan, onlar senin zayıf kullarındır. Sen bilirsin!” Bu Kıyamet Gününde Onun ilahi huzurda olan beyanatıdır.

Ey insanlar! Gelin dinleyin, gelin dinleyin. Cenâb-ı Hak bizi affeylesin. Ey insanlar! Bakın! Bakın! Âmentü billâh. Cenâb-ı Hakkın Rabliğini reddeden herkes ilahi huzurda titreyecekler ve “Ey Rahmet Okyanusu sonsuz olan, bizi affeyle! Bize sonsuz Rahmet Okyanuslarından ver. Kimse Sana birşey getiremez. Sen herşeyi yapmakta özgürsün, bizi affeyle!” diyecekler. Ne cevap geldiğini o gün bilirsiniz. “Rahmetim gazabımı geçmiştir!” (Mevlana Şeyh Nazım ayağa kalkar) Allahu Ekber Allahu Ekber. Bu, hem bu hayatta hem de Kıyamet Gününde de geçerli olacak. “Rahmetim gazabımı geçmiştir!” Cenâb-ı Hak tek bir kelime ile “OL” diyecek ve vâr olacak. “OLMA” deyince kayıp olacak.

Böyle şeyleri neden insanlara söylemezsiniz? Ben birşey bilmem ama siz pekçok şeyler biliyorsunuz. Neden ey Selefi ulemaları? Vehhabiler akılsızlardır ama siz bildiğinizi iddia edersiniz. Neden böyle şeyleri söylemezsiniz? Bu doğru değil mi? Fikriniz nedir? Âlemlerin Rabbi, “Rahmetim gazabımı geçmiştir” buyuruyor. Ama siz bunu söyleyemiyorsunuz. Ne kadar günahkâr olsak bile… Mani yoktur. O Rabdir, O Yaratandır, biz Onun yaratıklarıyız. Ya Rabbi ya Allah, Ya Rabbi ya Allah. Ya Rabbena Ya Rabbena İğfirlena...

Razıyız! Rabbimizden çok razıyız! Razı olmayanlar cehenneme gitsinler. Rağmen âlâ Enfun, "Onların isteklerine rağmen." Onun için bu benim ve sizin için de bir ikazdır. Ey Selefi ulemaları! “Âmentü billâh ve melaiketihi” den sonraki geleni konuşmuyoruz; vakit yoktur, bu yeterlidir. Ama siz insanlara öğretmelisiniz. Âlemlerin Rabbi Seyyidina Musa’ya ne buyurdu biliyor musunuz? Ya Musa, habbib ileyyel `ibaad, "Ey Musa! Kullarıma Beni sevdir! Onlara Beni sevdir!" Siz asla böyle şeylere bakmaz mısınız, Selefi ulemaları? Bu doğru mu yoksa yalan mı? Ya Musa! Cenâb-ı Hak buyurdu, “Onlara beni sevdir!”

Fatiha.

Daha fazlasını taşıyamayız.

Fatiha.

30 dakika?

*33 dakika. 1108 000*

Aferin katılanlara.

(Şeyh Nazım hazretleri telefonda Şeyh Hişam Efendi ile konuşur)

***

UA-984942-2