Available in: English   Turkish   Go to media page

İlahi Saygı ve Sevgi Dururken Savaşmanın Ne Faydası Var?

Sultanul Evliya

Mevlana Şeyh Nazım Adil El-Hakkani

Salı, Ağustos 3, 2010 Lefke, Kıbrıs

La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah Aleyhi Salâtullah Vesselamu Ve Âlâ Cemiyil Enbiya Vel Evliya Ve Mentebiahum Bi İhsani İla Yevmiddin. Ya Rabbena Rabbiğfir Verham Ve Ente Hayrul Rahimiyn… Sümme Selâm Âlâ Sahibil Zaman Halifeti Rasulillah (s.a.v) Ve Âla Cemiya Ashabi Nevbe Ve Ricalillah Aleyhimusselam.

Onun için onların ilahi desteğini istiyoruz ve Euzubillahimineşşeytanirraciym diyoruz. Şeytan ve şeytani işlerden kaçıyoruz. Şeytani takip etmek, ki o herşeyi bozar. Bu dünya ve üstünde veya altında olan herşey için milletlerin en büyük sorunu, en büyük problemidir.

Onun için, ey Rabbim, kullarını şeytanın hile ve tuzaklarından korumanı istiyoruz. Estağfurullah, af diliyoruz. “Ey Rabbimiz, bizi koru” diyorum. İlahi bir usul olarak ilkönce Cenâb-ı Allaha hitap etmeliyiz. Ondan sonra isteriz, Cenâb-ı Hak tarafından yaratılmış olan bir karınca veya daha azı bile şeytan ve takipçilerini yok etmeye yeterlidir. Ama ilahi bir usul ve ilahi müjdeler ve İslamın iyi ahlakıyla ilkönce Onun ilahi huzuruna hitap ediyoruz. Ondan sonra aşağısından isteriz, bu kolaydır.

Ve Euzubillahimineşşeytanirraciym diyoruz ve de Bismillahirrahmanirrahiym diyoruz. Bismillahirrahmanirrahiym diyebilmek bizim şerefimizdir.

Ey katılanlarımız, inanmalı ve herşeye Bismillahirrahmanirrahiym demeyi icra etmelisiniz. Etmezseniz bu gezegenden başka bilinmeyen bölgeye yok edilirsiniz. İnsanoğlu için esas koruyucu Bismillahirrahmanirrahiym demektir. Bunu bir şaka olarak görmeyin, hayır. Biz hakikatleri konuşuyoruz, Bismillahirrahmanirrahiym, Bismillahirrahmanirrahiym deyin. Baştan sona her zaman Bismillahirrahmanirrahiym demelisiniz.

Ey katılanlarımız, Esselâmun Aleyküm. Böyle ilahi beyanatlar için ciddi kimseler olun. Beyanat? Evet. O kimse oturup konuşuyor zannetmeyin, hayır. Bu insanlığın bütün üyelerine olan ilahi bir hitaptır, onlar dinleyip itaat etmeliler. Ama özgürsünüz, inanın inanmayın. İnanırsanız size fayda gelir, inanmazsanız sorunlar başınıza yağar. Belki First Lady veya Rusya imparatoru veya birleşik milletlerin haşmetli kralı veya haşmetli kraliçesi veya Hindistan İmparatoru olursunuz. Olabilir ama ilahi bir kuvvet başınızın üstünde dönüyor. “Biz Selefi ulemalarıyız” demeyin. Vehhabileri bırakın! Vehhabiler akılsız insanlardır. Vehhabiler ve odun aynıdır. Onların başları vardır ama içinde birşey yoktur. Onların kalpleri vardır ama içinde ilahi aşktan ve ilahi saygıdan birşey yoktur. Evet, bu en mühim meseledir: İlahi saygı ve ilahi sevgi. Ulvi koruyucumuz veya ulvi hocamız veya ulvi mübarekler bu iki mesele üstünedir: ilahi sevgi ve ilahi saygı üzerine. Şimdi bugünün sözlerine güçlü bir temel atıyoruz.

