Available in: English   Arabic   Dutch   Go to media page

Eten en drinken zijn het bewijs van de mensheid

Sultan al-Awliya

Mawlana Shaykh Nazim al-Haqqani

22 december 2009 Lefke, Cyprus

Desdur ya RijaalAllah, madad,

(Sultan gaat staan)

La ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, la ilaaha illa-Llaah, Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadoor Rasullullaah, alayhi salaatulaah wa salaamuh.

Madad ya RijaalAllah, madad yaa Sultan al-Awliya, madad (Sultan gaat zitten).

Assalaamu 'alaikum, onze luisteraars in oost en west. Vanavond, schenkt Allah onze Grootmeester om voor twee of drie continenten te zorgen, en mij wordt ook vijf continenten gegeven, het is okee. Subhaanallah 'i-'azheem, sjeikh Hisham Effendi. In de Heilige Quraan wordt genoemd, Rabbu 'l-mashrigayni wa rabbu 'l-maghribayn, hierin wordt oost en west genoemd. Ik verbaas me (hier)over, noord en zuid, ik kan me niet herinneren dat het genoemd is in de Heilige Quraan.... SubhaanAllah. Onze Grootmeester, oh mensen, is niet zoals ik. Ik ben zo serieus. Ik ben een serieus persoon, maar hij zal nooit serieus worden en daarom glimlacht hij niet eens. Ik glimlach, maar ik ben serieus. Subhaanallahi 'l-'aliyyi 'l-'azheem, wat kunnen we zeggen? Ik weet niets, hij weet iets, en ik zend vanuit mijn hart een verbinding naar zijn hart om iets te nemen, iets toe te eigenen, te stelen van zijn hart toen hij bezig was met zulke zaken.

Eens, was er een kleermaker, die erg beroemd was. Waarom was hij beroemd? Onze luisteraars, wees klaar om te begrijpen want mijn Engels, daar ben ik de helft van verloren. Naast Engels en Arabisch verlies ik ook nog mijn Turkse taal. (Sultan lacht). Kijk daarom zorgvuldig naar mij en kijk naar mijn ogen. Daarom belangrijk zijn zij wie in de hemelen terechtkomt, dat is belangrijk. De belangrijke mensen op deze aarde maken niet uit. Ik vraag, gaan die belangrijke mensen gaan zij niet naar de wc? Hoezo, kun je dan belangrijk zijn? Belangrijke mensen zijn zij, die nooit naar de wc gaan. Dat is belangrijk.

Daarom is er iets wat we moeten zeggen. We moeten het zeggen, wees ook gewaarschuwd onze christelijke broeders, wees voorzichtig. Onze christelijke broeders beweren dat Jezus (vrede zij met hem), dat hij God is, of de zoon van God, of dat de Heilige Geest met hem was. En zo maken onze christelijke broeders Jezus Christus zo hoog, hoog, hoog, hoog tot ze bereiken dat ze zeggen dat Jezus Christus de rechterhand is van zijn Heer, van wie ze zeggen dat hij vader is. Dat zoals zij het zeggen. Ze geven zo een hoge positie aan Jezus Christus. Sommigen van hen zeggen, zoals de Heilige Quraan uitlegt, sommigen van hen, de christenen zeggen dat Jezus Christus God is. Of zoon van God. Of de heilige geest met hem, ja?

Allah de Almachtige Hoort wat zij zeggen, wat zij beweren. Het is zo een vreemde, verbazingswekkende bewering, want zij waren nooit klaar. Geen van hen hebben gezien dat Allah de Almachtige op een troon Zit en aan Zijn rechterhand zit Jezus en aan de linkerhand zit de Heilige Geest. Zij zijn hier nooit getuige van geweest, maar ze beweren dat het zo is. En de Heer der Hemelen hoort wat zij zeggen en Hij zei in de Heilige Quraan. Wat hebben ze gezegd in de Heilige Quraan? Wat Heeft Allah gezegd in de Heilige Quraan, "Leg hen het zwijgen op. Zeg niet zulke dingen!" Wat is er gezegd door de Heilige Quraan, Astaidhu Billaah.

Vertel, wat zeg je hierover salafi 'ulama's? Wat zegt Allah, raddan 'alayhim? (antwoordt Hem). De christenen vragen, "Wat is ons bewijs, om hen niet nog een keer te laten spreken? Ik vraag het aan salafi 'ulama's en dan vraag ik het in oost en west aan honderden doktoren. Een dokter voor mensen of dokter van honden? Wat is dat, hun dokterschap? Dit is een nieuwe uitvinding. Waarom zeggen zij niet dat dat woord bidah is? Waarom weigeren de salafi 'ulama's dat niet? Waarom zeggen ze niet tegen die mensen, de wetenschap die aangeeft, 'dr' en dan hun namen. Is dat geen bidah? Kullu muhdathin bida' wa kulli bida'atun dalaala wa kulu dalaalatun fi 'n-naar, om nieuwe dingen toe te voegen aan islam is verkeerd, en de verkeerde weg leidt mensen naar het vuur.

