Available in: English   German   Spanish   French   Turkish   Urdu   Bahasa   Go to media page

Mevlana Şeyh Nazım Efendinin Duâsı

Sultan al-Awliya

Mevlana Seyh Nazim al-Haqqani

24 October 2010 Lefke, Cyprus

(Şeyh Nazım Efendinin Türkçe hitabı)

Buradaki hizmet başka. Burada durması (sohbetlerin devam etmesi), Seyyidel Evvelin vel Âhirin’in (s.a.v.) iradesi iledir.(Mevlana Seyh Nazım Efendi ayağa kalkar) Ya Seyyidel Evvelin vel Âhirin! Bir hizmet varse, sizin şevkat ve şefâtinizden ömür taleb ederim! İzin taleb ederim! Kuvvet taleb ederim! Yıkayım bu alçakları; şeytanın saltanatını! Izniniz yoksa, gideyim.

(Mevlana Seyh Nazım Efendi oturur)

El-Fatiha.

As-salamu `alaykum yaa`ibaadAllahi 's-saaliheen. Inna lillah fi 'l-`alam lahu shu`oon. Wa lillaahi fee khaliqihi shu`oon. As-salamu `alaykum yaa `ibaadAllah. Koonoo `ibaad Allahi 'l-mukhliseen.

Nateejat kullu khitaab da`wat al-khalq ila 'l-haqq. (inaudible) Law haadha ghadarta ma`nah kull mu`assassat al-anbiya yakoon baatil. li-anna 'l-Haqq jall wa `alaa arsal al-anbiya `alayhimu 's-salaam wa warathatahum awliyaai 'l-kiraam bas li ajal da`watu 'n-naas ila 'l-haqq.

As-salam `alaykum. Hayaat wa 'l-mamaat bi yadi Rabbi 'l-`Izzah. Law yajtama`u kullu 'n-naas an ya`tee `umr ziyaada `an `umr ar-rajul laa yastatee`oon. Kadhaalik laa yumkin an yadurr kull an-naas li rajalin idhaa hamahu Rabbi 'l-`Izza Jalla w a`alaa. Du`aikum ba`duna li ba`d, laa budd minhu. Nahnu fi 's-sin al-`ajz wa ahyaanan akoono da`eefa.wa innanee uhibb an akoon ma`kom fee hayaatikum fi kull sa`atin, fee hayaatikum wa an akoona ma`kom fee khidmatikum li-tafreehikum. Faraah. Uhibb an takoono fee faraahin wa suroor.Huwa ya`lam nahnu min azh-zhaalimeen. Kulluna zhaalimeen. Wa nahnu narju `afwahu wa ridwaanahu wa himaayatuhu min sharri 'l-ashrar.

Ayyuha 'n-naas najaatuna fi 'd- dunya wa 'l-akhira mutaba`at khaatam an-nabiyyeen. Hadhihi naseeha li nafsee wa lakum ayyuha 'n-naas. Koonoo `ibaadAllahi 'l-mukhliseen. Ijtahidu an takoonoo ayyuha 'n-naas, koonoo Rabbaniyeen. Wa lillahi 'l-hamd awwalan wa akhiran. Azalan wa abadan li Rabbana Jallu wa `alaa.

(Arapçadan tercüme edilmiştir)

Es-selamun aleykum, Ey Allah’ın salih kullari! Muhakkak ki Allah’ın bu dünyada çeşit çeşit planları ve işleri vardır.Yarattıklarında da böyledir. Allah işleri planlayandır. Es-selamun aleykum, Allah’in kulları! Allah’ın samimi kulları olun! Tüm konuşmaların neticesi yaratıkları hakka davet etmektir. Eğer bu amaca hiyanet edilse, bunun manası peygamberlerin attıkları temelin sahte olduğu manasına gelirdi. Çünkü peygamberler (aleyhimusselam), hak ile gönderildikleri gibi, onların varisleri olan lütüfkar evliyalar da insanları hakka davet etmek icin gelmişlerdir.

Es-selamun aleykum! Hayat da ölüm de Izzet Sahibi olan Rabbimizin elindedir. Tüm insanlar birleşip te bir insana takdir edilen hayata fazladan hayat katmaya kalksalar, bunu başaramazlar. Aynı şekilde, tüm insanlar birleşseler de Izzet Sahibi Allah’ın koruması altında olan bir insana zarar vermeye kalksalar, bunu başaramazlar. Bizim yaşımız ilerledi, ve bazen kendimi cok zayıf hissediyorum. Ben hayatınızın her anında sizinle beraber olmayı ve sizi mutlu etmek icin hizmetinizde bulunmayı seviyorum! Mutluluk. Ben sizlerin coşkulu ve mutlu olmanızı seviyorum!

Rabbinizi övün! Ve deyin ki: Lâ ilahe illa Ente Subhânak! Lâ ilahe illa Ente Subhânak! Lâ ilahe illa Ente Subhânak! "Senden başka ilah yoktur ve Sen Subhansın!" Hâzâ himâyeten lenâ, "Bu bizim için bir himayedir." Yunus (a.s.) Efendimiz dedi ki: Lâ ilahe illa Ente Subhânake inni kuntû min ez-zâlimîn, "Senden başka ilah yoktur! Sen Subhansın ve ben zalimlerden oldum."

Ey Rabbimiz! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Bizler zalimlerden olduk, ama ben ikrar ile söylemek isterim ki: Muhakkak Rabbimiz Lütufkardır ve Affedicidir! Ve diyorum ki ben zalimlerden oldum. O bizlerin zalimlerden olduğumuzu biliyor ve bizler de ümid edip bizi affetmesi için yalvarıp duruyoruz ki, bizlerden razı olsun ve bizleri en büyük kötülüklerden korusun.

Ey insanlar! Bizim burada ve ahiretteki kurtuluşumuz ve güvenliğimiz tamamen Peygamberler Mührüne (s.a.v.) bağlıdır.

(Mevlana Seyh Nazim Efendi ayaga kalkar)

Ey insanlar! Bu hem bana hem de size bir tavsiyedir. Allah’ın samimi kulları olunuz! Ey insanlar! Rabbâni olmak için kendinizi zorlayın! Her türlü övgü ve şükür Allah’a aittir. Baslangıcından sonuna, ezelden ebede kadar her şey Izzet Sahibi Allah’a aittir, ki O en yüksektir!

SubhaanAllah, Sultaan Allah. SubhaanAllah. SultaanAllah. Narju Rahmatak wa nakhsha `adhaabak amiddoona bi madadin min `indak bi jaahi Nabiyyika 'l-kareem Sayyid al-awwaleen wa 'l-aakhireen. Hamdan Laka. Shukran Laka. Azalan wa abadan yaa Rabbana. SubhanAllah, Sultaan Allah. SubhaanAllah. SultaanAllah.

Senin affina sığınıyoruz ve Senin cezandan korkuyoruz. Lütufkar Peygamberinin (s.a.v) şerefine bizleri yüce desteginle destekle, O (s.a.v.) hem evvelkilerin hem de sonrakilerin (hem bu dünyada hem de öteki dünyada) sultanıdır. Övgü Sanadır, şükür Sanadir, ezelden ebede. Ey Rabbimiz!

(Mevlana Seyh Nazim Efendi oturur.)

El-Fatiha.

UA-984942-2