Evet, katılanlarımız, bakın ve dinleyin ve itaat edin. Birşeye itiraz etmeyin. İtiraz ederseniz gelin buraya oturup insanlara hitap edin. Bu eski bir koltuk ve yaşlı bir kimsedir. Siz şeytani gruplara reis olmak için yeni bir koltuk alın. Ve size hitap etmek için genç birisine bakın. Böyle yaşlı bir kimseden memnun değilseniz iyi halde bir koltuğu olan genç birisine bakın. Bir kral koltuğu bulursanız olur, oturun ve insanlara hitap edin. Selefilere sesleniyorum! Günlük insanlara hitap edin.

Yevmun Cedid, Rıskun Cedid. Bu Arapça mı Türkçe mi? Hergün yeni ilahi bir ziyafet vardır, gelin payınızı alın, yiyin ve Cenâb-ı Hakka şükredin. Evet. İnsanlardan ne istenilir? İlahi bir saygı ve ilahi sevgidir.

Ey Selefi ulemalar, ilahi kimselerden isteyin. Bütün peygamberlerin ve elçilerin mesajlarının özeti nereden geldiğini düşünüyorsunuz? Nereden gelir? İnsanlardan ne isterler? Onlar saygı ve sevgi isterler, ilahi saygı ve ilahi sevgi. “Ey insanlar,” peygamberler çağırırlar, “Ey insanlar, gelin ilahi sevgi ve ilahi saygıdan payınızı alın” derler. Yanlış birşey var mı kutsal papa? Yanlış birşey var mı haham başı? Yanlış birşey var mı Diyanet İşleri reisi Bardakoğlu? Yanlış birşey var mı Rusya Ortodoks kilise piskopos başı? Patrik başı Athena Goros; o bana saygı duyar ve saygı kalplerden kalplere sevgi getirir. Allahu Ekber Velillahil Hamd. İlahi övgü ve ilahi sevgi; ilahi saygı ve ilahi sevgi.

Bütün peygamberlerin sayısını âlemlerin Rabbinden başka kimse bilmez. Onların sayısını onları gönderenden başka kimse bilmez. Estâuğuzubillah; Ve Legad Erselna Nuhen, Cenâb-ı Hak buyurur, “Ben Âdem’den başlamak üzere size Nuh’u, İbrahim’i, Musa’yı İsa’yı, Zekeriya’yı, Musa’yı, Yunus’u, Harun’u, Yusuf’u, Yakup’u, Nuh’u gönderiyorum.” Ne için? Onun özeti budur. Onlar size ilahi saygı ve ilahi sevgi öğretiyorlar. Bütün Peygamberlerin esas vazifesi ilahi saygı ve ilahi sevgidir. Bütün Peygamberler insanları ilahi sevgi ve ilahi saygıya çağırdılar. Söyleyin doğru mu değil mi? Akılsız Vehhabiler de söyleyin. Bunu yapıyor musunuz? Siz birşey yapmıyorsunuz. Cezalanacaksınız.

Evet, bu bütün Peygamberlerin vazifelerinin özetidir. Onlar sadece insanları çağırdılar ve onlara “Ey katılanlarımız, biz sizi Yaratana saygılı olmaya çağırıyoruz” dediler. Budur, bu hayatta başka bir amaç yoktur. Hiçbir şeyin ilahi sevgi ve ilahi saygı dışında kıymeti yoktur, hepsini abdesthaneye atın. Sadece ilahi sevgi ve ilahi saygıyı alın. La İlahe İllallah.

Neden benimle kavga edersiniz? Ben birşey değilim ama söylenilene bakın. İlahi kaynakların böyle sonsuz hakikatleri size hangi zihniyetle gönderdiğine bakın, cevherlere bakın. Bütün dünyada ulaşabileceğiniz en kıymetli iki şeydir, bu asıl amaçtır. Sevgi ve ilahi sevgi istemelisiniz. Kalplerinizi ilahi sevgiyle dolsun diye değiştirin. Ve kendinizi Emruhu Fi Semavat, emirleri göklerde olana en yüksek saygı vermeye hazırlayın.