Madad ya RijaalAllah, madad yaa Sultaan al-Awliyaa. Als je 'Sultan al-Awliya' zegt, dan zeggen ze dat het bidah is. In de tijd van de profeet was er geen 'Sultan al-Awliya. Hoe kunnen jullie certificaten accepteren op jullie universiteiten, moskeeën als ze slagen? Je geeft een ceremonie om die mensen een certificaat te geven. Dat ze geslaagd zijn. En jullie zeggen, "Nu ben je Dr.Ramsi, Dr.Farhat, Dr.Rauf, Dr. No Aql (zonder verstand). Waarom zeggen ze niet dat dat bidah is?

Ik vraag het tegenover de gehele wereld nu. Die mensen die bezwaar maken als iemand tegen mij zegt, "Sheikh" of "Sultan al-Awliya", worden ze erg boos en zeggen dat het niet in de tijd van de Profeet (s) was, het is bidah. Wat dachten jullie van de titel 'doctor'? En ze onderwijzen ook jonge dames met jonge mannen. Gemengd onderwijs, is dat niet haraam? En ze vallen mij aan, omdat ik zeg dat er een Sultan al-Awliya is. Ja, 'ala inna awliya Allah wa la khawfun alayhim, madhkoor. Is het genoemd in de Heilige Quraan of niet? Het is genoemd. Waarom zeggen jullie dat dit een grotere bidah is? Wat is er aan de hand? Waarom maken jullie bezwaar? Als Allah de Almachtige geeft Zijn groeten en eer aan Zijn awliya, 'ala inna awliya Allah, genoeg nisbatuhum Allah 'azza wa jall nisbuhum lahu subhaana wa ta; ala awliyaaullah.

En daar tegenover zijn er ook awliya as-Shaitaan. Is het waar? Het is waar. Dat betekent dat awliyaaullah van begin tot het eind tussen de mensen moet zijn; ze kunnen niet verloren gaan. Nee in iedere tijd moet er een awliyaaullah zijn. En awliyaaullah begrijpen de uitleg van de Profeet over de Heilige Quraan. Dus, daarom vraag ik hen, wat heb je kunnen vinden? Raddan, geef een antwoord.

Beantwoord die mensen die zeggen dat Jezus Christus aan de rechterhand van de Heer der Hemelen zit. De horizon van hun kennis is zo laag en de horizon van mu'mins van de Heilige Quraan ontelbare horizonnen. Dit is een geschenk aan ons. Wat is jullie bewijs om de bewering van de christenen te weigeren dat Jezus Christus God is, of zoon van God, of de heilige geest. Twee woorden zeg ik, want zij zeggen dat ik niets weet, maar ik weet meer dan wat jullie weten. Jullie weten niets, maar wanneer ik mijn hart open stel voor de awliyaas van Allah de Almachtige, schenken ze het mij om te kunnen spreken. En ze laten zien hoe wij hun beweringen kunnen weigeren.

Wat is dat? Vertel! Salafi 'ulama's, Azhari 'ulama's, zelfs Shaam 'ulama's, Arabische, Turkse 'ulama's in oost tot west? De islamitische wereld heeft zoveel 'ulama's? Hoe kun je jezelf verdedigen in het weigeren van de christelijke bewering dat Jezus God is? Hij is geen God. Allah de Almachtige doet hun bewering teniet en zegt, "kaana y'akulaani 't-t'aam - Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen" (Surah Al-Maidah 5:75). Dit is hun antwoord, afgelopen. Het is niet passend om een verklaring te geven voor de Heilige Quraan. Allahu Akbar, afgelopen. Het is niet gepast om er een verklaring aan te geven.

Oh salafi 'ulama's leer! Ik onderwijs het jullie en jullie moeten leren. Want als jullie het weten, waarom vertel je het dan niet? Waarom spreken jullie die valse bewering niet tegen? Ze zeggen dat Jezus God is of zoon van God. Hoe kunnen jullie dit tegenspreken? Jullie weten het niet, maar Wie onderwijst Zijn Profeet (s) via zijn erfgenamen komt het naar een persoon van het eerste niveau om erover te spreken. Allah (swt) zegt, "kaana y'akulaani 't-t'aam - Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen" (Surah Al-Maidah 5:75). Wat betekent het? Dat betekent dat het niet opgevolgd kan worden door reinheid. Het is niet passend.

Degene die eet en drinkt moet naar de wc. Hoe kan het zijn dat als iemand naar de wc gaat God is of de zoon van God? Afgelopen, ze komen allemaal neer. Drie woorden zorgen ervoor dat de gehele christendom valt. Of het ze bevalt of niet, ze kunnen dit niet weigeren. Omdat wie er eet en drinkt moet ook naar de wc gaan. Als hij naar de wc gaat hoe kan hij dan God zijn of zoon van God? A'oodhu billaah, A'oodhu billaah. Allah de Almachtige rukt hun bewijs af. Beëindigt het. Degene die beweert dat hij God is, kan niet zeggen dat hij naar de wc gaat. Wat is dat? Als God, wat eet Allah?

Een ander punt: laat Jezus Christus. Als de zoon van Allah de Almachtige, haasha, en zijn moeder eet en drinkt, wat aten zij? Vertel, salafi 'ulama's. Jullie moeten leren, want de onderwijzer van mensheid, de onderwijzer van de hemelen legt uit. Hij geeft zulke kennis.

Een andere vraag: Jezus Christus, hij en zijn moeder aten, afgelopen. Wat betekent dat voor Allah? Als Zijn zoon eet en drinkt, hoe kan Allah (swt) zonder eten en drinken zijn? Hoe kan het zijn?

Een andere vraag: wie zal Zijn kok zijn? En hoeveel koeien? Duizenden of miljoenen koeien, geiten en schapen en alle dieren? Als het voedsel kan zijn. Eet God voedsel of helemaal niets? (Shaykh Hisham zegt, "vegetarisch".) A'oodhu billaah, A'oodhu billaah, of vast Hij? Vast Allah de Almachtige altijd? Wat is dat voor dwaasheid!

Oh 'ulama salafi, oh 'ulama van Azhari sharif. Waarom roepen jullie hen niet in Egypte om een debat te voeren? Waarom roepen jullie hen niet? Roep hen en vraag. Als jullie niet in staat zijn, stuur ze dan naar mij. k ben de laagste van de schepping, maar ik kan geven want het is niet voor hun 'azhaamat, voor hun grootheid en glorie; het is niet passend om discussie te voeren met de mensen zonder verstand. ik ben op het laagste niveau, maar het is genoeg, mijn kennis is genoeg voor salafi 'ulama's, mijn kennis is genoeg voor Azhari 'ulama's, voor priesters en bisschoppen. Mijn antwoord is meer dan genoeg, want als zij allen bij elkaar komen, zijn ze niet in staat te antwoorden op dit punt. Dit is zo een krachtige situatie.

Daarom, oh mensen, wat we uitleggen over 'eten en drinken', we komen op dat punt. We zijn aan het discussiëren over de trots van de mensheid. Ze laten me van hier beginnen en omhoog gaan. Want iedereen is zo trots. We vragen,' Waarom zijn jullie zo trots? Gaan jullie niet naar de wc?' Hoe kan degene die naar de wc gaat trots zijn? Laat Allah de Almachtige erbuiten. (Als je ook zegt dat) engelen eten, drinken en naar de wc gaan. Als ze naar de wc moeten, dan zou hun wc op onze hoofden neerdalen als regen. Waar vlucht je dan naartoe? Waar moeten we naar toe vluchten? Wat is dat? Dat is muhkaamat, mutashaabihaat, zulke dingen staan in de Heilige Quraan. Het is onmogelijk om over muhkamaat laa yumkin an yatakharraf te gaan, het is onmogelijk de Goddelijke regels te veranderen, illaahi ahkaam. We kunnen de hemelse commando's niet benaderen, via de Heilige Quraan. Er is ook mutashaabihaat, mensen die komen en proberen om wat uitleg te geven.

Laat dat aan ons over. Zeg aan mij, eten of drinken engelen? Christelijke broeders weten dat engelen niet eten en drinken. En hoe kan dan Jezus Christus en zijn moeder, jullie zeggen dat hij God is of zoon van God. Als engelen geen eten en drinken nodig hebben, hoe kun je dan zeggen 'eten en drinken'? Jezus Christus at met zijn discipelen. Hoe kan hij eten en drinken en de Heer der Hemelen zijn? Engelen zonder te eten en te drinken en het leven van de engelen gaat voort zoals we begrijpen, als ze zouden eten en drinken waar gaan ze dan heen om een wc te vinden? De wc is op de hoofden van die mensen die het bestaan van de Heer der Hemelen ontkennen. Niemand weet over Hem, de Almachtige, alleen Hij (swt)! En Hij zegt, "Ik was een verborgen geheim, Ik Creëerde de mens om iets te weten te komen over Mijn bestaan, en die weg gaat via Mijn meest geprezene en meest geëerde en geprezen dienaar Sayyidina Muhammad (saw)." (Sultan staat en zit.)