Evet, katılanlarımız, dikkat edin. Dikkat etmezseniz birileri akılsız bir talebe gibi kulağınızı çeker ve size birşey gelir. Şimdi size yapmak, almak ve ulaşmak için göklerden birşey ikram edildiğini anlamalısınız. Bu nedir? Söylenildiği gibi, bu ilahi saygı ve ilahi sevgidir. Bu iki noktalara ulaşmaya çalışın. Ve bütün peygamberler sizi ilahi bir sevgiye ulaşmaya ve ilahi saygıya ulaşmaya çağırdılar. Bu iki noktayı size kimin verdiğine bakın. Bunu doğuda mı batıda mı, Londra’da mı yoksa Moskova’da mı yoksa Japonya’da mı, Hindistan’da mı, İran’da mı bulursunuz ona bakın.

İranlılar kendilerini bir savaşa hazırlıyorlar. Ne için savaşacaksınız? Kendinizi ne için hazırlıyorsunuz? İnsanları öldürmek için mi? Cenâb-ı Hakkın iyi kul olmaları ve en kıymetli şeyler olan ilahi saygı ve ilahi sevgiyi aramak için yarattıklarını öldürmek için mi?

Ey İran’da 80 milyon insanlar için sorumlu olanlar! Neden kendinizi savaşmaya hazırlıyorsunuz? Savaşmanın faydası nedir? İnsanlarınızı ilahi huzura ilahi sevgi ve saygıyla dolu olarak mı getirir? Hayır. Bunu bırakın yoksa o devletin başına da ceza gelecek!! Ben zayıf bir kimseyim ama en güçlü olanlar kulaklarını böyle alıp yukarıya çıkartırlar. Onlar herşeyin kendi idareleri altında olduğunu zannederler. Hayır, bu onların idareleri altında değildir. Biz insanları sorunlara düşürmekten hoşlanmayız. Biz insanları ilahi sevgi ve ilahi saygıya getirmeyi severiz. Ondan sonra onların üstüne ilahi sevgi yağar. Bütün devletlerin liderlerini, Türkiye, Rusya, Arabistan, Hindistan, Çin, Japonya dâhil heryeri ikaz ediyoruz. Onlar dikkat etmezlerse bir nefeste onların ruhları alınır. Bu şimdi bütün milletlere ilahi ikazdır.

İnsanları yöneten liderlerden insanlara en yüksek saygı, ilahi yönleri ve en güzel sevgiyi, tatlı sevgiyi, sevgi okyanusları öğretmelerini istiyoruz. Ey insanlar, neden düşmanlık okyanuslarına koşuyorsunuz? Bunu size kim öğretiyor? Cenâb-ı Hak size ormanlardaki vahşi hayvanlardan daha vahşi olmayı mı öğretti? Bunu yapmanızı o mu emretti? Bunu Birleşik Milletlerin başkanına da soruyorum. Çin’in başbakanına, Rusya başbakanına, Türk başbakanına, Arapların başbakanına ve kral ve sultanlara soruyorum. Cenâb-ı Hak sizi insanlığı yıkmak, onlara zahmet verip, onları mutsuz edip onların maddi varlıklarını yıkmak için mi yok yere yarattı? Cenâb-ı Hak bizi affeylesin.

Ey insanlar, gelin dinleyin ve size ilahi sevgi ve ilahi saygı verenleri isteyin. O zaman burada ve buradan sonra mutlu olursunuz. Herşeye Kâdir olan Allah Subhanehu Ve Teâlâ’dan af ve ilahi huzurda en sevgilisi olan, Seyyidina Muhammed (s.a.v.)’den şefaat istiyorum.

Fatiha.

(33 dakika)

(808,000 kişi dinlemiş)

Maşallah, bunu anlamalıyız.

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

“Dum dum dum dum dum dum dum dum”

Rabbinizle beraber olun, burada ve buradan sonra mutlu olursunuz. Allahu Ekber.

Fatiha.

UA-984942-2