Oh Allah, ze weten niets, ya sjeikh, barakatuhu. (Sultan kijkt naar Sheikh Hisham) Kan iemand dit weigeren? Dat kan niet. Als iemand weigert, dan mogen ze hun verdediging schrijven namens Jezus Christus. Kom naar mij als iemand een bezwaar maakt. Je kunt een verdediging schrijven dat Jezus Christus at en dronk met zijn discipelen en ging hij dan niet naar de wc? Hij ging. Hoe kunnen jullie hem God maken? Denk je dat het Goddelijke Attribuut Hem te eten en te drinken geeft? Wat dan voor de gehele creatie? De creatie moet dan zijn wat in de wc terechtkomt, daar moeten ze in verdrinken.

Oh mensen, gebruik jullie verstand. We naderen de Laatste Dag. De Dag des Oordeels komt en denk niet dat Allah de Almachtige jou bij Zich Roept om met je te discussiëren, nee, want om in Zijn Goddelijke Aanwezigheid te zijn en om te mogen spreken tot iemand, geeft zo een eer. Eindeloze eer. Maar die personen die het bestaan van de Heer der Hemelen ontkennen, zijn in zo een slechte positie. Als voorbeeld kunnen we zeggen zoals een persoon die in het riool gevallen is. Denk je dat die persoon tegenover de koning of sultan kan komen te staan, om te spreken of om iets te vragen? Nee, nooit. Denk daarom niet dat Allah de Almachtige ongelovigen zal roepen en hen te laten spreken tot Hem. Nee.

Binnen die eer kunnen we één verhaal vertellen. Het is de traditionele kennis over Sultan al-'Arifeen, Abuyazid al-Bistami (q) die zei,'Iedereen', Oh 'ulama's, o moslims,' Iedereen vreest voor de ondervraging op de Dag der Wederopstanding, maar ik verlang om in de Goddelijke Nabijheid te zijn" en Hij (swt) zegt alleen, "Oh Abayazid, kom voor je ondervraging." Dit heilige aanspreken van Allah de Almachtige is waar ik naar verlang ernaar dit te horen van het begin van mijn schepping tot aan die dag, Zijn heilige benoeming, "Ya Abuyazid," om alleen mijn naam uit te spreken maakt dat ik. "Shiddatu 'l-farah (in blijdschap), als laatste punt van blijdschap. "Het is genoeg dat mijn Heer mijn naam Zegt, "Ya Abu Yazid." Zelfs al stuur Hij mij naar het vuur, zal ik niets voelen. Die zoetheid en eer dat mij gekleed is, is genoeg om het vuur te doen doven."

Oh mensen, zoveel dingen. Denk niet dat ik iets weet, ik weet niets. Maar soms laten ze een zwakke dienaar jullie aanspreken, zoals een mier door Allah's opdracht kan zeggen aan alle mieren en zei, "yaa ayyuhal namlu 'dkhuloo masaakinakum la-yahtimannakum sulaymaanu wa junooduhoo wa hum laa yash'uroon - "O gij mieren, gaat uw woningen binnen opdat Salomo en zijn scharen u niet verpletteren zonder dit te bemerken." (Surah An-Naml 27:18).

Die mier hoorde de heilige commando en werd zo krachtig dat zijn geluid door de gehele vallei ging waar miljarden, triljoenen en quadriljoenen mieren hem konden horen. Allah de Almachtige is Qaadirun Mutlaq; Hij kan alles doen of wat dan ook zoals Hij het wenst.

Oh mensen, probeer te leren over jullie Heer en geef jullie hoogste, hoogste glorie en eer en lofprijzen aan de Heer Almachtige, Allah. Moge Allah ons vergeven, voor de eer van meest geëerde in Zijn Goddelijke Aanwezigheid, Sayyidina Muhammad (saw).

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Dome dome dome dome

Haqq! Vergeef ons, oh onze Heer.

Fatihah

Voor de eer van Hisham effendi.

Allahu Akbar Sayyidi (zegt Sheikh Hisham)

45 minuten

50 minutes sayyidi (zegt Sheikh hisham)

Zware bombardementen.

UA-984942-2